Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

Základní škola, Brno, Řehořova 3Naše škola má více jak šedesátiletou tradici. Budova školy se nachází v Brně – Černovicích, v sousedství parku, ukryta v bohaté zeleni. Díky rozsáhlé rekonstrukci, která byla ukončena v roce 2013, je škola zmodernizovaná, plně bezbariérová. Součástí školy jsou pavilon školní družiny s jídelnou, tělocvična, hřiště s umělým povrchem a školní zahrada.
Výchovně-vzdělávací proces probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola s úsměvem – škola pro všechny“. Stavíme na klidné, pohodové atmosféře a na individuálním přístupu k žákům. Ve výuce využíváme metody činnostního učení a prvky daltonského vzdělávacího programu.
Zaměřením na výuku cizích jazyků, informatiky a na sport chceme dosáhnout, aby naši absolventi ovládali počítačovou techniku, byli fyzicky zdatní a ve sjednocené Evropě se bez problémů domluvili.
Výuka angličtiny je povinná pro všechny žáky již od 1. ročníku, od 8. ročníku nabízíme druhý cizí jazyk: němčinu (jako volitelný předmět). Své jazykové znalosti si žáci mohou ověřit při pravidelných výjezdech do zahraničí (Rakousko, Francie, Anglie) a při účasti v mezinárodních projektech.
Spolupracujeme s partnerskou školou Sir Karl Popper Schule ve Vídni, dlouholetou tradici má naše účast v mezinárodním projektu Comenius. Zapojili jsme se i do mailového partnerství evropských škol – e-Twinning. Velký zájem projevují žáci o mezinárodní projekt Globe a environmentální projekty, kde se aktivně podílejí na zkoumání a měření kvality životního prostředí v okolí školy.
Jako jedna z mála škol v Brně nabízíme žákům účast v Cambridgeských zkouškách, které prověřují všechny čtyři jazykové dovednosti v angličtině – čtení, psaní, poslech a mluvení. Tato zkouška vede k získání mezinárodně uznávaného certifikátu.
Výuku informatiky zahajujeme od 5. ročníku. Máme dvě moderně vybavené počítačové učebny, rozšiřujeme počet interaktivních tabulí a jejich využití ve výuce.
Zvýšenou hodinovou dotací posilujeme výuku tělesné výchovy na I. stupni, do sportovních kroužků se mohou zapojit všichni žáci (fotbal, basketbal, atletika, sportovní hry).
Stoprocentní odborná způsobilost učitelů se odráží na úspěšnosti našich žáků při přijímání na střední školy a víceletá gymnázia. Nadaní žáci dosahují vynikajících výsledků v soutěžích a olympiádách.
Naším hlavním cílem je podpořit přirozenou touhu dítěte po poznání, jeho schopnost pracovat samostatně i v týmu. Žáci jsou vedeni k zodpovědnosti, k sebehodnocení a sebekontrole.
Více informací o škole →

Zobrazit celý text →

Pomůcky pro školní rok 2017/2018

Vážení rodiče,

v přiložených dokumentech naleznete pomůcky na nový školní rok potřebné pro žáky prvního i druhého stupně.

II. stupeň

6.A6.B7.A/7.B8. třída9. třída
Čj1× 544
3× 524
1× 424
1× 544
3× 524
1× 424
1× 544
3× 524
2× 544
2× 524
2× 544
2× 524
Aj2× 544
1× 524
1× 444
fólie A4
2× 544
1× 524
1× 444
fólie A4
1× 524
2× 544
1× 444
fólie A4
1× 524
2× 544
1× 444
fólie A4
1× 524
2× 544
1× 444
fólie A4
M1× 460
1× 520
tužka, guma, pastelky, 2 trojúhelníky s ryskou, kružítko, úhloměr, lepidlo, nůžky, izolepa
1× 460
2× 520
fólie A4
tužka, guma, pastelky, lepidlo, izolepa, úhloměr, kružítko, 2 trojúhelníky s ryskou
1× 460
2× 520
tužka, guma, pastelky, úhloměr, kružítko, trojúhelník s ryskou, kalkulačka
1× 460
1× 540
tužka, guma, pastelky, kalkulačka, úhloměr, kružítko, 2 trojúhelníky s ryskou
1× 460
1× 540
tužka, guma, pastelky, úhloměr, kružítko, pravítko, kalkulačka
Ch---1× 440pokračování z 8. ročníku
Fpastelky
1× 460
1× 520
pastelky
1× 460
1× 520
pastelky
1× 460
1× 520
pastelky
1× 460
1× 520
pastelky
1× 460
1× 520
1× 4401× 4401× 4401× 4401× 440
Z1× 5201× 5201× 5201× 5201× 520
D2× 5442× 5441× 5441× 5441× 544
Vob1× 5441× 5441× 5441× 5441× 544
Hvnotový sešitnotový sešitnotový sešitnotový sešitnotový sešit
Vzd1× 5441× 5441× 544- -
Inf1× 5441× 5241× 524 1× 544
(pokr. ze 7. roč.)
-
OSV1× 5241× 5241× 524--
NJ---1× 444
1× 524
2× 544
1× 444
1× 524
2× 544
Vv tempery, vodovky, tuš + redispero, paleta, 3 kulaté + 3 ploché štětce, podložka, převlečení, kelímek, hadřík, tvrdé výkresy 10× A4 a 10× A3, skicák A4 tempery, vodovky, tuš + redispero, paleta, 3 kulaté + 3 ploché štětce, podložka, převlečení, kelímek, hadřík, tvrdé výkresy 10× A4 a 10× A3, skicák A4 tempery, vodovky, tuš + redispero, paleta, 3 kulaté + 3 ploché štětce, podložka, převlečení, kelímek, hadřík, tvrdé výkresy 10× A4 a 10× A3, skicák A4 tempery, vodovky, tuš + redispero, paleta, 3 kulaté + 3 ploché štětce, podložka, převlečení, kelímek, hadřík, tvrdé výkresy 10× A4 a 10× A3, skicák A4 tempery, vodovky, tuš + redispero, paleta, 3 kulaté + 3 ploché štětce, podložka, převlečení, kelímek, hadřík, tvrdé výkresy 10× A4 a 10× A3, skicák A4

— třídní učitelky —

15. 7. 2017 | přečetlo 15 lidí | ↑ zpět nahoru

Soutěž o nejhezčí zvířátko

Dne 19. 5. žáci 8. třídy uspořádali pro žáky 2. – 4. tříd soutěž o nejkrásnější mandalové zvířátko. Soutěžící měli týden na vymalování toho nejkrásnějšího zvířátka, které si v pátek 26. 5. osmáci vyzvedli a poté společně vyhodnotili a určili pět nejlepších. Pěti nejlepším autorům pořadatelé pogratulovali a dali sladkou odměnu.

 Vítězi jsou:

  • 1. místo – Jakub Kafka (3. C)
  • 2. místo – Míša Pavlík (3. C)
  • 3. místo – Vojtěch Lojek (2. B)
  • 4. místo – Eliška Miklovicová (3. C)
  • 5. místo – Natálie (2. B)

 

— žáci 8. třídy —

14. 7. 2017 | přečetlo 12 lidí | ↑ zpět nahoru

Úřední hodiny o prázdninách

Úřední hodiny na škole během hlavních prázdnin:

červenec:             3.7., 4.7., 12.7., 19.7. v době od 9:00 – 12:00 hod

srpen:                  2.8., 16.8., 28.8., 29.8., 30.8., 31.8. a 1.9. v době od 9:00 – 12:00 hod

— Mgr. Josef Binek —

1. 7. 2017 | přečetlo 24 lidí | ↑ zpět nahoru

Atletická olympiáda

Dne  17. 5. od 14 do 15 hodin proběhla na školním hřišti atletická olympiáda pro děti ze školní družiny za asistence dětí z 8. třídy. Soutěžilo se celkem ve třech disciplínách – běh na 60 m, skok do dálky a hod kriketovým míčkem. Všechny děti to moc bavilo a už se těší na příští olympiádu.

— žáci 8. třídy —

14. 7. 2017 | přečetlo 12 lidí | ↑ zpět nahoru

Minulost, ze které mrazí

Prvním závěrečným výletem letošního školního roku byl poznávací zájezd osmáků a deváťáků do Polska. Cílem byl koncentrační tábor v Osvětimi a poté optimističtější prohlídka solných dolů ve Věličce.

 Nejdříve jsme ale museli překonat nekonečně dlouhou cestu, navíc v parném letním počasí. Naštěstí jsme vyjížděli brzy ráno, a tak jsme již kolem deváté v dálce uviděli KT Auschwitz. Rozpoznatelný byl i podle autobusů a davu lidí na parkovišti.  Tábor jsme si procházeli individuálně, s malým komentářem průvodce a paní učitelky, občas jakoby pod dohledem dozorců, kteří už tu ale naštěstí nejsou. V táboře založeném v roce 1940 původně jako pracovním, později vyhlazovacím, jsme mohli poznat hrozné podmínky vězňů, kteří tu trávili povětšinou poslední chvíle svého života.  Plynové komory, černá zeď, u které byly konány popravy i samotné baráky, ve kterých byli vězni ubytováni, provází tragické příběhy, ze kterých nám běhal mráz po zádech. Ještě horší podmínky panovaly ovšem v několikrát větším táboře Auschwitz 2- Březinka – Birkenau. Sem vedly koleje, které přivážely vězně, především Židy, z celé Evropy a zde také byla prováděna selekce, při níž bylo rozhodnuto, často za účasti nechvalně proslulého Mengeleho, o životě či smrti.

Po skončení prohlídky jsme přejeli do Věličky, která je známá solnými doly. Sůl se tu dnes již netěží, nevyplatí se to, město vydělává mnohem více na turistickém ruchu, jak nám sdělila naše zábavná slovenská průvodkyně. Z více než 300 metrů hlubokého dolu jsme prošli asi 1% chodeb. Po 384 schodech jsme sešli do hloubky přibližně 20 metrů, což je třetí úroveň z devíti, a mohli jsme obdivovat dlaždice, lustry i sochy ze soli. Povoleno bylo sůl, která se nacházela všude kolem nás, i ochutnávata především dýchat solí nasycený vzduch, který je srovnatelný se vzduchem u moře. Pod zemí tu najdete vše – kapli, ve které se konají i svatby, restauraci, prodejnu suvenýrů, sportovní halu a v současnosti i hotel. Nakonec jste ale rádi, že se výtahem dostanete zpět na povrch a opět spatříte denní světlo.

Výlet byl vyčerpávající a po všech stránkách se vydařil. Desetiprocentní povolené ztráty nebyly naplněny a hlavně, všechno bylo v ceně, jak nám ve Věličce neustále opakovala naše průvodkyně Marta. Za pár let si tento výlet možná zopakují i mladší ročníky, a třeba si ho prodlouží o nocleh pod zemí.

— Mgr. Marcela Marková —

10. 7. 2017 | přečetlo 18 lidí | ↑ zpět nahoru

Fotbalové utkání

Za krásného slunečného počasí proběhl dne 18. 5. fotbalový zápas, ve kterém se utkaly děti ze školní družiny proti žákům 8. třídy. I když to bylo velmi vyčerpávající a velmi napínavé, duel skončil remízou 4:4. Nakonec si všichni hráči přátelsky podali ruce a měli radost ze svého výkonu. Všem hráčům děkujeme a budeme se těšit na další zápas.

— žáci 8. třídy —

9. 7. 2017 | přečetlo 12 lidí | ↑ zpět nahoru

Ukázka gymnastiky

Dne 12. dubna se do tělesné výchovy holek z 8. třídy přišlo podívat 23 dobrovolníků ze školní družiny na ukázku gymnastiky. Děti ze školní družiny viděly stojky na jedné ruce, přeskoky přes kozu, kotouly letmo, sestavu na žíněnkách, kruzích a hrazdě, … Poté si děti vše vyzkoušely a už se všichni těší, až budou na druhém stupni a vše budou dělat v rámci tělesné výchovy. Všem divákům děkujeme za trpělivost :-).

— Holky z 8. třídy —

6. 7. 2017 | přečetlo 10 lidí | ↑ zpět nahoru

Výukový program „Jak vypadá koník“ 3.B a 5.B

Poslední týden školy jsme se vypravili do Moravan do TJ Pegas na program o koních. Děti si mohly prohlédnout stáje, pohladit koníky a dozvěděly se o nich spoustu zajímavého. Kdo chtěl, mohl si je vyzkoušet nakrmit i vykartáčovat. Nakonec jsme si udělali projížďku na jízdárnu a každý se mohl na koni projet. Výlet se nám moc líbil a jsme rádi, že jsme se mohli podívat, jak to chodí na statku.

— Mgr. Jana Škrdlová, Mgr. Nora Jungmannová, Bc. Tereza Čechová —

30. 6. 2017 | přečetlo 25 lidí | ↑ zpět nahoru

Železný Empík

V horký čtvrtek 22. 6. se obě šesté třídy vydaly na branný závod pořádaný Městskou policií Brno v areálu dopravní výchovy a vzdělávání vedle koupaliště Riviéra. A jak se ukázalo, byl to opravdu dobrý nápad. V parku mezi stromy a blízko vody bylo mnohem příjemněji než ve škole.

Soutěžilo se ve třech kategoriích. Naše šesté třídy reprezentovala dvě tříčlenná družstva – z každé šestky jedno. Jejich úkolem bylo proběhnout vyznačenou trasu a splnit následující disciplíny: jízda na kole, transfer přes řeku na zavěšeném laně, střelba ze vzduchovky, otázky ze zdravovědy, překonání lezecké stěny a přeručkování řeky na raftu. Pro ostatní byl zatím připraven doprovodný program – ukázka úpolové gymnastiky Bezpečnostně právní akademie Brno , výcviku psovodů Městské policie Brno, vystoupení VIDA! science centrum a také pro děti velice zajímavá ukázka biketrialu v podání mistra světa Václava Koláře. Vítaným osvěžením byla nejen návštěva občerstvení v areálu koupaliště Riviéra, ale především příjezd Hasičského záchranného sboru, který pro děti vytvořil vodní clonu. Všichni jí s nadšením probíhali stále dokola, až byli dokonale mokří.

Na závěr proběhlo vyhodnocení. I když ani jedno z našich družstev nestálo na stupních vítězů, všichni jsme si zábavné dopoledne dokonale užili a po získaných zkušenostech budeme možná příští rok úspěšnější.

 

— Mgr. Marcela Marková —

30. 6. 2017 | přečetlo 27 lidí | ↑ zpět nahoru

Lanové centrum, 5.A

Za zasloužené 1. místo v celoroční soutěži žákovského parlamentu se naše třída vydala do lanového centra Proud v Brně – Lesné. Po úvodní hře si všichni vyzkoušeli nízké lanové překážky, následovalo školení o bezpečnosti a o jištění, a pak už vzhůru do oblak! Po kratším či delším zaváhání ze závratných výšek se nakonec všem povedlo zdolat nějakou překážku. Vždy jeden lezl a dva jej jistili. A tak je to i v životě. Lidé se navzájem potřebují!

— Mgr. Gabriela Marošová —

29. 6. 2017 | přečetlo 26 lidí | ↑ zpět nahoru

2. A – projektový týden „Vesmír“

Minulý týden proběhl ve 2. A projekt „Vesmír“. Děti měly za úkol zjistit informace o Slunci, dále ve skupinkách odpovídaly na otázky ohledně sluneční soustavy. Každá skupinka měla jednu planetu, o které zjišťovala informace podle dané osnovy. Děti si také se svými rodiči vyrobily model své planety. Ve Vv vytvořily z alobalu raketu a kosmonauta, který letí ke slunci. Poslední den proběhla vesmírná konference, kde před svými spolužáky referovaly, co všechno se dozvěděly.  

— Bc. Barbora Nečasová, Mgr. Monika Vogelová —

29. 6. 2017 | přečetlo 26 lidí | ↑ zpět nahoru

Besídka pro rodiče, 5.A

Naše třída už nějaký čas nacvičovala pásmo písní, básní, tanců a scének. Na pondělí 26. 6. 2017 byli pozváni rodiče a další přátelé školy, aby se děti spolu s nimi rozloučily s 1. stupněm. Všechno se nám moc povedlo!

— Mgr. Gabriela Marošová —

28. 6. 2017 | přečetlo 26 lidí | ↑ zpět nahoru

Výlet do Rajhradu 3.A a 3.C

V posledním týdnu školy jsme se vydali do Záchranné stanice dravých ptáků v Rajhradě. Dozvěděli jsme se, jak pomoci nejenom zraněným ptákům, viděli jsme výra velkého, čápa, různé druhy sov a dravých ptáků, srnce a mnoho pomůcek, které záchranáři používají. Poté jsme si šli namočit nohy do nedalekého rybníčku, vyřádili jsme se na hřišti a jeli jsme vlakem domů.

— Mgr. Barbora Meduňová, Mgr. Nikol Daňková —

28. 6. 2017 | přečetlo 30 lidí | ↑ zpět nahoru

Týden spisovatelů

Přesto, že učivo třetího ročníku jsme již zvládli, ani na konci roku nezahálíme. Posledních pár dnů před koncem školního roku žáci 3.A a 3.C doma prohledali knihovničky a do školy přinesli knihy spisovatelů Václava Čtvrtka, Ondřeje Sekory, Astrid Lindgrenové a Hanse Christiana Andersena. Každý den jsme se věnovali jednomu spisovateli. Dozvěděli jsme se zajímavosti o jejich životě, nejznámější díla, prohlédli jsme si knihy, přečetli ukázky několika knih a výstupem byl plakát, v němž jsme to nejdůležitější shrnuli a doplnili obrázky. Žáci 3.A zhlédli filmové zpracování Pipi dlouhé punčochy a žáci 3.C Ronju, dceru loupežníka autorky Astrid Lindgrenové. Žáci se tak seznámili se čtyřmi autory dětských knih a učili se vzájemné spolupráci. Plakáty se všem moc povedly.

— Mgr. Nikol Daňková, Mgr. Barbora Meduňová —

27. 6. 2017 | přečetlo 28 lidí | ↑ zpět nahoru

Vlastivědná exkurze 4. A

Ve vlastivědě se učíme o renesanci a Rudolfu II. O císaři jsme se dověděli něco navíc ze starého českého filmu Císařův pekař. Jak vypadaly zámky v době renesance, jsme zjistili v Bučovicích.

V pátek ráno nás z hlavního nádraží zavezl vláček přímo do Bučovic. Od nádraží to už bylo kousek k zámku. Nadchla nás krásná čtyřkřídlá stavba se třemi patry arkád a užili jsme si i svačinu v zámecké zahradě. Po prohlídce reprezentačních sálů jsme se šli ještě podívat na náměstí, kde jsme objevili výbornou cukrárnu se zmrzlinou.

Bylo to moc pěkné dopoledne.

— Mgr. Pavlína Trúsiková, Mgr. Markéta Hrůzová —

27. 6. 2017 | přečetlo 30 lidí | ↑ zpět nahoru

Dukovany

Ve čtvrtek 22. června se 39 žáků druhého stupně vydalo na exkurzi do JE Dukovany.

V informačním centru jsme na úvod zhlédli dva krátké filmy, Blackout a film o JE Dukovany. Poté jsme se vydali po informačním centru a spolu s paní průvodkyní jsme si na modelech elektrárny zopakovali své vědomosti. V závěru exkurze jsme ještě zhlédli krátký film o panu Cvrčkovi, ze kterého plynulo ponaučení, že není dobrý jen jeden druh elektrárny, ale že je výhodnější kombinace více druhů.

— Mgr. Magdalena Neplechová —

25. 6. 2017 | přečetlo 31 lidí | ↑ zpět nahoru

Street Dance

Ve čtvrtek 15.6. proběhlo v 5. patře budovy školy závěrečné vystoupení pro rodiče tanečního kroužku Street Dance. Holky z 5. B předvedly celkem 3 skladby, na kterých od začátku školního roku pracovaly, takže rodiče měli možnost ocenit náročnost a techniku různých typů tance. Cca 30 minutové představení zakončilo symbolické ukončení kroužku s předáním pamětního listu a týmového odznáčku Street Dance. Celý tým se už těší na novou taneční sezonu a doufá, že takovýchto skvělých vystoupení, nejen pro rodiče, bude ve školním roce 2017/2018 mnohem více. :-)

— Bc. Magdalena Pařízková —

23. 6. 2017 | přečetlo 28 lidí | ↑ zpět nahoru

Černovická liga žáků ve futsalu 2017

Ve čtvrtek 15. 6. 2017 se na ZŠ Brno, Řehořova 3 konal již XXIV. ročník Černovické ligy ve futsalu. Této akce se zúčastnila mužstva z brněnských základních škol – ZŠ Řehořova, ZŠ Kneslova, ZŠ Krásného, ZŠ Merhautova, ZŠ Tuháčkova a ZŠ Jana Broskvy. Letošní výsledky chlapců ze šestých a sedmých tříd navázaly na předloňský úspěch v poháru. V tomto školním roce jsme turnaj vyhráli, a to po finálovém derby proti ZŠ Kneslova  v těsném poměru 3:2. Nejlepším hráčem a střelcem turnaje se stal zaslouženě domácí borec David Hlůšek, který nastřílel za náš tým 10 branek z 11.

Blahopřeji vítězům a děkuji všem zúčastněným hráčům a trenérům za vydařené fotbalové dopoledne.

Na závěr bych ještě rád poděkoval paní místostarostce Bc. Petře Quittové za podporu našeho turnaje. Paní místostarostka se ujala závěrečného slova a předala vítězům slavnostní pohár. Poděkování patří i zřizovateli naší školy MČ Brno – Černovice za finanční dotaci pro tento turnaj.

— Mgr. Vilém Nejezchleb —

22. 6. 2017 | přečetlo 26 lidí | ↑ zpět nahoru

Návštěva z partnerské školy ve Vídni

V pondělí 12. 6. 2017 jsme v Brně přivítali žáky a učitele z partnerské školy Sir Karl Popper Schule ve Vídni. S vídeňskou školou máme již desetileté partnerství a setkáváme se vždy pravidelně a to dvakrát do roka.

Žáci naší sedmé třídy společně s kamarády z Vídně absolvovali tentokrát výukový program v Moravské galerii, s názvem Stromy života. Smyslem tohoto programu bylo uvědomit si vnímání barev člověkem a pochopení emocí, které barvy vyvolávají v našich představách.

Později jsme společně zašli na Starou radnici a pověděli si něco o slavných brněnských pověstech „O brněnském drakovi a kole“. Poté jsme vystoupali na radniční věž a kochali se pohledem na Zelný rynk a jeho okolí a celé Brno. Po náročném programu byl čas na občerstvení a odpočinek. Společný program se vydařil a budeme se těšit na další setkání na adventních trzích ve Vídni.

— Mgr. Miroslava Žáková —

21. 6. 2017 | přečetlo 19 lidí | ↑ zpět nahoru

Výlet na Macochu -3.B+5.B

Období mezi písemkami a uzavíráním známek jsme si zpříjemnili výletem do Moravského krasu. Objevovali jsme krásy Kateřinské jeskyně, projeli jsme se vláčkem, lanovkou a z vyhlídkového můstku pozorovali největší propast v České republice - Macochu. Samozřejmostí byla i chvilka věnovaná nákupu suvenýrů. Na závěr výletu jsme měli možnost se projet na koni. Všichni jsme si výlet moc užili, odpočinuli si a nabrali síly na úspěšné zvládnutí posledních písemek.

— Mgr. Nora Jungmannová —

21. 6. 2017 | přečetlo 42 lidí | ↑ zpět nahoru

Soutěž o nejhezčí krychli v 6.B

V jedné z posledních hodin matematiky dostali žáci za domácí úkol vytvořit nápaditý model krychle a vyzdobit jej podle vlastní fantazie. Děti se práce ujaly s vervou a překvapily velice originálními díly – od „falešné“ hrací kostky, na které vám vždy padne jen nejvyšší číslo až po hrací kostku s délkou hrany pouhý centimetr. Výzdoby byly také různé – jakou mám dnes náladu, co budu dělat odpoledne, motivy se zvířaty i abstraktní malba. Děti odhlasovaly jako vítěze krychli Vanessky, která velmi umně na její stěny nakreslila pestrobarevné smajlíky. Hodina matematiky tak byla hned o něco zábavnější :-).

— Mgr. Martina Filakovská —

15. 6. 2017 | přečetlo 31 lidí | ↑ zpět nahoru

Obličeje inspirované Arcimboldem

Přinášíme vám malou ochutnávku z našeho tvoření inspirovaného slavným malířem Giussepem Arcimboldem, dvorním malířem Rudolfa II.

— Mgr. Tereza Friedl —

15. 6. 2017 | přečetlo 29 lidí | ↑ zpět nahoru

Brighton a okolí

Stalo se již tradicí, že každé 2-3 roky vyjíždí naše škola na poznávací zájezd do Velké Británie. V letošním roce naši žáci mimo oblíbených pamětihodností chodili i 3 dny do školy, ve které konverzovali s rodilými mluvčími.

Po dlouhé cestě v autobuse a na trajektu jsme první den strávili prohlídkou Londýna. Ve večerních hodinách jsme se přemístili do Brightonu, ve kterém si nás vyzvedly hostitelské rodiny. Druhý den odpoledne jsme navštívili přístav Portsmouth, kde je velké námořní muzeum s bitevní lodí Victory, na které zemřel admirál Nelson. Druhým bodem našeho výletu byla 100 metrů vysoká Spinnaker tower, která je postavena ve stylu památek Saudské Arábie. Třetí den jsme vyměnili město za zeleň anglického venkova na Beachy head a bílé útesy Seven sisters. Poslední den byl dnem nákupů, procházky a osvěžení na pláži v Brightonu.

Po náročné 28,5 hodinové cestě zpět jsme se všichni plni dojmů, zážitků a papírových tašek s nákupy rozešli domů.

— Mgr. Helelna Marholdová —

14. 6. 2017 | přečetlo 35 lidí | ↑ zpět nahoru

Pravidla pro přijímání žáků žáků

Vážení rodiče,

zde se můžete seznámit s dokumentem Pravidla pro přijímání žáků do školní družiny ZŠ Brno, Řehořova 3.

— vedení školy —

14. 6. 2017 | přečetlo 30 lidí | ↑ zpět nahoru

Pracovní činnosti u osmáků

Pracovní činnosti v 8. ročníku nejsou zaměřeny jen teoreticky, ale i prakticky. V měsíci květnu měli žáci za úkol připravit studenou kuchyni – jednohubky a chlebíčky. Aby to nebylo tak jednoduché, tak svůj výtvor museli zpracovat do tvaru zvířátka. Povedlo se jim to znamenitě! Berušky, tučňáci, chobotničky a mnohé další po necelé hodině práce byly k nakousnutí. V měsíci červnu, jelikož jsou prázdniny za dveřmi, bylo za úkol připravit ovocný či zmrzlinový pohár. Poháry nejrozmanitějších velikostí, barev, tvarů a chutí byly neodolatelné. Podívejte se do přiložené galerie.

— Mgr. Magdalena Neplechová, Mgr. Veronika Foralová —

13. 6. 2017 | přečetlo 43 lidí | ↑ zpět nahoru

Facebookové stránky

Co zajímavého se děje na základní škole Řehořova? Sledujte a sdílejte nové školní facebookové stránky -  https://www.facebook.com/ZSRehorka/

— Mgr. Monika Vogelová —

4. 11. 2016 | přečetlo 190 lidí | ↑ zpět nahoru

Chcete se o dění na naší škole dozvědět více? Od roku 2004 jsme pro vás napsali už 2303 novinek,
všechny si můžete přečíst v našem archivu →© 2004-2017 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru