Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

Základní škola, Brno, Řehořova 3Naše škola má více jak šedesátiletou tradici. Budova školy se nachází v Brně – Černovicích, v sousedství parku, ukryta v bohaté zeleni. Díky rozsáhlé rekonstrukci, která byla ukončena v roce 2013, je škola zmodernizovaná, plně bezbariérová. Součástí školy jsou pavilon školní družiny s jídelnou, tělocvična, hřiště s umělým povrchem a školní zahrada.
Výchovně-vzdělávací proces probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola s úsměvem – škola pro všechny“. Stavíme na klidné, pohodové atmosféře a na individuálním přístupu k žákům. Ve výuce využíváme metody činnostního učení a prvky daltonského vzdělávacího programu.
Zaměřením na výuku cizích jazyků, informatiky a na sport chceme dosáhnout, aby naši absolventi ovládali počítačovou techniku, byli fyzicky zdatní a ve sjednocené Evropě se bez problémů domluvili.
Výuka angličtiny je povinná pro všechny žáky již od 1. ročníku, od 8. ročníku nabízíme druhý cizí jazyk: němčinu (jako volitelný předmět). Své jazykové znalosti si žáci mohou ověřit při pravidelných výjezdech do zahraničí (Rakousko, Francie, Anglie) a při účasti v mezinárodních projektech.
Spolupracujeme s partnerskou školou Sir Karl Popper Schule ve Vídni, dlouholetou tradici má naše účast v mezinárodním projektu Comenius. Zapojili jsme se i do mailového partnerství evropských škol – e-Twinning. Velký zájem projevují žáci o mezinárodní projekt Globe a environmentální projekty, kde se aktivně podílejí na zkoumání a měření kvality životního prostředí v okolí školy.
Jako jedna z mála škol v Brně nabízíme žákům účast v Cambridgeských zkouškách, které prověřují všechny čtyři jazykové dovednosti v angličtině – čtení, psaní, poslech a mluvení. Tato zkouška vede k získání mezinárodně uznávaného certifikátu.
Výuku informatiky zahajujeme od 5. ročníku. Máme dvě moderně vybavené počítačové učebny, rozšiřujeme počet interaktivních tabulí a jejich využití ve výuce.
Zvýšenou hodinovou dotací posilujeme výuku tělesné výchovy na I. stupni, do sportovních kroužků se mohou zapojit všichni žáci (fotbal, basketbal, atletika, sportovní hry).
Stoprocentní odborná způsobilost učitelů se odráží na úspěšnosti našich žáků při přijímání na střední školy a víceletá gymnázia. Nadaní žáci dosahují vynikajících výsledků v soutěžích a olympiádách.
Naším hlavním cílem je podpořit přirozenou touhu dítěte po poznání, jeho schopnost pracovat samostatně i v týmu. Žáci jsou vedeni k zodpovědnosti, k sebehodnocení a sebekontrole.
Více informací o škole →

Zobrazit celý text →

Výstava Lucemburkové na Špilberku

Poslední schůzku Spolku přátel umění jsme si užili na Špilberku, na úžasné výstavě “ Lucemburské opráski“. Jedná se o řadu komiksů nakreslených u příležitosti 700. výročí narození Karla IV. Vtipné obrázky nás nejen pobavily, ale také poučily. Texty, provázející ilustrace, jsou jejich autorem stylizovaně gramaticky zkomolené a dají občas čtenáři trochu zabrat. Na konci výstavy na nás čekala další zábava v podobě komiksových bublin a obličejů historických postav, kterou jsme si rozhodně nenechali ujít.

Spolek přátel umění se v příštím školním roce těší na další pořádnou porci umění.

— Mgr. Tereza Friedl —

29. 6. 2016 | přečetlo 2 lidí | ↑ zpět nahoru

Činnost žákovského parlamentu ve školním roce 2015/2016

V letošním roce žákovský parlament organizoval nebo pomáhal při realizaci mnoha školních i družinových akcí. Třída 5. B zorganizovala turnaj ve vybíjené, 5. A pak soutěž s autíčky na ovládání. 6. tř. připravila pirátský dětský den, 7.tř. se podílela na přípravě kosmického karnevalu a na sv. Valentýna roznesla po celé škole valentýnskou poštu. 8.tř se převlékla za strašidla při halloweenské noci a 9. tř. pomáhala při zápisu do prvních tříd a navštívila naši školu i školy v okolí při svátku sv. Mikuláše.

 V průběhu školního roku se dvakrát uskutečnil sběr starého papíru(2.12.-3.12., 28.4.-29.4.)

Celoročně probíhaly rozhlasové relace, které si na různá zajímavá témata připravovali zástupci parlamentu jednotlivých tříd.

Probíhala celoroční soutěž, které se účastnily třídy 5. – 9. ročníku. V soutěži se hodnotil pořádek ve třídách, šatnách, přezouvání v budově školy, zmíněné rozhlasové relace, aktivita ve sběru starého papíru a účast na schůzích parlamentu. Vítězné třídy (7. tř, 5. B a 5. A) obdržely část finančních prostředků, získaných za sběr starého papíru, na závěrečný výlet. Druhá část peněz ze sběru byla použita na odměny pro I. stupeň.

— Mgr. Helena Marholdová, Mgr. Pavlína Trúsiková —

28. 6. 2016 | přečetlo 2 lidí | ↑ zpět nahoru

Šesťáci a sedmáci v Knihovně Jiřího Mahena

Návštěva Knihovny Jiřího Mahena na Kobližné byla velmi příjemným zpestřením hodin literární výchovy. Někteří žáci se tímto prostorem procházeli poprvé, jiní využili chvilky a rovnou si půjčili nějakou knihu. Poznali jsme speciální prostor vyhrazený pro teenagery s názvem „TEEN“, kde se dá číst, hrát deskové hry a fotbálek, setkávat se s kamarády, posedět, účastnit se zajímavého programu… Hlavním cílem naší návštěvy byla účast na výukovém programu Velký příběh knihy (6. ročník) a Kniha versus film (7. ročník). Chvilky v knihovně jsme si užili a zábavnou formou se dověděli množství zajímavostí.

— Žáci 6. a 7. třídy + Mgr. Tereza Friedl —

28. 6. 2016 | přečetlo 4 lidí | ↑ zpět nahoru

Organizace posledního dne školního roku – 30. června 2016

  • 8,00 – 8,40 hod – rozdávání vysvědčení
  • 8,40 – 9,15 hod – slavnostní rozloučení s 9. třídou
  • 9,15 hod – odchod žáků na prázdniny
  • 10,30 – 12,00 hod – výdej obědů

— vedení školy —

27. 6. 2016 | přečetlo 5 lidí | ↑ zpět nahoru

Geometrická abstrakce

Obrazy, které vám chceme představit, jsme vytvářeli pomocí lepicí pásky a temperových barev. Na sololitové desky jsme postupně lepili pásku. Někdo zvolil náhodné obrazce, jiný pečlivě přemýšlel a svůj obraz si dopředu rozkreslil.  Po tomto kroku - vytvoření mezer, jsme začali nanášet barvy.  Nejzajímavější fází práce bylo odstraňování izolepy, která vytvořila ostrou hranici mezi jednotlivými barevnými políčky. Vylouply se nám krásné obrazy, které se staly součástí výzdoby zeleného patra.

— Žáci 9. třídy + Mgr. Tereza Friedl —

26. 6. 2016 | přečetlo 4 lidí | ↑ zpět nahoru

Stužkování na čtenáře v 1. B

Úterý 21. června bylo pro naši třídu slavnostním dnem. Čekalo nás stužkování na čtenáře.

Program začal přivítáním všech rodičů, prarodičů i přátel naší třídy. Potom se rozproudilo losování žáků do družstev. Děti v týmech skvěle spolupracovaly a za malou chvíli sestavily z připravených kartiček pohádkové dvojice. Následovala nejnáročnější část stužkování. Všichni žáci četli krátké ukázky z knih Václava Čtvrtka, Zdeňka Milera, Rudolfa Čechury, Hany Lamkové a Pavla Šruta. I když se u některých prvňáků objevila pořádná tréma, zvládli úkol na výbornou. Pak už následovalo samotné stužkování. Děti dostaly krásnou stužku, knihu Nápady pana Semtamťuka s věnováním a sladkou dobrotu. Veselé básně s obrázky celý program ukončily.

Myslím, že se tyto opravdu sváteční chvíle vryjí všem do paměti.

Děkuji rodičům za veškeré aktivity pro třídu a těším se na spolupráci ve druhé třídě.

— Mgr. Bohdana Zapletalová —

26. 6. 2016 | přečetlo 8 lidí | ↑ zpět nahoru

1. A a 3. B na škole v přírodě v Koryčanech

V červnu jsme se vydali na statek do Koryčan. Mají tady velké stádo krásných koní, koťátka, ze kterých byly děti unešené a taky prase Vincka, který nás vítal každé ráno u snídaně. Děti se učily lasovat, házet nožem, tomahavkem, jezdily na koni. Plnily celý týden spoustu úkolů, které jim připravovala Liduška. Freďák dětem ukázal, jak se vypouští koně na pastvu, jak se vyrábí kožené opasky a náramky. Předvedl jim, jak se koně cvičí, jak se chovají. Také s námi opékal špekáčky na Libertě, střílel s dětmi z luku, učil je švihat bičem. Připravil pro děti zajímavou noční hru.

Reakce dětí:

Mě se na škole v přírodě líbilo, jak jsme chodily s Lídou na Libertu. Taky Freďák byl zábavný. (Sofinka 1. A)

Mě se tam líbilo, jak jsme lasovaly. Hodně mi tam chutnalo. Taky se mi líbilo ježdění na koni a házení sekerou. (Davča Pukl 1. A)

Mě se tam líbilo, protože jsem mohl jezdit na koníčkách a ještě jsem mohl nakupovat a ještě jsem mohl být na hřišti. (Tomášek 1. A)

Měla jsem se tam moc dobře. Líbilo se mi chodit na procházky do lesa. Líbily se mi pokoje na hry na hřišti. (Viktorka 1. A)

Líbilo se mi ježdění na koni, taky tam bylo prase Vincek. Měli jsme tam dobré jídlo. (Dominička 1. A)

Nejlepší škola v přírodě
Na škole v přírodě to bylo úžasný, dobře nám tam vařili. Byl tam kovboj, kterému se říká Freďák. Ten nás naučil lasovat, střílet lukem, vázat uzly a házet tomahavkem. Hráli jsme tam různé hry, jezdili na koni. Také tam bylo prase jménem Vincent a malá koťátka. Na stezku odvahy šlo jenom devět dětí a já jsem byla mezi nimi. (Valča3.B)

Bylo to tam moc hezké. Takovou ŠVP jsem ještě nezažil. Nejvíc se mi líbil Freďákův kůň Apač. Stříleli jsme z luku a já jsem se trefil dvakrát za sebou. Házeli jsme tomahavky a noži. (Dominik H.3.B)

Byla to nejkrásnější z mých škol v přírodě. Hlavně se mi líbila stezka odvahy. Šli ji jen dva kluci a sedm holek, protože Freďák nám vyprávěl strašidelné příhody. (Jeník 3.B)

— Mgr. M. Vogelová, Mgr. A. Girtová —

25. 6. 2016 | přečetlo 10 lidí | ↑ zpět nahoru

Pěstování rajčátek (nejen) ve 4.A

Všechny třídy na 1. stupni naší školy jsou již několik let zapojeny do projektu Happy snack - Ovoce a zelenina do škol. V rámci tohoto projektu dostali všichni v květnu sazeničku rajčátka a pracovní list. Každý si své rajčátko pojmenoval a pomocí instrukcí z listu mu vyrobil občanský průkaz a jmenovku. Od té doby si žáci svá adoptovaná rajčátka zalévají a všemožně jinak se o ně starají. Ke konci června si je vezmou domů, pohnojí si je a přesadí, aby se jim i přes prázdniny dobře dařilo. Za odměnu si pak mohou pochutnat na jejich plodech.

V naší třídě jsme se o rajčátka nejen každodenně starali, ale nakreslili jsme i jejich portréty.

— Mgr. Gabriela Marošová —

22. 6. 2016 | přečetlo 22 lidí | ↑ zpět nahoru

Návštěva z Vídně na naší škole

Dne 16. 6. 2016 navštívili naši školu žáci a učitelé z partnerské školy Sir Karl Popper Schule ve Vídni.

V dopoledních hodinách jsme našim kamarádům ukázali některé brněnské památky a významná místa, jako např. chrám na Petrově, hrad Špilberk, náměstí Svobody a Zelný trh. Žáci 6. třídy si připravili celý výklad v anglickém jazyce a trénovali svůj přednes a „průvodcování“ v hodinách anglického jazyka.

V odpoledních hodinách probíhal program na naší základní škole. Zde čekalo na rakouské kamarády malé občerstvení a potom kvíz o České republice a Brně, který si připravili žáci 6. ročníku. Vítězové kvízu obdrželi drobné dárečky. Děti si také vzájemně vyměnily dopisy.

Poslední částí našeho programu bylo sportovní odpoledne na školním hřišti. Žáci obou škol si zahráli fotbal a vybíjenou. Někteří si také kreslili křídami na chodníku. V 16.30 jsme se s našimi hosty rozloučili a zamávali jim. Další společné setkání jsme naplánovali na prosinec 2016, kdy se setkáme na adventních trzích ve Vídni.

— Mgr. Miroslava Žáková —

21. 6. 2016 | přečetlo 18 lidí | ↑ zpět nahoru

Nová Mosilana

V pátek 17. června se žáci 8. třídy vydali na exkurzi do Nové Mosilany.

Je to největší výrobce vlněných látek v České republice. Od roku 1994 je součástí italského koncernu Marzotto Group. Vyrábějí se zde tkaniny pro značky Hugo Boss, Armani či Versace.

Žáci se nejprve dozvěděli zajímavosti o Nové Mosilaně a o novém studijním oboru. Poté měli možnost si nazdobit látkovou tašku dle vlastní fantazie a mohli se podívat do jednotlivých částí továrny. Prošli od skladu česance, barvení příze a česance, přípravu přádelny až po tkalcovnu, vyšívárnu a kontrolu.

Exkurze byla velmi zajímavá a poučná.

— Mgr. Magdalena Neplechová —

20. 6. 2016 | přečetlo 19 lidí | ↑ zpět nahoru

Výlet do BONGA

Po celoročním sportování v družinových kroužcích Gymnastika a Sportík jsme nemohli končit jinak jak sportovně. V úterý 14. června jsme se vydali do zábavního centra Bongo. Pro naše malé sportovce nebylo těžké zdolat opičí dráhu se skluzavkou, různé druhy trampolín či horolezeckou stěnu. 

Těšíme se na všechny sportovce v příštím školním roce.

— Dana Sekaninová a Monika Ferencová —

15. 6. 2016 | přečetlo 21 lidí | ↑ zpět nahoru

Pravidla pro přijímání žáků do ŠD

Vážení rodiče,

zde se můžete seznámit s dokumentem Pravidla pro přijímání žáků do školní družiny ZŠ Brno, Řehořova 3.

Termín pro odevzdání zápisních lístků je v době od 13. 6. - 27. 8. 2016.

— vedení školy —

14. 6. 2016 | přečetlo 20 lidí | ↑ zpět nahoru

Voda jako kamarád

Poslední květnový víkend vyrazil expediční kroužek na přehradu – tentokrát za přímo letního počasí. A protože jsme se vydali za vodními záchranáři, vzali si někteří s sebou do batůžku i plavky. Parníkem jsme se přeplavili na Kozí Horku a posilněni svačinou a osvěženi zmrzlinou jsme došli k základně vodní záchranné služby, kde nás již čekal program o tom, jak se bezpečně chovat v létě u vody. Prohlédli jsme si základnu VZS, dozvěděli jsme se, jak vypadá služba vodních záchranářů i jaká nebezpečí nám při koupání hrozí, čeho se vyvarovat a jak se zachovat, když už by k nějaké nehodě došlo. Někteří si vyzkoušeli soutěž o řidičák na člun, ostatní hod záchranného lana a nakonec i plavbu kánoí. Protože bylo opravdu horko, osvěžili se odvážlivci i koupelí, samozřejmě pod dozorem záchranářů. Ti byli stále připraveni vyrazit a ukázat, jak vypadá záchrana tonoucího v praxi. Hodinový program se nám protáhl na hodiny dvě, což nám ale vůbec nevadilo. Pomalou procházkou jsme došli zpět do přístaviště a nakonec i přesně podle plánu v pořádku dorazili na Hlavní nádraží. Výlet se nám opravdu vydařil, jen škoda, že nás nebylo víc.

— Mgr. Marcela Marková —

14. 6. 2016 | přečetlo 22 lidí | ↑ zpět nahoru

Bejvávalo aneb Okénko do minulosti …

Letošní dějepisný den ZŠ Řehořova „Bejvávalo“ padl na čtvrtek 19. května. Tento den je věnován prohloubení znalostí o historii a návštěvě muzeí a historických objektů. Jednotlivé třídy druhého stupně se rozprchly za svým programem podle probíraného učiva. 

6. třída vyrazila do Anthroposu. Zde je čekala prohlídka stálé výstavy Cesta do pravěku, kde je rozsáhlá expozice provedla vývojem člověka i obdobím pravěku na Moravě. Prohlédnout si zde děti mohly mamuta i s mládětem, nástěnné malby, pravěká obydlí i tajemné hroby. Pro lepší představu tohoto období si šesťáci prošli i výstavu Pravěk štětcem Zdeňka Buriana. Dějepisný den zakončili virtuální výstavou Země na obzoru, která přibližuje objevení Ameriky.

7. třídu čekaly dva výukové programy v Moravském zemském muzeu v rámci projektu „Škola v muzeu“, který je založen na spolupráci MZM s Pedagogickou fakultou MU. Studenti si pro děti připravují prezentace a pracovní listy, v nichž úkoly navazují na vystavené exponáty a děti tak mohou vidět na vlastní oči zemědělské nářadí, gombíky nebo nákončí. Sedmáci absolvovali dva programy, a to Velká Morava a Vrcholný středověk na Moravě.

Žáci 8. a 9. třídy měli letos program společný – zaměřený na poválečné období, nástup komunismu v roce 1948 a politické procesy 50. let. Nejdříve se v prezentaci studenta PF MU dozvěděli základní informace především o vysidlování Němců po válce, Únoru 1948 a o důsledcích komunistické totality v podobě politických procesů např. s Miladou Horákovou. Po vyplnění pracovních listů se přesunuli do protileteckého krytu 10-Z pod Špilberkem. Zde oblečeni do vojenských kabátů a zabaleni do přikrývek, zhlédli film - vzpomínku na Josefa Brykse, letce RAF a oběť komunistického režimu. Poté bloudili prostorami krytu. Naštěstí se všem podařilo najít správnou cestu a dostat se v pořádku k východu. Všichni byli nakonec rádi, že už jsou na denním světle.

Dějepisný den všem pomohl upevnit si získané teoretické znalosti a hlavně jsme se dostali ze školních lavic přímo do terénu, a to je to nejcennější.

— Mgr. Marcela Marková —

13. 6. 2016 | přečetlo 23 lidí | ↑ zpět nahoru

Empík cyklista, 4.A, B

Naše třídy se během celého roku pod vedením Městské policie připravovaly na získání řidičského průkazu cyklisty. V pátek 3. 6. tuto přípravu zakončily zkouškami.  Ty se skládaly z jízdy na dopravním hřišti a z testu. Blahopřejeme všem dětem, které získaly svůj první řidičský průkaz a zvláště Adéle Borkovcové ze 4.A a Tomáši Kuchařovi ze 4.B, kteří vše zvládli bez jediné chyby!

— Mgr. Gabriela Marošová, Mgr. Martina Dorňáková —

13. 6. 2016 | přečetlo 24 lidí | ↑ zpět nahoru

Pirátské odpoledne ve školní družině

Kouzelné odpoledne plné zábavných soutěží na devíti stanovištích proběhlo 2. června na školním hřišti a bylo uspořádáno k oslavě Mezinárodního dne dětí. Na přípravě se podíleli žáci 6. třídy spolu s třídní učitelkou Terezou Friedl. Piráti zdolávali soutěže pohybové, vědomostní, postřehové i logické a všichni se při nich skvěle bavili. Z fotek můžete sami posoudit, že děti z naší družinky jsou hraví a svůj svátek si umí pořádně užít.

— Radka Preslová —

12. 6. 2016 | přečetlo 26 lidí | ↑ zpět nahoru

Akce 3.A

V poslední době jsme si užili dvě zajímavá dopoledne. V pátek 27.5. jsme navštívili brněnskou hvězdárnu. Byla to odměna za 2. místo v podzimním sběru papíru. Na kopuli digitária jsme si prohlédli aktuální noční oblohu a taky se nám moc líbil film Astronaut. Trochu se nám po něm točila hlava, ale astronauti musí něco vydržet. Na zpáteční cestě jsme se podívali na hrad Špilberk a užili jsme si pěkné vyhlídky na Brno. Bylo to povedené dopoledne.

Ve čtvrtek 9.6. jsme byli v ZOO v Bystrci. U brány jsme nasedli na vláček, který nás vyvezl na nejvyšší bod Mniší hory.  Tady jsme posvačili v africké vesnici a při tom jsme pozorovali žirafy. Postupně jsme prošli téměř celý areál ZOO. Nejvíce nás zaujal výběh s ledními medvědy. Počasí nám přálo, poslední peníze jsme utratili za nezbytné suvenýry.

Děkujeme panu Vejvalkovi za vstupenky do ZOO v Brně. Výlet se nám moc líbil.

— Mgr. Pavlína Trúsiková, Mgr. Markéta Hrůzová —

11. 6. 2016 | přečetlo 21 lidí | ↑ zpět nahoru

Spolupráce s Unií sportovních klubů města Brna

Naše škola ve spolupráci s Unií sportovních klubů města Brna pořádala od ledna do června 2016 sportovní kroužek pro žáky 1. - 4. tříd. Kroužek byl hojně navštěvován dětmi ze školní družiny a probíhal každé pondělí od 14 - 15 hod. Vzhledem k věku dětí jsme vybrali tři sporty, a to florbal, fotbal a atletiku. Hodiny probíhaly pod vedením odborně zdatných trenérů, kteří vždy včas a hlavně profesionálně přistupovali nejen k náplni kroužku, ale i k samotným dětem. V zimních měsících probíhal kroužek v tělocvičně školy, od května na školním hřišti, kde byla činnost více zaměřena na pohybové hry.

Vzhledem ke spokojenosti a velkému zájmu dětí plánujeme v tomto projektu pokračovat i v příštím školním roce.

— Radka Preslová, vedoucí kroužku —

10. 6. 2016 | přečetlo 26 lidí | ↑ zpět nahoru

Škola v přírodě Všemina - třídy IV. B a V. A

Na poslední květnový týden se děti  z  IV. B a V. A těšily už hodně dlouho dopředu, protože to nás čekala škola v přírodě. Stejně jako loni jsme vyrazili do hotelu Všemina blízko Slušovic. Počasí nám krásně vyšlo a všichni jsme si týden užili.

A jak se líbila škola v přírodě dětem? Zeptali jsme se a toto jsou jejich odpovědi.

„Škola v přírodě se mi líbila. Měli jsme  program Nekonečný příběh. Dostali jsme šátky a indicie, které nám pomohly vyřešit záhady. Každý večer jsme měli bazén a byla i stezka odvahy. Chodili jsme do lesa na různé etapové hry, které pro nás připravily paní učitelky. Poslední etapová hra byla napínavá, ale všichni to zvládli, protože jsme všichni spolupracovali.“ (Linda Nguyenová,  5. A)

Tato ŠVP byla pro každého trochu jiná. Každému se líbila trochu jinak, ale mně se líbilo všechno. (Honza Kuchař, 5. A)

Na škole v přírodě se mi líbilo ubytování. Měla jsem radost, že jsem dostala šátek. Bavil mě i bazén. Líbilo se mi běhání ráno a večer. Líbil se mi výlet do vesnice. Bavily mě i bojovky. (Užin Sarangerelová, 4. B)

Na škole v přírodě se mi líbilo plavání (vodní pólo, vybíjená a lovení puku) a nelíbilo se mi, že jsme měli na snídani chleba. (Daniel Petryk, 4. B)

Líbilo se mi plavání, moc se mi líbily bojovky, hlavně ta, ve které jsme přenášeli kamarády. Bylo dobrý, že nám jela televize, všechno mě tam bavilo, nejvíc diskoška. (Ondřej Fric 4.B)

— J. Škrdlová, M. Dorňáková, M. Pařízková, J. Drbušková —

9. 6. 2016 | přečetlo 26 lidí | ↑ zpět nahoru

Bitva o Ořechov

Protože výlet na hrad Veveří nám překazilo nepříznivé počasí, vyrazil expediční kroužek o dalším dubnovém víkendu do Army parku v Ořechově u Brna. Konala se zde akce připomínající osvobození Brna Rudou armádou v dubnu 1945. K 71. výročí byla připravena scéna zobrazující události na den přesně – tedy z 23. 4. 1945. V tento den se nejdříve Rudé armádě podařilo Ořechov dobýt a obsadit, ale Němci motivovaní nedávnými narozeninami vůdce a také posíleni jednotkami SS využili toho, že Rusové nerozmístili hlídky, a Ořechov získali zpět do svých rukou. Ne ovšem na dlouho, protože 26. 4. je už osvobozeno Brno i s celým okolím.

Kromě zhlédnutí bojové scény jsme si mohli prohlédnout vojenská ležení, polní nemocnici, poštu, vojenskou techniku i burzu vojenského materiálu. I přes nepříliš dobrou předpověď se nakonec počasí vydařilo, bojová scéna vyšla i se zvukovými efekty a my dorazili v pořádku zpátky do Brna.

— Mgr. Marcela Marková —

7. 6. 2016 | přečetlo 30 lidí | ↑ zpět nahoru

Zmrzlinový pohár

Ve středu 1.6., na Den dětí, jsme v pracovních činnostech vyráběli zmrzlinové poháry nejrůznějších podob a chutí. Skleničky a poháry plnila zmrzlina, čokoláda, jahody, banány, trubičky……… na co měl zrovna kdo chutˇ. Nejen, že poháry pěkně vypadaly, ale ještě líp chutnaly :-).

— Mgr. Magdalena Neplechová —

6. 6. 2016 | přečetlo 33 lidí | ↑ zpět nahoru

Chytrá zeď

Pod pojmem Chytrá zeď si představte speciální nátěr, díky němuž můžete psát na jakýkoli hladký povrch. Poznámkový blok nebo kreativní plochu pro své nápady si snadno vytvoříte prakticky z čehokoli. Chytrá zeď pomáhá při výuce jak učitelům, tak i žákům. Chytrá zeď v žácích podněcuje tvůrčí myšlení, protože nejsou nijak omezeni okraji ani výškou tabule, malovat a psát mohou klidně po celé zdi. Je prokázáno, že Chytrá zeď výrazně zlepšuje produktivitu a soustředěnost studentů.

Používáním Chytré zdi také šetříme životní prostředí. Chytrá zeď splňuje nejpřísnější kritéria emisních limitů vydaných Evropskou unií. Díky Chytré zdi omezíme spotřebu papírů, a můžeme tak lépe šetřit naše lesy. Navíc nezabírá zbytečné místo, protože nemá žádný stojan ani držák. Lze ji využít i jako promítací plátno (biano.cz).

— Mgr. Vilém Nejezchleb —

3. 6. 2016 | přečetlo 40 lidí | ↑ zpět nahoru

Chcete se o dění na naší škole dozvědět více? Od roku 2004 jsme pro vás napsali už 2133 novinek,
všechny si můžete přečíst v našem archivu →© 2004-2016 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru