Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

Základní škola, Brno, Řehořova 3Naše škola má více jak šedesátiletou tradici. Budova školy se nachází v Brně – Černovicích, v sousedství parku, ukryta v bohaté zeleni. Díky rozsáhlé rekonstrukci, která byla ukončena v roce 2013, je škola zmodernizovaná, plně bezbariérová. Součástí školy jsou pavilon školní družiny s jídelnou, tělocvična, hřiště s umělým povrchem a školní zahrada.
Výchovně-vzdělávací proces probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola s úsměvem – škola pro všechny“. Stavíme na klidné, pohodové atmosféře a na individuálním přístupu k žákům. Ve výuce využíváme metody činnostního učení a prvky daltonského vzdělávacího programu.
Zaměřením na výuku cizích jazyků, informatiky a na sport chceme dosáhnout, aby naši absolventi ovládali počítačovou techniku, byli fyzicky zdatní a ve sjednocené Evropě se bez problémů domluvili.
Výuka angličtiny je povinná pro všechny žáky již od 1. ročníku, od 8. ročníku nabízíme druhý cizí jazyk: němčinu (jako volitelný předmět). Své jazykové znalosti si žáci mohou ověřit při pravidelných výjezdech do zahraničí (Rakousko, Francie, Anglie) a při účasti v mezinárodních projektech.
Spolupracujeme s partnerskou školou Sir Karl Popper Schule ve Vídni, dlouholetou tradici má naše účast v mezinárodním projektu Comenius. Zapojili jsme se i do mailového partnerství evropských škol – e-Twinning. Velký zájem projevují žáci o mezinárodní projekt Globe a environmentální projekty, kde se aktivně podílejí na zkoumání a měření kvality životního prostředí v okolí školy.
Jako jedna z mála škol v Brně nabízíme žákům účast v Cambridgeských zkouškách, které prověřují všechny čtyři jazykové dovednosti v angličtině – čtení, psaní, poslech a mluvení. Tato zkouška vede k získání mezinárodně uznávaného certifikátu.
Výuku informatiky zahajujeme od 5. ročníku. Máme dvě moderně vybavené počítačové učebny, rozšiřujeme počet interaktivních tabulí a jejich využití ve výuce.
Zvýšenou hodinovou dotací posilujeme výuku tělesné výchovy na I. stupni, do sportovních kroužků se mohou zapojit všichni žáci (fotbal, basketbal, atletika, sportovní hry).
Stoprocentní odborná způsobilost učitelů se odráží na úspěšnosti našich žáků při přijímání na střední školy a víceletá gymnázia. Nadaní žáci dosahují vynikajících výsledků v soutěžích a olympiádách.
Naším hlavním cílem je podpořit přirozenou touhu dítěte po poznání, jeho schopnost pracovat samostatně i v týmu. Žáci jsou vedeni k zodpovědnosti, k sebehodnocení a sebekontrole.
Více informací o škole →

Zobrazit celý text →

Důležité sdělení

Vedení školní jídelny při ZŠ Kneslova oznamuje, že od 12. 12. 2016 nebude z personálních důvodů až do odvolání v nabídce oběd č. 2.

— Hana Wetterová —

6. 12. 2016 | přečetlo 3 lidí | ↑ zpět nahoru

Voda v pohybu

V pátek 2. 12. 2016 děti ze 4.A navštívily vědecké výukové centrum MU Bioskop.

 V programu, který byl celý o vodě, si žáci vyzkoušeli  pokusy dokazující povrchové napětí vody, našli odpovědi na otázky, proč se některé tekutiny smísí a jiné ne, zda se udrží peníze na hladině vody, malovali na vodu. Zjistili, že molekuly vody jsou vždy kulaté. Prostředí laboratoře bylo velmi zajímavé.

— Mgr. Pavlína Trúsiková, Mgr. Markéta Hrůzová —

6. 12. 2016 | přečetlo 10 lidí | ↑ zpět nahoru

Vánoční jarmark

Ve čtvrtek 1. prosince se žáci a učitelé naší školy rozhodli zpříjemnit odpoledne nyní již tradiční akcí, Vánočním jarmarkem. Ten otevíral kulturní program šikovných žáků nejen ze zájmových kroužků. Diváci tak mohli zhlédnout vystoupení Divadýlka ze školní družiny, pohybově nadané děti z kroužků Zumba Kids či Street Dance, kouzelnické představení začínajících iluzionistek z 6. A, a vánoční atmosféru přinesl mezi posluchače školní Sboreček se známými koledami. Poté se diváci i účinkující odebrali do školní auly a přilehlých prostor, kde si mohli nakoupit nejrůznější výrobky žáků – od keramických svícnů, přes nápadité ozdoby až po krásná vánoční přání či lahodné cukroví. Letošní jarmark se opravdu vydařil, tak doufáme, že se s námi budete těšit na ten příští!

— Mgr. Martina Filakovská —

5. 12. 2016 | přečetlo 6 lidí | ↑ zpět nahoru

Vánoční vyrábění ve Sluníčku – 3.B

V pátek 25. listopadu se celá třída vypravila do Centra volného času Sluníčko na vánoční vyrábění. Děti si z keramické hlíny vytvořily vánoční svícen s vločkou. Až bude svícen hotový, vypálený v keramické peci, mohou si pak zpříjemnit adventní čas zapálením svíčky na našem svícnu.

— Mgr. Jana Škrdlová, Bc. Tereza Čechová —

3. 12. 2016 | přečetlo 5 lidí | ↑ zpět nahoru

Vánoční dílna rodičů a dětí ze 3.B

Ve čtvrtek 24. listopadu jsme se v hojném počtu  sešli  v učebně Výtvarné výchovy na tradiční Vánoční dílny. Na vyrábění dorazili hlavně maminky s dětmi, ale i jeden tatínek a babička. Společně jsme si vyrobili vánoční stromeček, andílka a sněhuláka. Děti se vrhly na stříhání a lepení papíru a dospělí šili a lepili s tavnou pistolí. Čas v předvánoční atmosféře nám rychle utekl při poslouchání koled, ale i vzájemném povídání. Všem šla práce rychle od ruky a výrobky se moc povedly.

— Mgr. Jana Škrdlová, Bc. Tereza Čechová —

2. 12. 2016 | přečetlo 6 lidí | ↑ zpět nahoru

Propojený svět – technika pro Tebe

Kluci ze 7. třídy slaví úspěch! Získali oceněné 4. místo v celostátní výtvarné soutěži Propojený svět – technika pro Tebe, jejímž vyhlašovatelem byla Technologická agentura České republiky se sídlem v Praze.

Naši mladí umělci - David Hlůšek, Tomáš Rohovský, Ladislav Urban, Tomáš Šafránek a Viktor Zajíček - vytvořili město budoucnosti, které nazvali „Kuloidní oázu klidu“. Při jeho výrobě využili polystyren, barevné lepící fólie, párátka, kartony, tempery a izolepu. Pak stačilo přidat skvělý nápad, několik hodin práce ve výtvarné výchově a úspěch se dostavil.

Máme velkou radost a gratulujeme!

— Mgr. Tereza Friedl —

28. 11. 2016 | přečetlo 23 lidí | ↑ zpět nahoru

Squash v tělesné výchově

Ve dnech 24. 11. - 25. 11. si mohly děti 1.-5. ročníku vyzkoušet v rámci tělesné výchovy squash v nafukovacím kurtu.

Trenéři ze sportovního oddílu Viktoria Brno připravili pro děti kruhový trénink, při kterém musely zvládnout překážkovou dráhu, drobné soutěže s míčky a squash. Program byl zaměřený na rozvoj základních pohybových schopností a na sportovní a motorické hry.

Všechny děti byly z programu nadšené a je možné, že se některé z nich budou věnovat tomuto zajímavému sportu i v budoucnosti.

— Mgr. Dana Bryksová —

26. 11. 2016 | přečetlo 33 lidí | ↑ zpět nahoru

Slavnost písmen v 1.A

V úterý 22.11. jsme prožili tak trošku slavnostní hodiny českého jazyka, protože jsme dokončili Živou abecedu. Nejdřív jsme si společně připomněli všechna písmena, která již umíme přečíst, pomocí obrázků jsme určovali první písmeno a potom jsme se pustili do spojování písmen do slabik a slov. Ve druhé části jsme psali na tabuli písmena psacím písmem a tvořili slova podle obrázků. Nezapomněli jsme ani na poslední stránku v Živé abecedě, kde jsme společně vyřešili dvě křížovky.

V závěru opakování jsme si pohráli s obrázky, které jsme třídili podle prvního písmene a počtu slabik. Ještě jsme s obrázky zvládli vytvořit krátké věty. Práci jsme zvládli velice rychle, protože se děti už nemohly dočkat, až dostanou Slabikář. Ten jim slavnostně předal pan ředitel Josef Binek, který se přišel podívat, co se děti od začátku školního roku všechno naučily. Ke Slabikáři všechny děti dostaly i krásnou omalovánku a lízátko. Od zítřka se již pustíme do nového čtení.

— Mgr. Dana Bryksová —

24. 11. 2016 | přečetlo 23 lidí | ↑ zpět nahoru

Halloween v družině

V pátek 4.11. uspořádali žáci 9. třídy pro děti z družiny Halloween. 

Přes 60 odvážných dětí z 1.-4. třídy, oblečených v kostýmech, se po setmění vydalo tmavými školními chodbami na halloweenskou stezku odvahy. Cestou z družiny přes přízemí, suterén, šatny a první patro sbírali na kartičku s pavučinou od jednotlivých strašidel pavouky. Na začátku cesty byli vybaveni svítícím náramkem, na konci je čekala sladká žížalka a pro nejlepší sběrače pavouků i malá odměna v podobě reflexního přívěsku nebo samolepky.

Akce byla velmi zdařilá a všem se moc líbila :-).

— žáci 9. třídy —

23. 11. 2016 | přečetlo 35 lidí | ↑ zpět nahoru

Volné termíny v tělocvičně

Dovolujeme si vás upozornit na volné termíny k pronájmu tělocvičny:

  • pondělí 15,00 - 16,00 hod;
  • úterý 16,30 - 17,30 hod;
  • pátek 15,00 - 18,00 hod a 19,15 - 21,00 hod.

Podrobné informace lze získat u paní hospodářky ing. Barbory Odehnalové na e-mailu sekretariat@zsrehorova.cz nebo telefonním čísle 548 422 951.

— Vedení školy —

21. 11. 2016 | přečetlo 63 lidí | ↑ zpět nahoru

Říjnové a listopadové akce ve školní družině

KARAOKE

Žáci 8. třídy si připravili pro děti ze ŠD pěveckou soutěž, která proběhla v sále školy. Děti soutěžily s písní, kde její text a melodie byly promítnuty na interaktivní tabuli.

Umístění soutěžících:

  • 1. místo Sára Bernická 2. tř.
  • 2. místo Hugo Nayabi 1. tř.
  • 3. místo Nikolka Fousová a Terezka Dobiášová 1. tř.

Pro všechny soutěžící byly připraveny krásné ceny.

 

KOUZELNICKÉ VYSTOUPENÍ

Kouzla a iluze kralovaly v naší školní družině poslední říjnový den. Navštívil nás kouzelník Katonas. Všem se vystoupení moc líbilo. Do svých kouzel zapojil nejen děti, ale i živá zvířátka.

 

HALLOWENSKÝ PODVEČER

Ve spolupráci s žáky druhého stupně školy, tentokrát s deváťáky proběhlo tradiční dušičkové strašení. Pro odvážné děti byla připravena strašidelná stezka prostorami školy, při které se děti potkávaly s nadpřirozenými bytostmi a plnily různé úkoly. Čekání bylo všem netrpělivým strašidlům zpříjemněno kvízy, dílničkou a omalovánky.

— Radmila Preslová —

16. 11. 2016 | přečetlo 37 lidí | ↑ zpět nahoru

Karaoke

Dne 18. 10. jsme v 5. patře naší školy uskutečnili KARAOKE soutěž pro družinové děti. Zhlédli jsme mnohá vystoupení a byli nám interpretovány písně například od Karla Gotta, Justina Timberlaka nebo Alvara Solera. Naše dvoučlenná porota udělila body a na základě bodů byli určeni vítězové. Nutno také podotknout, že účast byla hojná a konkurence velká. Pro naše soutěžící byl také připraven fotokoutek s různými bublinami a citáty, se kterými se mohli vyfotit. Tímto bychom chtěli poděkovat všem soutěžícím a vítězům za odvahu a pěkně připravená vystoupení.

— Žáci 8. třídy —

15. 11. 2016 | přečetlo 28 lidí | ↑ zpět nahoru

Výroba pomazánek

Na začátku měsíce listopadu se žáci 8. ročníku, v předmětu pracovní činnosti, pustili do výroby pomazánek. Po pár minutách krájení, strouhání, loupání a míchání začaly vznikat pomazánky – rybičková, tvarohová, česneková, z krabích tyčinek, mrkvová a dokonce i jedna sladká čokoládová.

Pomazánky nejen že krásně vypadaly, ale hlavně výborně chutnaly :-).

— Mgr. Magdalena Neplechová, Mgr. Veronika Foralová —

14. 11. 2016 | přečetlo 34 lidí | ↑ zpět nahoru

Den s dráčkem Podzimáčkem v 1.A

Ve čtvrtek 10.11. jsme prožili první projektový den. Ve třídě na nás čekal  dráček Podzimáček, který nám přinesl spoustu úkolů. Úvodem jsme si řekli, co víme o podzimu a potom se pustili do prvních úkolů.V českém jazyce jsme vybírali a lepili obrázky patřící k podzimu. V matematice jsme si s dráčkem Podzimáčkem zopakovali geometrické tvary, ze kterých jsme sestavili dráčka. Projektový den jsme si zpestřili ochutnáváním ovoce a zeleniny, kterou jsme si přinesli a hádáním ovoce a zeleniny podle chuti a vůně. Vdalší části projektového dne jsme malovali draka vodovými barvami. Než nám uschnul, pustili jsme se do skupinové práce a vybarvili společně obrázek k podzimu. V závěru dne jsme dozdobili namalovaného dráčka barevným papírem. Každý úkol byl odměněn sladkým bonbónkem.

Každému se aspoň některý z úkolů podařil, ve skupinkách jsme zvládli práci všichni.

— Mgr. Dana Bryksová —

11. 11. 2016 | přečetlo 32 lidí | ↑ zpět nahoru

První pomoc

Ve čtvrtek 3. listopadu přijeli do naší školy záchranáři, kteří poučili žáky 5., 8. a 9. třídy o velice důležitých zásadách první pomoci. Celá akce měla dvě části, z nichž první byla teoretická a druhá obsahovala zejména praktické ukázky. V teoretické části bloku si žáci osvěžili například důležitá telefonní čísla, dozvěděli se zásady první pomoci, či jak by měli reagovat při automobilové nehodě. Druhá část byla zaměřena především na praktická cvičení. Na čtyřech různých stanovištích si žáci sami mohli vyzkoušet jak použít Rautekovu zotavovací polohu, na figuríně si nacvičili resuscitaci, na dalším stanovišti se dozvěděli jak postupovat při ošetřování tepenného krvácení a na posledním si vyzkoušeli, jak se správně zachovat při dopravní nehodě. V bohatém programu se všichni žáci zhostili svých rolí a úloh na jedničku, tak doufejme, že se jim tato připravenost v budoucím životě vyplatí.  

— Mgr. Martina Filakovská, Mgr. Magdalena Neplechová —

7. 11. 2016 | přečetlo 41 lidí | ↑ zpět nahoru

Vybíjená pro 4. třídy

V úterý 1. listopadu se uskutečnila vybíjená pro 4. třídy, kterou organizovala 5. A. Hrálo se ve dvou náhodně rozdělených družstvech.  Všichni zúčastnění dostali diplom a vítězné družstvo pěkné odměny. Rozhodčí byla paní učitelka Trúsiková.

— Organizační tým 5. A —

7. 11. 2016 | přečetlo 35 lidí | ↑ zpět nahoru

Školní kolo soutěže ve šplhu

4.11.2016 proběhlo školní kolo soutěže ve šplhu na tyči pro žáky 3.-5. tříd. Celkem se soutěže  zúčastnilo 26 žáků.  Všichni se moc snažili.Za odměnu dostali malou sladkost,ale do dalšího kola mohli postoupit jen někteří. Budeme jim držet pěsti. Okrskové kolo bude 9.11. na ZŠ Krásného.

Postupují:

4.roč.:  Nella Dorňáková,  Hanka Nguyen, Kateřina Fejfušová, Nikol Straková, Marek Herák, Radek Lacko, Filip Popela, Marek Harnach.

5. roč.: Adéla Borkovcová, Natálie Šidlová, Nina Procházková, Jáchym Šťasta, Honza Fiala, Lukáš Urbanovský.

— Mgr. Pavlína Trúsiková —

6. 11. 2016 | přečetlo 26 lidí | ↑ zpět nahoru

Olšovecký kapr

Po roční pauze vyrazil expediční kroužek opět na výlov rybníka do Jedovnice. Vyjížděli jsme nacpaným autobusem ze zamlženého Brna, ale jak jsme se blížili k Jedovnici, obloha se vyjasňovala a u rybníka už nás vítalo sluníčko. Vypuštěný rybník překvapil některé svou rozlohou, vypadal spíš jako moře. Vody už ale zbývala jen malá louže, na které kačeny lovily rybky, které tam uvízly. Nakoukli jsme na nezáviděníhodnou práci rybářů, kteří v mokru, blátě a zimě vytahovali ze sítí poslední kousky ryb a třídili je do přistavených kádí.  Mohli jsme vidět ty největší sólo kapry, štiku nebo bílého sumce. A pak už byl nejvyšší čas vrhnout se na ochutnávání. Jako vždy tu byla nabídka všech rybích specialit: rybí polévka, rybí guláš, hranolky ze pstruha nebo sumce, ryby grilované, uzené,… a nebo také pečené prasátko, trdelník, koláčky.

Posilnění jsme se vydali na procházku kolem Olšovce a menšího rybníčka, kam rybáři sváželi malé kapříky, kteří ještě musí dorůst. Sluníčko hřálo tak silně, že čepice a rukavice nebyly vůbec potřeba, ale mohli jsme si je koupit na horší časy na druhé hrázi rybníka poseté stánky se suvenýry a oblečením. I přes batůžky plné dárků pro rodiče a sourozence jsme se tentokrát do poloprázdného autobusu vešli, dokonce i s dvoukilovým tolstolobikem.  

— Mgr. Marcela Marková —

5. 11. 2016 | přečetlo 31 lidí | ↑ zpět nahoru

Facebookové stránky

Co zajímavého se děje na základní škole Řehořova? Sledujte a sdílejte nové školní facebookové stránky -  https://www.facebook.com/ZSRehorka/

— Mgr. Monika Vogelová —

4. 11. 2016 | přečetlo 28 lidí | ↑ zpět nahoru

Chcete se o dění na naší škole dozvědět více? Od roku 2004 jsme pro vás napsali už 2189 novinek,
všechny si můžete přečíst v našem archivu →© 2004-2016 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru