Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

Základní škola, Brno, Řehořova 3Naše škola má více jak šedesátiletou tradici. Budova školy se nachází v Brně – Černovicích, v sousedství parku, ukryta v bohaté zeleni. Díky rozsáhlé rekonstrukci, která byla ukončena v roce 2013, je škola zmodernizovaná, plně bezbariérová. Součástí školy jsou pavilon školní družiny s jídelnou, tělocvična, hřiště s umělým povrchem a školní zahrada.
Výchovně-vzdělávací proces probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola s úsměvem – škola pro všechny“. Stavíme na klidné, pohodové atmosféře a na individuálním přístupu k žákům. Ve výuce využíváme metody činnostního učení a prvky daltonského vzdělávacího programu.
Zaměřením na výuku cizích jazyků, informatiky a na sport chceme dosáhnout, aby naši absolventi ovládali počítačovou techniku, byli fyzicky zdatní a ve sjednocené Evropě se bez problémů domluvili.
Výuka angličtiny je povinná pro všechny žáky již od 1. ročníku, od 8. ročníku nabízíme druhý cizí jazyk: němčinu (jako volitelný předmět). Své jazykové znalosti si žáci mohou ověřit při pravidelných výjezdech do zahraničí (Rakousko, Francie, Anglie) a při účasti v mezinárodních projektech.
Spolupracujeme s partnerskou školou Sir Karl Popper Schule ve Vídni, dlouholetou tradici má naše účast v mezinárodním projektu Comenius. Zapojili jsme se i do mailového partnerství evropských škol – e-Twinning. Velký zájem projevují žáci o mezinárodní projekt Globe a environmentální projekty, kde se aktivně podílejí na zkoumání a měření kvality životního prostředí v okolí školy.
Jako jedna z mála škol v Brně nabízíme žákům účast v Cambridgeských zkouškách, které prověřují všechny čtyři jazykové dovednosti v angličtině – čtení, psaní, poslech a mluvení. Tato zkouška vede k získání mezinárodně uznávaného certifikátu.
Výuku informatiky zahajujeme od 5. ročníku. Máme dvě moderně vybavené počítačové učebny, rozšiřujeme počet interaktivních tabulí a jejich využití ve výuce.
Zvýšenou hodinovou dotací posilujeme výuku tělesné výchovy na I. stupni, do sportovních kroužků se mohou zapojit všichni žáci (fotbal, basketbal, atletika, sportovní hry).
Stoprocentní odborná způsobilost učitelů se odráží na úspěšnosti našich žáků při přijímání na střední školy a víceletá gymnázia. Nadaní žáci dosahují vynikajících výsledků v soutěžích a olympiádách.
Naším hlavním cílem je podpořit přirozenou touhu dítěte po poznání, jeho schopnost pracovat samostatně i v týmu. Žáci jsou vedeni k zodpovědnosti, k sebehodnocení a sebekontrole.
Více informací o škole →

Zobrazit celý text →

Obvodní kolo ve šplhu

Ve středu 22. listopadu soutěžilo na ZŠ Krásného sedm škol ve šplhu o tyči o postup do městského kola.

Naši školu zastupovalo 11 dětí ze 4. – 5. tříd - vítězové školního kola. Všichni se velmi snažili podat během pár sekund co nejlepší výkon. Největšího úspěchu dosáhl Lukáš Prášek ze 4.C, Marek Herák z 5.A, kteří ve své kategorii vybojovali krásné druhé místo a Marek Harnach z 5.B, který obsadil třetí místo. Všichni tři postupují do dalšího kola. Ve čtvrtek 30.11. se sejdou na ZŠ Svážná  nejlepší „šplhouni“ z celého Brna. Budeme všem držet pěsti.

— Mgr. Pavlína Trúsiková —

23. 11. 2017 | přečetlo 3 lidí | ↑ zpět nahoru

Muzikoterapeutická pohádka

V pondělí 20. listopadu jsme se s žáky 3.A vydali do Mahenovy knihovny, kde jsme se zúčastnili programu s názvem Muzikoterapeutická pohádka. V rámci muzikoterapie jsme se ocitli v pohádkovém lese, kde jsme se stali aktivními účastníky a mohli tímto způsobem zasahovat do průběhu děje. V poutavém příběhu jsme se setkali s netradičními hudebními nástroji, zatančili si na mýtině jako lesní víly, zpívali píseň s šamanskou babičkou či relaxovali na námi vysněném místě. Všichni jsme odcházeli s pocitem, že jsme si program moc užili!

— Mgr. Nora Červinková —

22. 11. 2017 | přečetlo 4 lidí | ↑ zpět nahoru

Náš strom

Uběhlo dalších 365 dnů a „NÁŠ“ strom opět o něco povyrostl. Ale povyrostli také jeho „ochránci“ – Puntíci z 8. třídy.

Tento strom jsme sázeli na podzim roku 2015, kdy naše škola slavila 60. výročí založení. Tehdy jsme slíbili, že každoročně přineseme jeho fotografii, abychom viděli, jak se mu daří.

— Mgr. Tereza Friedl —

19. 11. 2017 | přečetlo 13 lidí | ↑ zpět nahoru

Jablíčkový den ve 2.A.

Sladké, kulaté, barevné jablíčko nám ve čtvrtek 16. 11. v rámci projektového dne přikutálelo procvičovací úkoly. Vybírali jsme si úkoly z matematiky, českého jazyka a prvouky. Přinesená jablíčka jsme ochutnávali, popisovali jejich barvu a chuť.

V průběhu dopoledne jsme si odpočinuli při hře na Kompot a v hodině tělesné výchovy. V závěru vyučování jsme pracovali ve skupinách, ve kterých jsme v rámci výtvarné výchovy „zavařovali“ nejen ovoce, ale i zeleninu.  Práce se všem podařila.

— děti 2.A, Mgr. Dana Bryksová —

18. 11. 2017 | přečetlo 13 lidí | ↑ zpět nahoru

Puntíci v ZOO Brno

První školní výlet jsme se třídou Puntíků uskutečnili v měsíci říjnu.  Výlet na přání nás zavedl do zoologické zahrady v Brně. Smyslem výletu nebylo jen pozorovat zvířata, ale zažít zábavu. Týden před návštěvou si žáci vytvořili tříčlenné skupinky a vylosovali si témata (zvířecí skupiny). Dostali za úkol zpracovat krátké seznámení se zvířaty, říci nám několik NEJ a vymyslet nějakou zábavu pro ostatní spolužáky.  Čím jsme se v Zoo bavili? Předváděli jsme, co dělá ten druhý – opičili jsme se, podle zvuků a pohybů jsme hádali šelmy, při honičce jsme kradli „vejce“ z orlího hnízda, třídili jsme potravu medvědovitých šelem a v útvaru „had“ jsme v tichosti obcházeli terária s ještěry. Další velká zábava na nás čekala v dětské zoo a na okolním hřišti. Ani jedna houpačka nezůstala prázdná J.

Byl to moc krásný den, ze kterého máme spoustu zážitků a fotografií.

— Mgr. Tereza Friedl + Puntíci z 8. třídy —

17. 11. 2017 | přečetlo 12 lidí | ↑ zpět nahoru

Návštěva známého olympionika s preventivním programem

Ve čtvrtek 9. listopadu navštívil naši školu známý olympionik Petr Koukal. Žákům 8. a 9. ročníku představil svůj projekt „STK pro chlapy“.  Na příkladu osobního příběhu mluvil před žáky o důležitosti pravidelných preventivních vyšetření, ale také o významu zdravého životního stylu a pravidelného sportování. Po zodpovězení dotazů pak na závěr každému žáku věnoval svou knihu s podpisem.

Děkujeme paní místostarostce Šárce Korkešové za zorganizování této preventivní akce a možnost setkání se s olympionikem Petrem Koukalem.

 Záznam lze zhlédnout na odkazu http://www.b-tv.cz/videogallery/13-11-2017/

— RNDr. Jana Skalická —

16. 11. 2017 | přečetlo 18 lidí | ↑ zpět nahoru

„Dušičky“ v 8. třídě

V den, kdy se slaví Halloween, jsme si vytvořili krásně ponurou a lehce strašidelnou atmosféru. Když přišli Puntíci do třídy, čekalo na ně překvapení v podobě netradiční výzdoby.  Překvapení čekalo i na mě – nikdo nezklamal a každý přišel v oblečení černé barvy. K naprosté dokonalosti jsme dospěli v hodině českého jazyka. Sedli jsme si do kruhu na koberec, zapálili svíčku a zaposlouchali se do hororových  příběhu amerického spisovatele Edgara Allana Poea, to vše za zvuků tajemné hudby. Nyní už víme, že si máme dávat pozor na černého kocoura. Nevěřili byste, co všechno dokáže!

— Mgr. Tereza Friedl + Puntíci z 8. třídy —

16. 11. 2017 | přečetlo 12 lidí | ↑ zpět nahoru

7. B na VUT

Ve čtvrtek 9. listopadu se žáci 7. B vydali na Vysoké učení technické. Zde se nás na fakultě FEKT (Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií) ujal pan inženýr David Kubánek. Velmi poutavou a zajímavou formou nás ve své prezentaci přenesl do tajů elektřiny. Zopakovali jsme si rozdíl mezi proudem a napětím, připomněli si, z jakých částic se skládá atom. Dozvěděli jsme se také něco nového, např. co to je rezistor, LED dioda či k čemu se využívá Ohmův zákon.
Po části teoretické nastala část praktická. Úkolem každého žáka bylo za pomoci pájky si vyrobit speciální hrací kostku. Pro mnohé žáky bylo pájení velkým zážitkem, neboť pájku viděli a drželi poprvé. A jak se na VUT líbilo samotným žákům?

Líbilo se mi sestavování kostky a pájení. (Eliška)

Vyrobili jsme si kostku, kterou jsme museli pájet. Líbilo se mi zajímavé vybavení VUT. (Vojta)

Byl jsem překvapený, že roztavený cín hodně rychle chladne, a že rezistor je tak malý. (Matěj)

Strašně se mi líbilo pájení, protože jsem si to mohl vyzkoušet. Už asi vím, kde budu studovat J Výrobek je pěkný. (Marek)

— Mgr. Magdalena Neplechová a žáci 7.B —

17. 11. 2017 | přečetlo 18 lidí | ↑ zpět nahoru

Vaření pomazánek v osmé třídě

Druhý listopadový čtvrtek si žáci osmé třídy opět mohli vyzkoušet svůj kuchařský talent. Tentokrát spolupracovali dívky i chlapci a měli připravit pomazánku. Žáci tento úkol vzali odpovědně a do hodiny si přinesli spoustu ingrediencí, z nichž připravili několik druhů pomazánek.

Na konci hodiny proběhla malá degustace: každý mohl ochutnat pomazánku od svých spolužáků, a najít si tak tu nejchutnější. Mezi pomazánkami byly většinou sýrové, česnekové, a dokonce i avokádové. Všichni žáci získali jedničku za dobře odvedenou práci, ke které patřilo i to, že po sobě vzorně uklidili.

— Mgr. Nikola Oujezdská, Mgr. Kristýna Bednaříková —

15. 11. 2017 | přečetlo 12 lidí | ↑ zpět nahoru

Soutěž ve šplhu

14.11.2017 proběhlo školní kolo soutěže ve šplhu na tyči pro žáky 3.-5. tříd. Celkem se soutěže  zúčastnilo 27 žáků.  Všichni se moc snažili, za odměnu dostali malou sladkost ,ale do dalšího kola mohli postoupit jen někteří. Budeme jim držet pěsti. Okrskové kolo bude 22.11. na ZŠ Krásného.

Postupují:

4. ročník: 

 • Zara Kohoutková
 • Natálie Diringerová
 • Eliška Nesejtová
 • Lukáš Prášek
 • Matyáš Novotný
 • Max Šťasta

5. ročník: 

 • Ella Hamanová
 • Nikol Straková
 • Tereza Žižková
 • Marek Harnach
 • Marek Herák

— Mgr. Pavlína Trúsiková —

15. 11. 2017 | přečetlo 16 lidí | ↑ zpět nahoru

Den Veteránů – Příběhy bezpráví

Již tradičně se naše škola připojuje k oslavě Dne Veteránů, která probíhá v rámci projektu Příběhy bezpráví – Jeden svět na školách. Protože 11. 11. byla sobota, sešli se osmáci a deváťáci v pondělí 13. 11. Nejdříve zhlédli krátkou prezentaci o Dni Veteránů. Pak jim paní učitelka Marková přiblížila období komunismu v ČSR od jeho nástupu v roce 1948 až po Sametovou revoluci 17. 11. 1989. Po krátké přestávce následoval film Jiřího Stracha Osmy, který ještě více dětem přiblížil tuto dobu pro ně tak vzdálenou. Poslední částí dnešního svátečního dopoledne byla beseda s disidentkou Janou Soukupovou, redaktorkou MF Dnes, která barvitě líčila své osobní zkušenosti nejen z doby normalizace, ale i Sametové revoluce. Toto poutavé vyprávění i dotazy našich žáků sledovala i místostarostka MČ Černovice Bc. Petra Quittová.

— Mgr. Helena Marholdová —

13. 11. 2017 | přečetlo 14 lidí | ↑ zpět nahoru

Halloween

Podzimní prázdniny utekly jako voda a přišel den, na který se většina dětí těší, a to 31. říjen, oslava Halloweenu. Strašidelnou stezku v prostorách školy připravili žáci 9. třídy a důkladně se na ni připravili. Po chodbách se procházely víly s lucernou, ve třídách na děti čekala strašidla s kvízy, krvavé karty, hod na ducha, malování na obličej, strašidelný labyrint a další povedené strašidelné úkoly.  Vstupenkou na tuto akci byl stylový kostým, takže po chodbách se to hemžilo duchy, čarodějnicemi, kostlivci, upíry, zombie a jinými strašidly. Dokonalou atmosféru podbarvily hořící svíce a blikající efekty.

Žákům 9. třídy děkujeme za povedenou akci.

— Radmila Preslová —

10. 11. 2017 | přečetlo 17 lidí | ↑ zpět nahoru

Kouzelné odpoledne

Kouzelnické představení si pro děti ze školní družiny připravil kouzelník Katonas. Předvedl dětem vystoupení se zvířátky, tančícího panáčka z kapesníku, zpívajícího pejska v doprovodu harmoniky, ukázku břichomluvy a další kouzelnické efekty.  S některými kouzly mu pomohly i děti, staly se na chvíli malými kouzelníky. Všichni společně kouzlili a čarovali. Děti celé vystoupení ohodnotily bouřlivým potleskem. Domů si odnesly pejska vyrobeného z nafukovacího balonku.

— Radmila Preslová —

8. 11. 2017 | přečetlo 17 lidí | ↑ zpět nahoru

Facebookové stránky

Co zajímavého se děje na základní škole Řehořova? Sledujte a sdílejte nové školní facebookové stránky -  https://www.facebook.com/ZSRehorka/

— Mgr. Monika Vogelová —

4. 11. 2016 | přečetlo 268 lidí | ↑ zpět nahoru

Chcete se o dění na naší škole dozvědět více? Od roku 2004 jsme pro vás napsali už 2352 novinek,
všechny si můžete přečíst v našem archivu →© 2004-2017 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru