Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

Základní škola, Brno, Řehořova 3Naše škola má více jak šedesátiletou tradici. Budova školy se nachází v Brně – Černovicích, v sousedství parku, ukryta v bohaté zeleni. Díky rozsáhlé rekonstrukci, která byla ukončena v roce 2013, je škola zmodernizovaná, plně bezbariérová. Součástí školy jsou pavilon školní družiny s jídelnou, tělocvična, hřiště s umělým povrchem a školní zahrada.
Výchovně-vzdělávací proces probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola s úsměvem – škola pro všechny“. Stavíme na klidné, pohodové atmosféře a na individuálním přístupu k žákům. Ve výuce využíváme metody činnostního učení a prvky daltonského vzdělávacího programu.
Zaměřením na výuku cizích jazyků, informatiky a na sport chceme dosáhnout, aby naši absolventi ovládali počítačovou techniku, byli fyzicky zdatní a ve sjednocené Evropě se bez problémů domluvili.
Výuka angličtiny je povinná pro všechny žáky již od 1. ročníku, od 8. ročníku nabízíme druhý cizí jazyk: němčinu (jako volitelný předmět). Své jazykové znalosti si žáci mohou ověřit při pravidelných výjezdech do zahraničí (Rakousko, Francie, Anglie) a při účasti v mezinárodních projektech.
Spolupracujeme s partnerskou školou Sir Karl Popper Schule ve Vídni, dlouholetou tradici má naše účast v mezinárodním projektu Comenius. Zapojili jsme se i do mailového partnerství evropských škol – e-Twinning. Velký zájem projevují žáci o mezinárodní projekt Globe a environmentální projekty, kde se aktivně podílejí na zkoumání a měření kvality životního prostředí v okolí školy.
Jako jedna z mála škol v Brně nabízíme žákům účast v Cambridgeských zkouškách, které prověřují všechny čtyři jazykové dovednosti v angličtině – čtení, psaní, poslech a mluvení. Tato zkouška vede k získání mezinárodně uznávaného certifikátu.
Výuku informatiky zahajujeme od 5. ročníku. Máme dvě moderně vybavené počítačové učebny, rozšiřujeme počet interaktivních tabulí a jejich využití ve výuce.
Zvýšenou hodinovou dotací posilujeme výuku tělesné výchovy na I. stupni, do sportovních kroužků se mohou zapojit všichni žáci (fotbal, basketbal, atletika, sportovní hry).
Stoprocentní odborná způsobilost učitelů se odráží na úspěšnosti našich žáků při přijímání na střední školy a víceletá gymnázia. Nadaní žáci dosahují vynikajících výsledků v soutěžích a olympiádách.
Naším hlavním cílem je podpořit přirozenou touhu dítěte po poznání, jeho schopnost pracovat samostatně i v týmu. Žáci jsou vedeni k zodpovědnosti, k sebehodnocení a sebekontrole.
Více informací o škole →

Zobrazit celý text →

Squash v tělesné výchově.

Ve dnech 19.9. a 21.-22.9. si mohly děti 1.-5. ročníku, stejně jako v loňském roce,  vyzkoušet v rámci tělesné výchovy squash v nafukovacím kurtu.

Trenéři ze sportovního oddílu Viktoria Brno připravili pro děti kruhový trénink, při kterém musely zvládnout překážkovou dráhu, drobné soutěže s míčky a squash. Program byl zaměřený na rozvoj základních pohybových schopností a dovedností, ale také na sportovní a motorické hry.

Všem dětem se trénink líbil, někteří již squash hrají a je možné, že budou mít brzy nové spoluhráče.

— Mgr. Dana Bryksová —

22. 9. 2017 | přečetlo 7 lidí | ↑ zpět nahoru

Návštěva planetária

Třetí zářijový týden třídy 4. A a 4. C navštívily hvězdárnu na Kraví hoře. Počasí nám moc nepřálo, a tak jsme se v pláštěnkách a s deštníky vydali na cestu. Náš program se jmenoval Země v pohybu a opravdu se kolem nás všechno pohybovalo. Usadili jsme se do pohodlných křesel a s hlavami vzhůru sledovali, co se bude dít. Střecha budovy se proměnila na krásnou noční oblohu a my se mohli začít učit jednotlivá souhvězdí a orientovat se na noční obloze pomocí světových stran. Zjistili jsme například, že hvězda Polárka rozhodně není tou nejzářivější hvězdou, že teplota na Slunci dosahuje až k šesti tisícům stupňů a mnoho dalšího. Škoda jen, že nám program tak rychle skončil.

— - Mgr. Nikol Daňková, Mgr. Barbora Meduňová —

21. 9. 2017 | přečetlo 7 lidí | ↑ zpět nahoru

Čtení v knihovně - 2.A

V úterý 19.9. jsme se v rámci hodiny čtení vypravili do místní knihovny Jiřího Mahena. Zde již na nás čekala paní knihovnice s připraveným povídáním o pohádkách, které známe z Večerníčků.

V úvodu jsme si trošku zasoutěžili se znělkou Večerníčka a potom jsme se už pustili do prohlížení a čtení dětských knížek. Knihy, které se nám líbili a nemáme je doma, si určitě přijdeme do knihovny vypůjčit.

 Moc děkujeme paní knihovnici za zajímavé povídání a těšíme se na další návštěvu.

— děti 2.A, Mgr. Dana Bryksová —

20. 9. 2017 | přečetlo 6 lidí | ↑ zpět nahoru

Informace ze školní jídelny ZŠ Kneslova

Vážení rodiče,

vzhledem k dlouhodobému nepříznivému vývoji vstupních cen surovin jsme nuceni upravit od 1. 10. 2017 úhrady stravného na částky:

I . skupina – strávníci 7–10 let…….. 25,– Kč (měsíční zálohová platba 500,- Kč)
 II. skupina – strávníci 11–14 let… …27,– Kč (měsíční zálohová platba 540,- Kč)
 III. skupina – strávníci 15 a více let.. 29,– Kč (měsíční zálohová platba 580,- Kč)

V této souvislosti si, prosím, proveďte případné změny trvalých příkazů.

Kontakt na ŠJ:

tel.: 548 425 715
e-mail: jidelna@zskneslova.cz

— vedoucí ŠJ Hana Wetterová —

15. 9. 2017 | přečetlo 10 lidí | ↑ zpět nahoru

Kroužky pro školní rok 2017/2018

Vážení rodiče, dovolujeme si vám představit nabídku kroužků pro děti na právě začínající školní rok.

název ročník vyučující den čas
Český jazyk 9. Tereza Friedl pondělí 14.00-14.45
YLE KET 8.-9. Miroslava Žáková pondělí 14.00-14.45
Fotbálek ŠD 1.-4. Radmila Preslová pondělí 14.00-15.00
Věda nás baví 2.-5. Věda nás baví o.p.s. pondělí 15.00-16.00
Úpolové sporty, judo 1.-9. Jiří Bačovský pondělí 16.00-17.00
Matematika 9. Magdalena Neplechová úterý 13.00-13.45
Flétna pro začátečníky 1. Jana Škrdlová úterý 13.15-14.00
Keramika 2.-9. Bohdana Zapletalová úterý 13.30-15.00
YLE STARTERS 5. Miroslava Žáková úterý 14.00-14.45
Francouzský jazyk 6.-9. Kristýna Bednaříková úterý 14.00-14.45
Náboženství 1.-4. Gabriela Marošová úterý 14.15-15.00
Moderní gymnastika ŠD 1.-4. Monika Ferencová úterý 15.30-16.30
Lidový tanec 1.-9. Helena Marholdová úterý 17.30-18.30
Street dance 6.B Magdalena Pařízková středa 13.00-13.45
Divadýlko ŠD 1.-4. Radmila Preslová středa 13.30-16.30
YLE MOVERS 6. Helena Marholdová středa 14.00-14.45
Zumba® Kids jr 2.-8. Monika Vogelová středa 15.20-16.05
Atletika 1.-5. VSK MU Brno středa 15.30-16.30
YLE STARTERS I 4. Alena Girtová čtvrtek 13.05-13.50
Flétna pro mírně pokročilé 1.-3. Barbora Meďunová čtvrtek 13.15-14.00
Šikovné ručičky ŠD 1.-4. Lenka Kobylková čtvrtek 13.30-16.30
YLE STARTERS I 4. Alena Girtová čtvrtek 14.00-14.45
YLE FLYERS 7. Helena Marholdová čtvrtek 14.00-14.45
Úpolové sporty, judo 1.-9. Jiří Bačovský čtvrtek 16.30-18.30
Lidový tanec 1.-9. Helena Marholdová čtvrtek 17.30-18.30
Atletika 1.-5. VSK MU Brno pátek 14.00-15.00
Kondiční box 5.-9. Vilém Nejezchleb pátek 15.00-16.00
Spolek přátel umění 7.-9. Tereza Friedl 1× měsíčně
Historicko-expediční 6.-9. Marcela Marková víkendy 1× měsíčně

13. 9. 2017 | přečetlo 12 lidí | ↑ zpět nahoru

Judo ve školním roce 2017/2018

Sportovní oddíl JUDO dětí a mládeže působící na zdejší škole pokračuje ve své činnosti a přivítá zájemce z řad žáků zdejší školy k doplnění své členské základny. Judo je olympijský sport pro kluky i holky, rozvíjející pohybové schopnosti, s příznivým vlivem na rozvoj osobnosti, disciplíny a sebekázně. Soutěže JUDO jsou rozděleny do věkových a hmotnostních kategorií tak, že hendikep vzrůstu, který bývá u jiných sportů u nás mizí nebo se stává i výhodou.

Přijďte se za námi podívat a vyzkoušet si trénink. Těšíme se na Vás.

Cvičíme v tělocvičně školy v pondělí od 16:00 do 17:30 hod a ve čtvrtek od 16:30 do 18:00 hod.

Pro začátek stačí tepláky a tričko-mikina, něco na pití a přezůvky. Cvičíme bosky na žíněnkách.

Kontakt: Bc Jiří Bačovský, tel.: 607556776, e-mail: jwc.brno@seznam.cz, web: http://www.jwcbrno.estranky.cz

— Bc. Jiří Bačovský, trenér —

11. 9. 2017 | přečetlo 9 lidí | ↑ zpět nahoru

Seznam přijatých dětí do školní družiny

Pod tímto odkazem najdete seznam přijatých dětí do školní družiny v roce 2017/2018.

— vedení školy —

31. 8. 2017 | přečetlo 28 lidí | ↑ zpět nahoru

Za Římany a Marií Terezií

Druhý závěrečný výlet byl určen pro žáky 5. až 7. tříd a mířil do Rakouska. Čekaly nás dva historické objekty. Na cestu jsme vyráželi opět v parném letním dni, naštěstí autobusem s klimatizací, navíc zásobeným vychlazenými minerálkami. Cesta po dálnici na Bratislavu ubíhala rychle, a tak jsme po necelých dvou hodinách dorazili do archeologického parku Petronell-Carnuntum.

Jedná se o původně opevněný tábor, který zde v 1. st. n. l. založili římští legionáři. Postupně se ale rozrostl v město, které se stalo centrem Panonie. Město se navíc nacházelo na Jantarové stezce a dávalo tak lidem příležitost živit se obchodem.  V rekonstruovaných domech proto můžeme vidět, jak žila především střední a horní vrstva tehdejší společnosti. Běžnou součástí jejich domů byly lázně, latríny a podlahové vytápění. Za branami civilního města se nacházel amfiteátr. Kromě starověkých budov jsme mohli vidět na vlastní oči i práci archeologů a  nakonec se vyřádit na dětském hřišti.

Posilněni svačinou jsme se vydali na cestu k zámku Hof, bývalému císařskému venkovskému sídlu prince Evžena Savojského a Marie Terezie. Zde už na nás čekala slovenská průvodkyně. Abychom z prohlídky zámku měli ten správný zážitek, rozdělili jsme se na dvě menší skupiny. Jedna vkročila do komnat zámku, kde se dověděla spoustu zajímavostí o životě šlechty v 18. st.-jak to bylo s hygienou, kolik chodů mívala běžná večeře nebo jak Marie Terezie ráda prohrávala peníze svého manžela v kartách. Druhá skupina si zatím prošla rozlehlý park, jehož součástí je i menší ZOO. Po hodině se obě skupiny vystřídaly.  A protože bylo opravdu velké horko, děti využily možnosti osvěžení ve fontáně, nebo nákupem zmrzliny a opět nemohly chybět houpačky a různé prolézačky.

Na cestu domů jsme se vydali všichni řádně unaveni, a to jak vyčerpávajícím horkem, tak i aktivitami, které jsme za celý den zvládli. Zážitky z celého dne byly asi největším suvenýrem, který jsme si odváželi domů.  A nakonec jsme byli rádi, že nás nezastihla bouřka, na kterou to v jednu chvíli vypadalo.

27. 7. 2017 | přečetlo 49 lidí | ↑ zpět nahoru

Soutěž o nejhezčí zvířátko

Dne 19. 5. žáci 8. třídy uspořádali pro žáky 2. – 4. tříd soutěž o nejkrásnější mandalové zvířátko. Soutěžící měli týden na vymalování toho nejkrásnějšího zvířátka, které si v pátek 26. 5. osmáci vyzvedli a poté společně vyhodnotili a určili pět nejlepších. Pěti nejlepším autorům pořadatelé pogratulovali a dali sladkou odměnu.

 Vítězi jsou:

  • 1. místo – Jakub Kafka (3. C)
  • 2. místo – Míša Pavlík (3. C)
  • 3. místo – Vojtěch Lojek (2. B)
  • 4. místo – Eliška Miklovicová (3. C)
  • 5. místo – Natálie (2. B)

 

— žáci 8. třídy —

14. 7. 2017 | přečetlo 49 lidí | ↑ zpět nahoru

Atletická olympiáda

Dne  17. 5. od 14 do 15 hodin proběhla na školním hřišti atletická olympiáda pro děti ze školní družiny za asistence dětí z 8. třídy. Soutěžilo se celkem ve třech disciplínách – běh na 60 m, skok do dálky a hod kriketovým míčkem. Všechny děti to moc bavilo a už se těší na příští olympiádu.

— žáci 8. třídy —

14. 7. 2017 | přečetlo 44 lidí | ↑ zpět nahoru

Minulost, ze které mrazí

Prvním závěrečným výletem letošního školního roku byl poznávací zájezd osmáků a deváťáků do Polska. Cílem byl koncentrační tábor v Osvětimi a poté optimističtější prohlídka solných dolů ve Věličce.

 Nejdříve jsme ale museli překonat nekonečně dlouhou cestu, navíc v parném letním počasí. Naštěstí jsme vyjížděli brzy ráno, a tak jsme již kolem deváté v dálce uviděli KT Auschwitz. Rozpoznatelný byl i podle autobusů a davu lidí na parkovišti.  Tábor jsme si procházeli individuálně, s malým komentářem průvodce a paní učitelky, občas jakoby pod dohledem dozorců, kteří už tu ale naštěstí nejsou. V táboře založeném v roce 1940 původně jako pracovním, později vyhlazovacím, jsme mohli poznat hrozné podmínky vězňů, kteří tu trávili povětšinou poslední chvíle svého života.  Plynové komory, černá zeď, u které byly konány popravy i samotné baráky, ve kterých byli vězni ubytováni, provází tragické příběhy, ze kterých nám běhal mráz po zádech. Ještě horší podmínky panovaly ovšem v několikrát větším táboře Auschwitz 2- Březinka – Birkenau. Sem vedly koleje, které přivážely vězně, především Židy, z celé Evropy a zde také byla prováděna selekce, při níž bylo rozhodnuto, často za účasti nechvalně proslulého Mengeleho, o životě či smrti.

Po skončení prohlídky jsme přejeli do Věličky, která je známá solnými doly. Sůl se tu dnes již netěží, nevyplatí se to, město vydělává mnohem více na turistickém ruchu, jak nám sdělila naše zábavná slovenská průvodkyně. Z více než 300 metrů hlubokého dolu jsme prošli asi 1% chodeb. Po 384 schodech jsme sešli do hloubky přibližně 20 metrů, což je třetí úroveň z devíti, a mohli jsme obdivovat dlaždice, lustry i sochy ze soli. Povoleno bylo sůl, která se nacházela všude kolem nás, i ochutnávata především dýchat solí nasycený vzduch, který je srovnatelný se vzduchem u moře. Pod zemí tu najdete vše – kapli, ve které se konají i svatby, restauraci, prodejnu suvenýrů, sportovní halu a v současnosti i hotel. Nakonec jste ale rádi, že se výtahem dostanete zpět na povrch a opět spatříte denní světlo.

Výlet byl vyčerpávající a po všech stránkách se vydařil. Desetiprocentní povolené ztráty nebyly naplněny a hlavně, všechno bylo v ceně, jak nám ve Věličce neustále opakovala naše průvodkyně Marta. Za pár let si tento výlet možná zopakují i mladší ročníky, a třeba si ho prodlouží o nocleh pod zemí.

— Mgr. Marcela Marková —

10. 7. 2017 | přečetlo 50 lidí | ↑ zpět nahoru

Ukázka gymnastiky

Dne 12. dubna se do tělesné výchovy holek z 8. třídy přišlo podívat 23 dobrovolníků ze školní družiny na ukázku gymnastiky. Děti ze školní družiny viděly stojky na jedné ruce, přeskoky přes kozu, kotouly letmo, sestavu na žíněnkách, kruzích a hrazdě, … Poté si děti vše vyzkoušely a už se všichni těší, až budou na druhém stupni a vše budou dělat v rámci tělesné výchovy. Všem divákům děkujeme za trpělivost :-).

— Holky z 8. třídy —

6. 7. 2017 | přečetlo 45 lidí | ↑ zpět nahoru

Facebookové stránky

Co zajímavého se děje na základní škole Řehořova? Sledujte a sdílejte nové školní facebookové stránky -  https://www.facebook.com/ZSRehorka/

— Mgr. Monika Vogelová —

4. 11. 2016 | přečetlo 220 lidí | ↑ zpět nahoru

Chcete se o dění na naší škole dozvědět více? Od roku 2004 jsme pro vás napsali už 2312 novinek,
všechny si můžete přečíst v našem archivu →© 2004-2017 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru