Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

Základní škola, Brno, Řehořova 3Naše škola má více jak šedesátiletou tradici. Budova školy se nachází v Brně – Černovicích, v sousedství parku, ukryta v bohaté zeleni. Díky rozsáhlé rekonstrukci, která byla ukončena v roce 2013, je škola zmodernizovaná, plně bezbariérová. Součástí školy jsou pavilon školní družiny s jídelnou, tělocvična, hřiště s umělým povrchem a školní zahrada.
Výchovně-vzdělávací proces probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola s úsměvem – škola pro všechny“. Stavíme na klidné, pohodové atmosféře a na individuálním přístupu k žákům. Ve výuce využíváme metody činnostního učení a prvky daltonského vzdělávacího programu.
Zaměřením na výuku cizích jazyků, informatiky a na sport chceme dosáhnout, aby naši absolventi ovládali počítačovou techniku, byli fyzicky zdatní a ve sjednocené Evropě se bez problémů domluvili.
Výuka angličtiny je povinná pro všechny žáky již od 1. ročníku, od 8. ročníku nabízíme druhý cizí jazyk: němčinu (jako volitelný předmět). Své jazykové znalosti si žáci mohou ověřit při pravidelných výjezdech do zahraničí (Rakousko, Francie, Anglie) a při účasti v mezinárodních projektech.
Spolupracujeme s partnerskou školou Sir Karl Popper Schule ve Vídni, dlouholetou tradici má naše účast v mezinárodním projektu Comenius. Zapojili jsme se i do mailového partnerství evropských škol – e-Twinning. Velký zájem projevují žáci o mezinárodní projekt Globe a environmentální projekty, kde se aktivně podílejí na zkoumání a měření kvality životního prostředí v okolí školy.
Jako jedna z mála škol v Brně nabízíme žákům účast v Cambridgeských zkouškách, které prověřují všechny čtyři jazykové dovednosti v angličtině – čtení, psaní, poslech a mluvení. Tato zkouška vede k získání mezinárodně uznávaného certifikátu.
Výuku informatiky zahajujeme od 5. ročníku. Máme dvě moderně vybavené počítačové učebny, rozšiřujeme počet interaktivních tabulí a jejich využití ve výuce.
Zvýšenou hodinovou dotací posilujeme výuku tělesné výchovy na I. stupni, do sportovních kroužků se mohou zapojit všichni žáci (fotbal, basketbal, atletika, sportovní hry).
Stoprocentní odborná způsobilost učitelů se odráží na úspěšnosti našich žáků při přijímání na střední školy a víceletá gymnázia. Nadaní žáci dosahují vynikajících výsledků v soutěžích a olympiádách.
Naším hlavním cílem je podpořit přirozenou touhu dítěte po poznání, jeho schopnost pracovat samostatně i v týmu. Žáci jsou vedeni k zodpovědnosti, k sebehodnocení a sebekontrole.
Více informací o škole →

Zobrazit celý text →

MisePlus

Ve čtvrtek 20.10. a v pátek 21.10. navštívil naši školu e-on truck s výukovým programem.

Žáci 1.A, B a C zažili program s názvem Kouzelníci, ve kterém objevili elektřinu a naučili se čarovat – jednoduché kouzlo se statickou elektřinou. Programem je provázel kouzelník Voltík a jeho pomocnice Leontýnka.

Žáci 2.A a B zažili program s názvem Efounci, ve kterém poznali svět vesmírných Efounků a nechali se od nich inspirovat. Dozvěděli se, jak využívat elektřinu hospodárně a v souladu s životním prostředím.

Žáci 4.A, B a 5.A zažili program s názvem Agenti, ve kterém se z nich po devadesáti minutách stali bojovníci proti Energožroutům a začali ochraňovat Zemi před plýtváním energie.

Program byl zdařilý a pro žáky velmi přínosný.

— Mgr. Magdalena Neplechová —

24. 10. 2016 | přečetlo 5 lidí | ↑ zpět nahoru

Přírodovědný Klokan

V polovině měsíce října se na naší škole uskutečnilo školní kolo Přírodovědného Klokana. Celkem 19 žáků z osmé a deváté třídy plnilo během 40-ti minut 24 ne zrovna jednoduchých úkolů.

Nejúspěšnějšími řešiteli se stali:

1.      Natálie STEJSKALOVÁ, 8. třída, 64 b.

2.      Natálie SYCHROVÁ, 9. třída, 57 b.

3.      Terezie JURZOVÁ, 9. třída, 56 b.

Všem zúčastněným žákům děkujeme a vítězům blahopřejeme.

— Mgr. Magdalena Neplechová —

23. 10. 2016 | přečetlo 3 lidí | ↑ zpět nahoru

Návštěva Sluníčka - 3.C

V pátek 21. 10. 2016 si celá třída 3.C zpestřila výuku návštěvou CVČ Sluníčko v Komárově. Děti si vyrobily netopýrka, protože nás zanedlouho čeká svátek Halloween. Děti se při tvorbě naučily šít, ale využívaly i další techniky. 

Všem se moc netopýrek líbil a děti se těšily, až se o něho doma budou starat.

— Mgr. Barbora Pokorná —

22. 10. 2016 | přečetlo 9 lidí | ↑ zpět nahoru

Ponožkové příšerky

Veselé ponožkové příšerky zaplnily ve středu celou 2. B. Na jejich výrobu jsme potřebovali jen jednu ponožku, bambulky, mrkací oči a kousky příze. Šikovné ruce druháků všechno spojily a příšerek byla plná třída. Ale nenechali jsme je dlouho zahálet. Musely o sobě vymyslet příběh, básničku nebo pohádku. Nejvíc se všem líbil příběh Kačky Sedláčkové.

 O mlsavé příšerce

Kateřina Sedláčková

Byla jedna příšera, a ta pořád mlsala. A jednou si řekla: „Půjdu si koupit něco sladkého.“ A šla. Přišla do cukrárny a koupila si čokoládu, lízátko a bonbony. Šla domů. Když přišla domů, řekla si: „Podívám se, co jsem si koupila.“ Vzala si nejdřív čokoládu, pak lízátko a nakonec i bonbony a všechno snědla. Pak ji strašně rozbolelo bříško a ona hned smutně povídala:  „Měla jsem si koupit něco zdravého, třeba jablíčko.“ A to je konec.   

— za 2. B Mgr. Bohdana Zapletalová —

21. 10. 2016 | přečetlo 7 lidí | ↑ zpět nahoru

Pracovní činnosti v 5.B

Máme podzim a tak jsme se s žáky 5. B rozhodli, že si něco krásného v pracovních činnostech vyrobíme. Děti si donesly krásně zbarvené listy a lepidlo a práce mohla začít. Úkolem bylo nakreslit na list papíru hlavu ježka a pomocí listů vymodelovat tělo s bodlinkami.

Práce se všem krásně povedla, mrkněte do galerie na přiložené fotografie :-). 

— Mgr. Magdalena Neplechová —

19. 10. 2016 | přečetlo 16 lidí | ↑ zpět nahoru

Fyzika v 9. třídě

Žáci 9. třídy se v hodině fyziky pustili do výroby plakátů na téma magnet a vše kolem něj. Jelikož jsme magnet opakovali a dozvěděli se i nějaké další novinky, tak jsme se rozhodli, že se o tyto informace podělíme i s mladšími spolužáky. Plakáty jsme vyrobili, odprezentovali a teď už jen zbývá je vyvěsit na chodbu školy.

— Mgr. Magdalena Neplechová —

17. 10. 2016 | přečetlo 11 lidí | ↑ zpět nahoru

Keramické tvoření – 1.A a 6.B

Opět jsme setkali v rámci projektu „Můj prvňáček“, ale tentokrát ne na povídání, ale pracovně.

V naší univerzální dílně jsme společně vytvářeli z keramické hlíny kachle.

K otiskům jsme použili různé listy, trávy, květiny a další podzimní plody, které můžeme v současné době najít v přírodě.

Práce nám šla pěkně od ruky, ale hotovo ještě nemáme, čeká na nás po vypálení také barvení.

Hotové kachle budeme prodávat na Vánočním jarmarku ve škole.

— Mgr. Dana Bryksová, Mgr. Helena Marholdová —

14. 10. 2016 | přečetlo 23 lidí | ↑ zpět nahoru

Preventivní vlak

Ve čtvrtek 13. října zavítali žáci 9. ročníku na vlakové nádraží. Konal se zde již patnáctý ročník projektu Českých drah „Preventivní vlak bezpečné železnice“.

V prvním vagónu na žáky čekal speciální kinovůz, ve kterém jim byl promítnut film To nedáš!, který seznamuje veřejnost se základními pravidly bezpečnosti na železnici a v jejím okolí. Film se skládal celkem z pěti poučných příběhů, které vycházely z reálných událostí.

Poté na žáky čekali hasiči, kteří předvedli ukázku své práce. Žáci si také zopakovali pravidla první pomoci.

Posledním zastavením byl konferenční vůz, ve kterém na žáky čekali odborníci, kteří se nehodami na železnici zabývají.

Projekt byl velmi vydařený a přínosný.

— Mgr. Magdalena Neplechová —

14. 10. 2016 | přečetlo 15 lidí | ↑ zpět nahoru

Vyrábění ve Sluníčku - 3.B

V pátek  30. 9. 2016  se celá třída 3. B vypravila do Komárova do Centra volného času Sluníčko . Děti si ušily  plátěné pytlíčky, které ozdobily razítky a zavěsily na pedigové ouško. Pytlíčky si naplnily voňavou levandulí, aby jim mohla doma připomínat léto. A protože bylo krásné teplé počasí, vrátili jsme se do školy procházkou přes zahrádky a hřiště.

— Mgr. Jana Škrdlová a Bc. Tereza Čechová —

13. 10. 2016 | přečetlo 13 lidí | ↑ zpět nahoru

Plavání ve 3.A a 3.B

Když se dětí ve třetí třídě zeptáte, který předmět je nejvíce baví, tak to nebude ani matematika ani čeština, ale řeknou vám, že je to tělocvik, tedy hlavně plavání. Děti se základům plavání učily již ve druhé třídě a tak se ve třetím ročníku zdokonalují v plaveckých stylech.  Žáci plavou v nově zrekonstruovaných lázních na ulici Rašínova. Výuka probíhá od září do ledna a nakonec děti obdrží mokré vysvědčení. Děti jsou moc šikovné a určitě všechny budou mít na vysvědčení delfína.

— Mgr. Jana Škrdlová a Bc. Tereza Čechová —

12. 10. 2016 | přečetlo 19 lidí | ↑ zpět nahoru

Návštěva Sluníčka - 5.B

V úterý 27.9. jsme si s dětmi zpestřili vyučování návštěvou v CVČ Sluníčko. Žáci si vyzkoušeli malovat na dřevo a vytvořili si tak krásnou dekoraci na zeď.

Děti si odnesly originální vlastnoručně zhotovené výrobky. Všem se vyrábění moc líbilo a už těšíme na další návštěvu.

— Mgr. Nora Jungmannová —

10. 10. 2016 | přečetlo 15 lidí | ↑ zpět nahoru

První „Sluníčko“- 1.A

Ve čtvrtek 6.10. jsme se poprvé vypravili do CVČ Sluníčko v Komárově. Už jsme se všichni těšili na zdobení rámů zrcadla.

Pomocí houbiček jsme nejdříve natupovali podkladovou barvu – modrou, žlutou nebo oranžovou. Potom jsme přes šablony mořských živočichů, květin, motýlů, ještěrek a želviček připravená zrcadla nazdobili opět metodou tupování.

Všem dětem se práce velice podařila a domů si přinesly krásná zrcadla. Už nyní se těšíme na listopad, kdy nás čeká práce s keramickou hlínou.

— Mgr. Dana Bryksová —

6. 10. 2016 | přečetlo 21 lidí | ↑ zpět nahoru

Vzhůru do výšek!

Obava, strach, napětí, radost, euforie… Škála emocí, která nás provázela na našem zářijovém výletě do lanového centra, byla opravdu velmi pestrá.

Úterní ráno zalité sluncem slibovalo krásný den. S dobrou náladou jsme se vydali do Lanového centra Proud na Lesné. Úsměv jsme neztráceli při zahřívacích hrách, nízkých lanech, lezení po trenažeru a nácviku jištění - jenže pak to přišlo – skutečné překážky ve výškách, o kterých se nám ani nesnilo. Bušící srdce, pekelné soustředění a pak ten nádherný pocit. Dokázal jsem to!

Ve výšce šesti metrů jsme se procházeli po Lávce Indiana Jonese, skákali Tarzaní skok, projížděli se Šalinou a zkoušeli mnoho dalších nesnadných úkolů, při kterých byla zapotřebí nejen odvaha a síla.

— Žáci 7. třídy + Mgr. Tereza Friedl —

4. 10. 2016 | přečetlo 31 lidí | ↑ zpět nahoru

Volné termíny v tělocvičně

Dovolujeme si vás upozornit na volné termíny k pronájmu tělocvičny:

  • pondělí 15,00 - 16,00 hod;
  • čtvrtek 19,00 - 20,00 hod;
  • pátek 15,00 - 18,00 hod a 19,15 - 21,00 hod.

Podrobné informace lze získat u paní hospodářky ing. Barbory Odehnalové na e-mailu sekretariat@zsrehorova.cz nebo telefonním čísle 548 422 951.

— Vedení školy —

3. 10. 2016 | přečetlo 23 lidí | ↑ zpět nahoru

Chcete se o dění na naší škole dozvědět více? Od roku 2004 jsme pro vás napsali už 2166 novinek,
všechny si můžete přečíst v našem archivu →© 2004-2016 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru