Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

Základní škola, Brno, Řehořova 3Naše škola má více jak šedesátiletou tradici. Budova školy se nachází v Brně – Černovicích, v sousedství parku, ukryta v bohaté zeleni. Díky rozsáhlé rekonstrukci, která byla ukončena v roce 2013, je škola zmodernizovaná, plně bezbariérová. Součástí školy jsou pavilon školní družiny s jídelnou, tělocvična, hřiště s umělým povrchem a školní zahrada.
Výchovně-vzdělávací proces probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola s úsměvem – škola pro všechny“. Stavíme na klidné, pohodové atmosféře a na individuálním přístupu k žákům. Ve výuce využíváme metody činnostního učení a prvky daltonského vzdělávacího programu.
Zaměřením na výuku cizích jazyků, informatiky a na sport chceme dosáhnout, aby naši absolventi ovládali počítačovou techniku, byli fyzicky zdatní a ve sjednocené Evropě se bez problémů domluvili.
Výuka angličtiny je povinná pro všechny žáky již od 1. ročníku, od 8. ročníku nabízíme druhý cizí jazyk: němčinu (jako volitelný předmět). Své jazykové znalosti si žáci mohou ověřit při pravidelných výjezdech do zahraničí (Rakousko, Francie, Anglie) a při účasti v mezinárodních projektech.
Spolupracujeme s partnerskou školou Sir Karl Popper Schule ve Vídni, dlouholetou tradici má naše účast v mezinárodním projektu Comenius. Zapojili jsme se i do mailového partnerství evropských škol – e-Twinning. Velký zájem projevují žáci o mezinárodní projekt Globe a environmentální projekty, kde se aktivně podílejí na zkoumání a měření kvality životního prostředí v okolí školy.
Jako jedna z mála škol v Brně nabízíme žákům účast v Cambridgeských zkouškách, které prověřují všechny čtyři jazykové dovednosti v angličtině – čtení, psaní, poslech a mluvení. Tato zkouška vede k získání mezinárodně uznávaného certifikátu.
Výuku informatiky zahajujeme od 5. ročníku. Máme dvě moderně vybavené počítačové učebny, rozšiřujeme počet interaktivních tabulí a jejich využití ve výuce.
Zvýšenou hodinovou dotací posilujeme výuku tělesné výchovy na I. stupni, do sportovních kroužků se mohou zapojit všichni žáci (fotbal, basketbal, atletika, sportovní hry).
Stoprocentní odborná způsobilost učitelů se odráží na úspěšnosti našich žáků při přijímání na střední školy a víceletá gymnázia. Nadaní žáci dosahují vynikajících výsledků v soutěžích a olympiádách.
Naším hlavním cílem je podpořit přirozenou touhu dítěte po poznání, jeho schopnost pracovat samostatně i v týmu. Žáci jsou vedeni k zodpovědnosti, k sebehodnocení a sebekontrole.
Více informací o škole →

Zobrazit celý text →

Vybíjená pro třeťáky

V úterý 21. 3. se uskutečnila vybíjená pro všechny třetí třídy naší školy. Děti podaly skvělé výkony.

— Jáchym Šťasta, 5.A —

23. 3. 2017 | přečetlo 3 lidí | ↑ zpět nahoru

Okénko do školní družiny

Veselá módní přehlídka

Přehlídka modelů společenských, vycházkových, domácích, ale i extravagantních…to vše bylo k vidění na veselé módní přehlídce, která proběhla 25. 1. v sále školy. Vtipná prezentace  modelů,  správné držení těla a dokonalá chůze po módním molu vytvořila úžasnou atmosféru této přehlídky.

 

Taneční soutěž

Hudba nás provází na každém kroku. Umět se pohybově přizpůsobit rytmu a vymyslet taneční kreace není vůbec jednoduché, ale vše se dá naučit. O tom nás přesvědčili účastníci soutěže, která proběhla 1. února.  Soutěžilo  se v kategorii  jednotlivec, kde první místo obsadila Anastázie Macur - 2.třída  a v kategorii skupina, kde na prvním místě se umístila děvčata Julie Quittová, Lucie Lesáková a Hana Hornová - 3.třída.

 

Družina hledá talent

Soutěž plná dovedností, odvahy a talentu. Každý z nás je něčím výjimečný, každý z nás umí něco jiného. Je jen na nás se nestydět a ukázat toJ. A co bylo k vidění? Hra na flétnu, kouzla, tanec, zpěv, komici v akci, gymnastika a stepování. Za svoje výkony si děti zasloužily velký potlesk a také si odnesly pěkné odměny.

— Radmila Preslová —

22. 3. 2017 | přečetlo 3 lidí | ↑ zpět nahoru

Zápis do 1. tříd

Ve školním roce 2017/2018 budeme otevírat z kapacitních důvodů dvě první třídy (56 žáků).

Pokud bude počet přihlášených předškoláků vyšší, než nám dovolují prostorové možnosti školy, budeme se při jejich přijetí do 1. ročníku řídit podle těchto kritérií.

Zápis do prvních tříd proběhne ve dnech:

  • 6. dubna 2017 (čtvrtek): 15-18 hod.;
  • 7. dubna 2017 (pátek): 15-18 hod.;
  • 8. dubna 2017 (sobota): 9-11 hod.

Žádost o přijetí do ZŠ je možné předem vyplnit na stránkách www.zapisdozs.brno.cz a přinést v tištěné podobě k zápisu. 

Dále s sebou vezměte: rodný list dítěte,  průkaz totožnosti zákonného zástupce, u cizinců doklad o pobytu v ČR. 

Možný náhradní termín lze domluvit u pí uč. Bryksové na telefonním čísle 548 422 951.

Veškeré informace k elektronickému zápisu do 1. tříd najdete na stránkách www.zapisdozs.brno.cz. Zde také můžete sledovat průběh a výsledky zápisu.

— vedení školy —

21. 3. 2017 | přečetlo 5 lidí | ↑ zpět nahoru

Pohádkový les - 1.A,C

V pondělí 6.3. jsme zamávali z autobusu rodičům a vydali se za lesním dobrodružstvím na školu v přírodě do Podmitrova. Po příjezdu do objektu nás uvítala všechna zvířátka, která tu bydlí: prasátka, kozy, ovečky, koníci, pejsci, straky, papoušci, králíci a kočičky.

Celou dobu pobytu jsme měli velké množství her a soutěží s tématikou pohádkových postav, žijících v lese. Stavěli jsme domečky pro pohádkové kamarády, zkusili si medvědí objetí, Kimovu hru pozornosti s lesními zvířátky, zahráli si na ostrostřelce a vyzkoušeli si hadí mlčení. Také se nám podařilo najít poklad podmitrovských loupežníků, který jsme si spravedlivě rozdělili.

Za všechny hry a soutěže dostal každý sladké odměny a domů jsme si dovezli krásný pamětní list, ale hlavně spoustu pěkných zážitků.

Děkujeme všem rodičům za velké množství sladkostí a drobných dárků na odměny pro děti.

— lesní děti z 1.A, C a jejich třídní učitelky Mgr. Dana Bryksová, Mgr. Edita Záhořáková —

20. 3. 2017 | přečetlo 7 lidí | ↑ zpět nahoru

Prvouka v Moravském zemském muzeu 3.A a 3.C

S přicházejícím jarem se učíme o živé přírodě, o živočiších. Abychom zvířátka neviděli pouze na obrázcích, vypravili jsme se do Moravského zemského muzea na výstavu Fauna Moravy. Seznámili jsme se s obratlovci, které můžeme vidět v přírodě na Moravě. Nejvíce se nám líbil orel, liščátka, netopýři a jelen.

— Mgr. Barbora Pokorná, Mgr. Nikol Daňková —

9. 3. 2017 | přečetlo 18 lidí | ↑ zpět nahoru

Jaderná fyzika – 9. třída

Ve fyzice v devátém ročníku probíráme téma jaderná energetika. Už víme, na jakém principu pracuje jaderná elektrárna, co to je reaktor, palivový článek a parogenerátor. Viděli jsme dokumenty o jaderných haváriích a jejich následcích – Černobyl a Fukušima.

V minulých hodinách fyziky měli žáci za úkol vyhledat informace o zvoleném tématu a poté je zpracovat na velkoformátový papír. Práce byla velmi zdařilá, dozvěděli jsme se mnoho užitečných a zajímavých informací. Práce žáků bude zdobit chodbu modrého patra naší školy.

— Mgr. Magdalena Neplechová —

7. 3. 2017 | přečetlo 27 lidí | ↑ zpět nahoru

Sběr papíru

Ve dnech 27. 4. a 28. 4. 2017 se uskuteční sběr starého papíru. Odevzdávat se bude vždy od 7.00 do 7.50 za výdejnou obědů (vchod na školní pozemek). Všechny balíky musí být svázané!


— Žákovský parlament —

5. 3. 2017 | přečetlo 21 lidí | ↑ zpět nahoru

Laboratorní práce z fyziky v 6.A,B

Ve fyzice v šestých ročnících probíráme fyzikální veličiny. Jelikož nechceme jen sedět v lavicích, učit se a převádět jednotky, tak si hodiny zpestřujeme laboratorními pracemi. Za sebou již máme laboratorní práce dvě – měření délky a objemu.

Již teď se těšíme na laboratorní práci další, na téma hmotnost.

— Mgr. Magdalena Neplechová —

4. 3. 2017 | přečetlo 20 lidí | ↑ zpět nahoru

Hudební výchova v 3.C

Několik posledních hodin jsme si v hudební výchově povídali o hudebních nástrojích. Abychom je ale pouze neviděli na obrázku a neslyšeli reprodukovaně, udělali jsme si v hudební výchově koncert. Každý, kdo na nějaký hudební nástroj hraje, si ho donesl do školy a předvedl nám, co umí. Měli jsme tak možnost slyšet zobcové flétny, altovou flétnu, příčnou flétnu, klavír, housle nebo kytaru. Teď už víme, jak tyto hudební nástroje zní naživo.

— Mgr. Barbora Pokorná —

2. 3. 2017 | přečetlo 27 lidí | ↑ zpět nahoru

Parlament, přehazovaná pro čtvrťáky

V pondělí 27.2. 2017 žáci 5.A  uspořádali pro 4.A a 4.B parlamentní hru - přehazovanou. Hry se zúčastnilo 16 žáků, všichni žáci se snažili. Předvedli výborné sportovní výkony. Organizátoři a rozhodčí byli: Adéla Borkovcová, Jáchym Šťasta, Nina Procházková a Honza Fiala.

— žáci 5.A —

2. 3. 2017 | přečetlo 19 lidí | ↑ zpět nahoru

Zimní radovánky ve 4.A

V lednu a únoru jsme zažili netradiční tělocvik. Navštívili jsme kluziště v Černovicích. Někteří s bruslením teprve začínali, ostatní byli již zkušení bruslaři. Všichni si to náramně užili, zdokonalili se ve svých bruslařských dovednostech a  do školy se vrátili unavení.

Využili jsme také letošní bohatou sněhovou nadílku. Na školním hřišti jsme stavěli sněhuláky a bobovali.

Zima byla prima a teď už se těšíme na jaro.              

— Mgr. Pavlína Trúsiková, Mgr. Markéta Hrůzová —

1. 3. 2017 | přečetlo 23 lidí | ↑ zpět nahoru

Volné termíny v tělocvičně

Dovolujeme si vás upozornit na volné termíny k pronájmu tělocvičny:

  • pondělí 15,00 - 16,00 hod;
  • úterý 16,30 - 17,30 hod;
  • středa 20,00 - 21,30 hod;
  • pátek 15,00 - 18,00 hod a 19,15 - 21,00 hod.

Podrobné informace lze získat u paní hospodářky ing. Barbory Odehnalové na e-mailu sekretariat@zsrehorova.cz nebo telefonním čísle 548 422 951.

— Vedení školy —

4. 1. 2017 | přečetlo 133 lidí | ↑ zpět nahoru

Facebookové stránky

Co zajímavého se děje na základní škole Řehořova? Sledujte a sdílejte nové školní facebookové stránky -  https://www.facebook.com/ZSRehorka/

— Mgr. Monika Vogelová —

4. 11. 2016 | přečetlo 115 lidí | ↑ zpět nahoru

Chcete se o dění na naší škole dozvědět více? Od roku 2004 jsme pro vás napsali už 2234 novinek,
všechny si můžete přečíst v našem archivu →© 2004-2017 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru