Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

Základní škola, Brno, Řehořova 3Naše škola má více jak šedesátiletou tradici. Budova školy se nachází v Brně – Černovicích, v sousedství parku, ukryta v bohaté zeleni. Díky rozsáhlé rekonstrukci, která byla ukončena v roce 2013, je škola zmodernizovaná, plně bezbariérová. Součástí školy jsou pavilon školní družiny s jídelnou, tělocvična, hřiště s umělým povrchem a školní zahrada.
Výchovně-vzdělávací proces probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola s úsměvem – škola pro všechny“. Stavíme na klidné, pohodové atmosféře a na individuálním přístupu k žákům. Ve výuce využíváme metody činnostního učení a prvky daltonského vzdělávacího programu.
Zaměřením na výuku cizích jazyků, informatiky a na sport chceme dosáhnout, aby naši absolventi ovládali počítačovou techniku, byli fyzicky zdatní a ve sjednocené Evropě se bez problémů domluvili.
Výuka angličtiny je povinná pro všechny žáky již od 1. ročníku, od 8. ročníku nabízíme druhý cizí jazyk: němčinu (jako volitelný předmět). Své jazykové znalosti si žáci mohou ověřit při pravidelných výjezdech do zahraničí (Rakousko, Francie, Anglie) a při účasti v mezinárodních projektech.
Spolupracujeme s partnerskou školou Sir Karl Popper Schule ve Vídni, dlouholetou tradici má naše účast v mezinárodním projektu Comenius. Zapojili jsme se i do mailového partnerství evropských škol – e-Twinning. Velký zájem projevují žáci o mezinárodní projekt Globe a environmentální projekty, kde se aktivně podílejí na zkoumání a měření kvality životního prostředí v okolí školy.
Jako jedna z mála škol v Brně nabízíme žákům účast v Cambridgeských zkouškách, které prověřují všechny čtyři jazykové dovednosti v angličtině – čtení, psaní, poslech a mluvení. Tato zkouška vede k získání mezinárodně uznávaného certifikátu.
Výuku informatiky zahajujeme od 5. ročníku. Máme dvě moderně vybavené počítačové učebny, rozšiřujeme počet interaktivních tabulí a jejich využití ve výuce.
Zvýšenou hodinovou dotací posilujeme výuku tělesné výchovy na I. stupni, do sportovních kroužků se mohou zapojit všichni žáci (fotbal, basketbal, atletika, sportovní hry).
Stoprocentní odborná způsobilost učitelů se odráží na úspěšnosti našich žáků při přijímání na střední školy a víceletá gymnázia. Nadaní žáci dosahují vynikajících výsledků v soutěžích a olympiádách.
Naším hlavním cílem je podpořit přirozenou touhu dítěte po poznání, jeho schopnost pracovat samostatně i v týmu. Žáci jsou vedeni k zodpovědnosti, k sebehodnocení a sebekontrole.
Více informací o škole →

Zobrazit celý text →

Turnaj v pexesu

Aktivní občané nezaháleli ani v měsíci březnu.

Pro žáky školy jsme připravili turnaj v pexesu, který se nesl v duchu Evropského týdne mozku. Své mozkové závity si procvičili žáci od první do deváté třídy. Každý z 24 účastníků si vylosoval číslo a následně dalším losováním vznikly čtveřice, ve kterých se potkali malí i velcí. Každá skupina hrála jiné pexeso a vítěz postoupil do dalšího kola. Tímto způsobem se do velkého finále dostali tři prvňáci a jedna páťačka. Závěrečný boj byl opravdu napínavý. Zvítězila Adéla Cahlíková (5.A), druhé místo získal Šimon Vítek (1.B), třetí byla Maruška Kršková (1.B). Pro všechny účastníky a vítěze byly připraveny diplomy, sladká odměna a drobné ceny.

Děkujeme všem za účast a gratulujeme vítězům!

— Mgr. Tereza Friedl + Kroužek aktivního občanství —

19. 3. 2018 | přečetlo 6 lidí | ↑ zpět nahoru

YLE, KET 2018

Vážení rodiče,

British Council - Britská rada představuje příručku o anglických jazykových zkouškách [PDF, 3,11 MB] pro rodiče žáků, kteří tyto mezinárodně uznávané zkoušky budou skládat. Na naší škole se jedná o YLE zkoušky a zkoušku KET for Schools. YLE zkoušky proběhnou 30. 5. 2018 a KET for Schools 26. 5. 2018. V této brožuře můžete najít některé důležité informace ke zkouškám, odpovědi na časté dotazy rodičů a náměty k procvičování. Věřím, že tato příručka bude pro vás užitečná.

— Mgr. Miroslava Žáková —

17. 3. 2018 | přečetlo 5 lidí | ↑ zpět nahoru

Detektivní pátrání v Knihovně Jiřího Mahena

Opět po roce jsme zavítali do černovické pobočky KJM, která v každém školním roce nabízí spoustu zajímavých pořadů pro děti. Tyto pořady jsou založeny na interakci a dialogu s použitím prvků dramatické výchovy, kritického myšlení a informačního vzdělávání.

Letos nás v knihovně čekalo detektivní pátrání, o čemž jsme byli informování již předem, a naším úkolem bylo se na něj patřičně připravit. Speciální přezdívka a detektivní výbava byla předpokladem ke vstupu do knihovny.  A jelikož jsme se všichni přichystali, program mohl začít.

Seznámili jsme se s nejznámějšími detektivy v knihách a jejími autory.  Dozvěděli jsme se,  že každá kniha, v níž se objevuje zločin, má svůj řád a postup. Nakonec jsme obdrželi spoustu tipů na knížky pro děti s detektivní zápletkou.

Srdečné poděkování patří paní knihovnici Martě Šmejkalové, která vždy děti umí zaujmout a nadchnout, takže po každé naší návštěvě vzroste počet čtenářů.

— žáci 5.B a Mgr. Alena Girtová —

16. 3. 2018 | přečetlo 7 lidí | ↑ zpět nahoru

Fyzikální pokusy

Máte představu, jak vypadá suprová hodina fyziky? Dělají se POKUSY :-).
Pozor, pokusy nepředvádí vyučující, ale samotní žáci. Jelikož už v šestých třídách něco z fyziky umíme, tak si čas od času uděláme hodinu plnou pokusů.

Říká Vám něco např. Faraonův had, Nenewtonovská kapalina, oheň, který nepálí, tančící rozinky, lávová lampa……. Žákům 6.A a 6.B určitě ano.

Podívejte se do fotogalerie, jak se jim při pokusech parádně daří J

— Mgr. Magdalena Neplechová —

15. 3. 2018 | přečetlo 8 lidí | ↑ zpět nahoru

Divadelní představení Tři mušketýři

V minulém týdnu jsme měli příležitost se slavnostně obléknout a těšit se na pěkný kulturní zážitek.

Navštívili jsme Divadlo Bolka Polívky, kde nás čekali hostující litvínovští herci Docela velkého divadla s představením Tři mušketýři.

Čekala nás výpravná hudební divadelní komedie na motivy jednoho z nejslavnějších románů autora Alexandra Dumase s příběhem o přátelství, odvaze, lásce a zradě. Ale především o slavném, nesmrtelném rozhodnuti: Jeden za všechny, všichni za jednoho.

Představení se nám velice líbilo a bouřlivé ovace sklidil i pan pes – neobvyklý člen divadelního souboru.

— žáci 5.B a Mgr. Alena Girtová —

14. 3. 2018 | přečetlo 5 lidí | ↑ zpět nahoru

Energetická gramotnost aneb Bez elektřiny to nejde

Víte, kdo vynalezl střídavý a kdo stejnosměrný proud?

Co by se stalo, kdyby nastal Blackout?

Jak předcházet blackoutu?

Jak šetřit elektrickou energií?

Na tyto a mnohé další otázky by Vám odpověděli žáci 8. a 9. ročníku.

Ve čtvrtek 8.3. měli interaktivní prezentaci pod vedením pana Lukáše Radila z brněnského VUT.

Společně se zamýšleli, jak důležité je elektrickou energií šetřit, jak je důležitá vzájemná propojenost mezi obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji energie.

V závěru na šikovné z nich čekala malá odměna :-).

— Mgr. Magdalena Neplechová —

13. 3. 2018 | přečetlo 9 lidí | ↑ zpět nahoru

Zimní škola v přírodě – 4.A a 4.C

Letos jsme školu v přírodě naplánovali na začátek března a doufali jsme, že ještě bude sníh - a byl. I díky sněhu a skvělému programu se nám škola v přírodě velmi vydařila.

Už když jsme přijížděli k penzionu Sykovec, viděli jsme, že sněhu je všude spousta, dokonce i rybník byl zamrzlý, stromy namrzlé, prostě zima jak má být. Také jsme si sněhu dostatečně užili – koulovali jsme se, stavěli jsme sněhuláky, jezdili na lopatách.

Škola v přírodě, ale nebyla jen o sněhu. Každé odpoledne jsme se blíže poznávali se starými českými pověstmi. Rozdělili jsme se do čtyř slovanských kmenů a snažili jsme se přijít na to, kde na území České republiky měly svá území jednotlivé kmeny. Během týdne jsme například získávali Libušiny drahokamy, lovili jsme kance pro Bivoje, nebo jsme museli mít stejnou disciplínu jako Šemík s Horymírem.

Škola v přírodě nám velmi rychle utekla a ani se nám v pátek nechtělo domů.

— Mgr. Barbora Meduňová, Mgr. Nikol Daňková —

12. 3. 2018 | přečetlo 11 lidí | ↑ zpět nahoru

Zápis do 1. tříd

Ve školním roce 2018/2019 budeme otevírat z kapacitních důvodů dvě první třídy (56 žáků).

Pokud bude počet přihlášených předškoláků vyšší, než nám dovolují prostorové možnosti školy, budeme se při jejich přijetí do 1. ročníku řídit podle těchto kritérií.

Zápis do prvních tříd proběhne ve dnech:

  • 6. dubna 2018 (pátek): 14-18 hod.;
  • 7. dubna 2018 (sobota): 9-12 hod.

Žádost o přijetí do ZŠ je možné předem vyplnit na stránkách www.zapisdozs.brno.cz a přinést v tištěné podobě k zápisu. 

Dále s sebou vezměte: rodný list dítěte,  průkaz totožnosti zákonného zástupce, u cizinců doklad o pobytu v ČR. 

Možný náhradní termín lze domluvit u pí uč. Bryksové na telefonním čísle 548 422 951.

Veškeré informace k elektronickému zápisu do 1. tříd najdete na stránkách www.zapisdozs.brno.cz. Zde také můžete sledovat průběh a výsledky zápisu.

— vedení školy —

9. 3. 2018 | přečetlo 17 lidí | ↑ zpět nahoru

LVK 2018 (Červená Voda)

Jako každý rok, i tuto zimu žáci měli možnost vyjet na hory. Lyžařského kurzu se zúčastnili žáci sedmé a osmé třídy, kteří předvedli výborné lyžařské i snowboardové výkony.

Žáci byli rozděleni do tří družstev podle lyžařských zkušeností. Ve všech družstvech se žáci pod vedením zkušených instruktorů ze dne na den zlepšovali a mohli si vyzkoušet i spoustu nových věcí. Obzvlášť žačka ze třetího družstva si zaslouží velkou poklonu, jelikož na začátku kurzu stála na lyžích poprvé a na konci kurzu již jezdila s přehledem po červené sjezdovce.

Nejen lyžaři, ale i snowboarďáci zde našli své místo a mohli si své schopnosti na prkně vylepšit nebo se naučit něco nového.

Přes den jsme si zkoušeli lyžování a snowboardování v praxi a večer se žáci dozvěděli spoustu zajímavých informací z přednášek- lyžařská výstroj a výzbroj, pravidla FIS, základní informace o snowboardu. Večer probíhaly nejen přednášky, ale také zábavný program, který zahrnoval různé společenské hry a soutěže. Dokonce jsme nezapomněli ani na Valentýna a užili si valentýnský večer.  Jeden z dalších večerů byl i ve stylu „hororové  párty“, kdy se žáci převlékli do kostýmů, a zábava mohla začít.

Jak si žáci užili lyžařský kurz, můžete vidět v galerii nebo v níže uvedeném videu.


LVK 2018

— Mgr. Nikola Oujezdská —

10. 3. 2018 | přečetlo 24 lidí | ↑ zpět nahoru

Volné termíny v tělocvičně

Dovolujeme si vás upozornit na volné termíny k pronájmu tělocvičny:

  • úterý 15,30 - 17,30 hod;
  • čtvrtek 15,30 - 16,30 a 18,00 - 20,00 hod.

V odpoledních hodinách nabízíme k pronájmu také školní hřiště (v době od 16,00 - 20,00 hod).

Podrobné informace lze získat u paní hospodářky ing. Barbory Odehnalové na e-mailu sekretariat@zsrehorova.cz nebo telefonním čísle 548 422 951.

— vedení školy —

15. 2. 2018 | přečetlo 37 lidí | ↑ zpět nahoru

Kulinářské umění v osmé třídě

Žáci osmé třídy opět předvedli své kuchařské umění. Během hodiny žáci vytvořili výborné jednohubky, chlebíčky a obložené mísy. Dokonce se objevili i odvážlivci, kteří nám připravili sushi.  Po přichystání takové hostiny jsme všichni měli možnost tyto pochutiny vyzkoušet a ohodnotit. Nejen, že bylo vše výborné, ale také to krásně vypadalo. Posuďte sami J

— Mgr. Nikola Oujezdská, Mgr. Kristýna Bednaříková —

8. 3. 2018 | přečetlo 15 lidí | ↑ zpět nahoru

Cenná sbírka medailí

Nejen čeští olympionici přivezli z olympiády velkou sbírku cenných kovů, ale také žáci 5. B pořádně „zamakali“. V posledních hodinách výtvarné výchovy měli za úkol navrhnout a barevně ztvárnit medaile a stuhy. Odměnou za skvěle vykonanou práci bylo zábavné focení v čepicích. Prohlédněte si naši velkou kolekci!

— Žáci 5.B + Mgr. Tereza Friedl —

6. 3. 2018 | přečetlo 17 lidí | ↑ zpět nahoru

Finále dějepisné olympiády v Mikulčicích

Mrazivý pátek 23. 2. prožil výběr sedmáků na slovanském hradišti v Mikulčicích. Konalo se zde finále dějepisné olympiády zaměřené na znalosti z období Velkomoravské říše a života Cyrila a Metoděje.

Cesta započala na hlavním nádraží. Regiojetem jsme se vydali do Břeclavi a po přestupu na další vlak a poté „muzejní“ autobus jsme po necelých dvou hodinách dorazili až na místo. Po zahájení olympiády jsme využili čas a šli prozkoumat rozsáhlý areál slovanského hradiště se základy 12 kostelů, knížecího paláce a pohřebiště. V 11 hodin se našich šest soutěžících pustilo do boje o co nejlepší umístění.

Řešení soutěžních otázek trvalo kolem půl hodiny. Než zaměstnanci muzea opravili práce 60 dětí, měli jsme dost času doplnit energii výbornými obloženými chleby a horkým čajem, vystoupat na rozhlednu, nebo si prohlédnout pavilon se skutečnými základy, hroby a předměty z období Velké Moravy. 

Vyhodnocení bylo zpestřeno houslovým vystoupením a uměleckým přednesem z knihy o životě na slovanském hradišti. Nikomu z našich soutěžících se sice nepodařilo vystoupat na „bednu“, ale ve velké konkurenci získal Karel Zdráhal ze 7. A velice pěkné 6. místo a Vojtěch Slavík ze 7.B 8. místo. Oběma gratulujeme a doufám, že všichni si atmosféru olympiády i nejrozsáhlejšího slovanského archeologického naleziště v ČR maximálně užili.

— Mgr. Marcela Marková —

3. 3. 2018 | přečetlo 27 lidí | ↑ zpět nahoru

Měříš, měřím, měříme

I tak by se dala nazvat první laboratorní práce žáků 6.A a 6.B. V hodině fyziky měli žáci za úkol, ve dvojici s kamarádem, změřit pět rozměrů – šířku žákovské knížky, šířku pouzdra, šířku lavice, délku tabule a délku třídy.

Obě třídy pracovaly velmi pilně a s nasazením, odchylky byly minimální.

Podívejte se do přiložené galerie na fotografie.

— Mgr. Magdalena Neplechová —

2. 3. 2018 | přečetlo 28 lidí | ↑ zpět nahoru

Letos opět na bruslích

Od poloviny prosince do konce února navštěvovaly 1. – 9. ročníky nedaleký Areál zdraví v Černovicích s cílem pořádně si zabruslit a maximálně využít rezervaci celého kluziště. Zkušení bruslaři se postupně zdokonalovali a pomáhali těm méně zkušeným s technikou bruslení,  začátečníci postupně úspěšně zvládali první seznámení s ledovou plochou.

K pohodě přispěla i velmi dobrá spolupráce se správcem kluziště panem Pavlem Ingrem, který nám vždy ochotně nabídnul volné termíny a podle možností zapůjčil brusle těm žákům, kteří své nevlastní.

Všichni se moc těšíme na příští zimní sezonu. Plánujeme zařadit výuku bruslení, podobně jako výuku plavání a lyžování, do hodin tělesné výchovy.

Jsme velice rádi, že máme tu možnost zpestřit hodiny tělesné výchovy využitím kluziště s umělou ledovou plochou, kde můžeme bruslit v době vyučování zdarma.

— Mgr. Alena Girtová —

1. 3. 2018 | přečetlo 30 lidí | ↑ zpět nahoru

Anglické Cambridge zkoušky pro žáky ZŠ Řehořova a spolupráce s Britskou radou

Stalo se již tradicí, že na naší škole připravujeme talentované žáky ke složení mezinárodně uznávaných zkoušek z anglického jazyka.  Od roku 2008 organizujeme výuku v kurzech, kde se děti ke zkoušce vždy dva školní roky připravují. Tyto kurzy úspěšně vedou naše učitelky anglického jazyka. Koordinátorkou celého programu je paní učitelka Mgr. Miroslava Žáková, kurzy dále vedou Mgr. Helena Marholdová, Mgr. Alena Girtová a Mgr. Magdalena Pařízková. Závěrečné zkoušky pořádá a zajišťuje na naší škole Britská rada – tzv. British Council.

Příprava žáků a jejich závěrečné zkoušky probíhají v několika úrovních. Jedná se o začátečníky, tzv. Starters (žáci ve věku 10-11 let). Další úrovní jsou mírně pokročilí, tzv. Movers (žáci ve věku 12-13 let) a potom úroveň Flyers (žáci ve věku 14-15l et). Pro nejvyšší věkovou kategorii Britská rada organizuje nejnáročnější Cambridge zkoušku, tzv. KET for Schools, kterou skládají naši jazykově nadaní žáci 8. a 9. ročníku.

Po úspěšném zvládnutí zkoušek žáci obdrží mezinárodně uznávaný certifikát z univerzity v Cambridge. Mnoho absolventů naší základní školy své certifikáty již má a mohou skládat další zkoušky ve vyšších úrovních. Za každým certifikátem se skrývá spousta poctivé práce žáků pod vedením našich učitelů angličtiny. Nezbytnou podmínkou pro získání certifikátu je samozřejmě i podpora ze strany rodičů.

Děkuji všem žákům, kteří Cambridge zkoušku již úspěšně absolvovali, za jejich nadstandardní činnost v době mimo vyučování a za skvělou reprezentaci naší školy. Děkuji kolegyním, které se snaží vést žáky ke komunikaci a porozumění v anglickém jazyce, usilují o to, aby se dokázali domluvit a získali dobré základy, na nichž mohou dále stavět. V neposlední řadě děkuji rodičům, že svým dětem získání certifikátu z hlediska financí umožňují.

— Mgr. Josef Binek, ředitel školy —

28. 2. 2018 | přečetlo 35 lidí | ↑ zpět nahoru

Pangea

V minulém týdnu se na naší škole uskutečnilo školní kolo matematické soutěže Pangea. Na žáky šestého až devátého ročníku čekalo 15 nelehkých úloh, které museli vyřešit za 45 minut. Úlohy byly rozděleny dle obtížnosti, od 1 bodu až po 8 bodů, maximální počet bodů je 64. Pokud se někomu podaří probojovat ze školního kola, tak se s dalšími úkoly popere na finálovém kole, které se uskuteční v měsíci květnu v Praze.

Držte nám prosím palce :-).

— Mgr. Magdalena Neplechová —

27. 2. 2018 | přečetlo 29 lidí | ↑ zpět nahoru

Valentýnská pošta

I letos žáci osmého ročníku připravili v rámci pracovních činností pro celou školu valentýnskou poštu. Ve vestibulu školy stála schránka, kam od pondělí 12. února mohli kluci a holky vhazovat své vzkazy pro kamarády i učitele. 14. února, na svátek sv. Valentýna, žáci devátého ročníku dopisy a přáníčka doručili jejich adresátům, kterým tak určitě udělali radost.

— Mgr. Kristýna Bednaříková, Mgr. Nikola Oujezdská —

22. 2. 2018 | přečetlo 40 lidí | ↑ zpět nahoru

Veletrh základních škol

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna uspořádal ve spolupráci se Střediskem volného času v Lužánkách a řediteli brněnských základních škol tradiční akci s názvem Veletrh základních škol.  Své stánky zde rozprostřelo 55 základních škol – veřejných, soukromých i církevních. Jednotlivé školy zde měly možnost seznámit rodiče budoucích prvňáčků, ale rovněž širokou veřejnost s nabídkou svých školních vzdělávacích programů. Nechyběla zde ani Řehořka, prezentující vzdělávací program „Škola s úsměvem – škola pro všechny“. Kromě panelu s informacemi o škole jsme zde vystavili poháry a medaile, keramické výrobky, certifikáty a osvědčení, školní dresy, učební materiály aj. Doplňující informace pro zájemce podávaly paní učitelky z prvního i druhého stupně, které se u stánku střídaly.

— Mgr. Tereza Friedl —

19. 2. 2018 | přečetlo 44 lidí | ↑ zpět nahoru

Den mladých gastronomů

Den mladých gastronomů se v letošním roce nesl v duchu lidových tradic a svátků. Tento den je významnou událostí pro studenty 3. ročníku oboru hotelnictví a gastronomie SŠ Charbulova – před odbornou komisí musí předvést praktické, teoretické a jazykové znalosti a dovednosti (sestavit menu k danému tématu, prostřít tabuli, připravit pokrmy.)

Naše škola byla opět přizvána ke spolupráci – čtvrťáci měli vytvořit vytvořit obrázky s danou tématikou. Na výstavě, která probíhala v rámci Dne mladých gastronomů a Dne otevřených dveří SŠ Charbulova (10.1.2018), bylo vybráno po třech výtvorech z každé třídy. Hlasování probíhalo tajnou formou a zapojili se do něj studenti, návštěvníci i středoškolští pedagogové.

Další část programu se týkala žáků 8. a 9. ročníku. Přijali jsme pozvání k prohlídce školy a pracoviště odborného výcviku a měli tak možnost nahlédnout pod pokličku kuchařům, pekařům a řezníkům.

Třetí – poslední část - měla slavnostní charakter a odehrávala se v hale naší školy, kde jsme vystavili všechny soutěžní obrázky. Výsledky vyhlašovala paní ředitelka SŠ - RNDr. Jana Marková v doprovodu Mgr. Vladislava Hušky, Mgr. Richarda Nezhyby a několika studentek. Pro tři nejlepší autory z každé třídy byly připraveny drobné dárky a pro všechny sladká odměna z dílny pekařů – cukrářů.

Kdo byl oceněn:

4.A: Emma Holland, Vanessa Jandová, Tobiáš Friedl

4.B: Petr Vojta, Simona Münsterová, Nela Brázdová

4.C: Jakub Kafka, Adriana Donchuk, David Beránek

Děkujeme třídním učitelkám Mgr. Nikol Daňkové (4.A), Mgr. Janě Škrdlové (4.B), Mgr. Barboře Meduňové (4.C) za realizaci obrázků v hodinách výtvarné výchovy, dětem za báječné obrázky a SŠ za skvělou spolupráci.

— Mgr. Tereza Friedl —

18. 2. 2018 | přečetlo 42 lidí | ↑ zpět nahoru

Vítězná Nadace Krtek

Členové žákovského parlamentu navrhli, že bychom část výdělku z vánočního jarmarku mohli věnovat někomu, kdo potřebuje finanční podporu. Sešlo se několik návrhů na různé spolky, nadace a útulky. V rámci všech tříd proběhlo hlasování a vítězem se stal Krtek – Nadační fond pro onkologicky nemocné děti. Každá třída věnovala libovolnou částku. Celková cifra se vyšplhala na 7000,- a 31. ledna, v den vysvědčení, se zástupci 5.-8. ročníku vydali předat tuto částku přímo do sídla nadace.

Nejdříve se žákům věnovala sociální koordinátorka Mgr. Kateřina Doležalová. Vysvětlila jim, proč je Nadace Krtek tak důležitá a prospěšná. Podrobně jim popsala náročnou práci zakladatele této nadace prof. MUDr. Jaroslava Štěrby Ph.D. a nezdráhala se odpovídat i na dotazy dětí. V závěru návštěvy měly děti možnost projít přes onkologickou ambulanci, aby si dokázaly představit, jak vše probíhá v praxi.

Po této exkurzi byli všichni přesvědčeni, že škola přispěla na dobrou a velmi potřebnou věc.

— Mgr. Helena Marholdová —

16. 2. 2018 | přečetlo 36 lidí | ↑ zpět nahoru

Školní kolo biologické olympiády

Den před pololetním vysvědčením, v úterý 30. ledna, se konalo školní kolo letošního ročníku Biologické olympiády. Tentokrát byl tématem „POHYB“.

V testové části měli žáci 45 minut za zodpovězení otázek týkajících se různých druhů pohybu nejen u živočichů, ale také u rostlin.

Následovalo poznávání 30 druhů našich zástupců z řad rostlin, hub a živočichů.

Posledních 60 minut z celkového času bylo věnováno laboratornímu úkolu, během kterého žáci pracovali s ptačími pery. Rozlišovali je na jednotlivé druhy podle tvaru a funkce, vytvářeli z nich mikroskopické preparáty, kreslili je a zodpovídali další otázky. Jako vždy bylo v této části olympiády velice rušno. Práce s mikroskopy je mezi žáky oblíbená a cokoliv je jejich prostřednictvím pozorováno, sklízí velké úspěchy. Proniknutí do tajů mikrosvěta je i v dnešní době, kdy obrázky čehokoliv nalezneme během okamžiku na internetu, stále mezi žáky populární.

A jak naše školní kolo BiO dopadlo?

 

1. místo

RYBÁŘ Jiří

9. tř.

72,5 bodu

2. místo

KÖNIG Jan

7. A

70,0 bodů

3. místo

STEJSKALOVÁ Natálie

9. tř.

69,0 bodů

Všem zúčastněným gratulujeme k úspěšnému zvládnutí zadání a těm nejlepším přejeme – jen tak dále.

— Mgr. Veronika Foralová —

13. 2. 2018 | přečetlo 40 lidí | ↑ zpět nahoru

Škola v přírodě Sykovec - 3.B a 5.A

Zimní škola v přírodě se nám letos opravdu vydařila. Při příjezdu na penzion nás přivítalo sluníčko a bohatá sněhová nadílka. Plně jsme ji využili, stavěli jsme sněhuláky, hrady, koulovali se, frčeli z kopce dolů na lopatách. V odpoledním programu jsme se blíže seznámili se starými českými pověstmi. Zhlédli jsme jejich netradiční animované provedení a zahráli si různé hry venku i v chatě.  Rozdělili nás do čtyř kmenů a za úspěšné plnění úkolů jsme získali heslo pro přivolání Blanických rytířů. Bylo to fajn.

Škola v přírodě se mi moc líbila. Byly tam suprové hry a líbily se mi taky pokoje. Byla prostě úžasná. Kdybych to mohla známkovat, dala bych jedničku. A moc se těším na příští školu v přírodě. (Bára)

Na škole v přírodě se mi líbilo, protože tam byla spousta her a dobře tam vařili. (Aďa)

Mě zaujalo, jak jsme hráli na kance. (David Ch.)

ŠvP se mi líbila, protože jsme tam lopatovali. (Anežka)

Zaujala mě hra na Luckou válku. (Nasťa)

— Mgr. Pavlína Trúsiková, Mgr. Gabriela Marošová —

12. 2. 2018 | přečetlo 42 lidí | ↑ zpět nahoru

Cambridge zkoušky na ZŠ Řehořova v roce 2017

V minulém roce někteří žáci naší školy opět úspěšně složili mezinárodně uznávané zkoušky z anglického jazyka. Prokázali svoje znalosti v jazykových dovednostech jako je čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, psaní a gramatické struktury a konverzace s rodilým mluvčím. Za své skvělé výsledky jim náleží certifikáty z univerzity v anglickém městě Cambridge.

Zkoušku na úrovni YLE Starters výborně zvládl žák 5. třídy, Petr Sláma a obdržel certifikát na úrovni A1 podle evropského referenčního rámce pro cizí jazyky.

Ve vyšší úrovni, v úrovni A2 a B1 byli úspěšní žáci 9. ročníku, kteří skládali zkoušku KET for Schools. Jedná se o tyto žáky:  Nela Bartošková, Petra Borkovcová, Kamila Kellerová, Karolína Messnerová, Klára Posiřilová  a Jiří Rybář. Petra Borkovcová a Jiří Rybář zkoušku složili s vyznamenáním.  Všem úspěšným studentům gratulujeme a máme z jejich výsledků velkou radost.

Další kolo anglických Cambridge zkoušek pro děti proběhne ještě v tomto školním roce a to 26. 5. 2018 v úrovni Ket for Schools ( žáci 8.ročníku) a 30. 5.2018 v nižší úrovni, Starters, Movers a Flyers pro žáky 4.-7.ročníku. Všem, kdo se připravují na tyto zkoušky, držíme palce.

— Mgr. Miroslava Žáková —

5. 2. 2018 | přečetlo 40 lidí | ↑ zpět nahoru

Facebookové stránky

Co zajímavého se děje na základní škole Řehořova? Sledujte a sdílejte nové školní facebookové stránky -  https://www.facebook.com/ZSRehorka/

— Mgr. Monika Vogelová —

4. 11. 2016 | přečetlo 370 lidí | ↑ zpět nahoru

Chcete se o dění na naší škole dozvědět více? Od roku 2004 jsme pro vás napsali už 2407 novinek,
všechny si můžete přečíst v našem archivu →© 2004-2018 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru