Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

Základní škola, Brno, Řehořova 3Naše škola má více jak šedesátiletou tradici. Budova školy se nachází v Brně – Černovicích, v sousedství parku, ukryta v bohaté zeleni. Díky rozsáhlé rekonstrukci, která byla ukončena v roce 2013, je škola zmodernizovaná, plně bezbariérová. Součástí školy jsou pavilon školní družiny s jídelnou, tělocvična, hřiště s umělým povrchem a školní zahrada.
Výchovně-vzdělávací proces probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola s úsměvem – škola pro všechny“. Stavíme na klidné, pohodové atmosféře a na individuálním přístupu k žákům. Ve výuce využíváme metody činnostního učení a prvky daltonského vzdělávacího programu.
Zaměřením na výuku cizích jazyků, informatiky a na sport chceme dosáhnout, aby naši absolventi ovládali počítačovou techniku, byli fyzicky zdatní a ve sjednocené Evropě se bez problémů domluvili.
Výuka angličtiny je povinná pro všechny žáky již od 1. ročníku, od 8. ročníku nabízíme druhý cizí jazyk: němčinu (jako volitelný předmět). Své jazykové znalosti si žáci mohou ověřit při pravidelných výjezdech do zahraničí (Rakousko, Francie, Anglie) a při účasti v mezinárodních projektech.
Spolupracujeme s partnerskou školou Sir Karl Popper Schule ve Vídni, dlouholetou tradici má naše účast v mezinárodním projektu Comenius. Zapojili jsme se i do mailového partnerství evropských škol – e-Twinning. Velký zájem projevují žáci o mezinárodní projekt Globe a environmentální projekty, kde se aktivně podílejí na zkoumání a měření kvality životního prostředí v okolí školy.
Jako jedna z mála škol v Brně nabízíme žákům účast v Cambridgeských zkouškách, které prověřují všechny čtyři jazykové dovednosti v angličtině – čtení, psaní, poslech a mluvení. Tato zkouška vede k získání mezinárodně uznávaného certifikátu.
Výuku informatiky zahajujeme od 5. ročníku. Máme dvě moderně vybavené počítačové učebny, rozšiřujeme počet interaktivních tabulí a jejich využití ve výuce.
Zvýšenou hodinovou dotací posilujeme výuku tělesné výchovy na I. stupni, do sportovních kroužků se mohou zapojit všichni žáci (fotbal, basketbal, atletika, sportovní hry).
Stoprocentní odborná způsobilost učitelů se odráží na úspěšnosti našich žáků při přijímání na střední školy a víceletá gymnázia. Nadaní žáci dosahují vynikajících výsledků v soutěžích a olympiádách.
Naším hlavním cílem je podpořit přirozenou touhu dítěte po poznání, jeho schopnost pracovat samostatně i v týmu. Žáci jsou vedeni k zodpovědnosti, k sebehodnocení a sebekontrole.
Více informací o škole →

Zobrazit celý text →

Den mladých gastronomů: 3. část – vyhlášení výsledků

Závěrečnou částí, na kterou se nejvíce těšili čtvrťáci, bylo vyhlášení nejhezčích obrázků. V úterý 14. února naši školu navštívila paní ředitelka SŠ RNDr. Jana Marková a spolu s panem učitelem Mgr. Vladislavem Huškem vyhlásili tři nejlepší kreslíře z každé třídy, pro které měli připravenu dárkovou tašku a sladkou odměnu. Drobná sladkost od učňů cukrářů čekala na všechny výtvarníky.

Gratulujeme vítězům a děkujeme třídním učitelkám za zapojení do soutěže. Velké poděkování patří SŠ Charbulova za skvělou spolupráci.

 

Nejhezčí obrázky:

4.A – Michal Borovec, Sára Spáčilová, Adéla Folprechtová

4.B – Klára Mikšová, Valérie Belková, Viktoriya Yuskovets

— Mgr. Tereza Friedl —

20. 2. 2017 | přečetlo 10 lidí | ↑ zpět nahoru

Den mladých gastronomů: 2. část – návštěva školy

Další aktivitou, kterou pro nás SŠ připravila, byla komentovaná prohlídka závěrečných prací studentů a návštěva střediska odborné přípravy. Zde byli pozváni žáci 8. a 9. tříd. Kromě slavnostních tabulí a naší výstavky obrázků zde byla k vidění výstava velkoplošných "pohádkových" fotografií studentů SŠ Charbulova. Našim žákům se návštěva velmi líbila a některé případně inspirovala k dalšímu studiu.

— Mgr. Magdealena Neplechová, Mgr. Martina Filakovská —

20. 2. 2017 | přečetlo 10 lidí | ↑ zpět nahoru

Den mladých gastronomů: 1.část - výtvarná soutěž

Střední škola Charbulova nás přizvala ke spolupráci na Den mladých gastronomů konaný dne 8. února. Jedná se o závěrečný projekt žáků třetích ročníků oboru hotelnictví a gastronomie. Letošním tématem byla česká filmová pohádka. Dvojice studentů si vybrala jednu pohádku, která se stala inspirací pro prostření slavnostní tabule, sestavení menu a uvaření pokrmů. Odborná porota hodnotila vzhled, chuť a mnoho dalších hledisek. Součástí této zkoušky byla také anglická konverzace.

Naše škola se do této akce zapojila výtvarně. Žáci 4. A pod vedením paní učitelky Trúsikové a 4.B s paní učitelkou Girtovou namalovali tématické obrázky, které se staly součástí výzdoby hlavního sálu. Zároveň probíhalo hlasování o tři nejlepší obrázky z každé třídy, do kterého se zapojili nejen studenti SŠ a porota, ale  také návštěvníci, kteří na Charbulovu zavítali v rámci Dne otevřených dveří.

— Mgr. Tereza Friedl —

20. 2. 2017 | přečetlo 9 lidí | ↑ zpět nahoru

Veletrh základních škol

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna ve spolupráci se Střediskem volného času Lužánky a  řediteli brněnských základních škol pořádal

pod záštitou 1. náměstka primátora města Brna Mgr. Petra Hladíka Veletrh základních škol.

Ve dnech 16.-17.2. se prostory SVČ zaplnily stánky 44 škol. Nechyběla zde ani ta naše s barevnou prezentací činnosti, ukázkami keramických výrobků, vítězných pohárů, sportovních dresů apod.

— Mgr. Tereza Friedl —

18. 2. 2017 | přečetlo 9 lidí | ↑ zpět nahoru

Hrajeme si s pohádkou II.

Ve čtvrtek 16.2. jsme prožili další projektový den s pohádkou. Tentokrát nás provázela pohádka Perníková chaloupka a úkoly nám pomáhaly plnit děti z MŠ Štolcova 21.

Pracovali jsme ve společně ve skupinkách, prvňáčci pomáhali plnit těžší úkoly dětem z mateřské školy.

Skládali jsme pohádku podle obrázkové osnovy, hledali stejné perníčky a dokreslovali chaloupku do čtvercové sítě. V závěru si děti z mateřské školy vyzkoušely, jaké je to sedět ve školní lavici a u toho jsme si popovídali o zdravé stravě.

Před odchodem do mateřské školy jsme ještě dětem ukázali naší školu.

— děti 1.A, Mgr. Dana Bryksová —

17. 2. 2017 | přečetlo 12 lidí | ↑ zpět nahoru

Den v pravěku

Čekání na pololetní vysvědčení si šesťáci zpestřili návštěvou Anthroposu. Nejdříve nás čekala prohlídka zcela nové výstavy Vítejte u neandrtálců. Na modelech, rekonstrukcích, ale i audiovizuálních prvcích jsme si mohli prohlédnout, jak neandrtálský člověk vypadal, jak se choval, jak si vyráběl své nástroje a příbytky. Velkou zajímavostí byly pozůstatky neandrtálců z jeskyň Moravského krasu a odlitek mozkovny neandrtálce, který se „uvařil“ v termálním prameni. Potěžkat si opravdovou mamutí stoličku nebo stehenní kost se vám také jen tak někde nepodaří.  

Mezi kupováním různých dobrot  a svačinou u jezírka Anthroposu si děti samostatně prohlédly výstavu obrazů Zdeňka Buriana. Zapamatovat si názvy alespoň pěti pravěkých živočichů byl pro některé opravdu velký oříšek.

Nakonec nás čekala hlavní část programu – a to prohlídka stálé expozice s průvodcem, který zpestřil svůj výklad různými perličkami. Mohli jsme samozřejmě vidět mamuta, lebky našich předchůdců, hroby s tajemnou minulostí, různé druhy Venuší nebo nástěnné malby.

Pravěký den jsme zakončili ve škole rozdáním pololetního vysvědčení a plni dojmů se všichni rozprchli domů.


— Mgr. Marcela Marková, Mgr. Helena Marholdová —

17. 2. 2017 | přečetlo 9 lidí | ↑ zpět nahoru

Návštěva předškoláků z MŠ Elišky Krásnohorské v 1.C

V úterý 14. 2. nás navštívili předškoláci z Mateřské školy Elišky Krásnohorské. Ve třídě si poslechli čtení prvňáků o zimě a recitování básniček. Společně jsme si povídali o zimních sportech a radovánkách, malovali, zpívali, vyhledávali písmenka a počítali na počítadlech. Předškoláci byli velice šikovní, splnili úkoly na pracovních listech, někteří se i podepsali na tabuli.

S paní vychovatelkou si prohlédli prostory školy a nakoukli i do jiných prvních tříd. Podívali se do všech oddělení družiny, kde si pohráli a vymalovali valentýnskou mandalu. Strávili jsme tak všichni příjemné dopoledne. Děkujeme paním učitelkám a paní asistentce z MŠ za spolupráci.

— Mgr. Edita Záhořáková, Dana Sekaninová —

16. 2. 2017 | přečetlo 9 lidí | ↑ zpět nahoru

Valentýnský den v červeném ve 3.C

V úterý 14. 2. jsme se všichni sešli v červeném. A proč? Protože 14. 2. slavíme svátek sv. Valentýna. Ráno jsme se dozvěděli, kdo to vlastně svatý Valentýn byl, proč svátek slavíme právě 14. 2. a jak vznikl zvyk dávání si tzv. Valentýnek.

Valentýnky jsme si i my celý den psali a na konci dne jsme si je rozdali. Během dne jsme vyrobili Valentýnku pro maminku a zamysleli jsme se nad tím, proč jsme právě my dobří kamarádi a jak by se takoví dobří kamarádi měli chovat.

Celý den jsme si užili a už určitě nezapomeneme, proč 14. 2. slavíme svátek zamilovaných.

— Mgr. Barbora Pokorná —

15. 2. 2017 | přečetlo 12 lidí | ↑ zpět nahoru

Školní kolo biologické olympiády

V úterý 7. února se konalo školní kolo letošního ročníku Biologické olympiády. Tentokrát bylo pro obě kategorie, D (7. ročník) i C (8. ročník), téma stejné, a to „Detektivem v přírodě“.

V testové části měli žáci 45 minut za zodpovězení otázek týkajících se přizpůsobení různých druhů organismů životu ve svém prostředí a dalších zajímavostí.

Následovalo poznávání 30 druhů našich zástupců z řad rostlin, hub a živočichů.

Posledních 60 minut z celkového času bylo věnováno laboratornímu úkolu, během kterého žáci 7. třídy skládali z různých částí obrázky známých živočichů, určovali jejich jména a přiřazovali k nim zajímavosti z jejich života. Žáci 8. třídy zkoumali pomocí kyseliny chlorovodíkové přítomnost uhličitanu vápenatého v různých přírodninách (vápenci, ulitě hlemýždě zahradního, uhlí, žule a vaječné skořápce).

A jak naše školní kolo BiO dopadlo?

kategorie D:

1. místo

BARTOŠKOVÁ Denisa

7. tř.

52,0 bodů

2. místo

KOČKOVÁ Bára

7. tř.

50,5 bodů

3. místo

MIKULÍKOVÁ Eliška

7. tř.

49,0 bodu


kategorie C: 

1. místo

STEJSKALOVÁ Natálie

8. tř.

51,0 bodů

2. místo

KALÍŠKOVÁ Aneta

8. tř.

49,5 bodů

3. místo

POSIŘILOVÁ Klárka

8. tř.

49,5 bodů

Všem zúčastněným gratulujeme k úspěšnému zvládnutí zadání a těm nejlepším přejeme – jen tak dále.

 

— Mgr. Veronika Foralová —

14. 2. 2017 | přečetlo 16 lidí | ↑ zpět nahoru

Den předškoláků

Základní škola Brno, Řehořova 3, p. o.

Škola s úsměvem – škola pro všechny

připravila pro všechny předškolní děti a jejich rodiče

DEN PŘEDŠKOLÁKŮ

ve čtvrtek 9. 3. 2017 od 15:30 do 17:30 hodin

 • informativní schůzka pro rodiče
 • soutěže a hry v tělocvičně
 • výtvarný ateliér
 • fyzikální hrátky
 • další zábavné a zajímavé úkoly v prostorách školy

Srdečně zvou žáci a pedagogové naší školy.

25. 1. 2017 | přečetlo 32 lidí | ↑ zpět nahoru

Den otevřených dveří a zápis do 1. tříd

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, ŘEHOŘOVA 3, p. o.

„Škola s úsměvem – škola pro všechny“

Zveme vás na

 • Den otevřených dveří:
  • ve čtvrtek 9. března 2017 v době od 8 do 17,30 hodin.

Naši školu můžete navštívit a nahlédnout do vyučování i v jiných termínech po předchozí domluvě s vedením školy.

 • Zápis do prvních tříd:
  • 6. dubna 2017 (čtvrtek): 15-18 hod.;
  • 7. dubna 2017 (pátek): 15-18 hod.;
  • 8. dubna 2017 (sobota): 9-11 hod.

Žádost o přijetí do ZŠ je možné předem vyplnit na stránkách www.zapisdozs.brno.cz a přinést v tištěné podobě k zápisu. 

Dále s sebou vezměte: rodný list dítěte,  průkaz totožnosti zákonného zástupce, u cizinců doklad o pobytu v ČR. 

Možný náhradní termín lze domluvit u pí uč. Bryksové na telefonním čísle 548 422 951.

Veškeré informace k elektronickému zápisu do 1. tříd najdete na stránkách www.zapisdozs.brno.cz. Zde také můžete sledovat průběh a výsledky zápisu.

— vedení školy —

20. 1. 2017 | přečetlo 53 lidí | ↑ zpět nahoru

Pythagoriáda

 • Ve čtvrtek 2. února se na naší škole uskutečnilo školní kolo matematické soutěže zvané Pythagoriáda. Celkem 31 žáků z 6., 7. a 8. ročníku mělo za úkol během 60-ti minut vyřešit 15 složitých úloh.

Nejlepšími řešiteli se stali:

6. ročník                                

 • Marek FELKL, 10 bodů – úspěšný řešitel
  Ondřej VIKLICKÝ, 10 bodů – úspěšný řešitel
  Vojtěch SLAVÍK, 10 bodů – úspěšný řešitel

7. ročník                                

 • Tomáš ROHOVSKÝ, 9 bodů

8. ročník                                

 • Jiří RYBÁŘ, 6 bodů

— Mgr. Magdalena Neplechová —

7. 2. 2017 | přečetlo 18 lidí | ↑ zpět nahoru

Hrajeme si s pohádkou v 1.A

Ve čtvrtek 2. 2. jsme prožili první z projektových dnů Hrajeme si s pohádkou. Tento den nás doprovázela pohádka O Koblížkovi.

Den jsme zahájili dramatizací známých pohádek ve skupinách. Byly to pohádky O veliké řepě, Šípkové Růžence, O perníkové chaloupce a Červené Karkulce.

Potom jsme se už pustili do úkolů od Koblížka: skládání obrázkové osnovy, určování počtu slabik u slov, počítání do 10, hlavolamy a bludiště.

V poslední části projektového dne jsme malovali oblíbené pohádkové postavy voskovým pastelem a vodovými barvami a stihli jsme se ještě podívat na kousek pohádky Alenka v říši divů. Bylo to prima!

V dalších dnech Hrajeme si s pohádkou budeme pracovat s dětmi z mateřských škol.

— děti 1.A, Mgr. Dana Bryksová —

6. 2. 2017 | přečetlo 23 lidí | ↑ zpět nahoru

Snídaně před vysvědčením

Pololetní vysvědčení dá zabrat, proto jsme se před ním pořádně posilnili.Udělali jsme si v pořadí první třídní snídani. Kdo procházel kolem našich dveří, tiše záviděl. Vůně ovocného čaje, bábovek, kakaa, vánočky, palačinek, marmelád a toustů se linula po celé chodbě.

Kristian si vysloužil titul "Palačinkový král", protože sám usmažil 30 palačinek. I Kryštof myslel na své spolužáky a přinesl několik výtečných palačinek.

Na své si přišli i milovníci slané snídaně. Učitelský stůl se proměnil ve velkovýrobnu toustů. Pod vedením Barči a Sama vzniklo množství křupavých kousků, které ihned mizely z talíře.

Byl to velmi vydařený začátek dne :-).

Moc chválím všechny asistenty výroby a umývání nádobí, bez nich by to také nešlo.

A po snídani byla pohádka, pak procházka městem a nakonec...VYSVĚDČENÍ.

— 7. třída + Mgr. Tereza Friedl —

6. 2. 2017 | přečetlo 25 lidí | ↑ zpět nahoru

Bruslím, bruslíš, bruslíme

Bylo nás třináct statečných. V plné výbavě jsme se vydali na cestu za ledovou plochou. Krásně hladké kluziště čekalo jen na nás a my si vychutnali každou minutu vymezeného času. Hodina blbnutí, hraní na honěnou, krasobruslařského mistrovtsví a nácviku pádů utekla velmi rychle. Někteří překonali sami sebe, jiní se zdokonalili v technice jízdy, každý si to užil po svém.

Byly to báječné společné chvíle na ledě a už se moc těšíme na další.

— 7. třída + Mgr. Tereza Friedl —

2. 2. 2017 | přečetlo 15 lidí | ↑ zpět nahoru

Edukativně-stimulační skupiny

Pro děti ohrožené počátečním školním neúspěchem budeme v dubnu 2017 opět otvírat tzv. edukativně – stimulační skupiny předškoláků.

Jedná se o děti:

 • neklidné, nesoustředěné
 • úzkostné, s adaptačními problémy
 • s problémy s prostorovou a pravolevou orientací
 • s oslabenými početními představami
 • s nízkou grafomotorikou
 • s nerovnoměrným vývojem řeči a malými vyjadřovacími schopnostmi
 • sluchově či zrakově postižené

Cílem skupin je rozvoj jednotlivých schopností potřebných pro úspěšné zvládnutí čtení, psaní a počítání. Ve skupině je obvykle 6-8 dětí, s dítětem vždy pracuje dospělý z rodiny. Činnosti jsou rozvrženy do 8 lekcí po 60 minutách. Hlavní formou práce je hra.

Cena za 8 lekcí je 500 Kč, v ceně jsou zahrnuty pracovní listy, pastelky, tužky, papíry a další pomůcky.

V tomto školním roce budou skupiny probíhat vždy ve čtvrtek, první lekce se bude konat 20. 4. 2017 v době od 15.30 do 16.30 hodin. Na lekce si, prosím, přineste přezůvky.

Bližší informace o skupinách můžete získat v průběhu Dne předškoláků 9. 3. 2017 u učitelek budoucích prvních tříd – jsou to Mgr. Monika Vogelová a Mgr. Bohdana Zapletalová.

Přihlásit dítě do skupiny bude možné v průběhu zápisu do 1. tříd nebo následně telefonicky na tel. čísle 548 422 951 a to nejpozději do 10. 4. 2017 (v tomto termínu je třeba provést platbu).

— Mgr. Monika Vogelová, Mgr. Bohdana Zapletalová - učitelky budoucích 1. tříd —

19. 1. 2017 | přečetlo 30 lidí | ↑ zpět nahoru

Leden v 2. B

Leden byl pro naši třídu měsícem různorodých aktivit. Hned na začátku jsme navštívili divadlo Radost.  Dětem se představení Jája a Pája moc líbilo. V následujícím týdnu jsme v CVČ Sluníčko vyráběli krásný keramický květináč na sukulenty. Určitě na jaře ozdobí skalky nebo zahrádky, protože se všem moc povedl.  Polovinu ledna vyplnily projektové dny. Třída se zaplnila knihami Josefa Lady. Kluci a děvčata prezentovali přečtené knihy, pracovali často v různých skupinách, vyhledávali informace na internetových stránkách, zapojili se do projektu „Čtení pomáhá “a vyzkoušeli si i práci ilustrátora. Ve třetím týdnu nás navštívili zubní hygienistky.  Druháci získali nejen teoretické informace o péči o své zoubky, ale hlavně si všichni prakticky správné čištění vyzkoušeli. A už je tu konec ledna a bruslení. Jak se nám na kluzišti dařilo? Podívejte se na usměvavé tváře na fotografiích.

2. 2. 2017 | přečetlo 23 lidí | ↑ zpět nahoru

Těstovinový salát

V posledních pracovních činnostech žáci 8. ročníku vyráběli těstovinový salát. Po chvilce usilovného krájení, míchání a ochutnávání byly hotové saláty nejrozmanitějších chutí – salát se zeleninou, salát s tuňákem nebo salát s kuřecím masem.

Všechny těstovinové saláty byly výborné. 

— Mgr. Magdalena Neplechová, Mgr. Veronika Foralová —

23. 1. 2017 | přečetlo 29 lidí | ↑ zpět nahoru

Volné termíny v tělocvičně

Dovolujeme si vás upozornit na volné termíny k pronájmu tělocvičny:

 • pondělí 15,00 - 16,00 hod;
 • úterý 16,30 - 17,30 hod;
 • středa 20,00 - 21,30 hod;
 • pátek 15,00 - 18,00 hod a 19,15 - 21,00 hod.

Podrobné informace lze získat u paní hospodářky ing. Barbory Odehnalové na e-mailu sekretariat@zsrehorova.cz nebo telefonním čísle 548 422 951.

— Vedení školy —

4. 1. 2017 | přečetlo 121 lidí | ↑ zpět nahoru

Důležité sdělení

Vedení školní jídelny při ZŠ Kneslova oznamuje, že od 12. 12. 2016 nebude z personálních důvodů až do odvolání v nabídce oběd č. 2.

— Hana Wetterová —

6. 12. 2016 | přečetlo 62 lidí | ↑ zpět nahoru

Facebookové stránky

Co zajímavého se děje na základní škole Řehořova? Sledujte a sdílejte nové školní facebookové stránky -  https://www.facebook.com/ZSRehorka/

— Mgr. Monika Vogelová —

4. 11. 2016 | přečetlo 91 lidí | ↑ zpět nahoru

Chcete se o dění na naší škole dozvědět více? Od roku 2004 jsme pro vás napsali už 2219 novinek,
všechny si můžete přečíst v našem archivu →© 2004-2017 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru