Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

Základní škola, Brno, Řehořova 3Naše škola má více jak šedesátiletou tradici. Budova školy se nachází v Brně – Černovicích, v sousedství parku, ukryta v bohaté zeleni. Díky rozsáhlé rekonstrukci, která byla ukončena v roce 2013, je škola zmodernizovaná, plně bezbariérová. Součástí školy jsou pavilon školní družiny s jídelnou, tělocvična, hřiště s umělým povrchem a školní zahrada.
Výchovně-vzdělávací proces probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola s úsměvem – škola pro všechny“. Stavíme na klidné, pohodové atmosféře a na individuálním přístupu k žákům. Ve výuce využíváme metody činnostního učení a prvky daltonského vzdělávacího programu.
Zaměřením na výuku cizích jazyků, informatiky a na sport chceme dosáhnout, aby naši absolventi ovládali počítačovou techniku, byli fyzicky zdatní a ve sjednocené Evropě se bez problémů domluvili.
Výuka angličtiny je povinná pro všechny žáky již od 1. ročníku, od 8. ročníku nabízíme druhý cizí jazyk: němčinu (jako volitelný předmět). Své jazykové znalosti si žáci mohou ověřit při pravidelných výjezdech do zahraničí (Rakousko, Francie, Anglie) a při účasti v mezinárodních projektech.
Spolupracujeme s partnerskou školou Sir Karl Popper Schule ve Vídni, dlouholetou tradici má naše účast v mezinárodním projektu Comenius. Zapojili jsme se i do mailového partnerství evropských škol – e-Twinning. Velký zájem projevují žáci o mezinárodní projekt Globe a environmentální projekty, kde se aktivně podílejí na zkoumání a měření kvality životního prostředí v okolí školy.
Jako jedna z mála škol v Brně nabízíme žákům účast v Cambridgeských zkouškách, které prověřují všechny čtyři jazykové dovednosti v angličtině – čtení, psaní, poslech a mluvení. Tato zkouška vede k získání mezinárodně uznávaného certifikátu.
Výuku informatiky zahajujeme od 5. ročníku. Máme dvě moderně vybavené počítačové učebny, rozšiřujeme počet interaktivních tabulí a jejich využití ve výuce.
Zvýšenou hodinovou dotací posilujeme výuku tělesné výchovy na I. stupni, do sportovních kroužků se mohou zapojit všichni žáci (fotbal, basketbal, atletika, sportovní hry).
Stoprocentní odborná způsobilost učitelů se odráží na úspěšnosti našich žáků při přijímání na střední školy a víceletá gymnázia. Nadaní žáci dosahují vynikajících výsledků v soutěžích a olympiádách.
Naším hlavním cílem je podpořit přirozenou touhu dítěte po poznání, jeho schopnost pracovat samostatně i v týmu. Žáci jsou vedeni k zodpovědnosti, k sebehodnocení a sebekontrole.
Více informací o škole →

Zobrazit celý text →

Seznam přijatých žáků

Vážení rodiče, v příloze je uveden upravený seznam registračních čísel žáků přijatých do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019: přijatí žáci (.pdf, 203 kB)

— vedení školy —

25. 4. 2018 | přečetlo 1 lidí | ↑ zpět nahoru

Den Země ve 2.A

V úterý 24. dubna jsme oslavili ve škole Den Země.

V první části dopoledne jsme se na školním hřišti, pod vedením lektorů z organizace Rezekvítek, dozvěděli mnoho nového o stromech, rostlinách a zvířatech ve volné přírodě.

Ve druhé části jsme se ve třídě rozdělili do dvou skupin a v nich vytvořili papírové koláže ve tvaru zeměkoule, na kterých se objevily zvířata, stromy, rostliny, lidé, ale také vše, co patří k naší civilizaci. Tedy dopravní prostředky, domy a různé stroje.

V závěru dne jsme se ještě stihli proběhnout venku.

— děti 2.A, Mgr. Dana Bryksová —

25. 4. 2018 | přečetlo 5 lidí | ↑ zpět nahoru

Věda v prostoru – 4.C

Ve čtvrtek 19. 4. jsme si vyzkoušeli, jaké to je, být vědci. Vydali jsme se do laboratoří v Univerzitním kampusu Masarykovy univerzity na program Věda v prostoru, který je součástí projektu Bioskop. Zjistili jsme odpovědi na spoustu otázek, jako například: „Proč je zelená víc než jen obyčejná barva? Jak můžeme použít prášek do pečiva ke sfouknutí svíčky?“ Všechno jsme si vyzkoušeli, osahali a odnesli jsme si spoustu nových informací a zážitků z laboratoře.

— Mgr. Barbora Meduňová —

20. 4. 2018 | přečetlo 6 lidí | ↑ zpět nahoru

Ředitelské volno

V  souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji z provozně technických a organizačních důvodů v pondělí 30. 4. a 7. 5. 2018 ředitelské volno. V těchto dnech budou současně mimo provoz školní družina i školní jídelna.

— Mgr. Josef Binek, ředitel školy —

19. 4. 2018 | přečetlo 6 lidí | ↑ zpět nahoru

Vybíjená (4. – 5. roč.)

V minulém týdnu proběhly na ZŠ Holzova obvodní kola soutěže ve vybíjené pro hochy a dívky.

Turnaje dívek se zúčastnilo pět škol, hrálo se systémem každý s každým. Ze čtyř zápasů naše děvčata vyhrála tři a zajistila si  postup do městského kola, které proběhne 25. 4. opět na ZŠ Holzova.

Gratulujeme k úspěchu!!

O den později proběhl turnaj hochů. O postup do městského kola bojovalo šest škol.

Náš tým, přes velkou snahu a úsilí, obsadil nepostupové sdílené 3. - 4. místo.

Těšíme se na další sportovní úspěchy našich žáků.

— Mgr. Pavlína Trúsiková, Mgr. Alena Girtová —

17. 4. 2018 | přečetlo 10 lidí | ↑ zpět nahoru

Školní kolo soutěže v Aj - ENGLISH JUNGLE

Ve středu 11.4. se děti z 1. a 2. tříd zúčastnily soutěžního klání v recitaci a zpěvu v AJ.

Nejdříve však proběhla v předcházejícím týdnu třídní kola a teprve dva nejúspěšnější soutěžící z každé skupiny postoupili do kola školního.

Slyšeli jsme celou řadu krásných písní a přednesů.

Po těžkém rozhodování dospěla porota ve složení: paní uč. G. Marošová, paní uč. N. Daňková a paní uč. B. Meduňová k tomuto pořadí:

 1. řídy
 •             1. Zuzana Křivánková
 •             2. Marek Sláma
 •             3. Robin Harnach
 1. třídy
 •             1. Nicol Fousová
 •             2. Tomáš Pyšný
 •             3. Lukáš Kukol

Všechny děti moc chválíme za jejich krásné vystoupení a vítězům moc blahopřejeme.

— Mgr. Renata Sléhová, Mgr. Bohdana Zapletalová —

13. 4. 2018 | přečetlo 16 lidí | ↑ zpět nahoru

Jarní bloudění (pod) Brnem

První jarní akce historicko – expedičního kroužku vedla na Zelný trh. Dvojice dostaly za úkol vyhledat letopočty týkající se výstavby nebo rekonstrukce některých budov, datum události, při které tu přebýval ruský maršál Kutuzov nebo údaje o vzniku portálu od Antonína Pilgrama. Nakonec měla vyjít šifra, která prozrazovala rok vzniku Moravského zemského muzea. Trochu nám to zkomplikovalo lešení na jedné z budov, ale děti si poradily.

Dále nás čekala prohlídka labyrintu pod Zelným trhem, ale chvíli před tím, než jsme měli vstoupit do podzemí, se spustil alarm hlásící požár. Sice šlo jen o „planý poplach“, který pravděpodobně způsobil nedopalek vhozený do „komínu“ ústícího do podzemí, ale hasiči museli celou trasu zkontrolovat. Nezbylo nám, než zvolit náhradní program, a tak jsme vyrazili do kostnice u kostela sv. Jakuba. A protože prohlídka bylo trochu pochmurná a my si chtěli krásné slunečné odpoledne zpříjemnit, celou akci jsme zakončili zmrzlinou v cukrárně.

— Mgr. Marcela Marková —

11. 4. 2018 | přečetlo 12 lidí | ↑ zpět nahoru

Velikonoční dílna s rodiči a dětmi ve 4. B

V pondělí 26. března jsme se sešli v učebně výtvarné výchovy. Jako tradičně jsme si přišli vyrobit velikonoční ozdoby a společně strávit příjemné odpoledne rodiče a děti dohromady. Kluci a holky si vyráběli velikonoční přáníčka se zajíčkem a stojánek slepičku na vejce. Rodiče jim pomáhali, relaxovali u oplétání misky. Všichni byli moc šikovní a výrobky se opravdu podařily. Dílnu jsme si užili a už se těšíme na další shledání.

— Mgr. Jana Škrdlová, Bc. Tereza Čechová —

10. 4. 2018 | přečetlo 17 lidí | ↑ zpět nahoru

Sběr papíru

Ve středu 25. 4. a ve čtvrtek 26. 4. 2018 se uskuteční sběr starého papíru. Odevzdávat se bude vždy od 7.00 do 7.50 za výdejnou obědů (vchod na školní pozemek). Všechny balíky musí být svázané!
Děkujeme všem rodičům za podporu.

— žákovský parlament —

10. 4. 2018 | přečetlo 13 lidí | ↑ zpět nahoru

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků proběhne v pondělí 11. 6. 2018 v 15:30 hodin v jídelně školy.

Program:

 • informace pro rodiče
 • rozdělení tříd

— vedení školy a třídní učitelky prvních tříd —

9. 4. 2018 | přečetlo 19 lidí | ↑ zpět nahoru

Pangea – finále

Po skoro dvou měsících čekání jsou známy výsledky matematické soutěže Pangea. Bohužel, se nikdo z našich žáků neprobojoval do finálového kola, které se uskuteční v Praze.

Ale i tak stojí za zmínku úspěch Ladislava Urbana z 8. třídy, kterému chyběly na postup do finále pouze 4%. Příklady splnil na 77%, postup byl od 81 %.

My se nevzdáváme, příští rok se zapojíme znovu, a třeba to vyjde.

— Mgr. Magdalena Neplechová —

5. 4. 2018 | přečetlo 26 lidí | ↑ zpět nahoru

Zimní čas ve školní družině

Celodružinové akce, které probíhají v odpoledních hodinách jsou velice oblíbené nejen u dětí navštěvující školní družinu, ale i u žáků II. stupně, kteří se svými aktivitami často do těchto akcí zapojují.

V měsíci prosinci si žáci 7.A třídy připravili hru Hledání pokladu“, kde děti měly za úkol pomocí šifer ukrytých v prostorách školy najít poklad s úžasnými dobrotamiJ.

V měsíci lednu proběhla v prostorách 5. patra školy oblíbená Veselá módní přehlídka“. Děti si připravily modely společenské, vycházkové, sportovní, plážové i extravagantní. V rytmu hudby představily svůj model, který velmi dobře až  profesionálně okomentovalyJ.

Poslední lednový den se uskutečnila „Taneční soutěž“ skupin i jednotlivců. Bylo vidět, že  vystoupení si děti předem pořádně připravily a předvedly dokonalé taneční kreace. Porota to v bodování neměla vůbec jednoduché. 1. místo v jednotlivcích získala Karolína Polášková ze 4.A a v kategorii taneční skupina získala 1. místo děvčata z 1. B Marie Kršková, Betty Herodková, Bára Skulínková a Ema Hanzlíčková.

Děti z kroužku Divadýlka si pro své rodiče připravily tanečně dramatické vystoupení

Jedeme na výlet, kde ztvárnily nejen samy sebe na výletě v zoologické zahradě a aquaparku, ale také se přenesly do rolí vyvolených zvířátek.

Ve spolupráci s žáky 6.B třídy jsme 15. března uspořádali velký „Pohádkový karneval“. Krásnými kostýmy se to jen hemžilo. Také se soutěžilo, tancovalo, proběhl rej masek, kde byly oceněny nejpůsobivější masky diplomy a pěknými cenami.

Se zajímavými fyzikálními pokusy seznámili naše prvňáčky žáci  z 6.A spolu s paní uč. Magdalenou Neplechovou. Myslím, že takové tančící rozinky v perlivé vodě děti určitě hned předvedly doma rodičům.

Děkujeme všem třídám z II. stupně za spolupráci a těšíme se na další. Už teď víme, že se děti mají na co těšit.

— Radka Preslová —

30. 3. 2018 | přečetlo 45 lidí | ↑ zpět nahoru

Vážím, vážíš, vážíme

Žáci 6.A a 6.B mají za sebou v hodině fyziky další laboratorní práci. Úkolem bylo pomocí rovnoramenných vah určit hmotnost dřevěného hranolu, pouzdra a papuče. Na konci hodiny měli žáci možnost tyto předměty zvážit na váze digitální a zjistit tak odchylku při vážení na váze rovnoramenné. Odchylka se pohybovala v řádech gramů, ti nejšikovnější se mýlili pár miligramy.

— Mgr. Magdalena Neplechová —

30. 3. 2018 | přečetlo 33 lidí | ↑ zpět nahoru

Pojďte, budeme si hrát!

V pondělí 19.3. jsme se rozloučili s rodiči a vyjeli na dlouho očekávanou školu v přírodě. Vraceli jsme se do našeho oblíbeného objektu Podmitrov a už jsme se těšili na krásnou přírodu, spoustu zvířátek, výborné jídlo, ale také na velké množství her a soutěží. Počasí nám přálo a navzdory tomu, že bylo v Brně zima, nám svítilo a hlavně hřálo sluníčko a tak jsme si mohly školu v přírodě opravdu užít venku. Zde jsou některé ze zážitků dětí:

„Na škole v přírodě jsme dělali hodně věcí. Třeba: skládání z přírodnin, hledání pokladu, opičí dráhu, trefování do stromu. Nejvíc se mi líbil výlet do Strážku“  - Grétka

„Mě se nejvíc líbilo, jak jsme stavěli domečky pro skřítky.“  - Adélka

„Nejvíc se mi líbilo, jak jsme hladili koně a pozorovali býky.“   - Nikolka

„Večer jsme měli módní přehlídku a já jsem byla za tučňáka.“ – Verunka

— děti 2.A,C, Mgr. Dana Bryksová, Mgr. Edita Záhořáková —

29. 3. 2018 | přečetlo 35 lidí | ↑ zpět nahoru

Návštěva Anthroposu

Poté, co čtvrťáci perfektně zvládli první pololetí s učivem o geografii naší vlasti, s novým dílem učebnice vlastivědy je čekala, ne vždy oblíbená, česká historie. Pro navození správné nálady, jsme se vydali začátkem března na školu v přírodě zaměřenou na staré pověsti české, čímž jsme malinko přivoněli k té dávné době. Abychom ale začali úplně od samého začátku, vydaly se třídy 4.A a 4.C do brněnského Anthroposu - do místa pravěkých předků lidí i zvířat.  Žáci mohli vidět mamuta v reálné velikosti. Tak si ho z učebnice jen těžko představíme. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí. Náš muzejní průvodce nám dokonce vyvrátil představu o lovení mamuta do hluboké jámy. „Jak by to bylo možné, když půda byla po většinu času zmrzlá a lidé neměli potřebné nástroje?“

Celý výklad všichni poslouchali s napnutýma ušima. I přesto, že někteří již dříve návštěvu Anthroposu absolvovali, až nyní si dokázali žáci tuhle dobu promítnout na časové ose a v blížícím se testu na kapitolu pravěk budou určitě výborně připraveni.

— Mgr. Nikol Daňková, Mgr. Barbora Meduňová —

28. 3. 2018 | přečetlo 34 lidí | ↑ zpět nahoru

Den předškoláků

Den předškoláků patří mezi akce, které se u veřejnosti těší velké oblibě. Ten letošní nebyl výjimkou. Smyslem dne je otevřít školu, představit pedagogy a učebny a umožnit dětem z mateřských školek nasát jedinečnou atmosféru naší "Řehorky". 

Předškoláci se svými rodiči procházejí školou a na deseti stanovištích plní různé úkoly, za jejichž splnění získávají razítko do pamětního listu. Úkoly jsou různého charakteru - skládačky, výukové programy na PC, pexeso na interaktivní tabuli, opičí dráha v tělocvičně, házení na koš, anglické hry, pokusy z fyziky a přírodopisu, vyrábění v učebně výtvarné výchovy a další. Na konci jejich cesty čeká na všechny drobná odměna.

Jsme rádi, že jste navštívili naši školu a těšíme se na další setkání u zápisu.

Velké poděkování patří všem pomocníkům z řad našich žáků.

— vedení ZŠ —

27. 3. 2018 | přečetlo 39 lidí | ↑ zpět nahoru

Fyzikální pokusy pro družinu

V pátek 16. března si žáci 6.A připravili pro prvňáčky z družiny fyzikální pokusy.
Nadšení prvňáčci to s šesťáky plně prožívali. Většina z nich viděla takové věci poprvé, jako například sopku, propíchnutý balónek špejlí, hrátky s mlékem, tančící rozinky, lávovou lampu a mnohé další.
Akce sklidila velký potlesk, tak možná zase někdy.....

— Žáci 6.A —

26. 3. 2018 | přečetlo 35 lidí | ↑ zpět nahoru

Jeskynní malířství ve 4.C

Poté, co jsme navštívili Anthropos a zhlédli v něm jeskynní malby, chtěli jsme si také zkusit, jak se pravěkým lidem malovalo. Protože ve škole žádné jeskyně nemáme, ani na strop malovat nemůžeme, museli jsme si trochu pomoci. Udělali jsme si jeskyně z našich lavic – nalepili jsme si papír zespodu na lavici a vyzkoušeli jsme si, jaké to je malovat nad hlavou. Už po pár minutách nás začaly bolet ruce a malování se nám vůbec nedařilo. Nakonec jsme ale všichni obrázky dokončili a společně jsme se nad nimi zasmáli. Shodli jsme se, že pravěcí lidé to vůbec neměli jednoduché a o to víc obdivujeme jejich malby.

— Mgr. Barbora Meduňová —

25. 3. 2018 | přečetlo 34 lidí | ↑ zpět nahoru

Návštěva rodilého mluvčího na ZŠ Řehořova

V úterý 20.3. 2018 navštívil naši školu pan učitel Robert Collett z Anglie, který u nás působil ve školním roce 2015-16 v rámci jazykového projektu Janička. Pan učitel se nejen pozdravil s žáky a učiteli, ale rovněž zavítal do některých hodin angličtiny na prvním i druhém stupni. Procvičovala se konverzace s rodilým mluvčím a také proběhla soutěž. Na závěr se někteří žáci s panem Collettem  vyfotili a popřáli mu příjemný zbytek pobytu v ČR.  Máme slíbeno, že tato návštěva nebyla poslední. Rozloučili jsme se slovy „See you“.

— Mgr. Miroslava Žáková —

24. 3. 2018 | přečetlo 35 lidí | ↑ zpět nahoru

Tandemová výuka

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004812 – Učit se znamená objevovat

Už od února probíhá v 1. B a 2. B společná tandemová výuka. Prvňáci a druháci perfektně spolupracují, a vždy na jednu vyučovací hodinu vytvoří tým. Už jsme zvládli témata z učiva prvouky – rok, roční období, měsíce, zdravý životní styl. Cvičili jsme v tělocvičně, vyráběli jsme keramickou misku ve tvaru skořápky. Anglický jazyk jsme propojili s geometrií a pracovali jsme na interaktivní tabuli. Dětem se samozřejmě nejvíce líbily hodiny v tělocvičně při cvičení na stanovištích. Ale čekají nás ještě další společné aktivity. Například vytváření komiksů nebo řešení šifrovaných zpráv v prvouce i pokus stát se básníky. Je skvělé sledovat, že při tandemové výuce se děti nejen hodně naučí, ale získají i nové kamarády.

— Mgr. Bohdana Zapletalová a Mgr. Renata Sléhová, třídní učitelky —

23. 3. 2018 | přečetlo 38 lidí | ↑ zpět nahoru

Výroba květináčů

Přesto, že je venku ještě chladné počasí, tak nám už jaro klepe na dveře a holky ze šesté třídy se už nemohly dočkat prací na zahradě. Tak si aspoň zasadily semínka do vlastnoručně vyráběných květináčů. Na výrobu květináčů použily plastové láhve a barvičky a hned jsme měli ve třídě veseleji, jak můžete vidět ve fotogalerii.

— Mgr. Nikola Oujezdská —

22. 3. 2018 | přečetlo 43 lidí | ↑ zpět nahoru

Čtenářský klub v 1. B

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004812 – Učit se znamená objevovat

Už od konce ledna se schází děti z 1. B ve čtenářském klubu. Devadesát minut povídání o knihách, čtení, poslechu textů i práce ve skupinách, to je úterní odpolední pohoda. V prvních posezeních jsme se seznámili se základními informacemi o knihách. Co nám napoví obálka knihy? Kde najdeme jméno autora? Kdo je to ilustrátor? Na tyto otázky už dokážou malí čtenáři odpovědět. Teď máme před sebou posledních pár stran obrázkového čtení knihy Pejsek a kočička na cestě kolem světa. Čtení této knihy nás motivovalo k vyhledávání v Dětské obrázkové encyklopedii. Těšíme se na čtení pohádkových knih Václava Čtvrtka, Josefa Lady i poezii Jiřího Žáčka. Mám radost z toho, že čtenářské dovednosti všech dětí v klubu se stále zlepšují a na každé úterní odpoledne se společně moc těšíme.

 

— Mgr. Bohdana Zapletalová —

21. 3. 2018 | přečetlo 40 lidí | ↑ zpět nahoru

Preventivní program Veselé zoubky

V letošním školním roce se první třídy zapojily do dm preventivního programu Veselé zoubky. Jak už název napovídá, byl program zaměřen na péči o zuby. Dětem se moc líbila motivační pohádka Heleny Štáchové a Miloše Kirschnera Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek. Nejvíc všechny zaujal metodický program na interaktivní tabuli. Společně jsme si zodpověděli 10 nejčastějších otázek k péči o zuby, probrali jsme zásady prevence zubního kazu, předvedli jsme si správnou techniku čištění zoubků. Každý prvňák dostal jako dárek správně tvarovaný zubní kartáček, zubní pastu, malé tříminutové přesýpací hodiny i žvýkačky bez cukru, které ochutnali hned po obědě. Tomuto projektu propůjčila Česká stomatologická komora svou Pečeť ČSK jako známku kvality projektu v oblasti prevence i vybraných výrobků. Preventivní program i dárkové balíčky nám byly zaslány zcela zdarma. Děkujeme!                                                                                                 

— Mgr. Bohdana Zapletalová —

20. 3. 2018 | přečetlo 35 lidí | ↑ zpět nahoru

Matematický Klokan

V pátek 16. března se na naší škole konala soutěž Matematický Klokan. Žáci z 6. – 9. třídy měli za úkol vyřešit celkem 24 úloh, které byly hodnoceny 3, 4 nebo 5-ti body.

Nejlepšími řešiteli se stali:

kategorie BENJAMÍN

 • 1. Ondřej VIKLICKÝ, 7.B
 • 2. Matěj PYŠNÝ, 7.B
 • 3. Daniel VRBA, 6.A

kategorie KADET

 • 1. Jiří RYBÁŘ, 9. třída
 • 2. Tomáš ŠAFRÁNEK, 8. třída
 • 3. Petra BORKOVCOVÁ, 9. třída

Všem žákům děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme.

— Mgr. Magdalena Neplechová —

20. 3. 2018 | přečetlo 37 lidí | ↑ zpět nahoru

Turnaj v pexesu

Aktivní občané nezaháleli ani v měsíci březnu.

Pro žáky školy jsme připravili turnaj v pexesu, který se nesl v duchu Evropského týdne mozku. Své mozkové závity si procvičili žáci od první do deváté třídy. Každý z 24 účastníků si vylosoval číslo a následně dalším losováním vznikly čtveřice, ve kterých se potkali malí i velcí. Každá skupina hrála jiné pexeso a vítěz postoupil do dalšího kola. Tímto způsobem se do velkého finále dostali tři prvňáci a jedna páťačka. Závěrečný boj byl opravdu napínavý. Zvítězila Adéla Cahlíková (5.A), druhé místo získal Šimon Vítek (1.B), třetí byla Maruška Kršková (1.B). Pro všechny účastníky a vítěze byly připraveny diplomy, sladká odměna a drobné ceny.

Děkujeme všem za účast a gratulujeme vítězům!

— Mgr. Tereza Friedl + Kroužek aktivního občanství —

19. 3. 2018 | přečetlo 41 lidí | ↑ zpět nahoru

YLE, KET 2018

Vážení rodiče,

British Council - Britská rada představuje příručku o anglických jazykových zkouškách [PDF, 3,11 MB] pro rodiče žáků, kteří tyto mezinárodně uznávané zkoušky budou skládat. Na naší škole se jedná o YLE zkoušky a zkoušku KET for Schools. YLE zkoušky proběhnou 30. 5. 2018 a KET for Schools 26. 5. 2018. V této brožuře můžete najít některé důležité informace ke zkouškám, odpovědi na časté dotazy rodičů a náměty k procvičování. Věřím, že tato příručka bude pro vás užitečná.

— Mgr. Miroslava Žáková —

17. 3. 2018 | přečetlo 45 lidí | ↑ zpět nahoru

Detektivní pátrání v Knihovně Jiřího Mahena

Opět po roce jsme zavítali do černovické pobočky KJM, která v každém školním roce nabízí spoustu zajímavých pořadů pro děti. Tyto pořady jsou založeny na interakci a dialogu s použitím prvků dramatické výchovy, kritického myšlení a informačního vzdělávání.

Letos nás v knihovně čekalo detektivní pátrání, o čemž jsme byli informování již předem, a naším úkolem bylo se na něj patřičně připravit. Speciální přezdívka a detektivní výbava byla předpokladem ke vstupu do knihovny.  A jelikož jsme se všichni přichystali, program mohl začít.

Seznámili jsme se s nejznámějšími detektivy v knihách a jejími autory.  Dozvěděli jsme se,  že každá kniha, v níž se objevuje zločin, má svůj řád a postup. Nakonec jsme obdrželi spoustu tipů na knížky pro děti s detektivní zápletkou.

Srdečné poděkování patří paní knihovnici Martě Šmejkalové, která vždy děti umí zaujmout a nadchnout, takže po každé naší návštěvě vzroste počet čtenářů.

— žáci 5.B a Mgr. Alena Girtová —

16. 3. 2018 | přečetlo 39 lidí | ↑ zpět nahoru

Fyzikální pokusy

Máte představu, jak vypadá suprová hodina fyziky? Dělají se POKUSY :-).
Pozor, pokusy nepředvádí vyučující, ale samotní žáci. Jelikož už v šestých třídách něco z fyziky umíme, tak si čas od času uděláme hodinu plnou pokusů.

Říká Vám něco např. Faraonův had, Nenewtonovská kapalina, oheň, který nepálí, tančící rozinky, lávová lampa……. Žákům 6.A a 6.B určitě ano.

Podívejte se do fotogalerie, jak se jim při pokusech parádně daří J

— Mgr. Magdalena Neplechová —

15. 3. 2018 | přečetlo 46 lidí | ↑ zpět nahoru

Divadelní představení Tři mušketýři

V minulém týdnu jsme měli příležitost se slavnostně obléknout a těšit se na pěkný kulturní zážitek.

Navštívili jsme Divadlo Bolka Polívky, kde nás čekali hostující litvínovští herci Docela velkého divadla s představením Tři mušketýři.

Čekala nás výpravná hudební divadelní komedie na motivy jednoho z nejslavnějších románů autora Alexandra Dumase s příběhem o přátelství, odvaze, lásce a zradě. Ale především o slavném, nesmrtelném rozhodnuti: Jeden za všechny, všichni za jednoho.

Představení se nám velice líbilo a bouřlivé ovace sklidil i pan pes – neobvyklý člen divadelního souboru.

— žáci 5.B a Mgr. Alena Girtová —

14. 3. 2018 | přečetlo 39 lidí | ↑ zpět nahoru

Energetická gramotnost aneb Bez elektřiny to nejde

Víte, kdo vynalezl střídavý a kdo stejnosměrný proud?

Co by se stalo, kdyby nastal Blackout?

Jak předcházet blackoutu?

Jak šetřit elektrickou energií?

Na tyto a mnohé další otázky by Vám odpověděli žáci 8. a 9. ročníku.

Ve čtvrtek 8.3. měli interaktivní prezentaci pod vedením pana Lukáše Radila z brněnského VUT.

Společně se zamýšleli, jak důležité je elektrickou energií šetřit, jak je důležitá vzájemná propojenost mezi obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji energie.

V závěru na šikovné z nich čekala malá odměna :-).

— Mgr. Magdalena Neplechová —

13. 3. 2018 | přečetlo 47 lidí | ↑ zpět nahoru

Zimní škola v přírodě – 4.A a 4.C

Letos jsme školu v přírodě naplánovali na začátek března a doufali jsme, že ještě bude sníh - a byl. I díky sněhu a skvělému programu se nám škola v přírodě velmi vydařila.

Už když jsme přijížděli k penzionu Sykovec, viděli jsme, že sněhu je všude spousta, dokonce i rybník byl zamrzlý, stromy namrzlé, prostě zima jak má být. Také jsme si sněhu dostatečně užili – koulovali jsme se, stavěli jsme sněhuláky, jezdili na lopatách.

Škola v přírodě, ale nebyla jen o sněhu. Každé odpoledne jsme se blíže poznávali se starými českými pověstmi. Rozdělili jsme se do čtyř slovanských kmenů a snažili jsme se přijít na to, kde na území České republiky měly svá území jednotlivé kmeny. Během týdne jsme například získávali Libušiny drahokamy, lovili jsme kance pro Bivoje, nebo jsme museli mít stejnou disciplínu jako Šemík s Horymírem.

Škola v přírodě nám velmi rychle utekla a ani se nám v pátek nechtělo domů.

— Mgr. Barbora Meduňová, Mgr. Nikol Daňková —

12. 3. 2018 | přečetlo 52 lidí | ↑ zpět nahoru

Zápis do 1. tříd

Ve školním roce 2018/2019 budeme otevírat z kapacitních důvodů dvě první třídy (56 žáků).

Pokud bude počet přihlášených předškoláků vyšší, než nám dovolují prostorové možnosti školy, budeme se při jejich přijetí do 1. ročníku řídit podle těchto kritérií.

Zápis do prvních tříd proběhne ve dnech:

 • 6. dubna 2018 (pátek): 14-18 hod.;
 • 7. dubna 2018 (sobota): 9-12 hod.

Žádost o přijetí do ZŠ je možné předem vyplnit na stránkách www.zapisdozs.brno.cz a přinést v tištěné podobě k zápisu. 

Dále s sebou vezměte: rodný list dítěte,  průkaz totožnosti zákonného zástupce, u cizinců doklad o pobytu v ČR. 

Možný náhradní termín lze domluvit u pí uč. Bryksové na telefonním čísle 548 422 951.

Veškeré informace k elektronickému zápisu do 1. tříd najdete na stránkách www.zapisdozs.brno.cz. Zde také můžete sledovat průběh a výsledky zápisu.

— vedení školy —

9. 3. 2018 | přečetlo 97 lidí | ↑ zpět nahoru

LVK 2018 (Červená Voda)

Jako každý rok, i tuto zimu žáci měli možnost vyjet na hory. Lyžařského kurzu se zúčastnili žáci sedmé a osmé třídy, kteří předvedli výborné lyžařské i snowboardové výkony.

Žáci byli rozděleni do tří družstev podle lyžařských zkušeností. Ve všech družstvech se žáci pod vedením zkušených instruktorů ze dne na den zlepšovali a mohli si vyzkoušet i spoustu nových věcí. Obzvlášť žačka ze třetího družstva si zaslouží velkou poklonu, jelikož na začátku kurzu stála na lyžích poprvé a na konci kurzu již jezdila s přehledem po červené sjezdovce.

Nejen lyžaři, ale i snowboarďáci zde našli své místo a mohli si své schopnosti na prkně vylepšit nebo se naučit něco nového.

Přes den jsme si zkoušeli lyžování a snowboardování v praxi a večer se žáci dozvěděli spoustu zajímavých informací z přednášek- lyžařská výstroj a výzbroj, pravidla FIS, základní informace o snowboardu. Večer probíhaly nejen přednášky, ale také zábavný program, který zahrnoval různé společenské hry a soutěže. Dokonce jsme nezapomněli ani na Valentýna a užili si valentýnský večer.  Jeden z dalších večerů byl i ve stylu „hororové  párty“, kdy se žáci převlékli do kostýmů, a zábava mohla začít.

Jak si žáci užili lyžařský kurz, můžete vidět v galerii nebo v níže uvedeném videu.


LVK 2018

— Mgr. Nikola Oujezdská —

10. 3. 2018 | přečetlo 62 lidí | ↑ zpět nahoru

Volné termíny v tělocvičně

Dovolujeme si vás upozornit na volné termíny k pronájmu tělocvičny:

 • úterý 15,30 - 17,30 hod;
 • čtvrtek 15,30 - 16,30 a 18,00 - 20,00 hod.

V odpoledních hodinách nabízíme k pronájmu také školní hřiště (v době od 16,00 - 20,00 hod).

Podrobné informace lze získat u paní hospodářky ing. Barbory Odehnalové na e-mailu sekretariat@zsrehorova.cz nebo telefonním čísle 548 422 951.

— vedení školy —

15. 2. 2018 | přečetlo 70 lidí | ↑ zpět nahoru

Kulinářské umění v osmé třídě

Žáci osmé třídy opět předvedli své kuchařské umění. Během hodiny žáci vytvořili výborné jednohubky, chlebíčky a obložené mísy. Dokonce se objevili i odvážlivci, kteří nám připravili sushi.  Po přichystání takové hostiny jsme všichni měli možnost tyto pochutiny vyzkoušet a ohodnotit. Nejen, že bylo vše výborné, ale také to krásně vypadalo. Posuďte sami J

— Mgr. Nikola Oujezdská, Mgr. Kristýna Bednaříková —

8. 3. 2018 | přečetlo 53 lidí | ↑ zpět nahoru

Cenná sbírka medailí

Nejen čeští olympionici přivezli z olympiády velkou sbírku cenných kovů, ale také žáci 5. B pořádně „zamakali“. V posledních hodinách výtvarné výchovy měli za úkol navrhnout a barevně ztvárnit medaile a stuhy. Odměnou za skvěle vykonanou práci bylo zábavné focení v čepicích. Prohlédněte si naši velkou kolekci!

— Žáci 5.B + Mgr. Tereza Friedl —

6. 3. 2018 | přečetlo 57 lidí | ↑ zpět nahoru

Finále dějepisné olympiády v Mikulčicích

Mrazivý pátek 23. 2. prožil výběr sedmáků na slovanském hradišti v Mikulčicích. Konalo se zde finále dějepisné olympiády zaměřené na znalosti z období Velkomoravské říše a života Cyrila a Metoděje.

Cesta započala na hlavním nádraží. Regiojetem jsme se vydali do Břeclavi a po přestupu na další vlak a poté „muzejní“ autobus jsme po necelých dvou hodinách dorazili až na místo. Po zahájení olympiády jsme využili čas a šli prozkoumat rozsáhlý areál slovanského hradiště se základy 12 kostelů, knížecího paláce a pohřebiště. V 11 hodin se našich šest soutěžících pustilo do boje o co nejlepší umístění.

Řešení soutěžních otázek trvalo kolem půl hodiny. Než zaměstnanci muzea opravili práce 60 dětí, měli jsme dost času doplnit energii výbornými obloženými chleby a horkým čajem, vystoupat na rozhlednu, nebo si prohlédnout pavilon se skutečnými základy, hroby a předměty z období Velké Moravy. 

Vyhodnocení bylo zpestřeno houslovým vystoupením a uměleckým přednesem z knihy o životě na slovanském hradišti. Nikomu z našich soutěžících se sice nepodařilo vystoupat na „bednu“, ale ve velké konkurenci získal Karel Zdráhal ze 7. A velice pěkné 6. místo a Vojtěch Slavík ze 7.B 8. místo. Oběma gratulujeme a doufám, že všichni si atmosféru olympiády i nejrozsáhlejšího slovanského archeologického naleziště v ČR maximálně užili.

— Mgr. Marcela Marková —

3. 3. 2018 | přečetlo 60 lidí | ↑ zpět nahoru

Měříš, měřím, měříme

I tak by se dala nazvat první laboratorní práce žáků 6.A a 6.B. V hodině fyziky měli žáci za úkol, ve dvojici s kamarádem, změřit pět rozměrů – šířku žákovské knížky, šířku pouzdra, šířku lavice, délku tabule a délku třídy.

Obě třídy pracovaly velmi pilně a s nasazením, odchylky byly minimální.

Podívejte se do přiložené galerie na fotografie.

— Mgr. Magdalena Neplechová —

2. 3. 2018 | přečetlo 65 lidí | ↑ zpět nahoru

Letos opět na bruslích

Od poloviny prosince do konce února navštěvovaly 1. – 9. ročníky nedaleký Areál zdraví v Černovicích s cílem pořádně si zabruslit a maximálně využít rezervaci celého kluziště. Zkušení bruslaři se postupně zdokonalovali a pomáhali těm méně zkušeným s technikou bruslení,  začátečníci postupně úspěšně zvládali první seznámení s ledovou plochou.

K pohodě přispěla i velmi dobrá spolupráce se správcem kluziště panem Pavlem Ingrem, který nám vždy ochotně nabídnul volné termíny a podle možností zapůjčil brusle těm žákům, kteří své nevlastní.

Všichni se moc těšíme na příští zimní sezonu. Plánujeme zařadit výuku bruslení, podobně jako výuku plavání a lyžování, do hodin tělesné výchovy.

Jsme velice rádi, že máme tu možnost zpestřit hodiny tělesné výchovy využitím kluziště s umělou ledovou plochou, kde můžeme bruslit v době vyučování zdarma.

— Mgr. Alena Girtová —

1. 3. 2018 | přečetlo 71 lidí | ↑ zpět nahoru

Anglické Cambridge zkoušky pro žáky ZŠ Řehořova a spolupráce s Britskou radou

Stalo se již tradicí, že na naší škole připravujeme talentované žáky ke složení mezinárodně uznávaných zkoušek z anglického jazyka.  Od roku 2008 organizujeme výuku v kurzech, kde se děti ke zkoušce vždy dva školní roky připravují. Tyto kurzy úspěšně vedou naše učitelky anglického jazyka. Koordinátorkou celého programu je paní učitelka Mgr. Miroslava Žáková, kurzy dále vedou Mgr. Helena Marholdová, Mgr. Alena Girtová a Mgr. Magdalena Pařízková. Závěrečné zkoušky pořádá a zajišťuje na naší škole Britská rada – tzv. British Council.

Příprava žáků a jejich závěrečné zkoušky probíhají v několika úrovních. Jedná se o začátečníky, tzv. Starters (žáci ve věku 10-11 let). Další úrovní jsou mírně pokročilí, tzv. Movers (žáci ve věku 12-13 let) a potom úroveň Flyers (žáci ve věku 14-15l et). Pro nejvyšší věkovou kategorii Britská rada organizuje nejnáročnější Cambridge zkoušku, tzv. KET for Schools, kterou skládají naši jazykově nadaní žáci 8. a 9. ročníku.

Po úspěšném zvládnutí zkoušek žáci obdrží mezinárodně uznávaný certifikát z univerzity v Cambridge. Mnoho absolventů naší základní školy své certifikáty již má a mohou skládat další zkoušky ve vyšších úrovních. Za každým certifikátem se skrývá spousta poctivé práce žáků pod vedením našich učitelů angličtiny. Nezbytnou podmínkou pro získání certifikátu je samozřejmě i podpora ze strany rodičů.

Děkuji všem žákům, kteří Cambridge zkoušku již úspěšně absolvovali, za jejich nadstandardní činnost v době mimo vyučování a za skvělou reprezentaci naší školy. Děkuji kolegyním, které se snaží vést žáky ke komunikaci a porozumění v anglickém jazyce, usilují o to, aby se dokázali domluvit a získali dobré základy, na nichž mohou dále stavět. V neposlední řadě děkuji rodičům, že svým dětem získání certifikátu z hlediska financí umožňují.

— Mgr. Josef Binek, ředitel školy —

28. 2. 2018 | přečetlo 71 lidí | ↑ zpět nahoru

Pangea

V minulém týdnu se na naší škole uskutečnilo školní kolo matematické soutěže Pangea. Na žáky šestého až devátého ročníku čekalo 15 nelehkých úloh, které museli vyřešit za 45 minut. Úlohy byly rozděleny dle obtížnosti, od 1 bodu až po 8 bodů, maximální počet bodů je 64. Pokud se někomu podaří probojovat ze školního kola, tak se s dalšími úkoly popere na finálovém kole, které se uskuteční v měsíci květnu v Praze.

Držte nám prosím palce :-).

— Mgr. Magdalena Neplechová —

27. 2. 2018 | přečetlo 69 lidí | ↑ zpět nahoru

Valentýnská pošta

I letos žáci osmého ročníku připravili v rámci pracovních činností pro celou školu valentýnskou poštu. Ve vestibulu školy stála schránka, kam od pondělí 12. února mohli kluci a holky vhazovat své vzkazy pro kamarády i učitele. 14. února, na svátek sv. Valentýna, žáci devátého ročníku dopisy a přáníčka doručili jejich adresátům, kterým tak určitě udělali radost.

— Mgr. Kristýna Bednaříková, Mgr. Nikola Oujezdská —

22. 2. 2018 | přečetlo 78 lidí | ↑ zpět nahoru

Veletrh základních škol

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna uspořádal ve spolupráci se Střediskem volného času v Lužánkách a řediteli brněnských základních škol tradiční akci s názvem Veletrh základních škol.  Své stánky zde rozprostřelo 55 základních škol – veřejných, soukromých i církevních. Jednotlivé školy zde měly možnost seznámit rodiče budoucích prvňáčků, ale rovněž širokou veřejnost s nabídkou svých školních vzdělávacích programů. Nechyběla zde ani Řehořka, prezentující vzdělávací program „Škola s úsměvem – škola pro všechny“. Kromě panelu s informacemi o škole jsme zde vystavili poháry a medaile, keramické výrobky, certifikáty a osvědčení, školní dresy, učební materiály aj. Doplňující informace pro zájemce podávaly paní učitelky z prvního i druhého stupně, které se u stánku střídaly.

— Mgr. Tereza Friedl —

19. 2. 2018 | přečetlo 79 lidí | ↑ zpět nahoru

Den mladých gastronomů

Den mladých gastronomů se v letošním roce nesl v duchu lidových tradic a svátků. Tento den je významnou událostí pro studenty 3. ročníku oboru hotelnictví a gastronomie SŠ Charbulova – před odbornou komisí musí předvést praktické, teoretické a jazykové znalosti a dovednosti (sestavit menu k danému tématu, prostřít tabuli, připravit pokrmy.)

Naše škola byla opět přizvána ke spolupráci – čtvrťáci měli vytvořit vytvořit obrázky s danou tématikou. Na výstavě, která probíhala v rámci Dne mladých gastronomů a Dne otevřených dveří SŠ Charbulova (10.1.2018), bylo vybráno po třech výtvorech z každé třídy. Hlasování probíhalo tajnou formou a zapojili se do něj studenti, návštěvníci i středoškolští pedagogové.

Další část programu se týkala žáků 8. a 9. ročníku. Přijali jsme pozvání k prohlídce školy a pracoviště odborného výcviku a měli tak možnost nahlédnout pod pokličku kuchařům, pekařům a řezníkům.

Třetí – poslední část - měla slavnostní charakter a odehrávala se v hale naší školy, kde jsme vystavili všechny soutěžní obrázky. Výsledky vyhlašovala paní ředitelka SŠ - RNDr. Jana Marková v doprovodu Mgr. Vladislava Hušky, Mgr. Richarda Nezhyby a několika studentek. Pro tři nejlepší autory z každé třídy byly připraveny drobné dárky a pro všechny sladká odměna z dílny pekařů – cukrářů.

Kdo byl oceněn:

4.A: Emma Holland, Vanessa Jandová, Tobiáš Friedl

4.B: Petr Vojta, Simona Münsterová, Nela Brázdová

4.C: Jakub Kafka, Adriana Donchuk, David Beránek

Děkujeme třídním učitelkám Mgr. Nikol Daňkové (4.A), Mgr. Janě Škrdlové (4.B), Mgr. Barboře Meduňové (4.C) za realizaci obrázků v hodinách výtvarné výchovy, dětem za báječné obrázky a SŠ za skvělou spolupráci.

— Mgr. Tereza Friedl —

18. 2. 2018 | přečetlo 81 lidí | ↑ zpět nahoru

Vítězná Nadace Krtek

Členové žákovského parlamentu navrhli, že bychom část výdělku z vánočního jarmarku mohli věnovat někomu, kdo potřebuje finanční podporu. Sešlo se několik návrhů na různé spolky, nadace a útulky. V rámci všech tříd proběhlo hlasování a vítězem se stal Krtek – Nadační fond pro onkologicky nemocné děti. Každá třída věnovala libovolnou částku. Celková cifra se vyšplhala na 7000,- a 31. ledna, v den vysvědčení, se zástupci 5.-8. ročníku vydali předat tuto částku přímo do sídla nadace.

Nejdříve se žákům věnovala sociální koordinátorka Mgr. Kateřina Doležalová. Vysvětlila jim, proč je Nadace Krtek tak důležitá a prospěšná. Podrobně jim popsala náročnou práci zakladatele této nadace prof. MUDr. Jaroslava Štěrby Ph.D. a nezdráhala se odpovídat i na dotazy dětí. V závěru návštěvy měly děti možnost projít přes onkologickou ambulanci, aby si dokázaly představit, jak vše probíhá v praxi.

Po této exkurzi byli všichni přesvědčeni, že škola přispěla na dobrou a velmi potřebnou věc.

— Mgr. Helena Marholdová —

16. 2. 2018 | přečetlo 70 lidí | ↑ zpět nahoru

Školní kolo biologické olympiády

Den před pololetním vysvědčením, v úterý 30. ledna, se konalo školní kolo letošního ročníku Biologické olympiády. Tentokrát byl tématem „POHYB“.

V testové části měli žáci 45 minut za zodpovězení otázek týkajících se různých druhů pohybu nejen u živočichů, ale také u rostlin.

Následovalo poznávání 30 druhů našich zástupců z řad rostlin, hub a živočichů.

Posledních 60 minut z celkového času bylo věnováno laboratornímu úkolu, během kterého žáci pracovali s ptačími pery. Rozlišovali je na jednotlivé druhy podle tvaru a funkce, vytvářeli z nich mikroskopické preparáty, kreslili je a zodpovídali další otázky. Jako vždy bylo v této části olympiády velice rušno. Práce s mikroskopy je mezi žáky oblíbená a cokoliv je jejich prostřednictvím pozorováno, sklízí velké úspěchy. Proniknutí do tajů mikrosvěta je i v dnešní době, kdy obrázky čehokoliv nalezneme během okamžiku na internetu, stále mezi žáky populární.

A jak naše školní kolo BiO dopadlo?

 

1. místo

RYBÁŘ Jiří

9. tř.

72,5 bodu

2. místo

KÖNIG Jan

7. A

70,0 bodů

3. místo

STEJSKALOVÁ Natálie

9. tř.

69,0 bodů

Všem zúčastněným gratulujeme k úspěšnému zvládnutí zadání a těm nejlepším přejeme – jen tak dále.

— Mgr. Veronika Foralová —

13. 2. 2018 | přečetlo 70 lidí | ↑ zpět nahoru

Škola v přírodě Sykovec - 3.B a 5.A

Zimní škola v přírodě se nám letos opravdu vydařila. Při příjezdu na penzion nás přivítalo sluníčko a bohatá sněhová nadílka. Plně jsme ji využili, stavěli jsme sněhuláky, hrady, koulovali se, frčeli z kopce dolů na lopatách. V odpoledním programu jsme se blíže seznámili se starými českými pověstmi. Zhlédli jsme jejich netradiční animované provedení a zahráli si různé hry venku i v chatě.  Rozdělili nás do čtyř kmenů a za úspěšné plnění úkolů jsme získali heslo pro přivolání Blanických rytířů. Bylo to fajn.

Škola v přírodě se mi moc líbila. Byly tam suprové hry a líbily se mi taky pokoje. Byla prostě úžasná. Kdybych to mohla známkovat, dala bych jedničku. A moc se těším na příští školu v přírodě. (Bára)

Na škole v přírodě se mi líbilo, protože tam byla spousta her a dobře tam vařili. (Aďa)

Mě zaujalo, jak jsme hráli na kance. (David Ch.)

ŠvP se mi líbila, protože jsme tam lopatovali. (Anežka)

Zaujala mě hra na Luckou válku. (Nasťa)

— Mgr. Pavlína Trúsiková, Mgr. Gabriela Marošová —

12. 2. 2018 | přečetlo 79 lidí | ↑ zpět nahoru

Cambridge zkoušky na ZŠ Řehořova v roce 2017

V minulém roce někteří žáci naší školy opět úspěšně složili mezinárodně uznávané zkoušky z anglického jazyka. Prokázali svoje znalosti v jazykových dovednostech jako je čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, psaní a gramatické struktury a konverzace s rodilým mluvčím. Za své skvělé výsledky jim náleží certifikáty z univerzity v anglickém městě Cambridge.

Zkoušku na úrovni YLE Starters výborně zvládl žák 5. třídy, Petr Sláma a obdržel certifikát na úrovni A1 podle evropského referenčního rámce pro cizí jazyky.

Ve vyšší úrovni, v úrovni A2 a B1 byli úspěšní žáci 9. ročníku, kteří skládali zkoušku KET for Schools. Jedná se o tyto žáky:  Nela Bartošková, Petra Borkovcová, Kamila Kellerová, Karolína Messnerová, Klára Posiřilová  a Jiří Rybář. Petra Borkovcová a Jiří Rybář zkoušku složili s vyznamenáním.  Všem úspěšným studentům gratulujeme a máme z jejich výsledků velkou radost.

Další kolo anglických Cambridge zkoušek pro děti proběhne ještě v tomto školním roce a to 26. 5. 2018 v úrovni Ket for Schools ( žáci 8.ročníku) a 30. 5.2018 v nižší úrovni, Starters, Movers a Flyers pro žáky 4.-7.ročníku. Všem, kdo se připravují na tyto zkoušky, držíme palce.

— Mgr. Miroslava Žáková —

5. 2. 2018 | přečetlo 76 lidí | ↑ zpět nahoru

Facebookové stránky

Co zajímavého se děje na základní škole Řehořova? Sledujte a sdílejte nové školní facebookové stránky -  https://www.facebook.com/ZSRehorka/

— Mgr. Monika Vogelová —

4. 11. 2016 | přečetlo 402 lidí | ↑ zpět nahoru

Chcete se o dění na naší škole dozvědět více? Od roku 2004 jsme pro vás napsali už 2431 novinek,
všechny si můžete přečíst v našem archivu →© 2004-2018 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru