Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

Základní škola, Brno, Řehořova 3Naše škola má více jak šedesátiletou tradici. Budova školy se nachází v Brně – Černovicích, v sousedství parku, ukryta v bohaté zeleni. Díky rozsáhlé rekonstrukci, která byla ukončena v roce 2013, je škola zmodernizovaná, plně bezbariérová. Součástí školy jsou pavilon školní družiny s jídelnou, tělocvična, hřiště s umělým povrchem a školní zahrada.
Výchovně-vzdělávací proces probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola s úsměvem – škola pro všechny“. Stavíme na klidné, pohodové atmosféře a na individuálním přístupu k žákům. Ve výuce využíváme metody činnostního učení a prvky daltonského vzdělávacího programu.
Zaměřením na výuku cizích jazyků, informatiky a na sport chceme dosáhnout, aby naši absolventi ovládali počítačovou techniku, byli fyzicky zdatní a ve sjednocené Evropě se bez problémů domluvili.
Výuka angličtiny je povinná pro všechny žáky již od 1. ročníku, od 8. ročníku nabízíme druhý cizí jazyk: němčinu (jako volitelný předmět). Své jazykové znalosti si žáci mohou ověřit při pravidelných výjezdech do zahraničí (Rakousko, Francie, Anglie) a při účasti v mezinárodních projektech.
Spolupracujeme s partnerskou školou Sir Karl Popper Schule ve Vídni, dlouholetou tradici má naše účast v mezinárodním projektu Comenius. Zapojili jsme se i do mailového partnerství evropských škol – e-Twinning. Velký zájem projevují žáci o mezinárodní projekt Globe a environmentální projekty, kde se aktivně podílejí na zkoumání a měření kvality životního prostředí v okolí školy.
Jako jedna z mála škol v Brně nabízíme žákům účast v Cambridgeských zkouškách, které prověřují všechny čtyři jazykové dovednosti v angličtině – čtení, psaní, poslech a mluvení. Tato zkouška vede k získání mezinárodně uznávaného certifikátu.
Výuku informatiky zahajujeme od 5. ročníku. Máme dvě moderně vybavené počítačové učebny, rozšiřujeme počet interaktivních tabulí a jejich využití ve výuce.
Zvýšenou hodinovou dotací posilujeme výuku tělesné výchovy na I. stupni, do sportovních kroužků se mohou zapojit všichni žáci (fotbal, basketbal, atletika, sportovní hry).
Stoprocentní odborná způsobilost učitelů se odráží na úspěšnosti našich žáků při přijímání na střední školy a víceletá gymnázia. Nadaní žáci dosahují vynikajících výsledků v soutěžích a olympiádách.
Naším hlavním cílem je podpořit přirozenou touhu dítěte po poznání, jeho schopnost pracovat samostatně i v týmu. Žáci jsou vedeni k zodpovědnosti, k sebehodnocení a sebekontrole.
Více informací o škole →

Zobrazit celý text →

Pirátský dětský den

Zveme všechny piráty a pirátky ze školní družiny na naše pirátské soutěže.

KDY? 2. června 2016 od 14 do 15 hodin. KDE? Na školním hřišti.

Přijďte si prověřit své znalosti a dovednosti. Na deseti stanovištích na Vás čeká lov, střelba, házení, běhání, chytání, skládání a mnoho dalších aktivit. Těší se na Vás šesťáci!

— Mgr. Tereza Friedl —

28. 5. 2016 | přečetlo 8 lidí | ↑ zpět nahoru

Model krychle a kvádru

V hodině matematiky v 6. třídě jsme z předkreslené sítě vyráběli krychli a kvádr. 

Na hotovém výrobku se nám dobře opakovaly znalosti týkající se počtu vrcholů, hran či stěn.

Krychle i kvádry byly velmi zdařilé. Podívejte se do fotogalerie.

— Mgr. Magdalena Neplechová —

28. 5. 2016 | přečetlo 5 lidí | ↑ zpět nahoru

Zelí stokrát jinak

Nejedná se o recepty z celého světa, ale o výtvarné práce z dílny žáků sedmé třídy.

Každý dostal část zelné hlávky a jeho úkolem bylo namalovat tento výjev ve vlastní barevnosti.

Moc se to všem podařilo!

— Žáci 7. třídy + Mgr. Tereza Friedl —

27. 5. 2016 | přečetlo 8 lidí | ↑ zpět nahoru

Dopravní výchova v 5. B

Protože se v dnešní uspěchané době přepravuje čím dál více obyvatel měst i vesnic vozidly, je třeba děti na pohyb v takto hustém silničním provozu dostatečně dobře připravit. Dvě květnové středy, 18. a 25., jsme tedy s žáky 5. B strávili výukou dopravní výchovy.

První středu jsme se v Centru Amavet v Cacovické ulici připravili teoreticky – pomocí PC programů a testů. Zde ještě nehrozily žádné skutečné havárie, zranění či úmrtí. Vše se dělo jen virtuálně. Naštěstí! Někteří žáci by totiž jinak potřebovali alespoň 9 životů pro sebe a také jimi sražené chodce.

Druhou středu jsme již vybaveni cyklistickými helmami a sportovním oblečením vyrazili na dopravní hřiště u ZŠ Horácké náměstí. Na začátek trocha opakování teorie a pěší průzkum hřiště, poté již nasednout na kola a hurá do provozu! Ačkoliv se nejednou stalo, že cyklisté opomněli nějaké to pravidlo, k žádné havárii ani úrazu nedošlo a z chyb se poučili. Ani dvě žákyně, které na kole jezdily po dlouhé době, se nenechaly zahanbit a všechny úkoly zvládly na výbornou.

Podle nadšení a zdržování odchodu bylo patrné, že se toho žáci hodně naučili, ale hlavně se dobře bavili.

— Mgr. Veronika Foralová —

27. 5. 2016 | přečetlo 7 lidí | ↑ zpět nahoru

Kufřík v hlavní roli

Každý z vás určitě dobře zná papírový kufřík, do kterého si ukládal své poklady, sbírku pohlednic a jiné drahocenné předměty. Ve výtvarce si do něj schováváme výtvarné pomůcky, ale tentokrát zůstaly všechny kufříky zavřené a posloužilly nám jako zástupné předměty při vytváření živých soch.

Žáci sedmé třídy utvořili skupinky  a podle vlastní fantazie představovali různé výjevy ze života. Ale pozor, zásadně a jenom s kufříkem.

My ostatní jsme byli v roli diváků a hádali jsme názvy jednotlivých obrazů.

— Žáci 7. třídy + Mgr. Tereza Friedl —

27. 5. 2016 | přečetlo 10 lidí | ↑ zpět nahoru

Vyhlášení výsledků soutěže Hliněný Řehoř III.

V úterý 17. května se v naší škole konala vernisáž výstavy dětských keramických prací  Hliněný Řehoř III. s vyhlášením výsledků.

Do soutěže se zapojily všechny školy v Brně - Černovicích (základní umělecká škola, 4 mateřské školy a 2 základní školy).

Téma třetího ročníku „Hurá do pravěku!“ přineslo báječné kreativní výtvory. Návštěvníci výstavy obdivovali nejen masky a postavy pračlověka, dinosaury, mamuty a jiná pravěká zvířata, ale i krásné kachle a nádoby.

Šest hodnotitelů mělo nelehký úkol rozhodnout o prvních třech místech z každé školy.

Práce posuzovali: starosta MČ Brno-Černovice Mgr. Pavel Blažík, 1. místostarostka Mgr. Šárka Korkešová, 2. místostarostka Bc. Petra Quittová, výtvarnice Milena Jakubíková, keramik Pavel Bezůšek, malíř a restaurátor MgA. Marek Urbanovský.

 Výherci třetího ročníku v jednotlivých školách jsou:

Základní umělecká škola, Charbulova 84, Brno

 • 1. místo  Ondřej Tamé
 • 2. místo  Minh Tran
 • 3. místo   Adéla Svobodová

Mateřská škola, Brno,  El. Krásnohorské 15

 • 1. místo   Karolína Svitavská
 • 2. místo   Maksym Vovňanko
 • 3. místo   Jan Janík 

Mateřská škola Kneslova Brno

 • 1. místo    Ema Jarošová
 • 2. místo    Nikola Stejskalová
 • 3. místo    Veronika Stejskalová 

Základní škola, Brno, Kneslova 28

 • 1. místo    Adam Putz
 • 2. místo    Valentýna Jarošová
 • 3. místo    Michael Pavlík

Základní škola, Brno, Řehořova 3

 • 1. místo   Ondřej Viklický
 • 2. místo   Nathalie Strýčková
 • 3. místo    Valerie Vlachová

Děti z MŠ Štolcova 21 a Štolcova 51 vytvořily skupinovou práci.

Všichni soutěžící si odnesli hodnotné ceny a velkou chválu účastníků vernisáže.

Děkuji všem pedagogům za ochotu a za výbornou spolupráci. Velké poděkování patří vedení MČ Brno-Černovice za finanční podporu keramické soutěže.

Výhercům upřímně gratulujeme!

— koordinátorka soutěže Mgr. Bohdana Zapletalová —

26. 5. 2016 | přečetlo 10 lidí | ↑ zpět nahoru

Rámečkujeme a tiskneme

Vyrobit si rámeček z papíru není až tak náročné, ale my se ničeho nebojíme, proto jsme pro ozdobení zvolili techniku lepení ornamentů a geometrických útvarů. Abychom docílili dokonalého výsledku, papír jsme lepili v několika vrstvách. Takto vytvořené "matrice" jsme pomocí válečku nabarvili a vytiskli. Vznikla nám hned  dvě umělecká díla – tisk a ráměček. Ale nám to ještě nestačilo a rámečky jsme využili pro focení našich portrétů. Moc se nám to povedlo!

— 7. třída + Mgr. Tereza Friedl —

26. 5. 2016 | přečetlo 8 lidí | ↑ zpět nahoru

Atletické závody

Dne 11. května, za krásného slunečného počasí, proběhlo na hřišti naší školy Obvodní kolo atletických závodů školních družin Brno– jih, kterému předcházelo kolo školní. Závodilo se ve čtyřech disciplínách, a to ve skoku do dálky z místa, hod kriketovým míčkem a běh na 60 m a 300 m. Naši školní družinu reprezentoval vždy chlapec a dívka z každého ročníku, celkem osm dětí, které se ve školním kole umístily na prvních místech. Celkem se závodů zúčastnilo šest školních družin, a to ze ZŠ Kneslova, Bednářova, Jihomoravské nám., J. Broskvy, Tuháčkova a naše družinka. Omluvena byla školní družina při ZŠ Měšťanská a ZŠ Přemyslovo nám.

A jak si naši závodníci vedli?

V kategorii mladší dívky si vybojovala 1. místo Natálie Diringerová z 2.tř., Jakub Diringer  2.tř. 5. místo, Zoe Molina 1.tř. obsadilo 8. místo, Ondřej Huzlík 1. tř. 11.místo, Nela Šindelková 3. tř. 5. místo, Filip Popela 3. tř. 4. místo, Aneta Bartošková 4.tř. 2. místo a Daniel Petryk 4. tř. skončil na 7. místě.

Všem gratulujeme!

— Radka Preslová —

26. 5. 2016 | přečetlo 7 lidí | ↑ zpět nahoru

Vida...ten magnetismus je magický

U příležitosti Dně Země jsme se vydali do Vida centra a účastnili se úžasného programu o magnetismu. Protože jsme již v šesté třídě, něco málo o magnetech víme. Ale množství pokusů s kovovými pilinami, magnety v pet víčku plující na hladině, vystřelování kuliček na cíl pomocí super silných magnetů a mnoho dalších  nás fascinovalo. Největší překvapení na nás čekalo na konci programu. Každý si mohl vyrobit magnetickou plastelínu, což je super hmota pohlcující kovové předměty beze stopy.

Magnetismus nás k sobě skutečně přitáhl a moc jsme si to užili, stejně jako následující prohlídku Vida centra.

— Žáci 6. třídy + Mgr. Tereza Friedl —

25. 5. 2016 | přečetlo 7 lidí | ↑ zpět nahoru

Spolupráce školní družiny s místní knihovnou Jiřího Mahena

Během dvou posledních dubnových úterý jsme navštívili s malými čaroději a čarodějkami z naší školní družiny program "Čarovné povídání" v místní knihovně.

Pálení čarodějnic se odehrává v noci z 30. dubna na 1 května. Je to velmi starý zvyk. O tomto zvláštním svátku jsme se chtěli dozvědět co nejvíc, a proto jsme navštívili „Kouzelnou besedu“, kterou pro nás připravila paní knihovnice Marta Smejkalová.

Hodinové povídání o Filipojakubské noci jsme si zpestřili čarováním, učili jsme se různá zaříkávadla a uvařili jsme si omlazující lektvar, který jsme i ochutnali. Nakonec jsme si společně zazpívali a zatančili.

Další pokračování besedy v místní knihovně se uskutečnilo v úterý 17. května. Tentokrát jsme se vypravili za tématem rýmy a veršování. V knihovně na nás čekala paní Drahomíra Tišerová, která píše především básně pro děti. Děti se předem seznámily s některými jejími básněmi a vytvořily k nim vlastní ilustrace. Všechny obrázky jsou vystaveny v knihovně.

Beseda proběhla ve velmi přátelské atmosféře, která v konečné fázi sklouzla i k osobním otázkám dětí, na které paní spisovatelka velmi vstřícně reagovala.

— Radka Preslová —

25. 5. 2016 | přečetlo 9 lidí | ↑ zpět nahoru

Cambridge zkoušky - YLE a KET for Schools

V tomto školním roce končí u nás ve škole dvouletý přípravný kurz ke Cambridge zkouškám z anglického jazyka. Zájemci z řad 4. - 9. ročníku mohou skládat závěrečné zkoušky.

Dne 28. 6. 2016 proběhnou zkoušky jazykové úrovně KET for Schools, ke kterým se přihlásili 4 žáci z osmé třídy a 2 žáci z deváté třídy. Mladší žáci budou mít možnost složit 2. 6. 2016 tzv. YLE zkoušky – Young Learners Exams. O tuto zkoušku projevilo zájem celkem 29 dětí z naší školy, z toho 16 v úrovni Starters a 13 v úrovni Movers.

Zkoušky organizuje Britská rada (British Council) na půdě naší školy. Žáci budou testováni v těchto dovednostech:  reading and writing (čtení s porozuměním), listening (poslech) a  speaking (řečový projev). Výsledky bude hodnotit univerzita v anglickém Cambridge, která následně vystaví všem zúčastněným závěrečné certifikáty. Všem zapojeným žákům naší školy budeme držet palce.

GOOD LUCK!              

— učitelky kurzů - Mgr. Žáková, Mgr. Marholdová, Mgr. Girtová, Mgr. Pařízková —

25. 5. 2016 | přečetlo 6 lidí | ↑ zpět nahoru

Milujeme divadlo!

Spolek přátel umění rozhodně nezahálí! Pravidelně každý měsíc vyrážíme za kulturou. A co už jsme viděli?

Prosincová návštěva Polárky byla detektivní a záhadná díky představení Sherlock Holmes.

V mrazivém lednu  jsme se ohřáli při poslechu Máchova Máje ve hře Hynku! Viléme!! Jarmilo!!!

Únor nás historicky občerstvil Českým středověkem.

Březen v Polárce přinesl velmi povedenou premiéru představení Dobrodružství Toma Sawyera.

V dubnu jsme se přenesli do špaňelské Sevilly a nechali se unášet proudem písní v muzikálu studentů JAMU Figarka v Divadle na Orlí.

Náš počet se rozrůstá o žáky 6. třídy, rodiče i bývalé deváťáky.

Tak příště neseďte doma  a pojďte také  s námi!

— Mgr. Tereza Friedl —

24. 5. 2016 | přečetlo 10 lidí | ↑ zpět nahoru

Závody ve skoku přes švihadlo

Ve středu 18.5. proběhly ve školní družině závody ve skoku přes švihadlo. Přihlášené děti soutěžily ve dvou disciplínách, a to v počtu přeskoků za jednu minutu, kde s velkým předstihem zvítězila Natálie Diringerová z 2. tř., a ve vytrvalosti, kde si vítězství vybojovala Nela Šindelková ze 3. tř.

Děvčatům gratulujeme.

— Dana Sekaninová —

23. 5. 2016 | přečetlo 16 lidí | ↑ zpět nahoru

Anthropos je náš!

V rámci Dějepisného dne jsme se vydali na komentovanou prohlídku Anthroposu. Čekala na nás sympatická průvodkyně, která pro nás měla neuvěřitelné množství zajímavostí o vývoji člověka a pravěkém umění.  Dalším překvapením pro nás byly nádherné obrazy Zdeňka Buriana, jehož tvorbu všichni známe z filmu Cesta do pravěku. Na závěr jsme se vyřádili na interaktivní výstavě o objevení Ameriky.

— Žáci 6. třídy + Mgr. Tereza Friedl —

22. 5. 2016 | přečetlo 9 lidí | ↑ zpět nahoru

Pravěk nás baví

Téma pravěku jsme ve výtvarce pojali hodně originálně. Rozdělili jsme se na 6 skupin a rázem jsme se ocitli v nových rolích. Stali se z nás výrobci zbraní, „sochaři“, tvůrci jeskynních maleb, odborníci na výživu, sestavující jídelníček pravěkého člověka, znalci fauny a flory, architekti navrhující interiér i exteriér a v neposlední řadě členové Módní policie, hodnotící pravěký vzhled a oděv.

Ve třídě to pořádně hučelo, ale s výsledkem jsme spokojeni.

— Žáci 6. třídy + Mgr. Tereza Friedl —

21. 5. 2016 | přečetlo 10 lidí | ↑ zpět nahoru

Domácí mazlíčci

V úterý 17. 5. se třída 4. B změnila na malou zoologickou zahradu. Děti měly za úkol přinést svého nejmilejšího domácího mazlíčka. Zhostily se ho velmi zodpovědně. Hned ráno na nás čekali před školou rodiče, kteří přivedli svým dětem jejich čtyřnohé mazlíčky. A že se bylo na co koukat! Pejsci se předváděli, poslouchali na slovo, aportovali. Také jsme se dozvěděli, jak se o ně starají, co pejsci žerou a jak vypadá jejich pelíšek. Nejmenšímu pejskovi bylo pár týdnů, nejstaršímu krásných patnáct let!

Tím ale den zdaleka nekončil. Třídou se celý den ozývala andulka, v klecích běhali králíci, křeček a krysa. Celá třída byla vzhůru nohama. K těmto zvířatům se ještě připojily dvě agamy, užovka a krásný čolek. Také nesmím zapomenout na rybičku. Děti si s velkou chutí a nadšením samy připravily referáty, přinesly krmení pro své mazlíčky a dokonce spočítaly, kolik je chov zvířat stojí.

Den jsme si velmi užili. Rádi bychom poděkovali rodičům za pomoc, protože bez nich by tento den nemohl vzniknout. Děkujeme :-).

— Mgr. Martina Dorňáková —

21. 5. 2016 | přečetlo 19 lidí | ↑ zpět nahoru

Andy Warhol na Špilberku

Žáci sedmého ročníku se v hodině výtvarné výchovy vydali na výstavu Andyho Warhola. Barevnost, náměty, zajímavosti ze života, aktivity v galerii, vyhledávání, tisk podle Warhola a mnoho dalších zážitků na nás čekalo na komentované prohlídce tohoto popartového umělce. Někteří byli nadšení, jiní   prošli expozicí s otázkou, zda-li je to umění a kam až sahají hranice toho, co je skutečně krásné.

Výstava se nám velmi líbila a příjemně nás informačně občerstvila.

— 7. třída + Mgr. Tereza Friedl —

20. 5. 2016 | přečetlo 15 lidí | ↑ zpět nahoru

Šesťáci v Uměleckoprůmyslovém muzeu

Výukový program Život v době hradů, kláštěrů a katedrál nás přenesl do období středověku. Byli jsme překvapeni krásou předmětů a dokonalostí jejich zpracování. Dověděli jsme se spoustu zajímavostí ze života bohatých i chudých lidí. Z programu jsme si odnesli nejen návrh na výplň okna, ale také množství informací. Už víme, co je vitráž, iluminace, iniciála, tapiserie…

A na závěr tři otázky. Víte, co bylo předchůdcem skříně? Jaké využití by mohl mít nepoužitý zvon? Měly středověké noty stejný tvar jako ty současné?

Odpovědi hledejte  buď na výstavě, nebo na našem plakátě, který jsme vytvořili jako zpětnou vazbu po výstavě a vystavili ho vedle učebny výtvarné výchovy.

— Žáci 6. třídy + Mgr. Tereza Friedl —

20. 5. 2016 | přečetlo 9 lidí | ↑ zpět nahoru

Dějiny umění v deváté třídě

Konec 19. století a celé 20. století byly ve vývoji uměleckých směrů hodně bouřlivé. Žáci devátého ročníku se s historickým vývojem seznamovali v několika hodinách výtvarné výchovy, prostřednictvím referátů svých spolužáků a promítání obrazů a dokumentů. Dalším krokem našeho snažení byla aktivita, kdy žáci měli za úkol přiřazovat obrazy k příslušným směrům a dále u některých poznat autora. Završením všeho je práce s uměleckým dílem. Každý si vybral to, které se mu nejvíce líbilo a začal zpracovávat zadání: půl obrazu věrná kopie a půl obrazu parafráze. Díla teprve vznikají a za pár týdnů vám je představíme.

— Žáci 9. třídy + Mgr. Tereza Friedl —

19. 5. 2016 | přečetlo 14 lidí | ↑ zpět nahoru

1.A – Ukázka první pomoci a vybavení sanitního vozu

V úterý 10. května jsme měli možnost podívat se, jak vypadá sanitka a také, jak by probíhala první pomoc při poranění pádu ze stromu. Děti s pomocí záchranářů ošetřily Zuzanku. Všechny děti byly velice nadšené z celé ukázky. Byl to pro prvňáčky velký zážitek.

— Mgr. Monika Vogelová —

18. 5. 2016 | přečetlo 15 lidí | ↑ zpět nahoru

Laboratorní práce – OBJEM

V hodině fyziky v šestém ročníku jsme probrali další fyzikální veličinu – objem. Řekli jsme si, čím můžeme objem změřit, jak se značí a jaká je jeho základní jednotka. Mnozí žáci byli překvapeni, že objem se měří v jednotkách krychlových nebo dutých.

V laboratorní práci jsme se učili naměřit dané hodnoty objemu v mililitrech.

— Mgr. Magdalena Neplechová —

17. 5. 2016 | přečetlo 15 lidí | ↑ zpět nahoru

Ukázka sanitního vozu

V úterý 10. května zažili žáci naší školy nevšední setkání s profesionálním záchranným týmem. Záchranáři žákům přiblížili svou práci, ukázali vybavení sanitního vozu, zopakovali první pomoc včetně resuscitace a odpověděli na spoustu dotazů.

Pro žáky naší školy byla jejich návštěva velkým přínosem.

Záchranářům děkujeme, že si na nás při své náročné práci udělali čas.

— Mgr. Magdalena Neplechová —

16. 5. 2016 | přečetlo 16 lidí | ↑ zpět nahoru

Pohár rozhlasu 2016

Ve dnech 4. a 5. května 2016 se konalo obvodní kolo Poháru rozhlasu. Atletické klání se skládalo z několika disciplín: běhu na 60/600/800 a 1500m, skoku dalekého a vysokého, vrhu koulí, hodu kriketovým míčkem a závěrečná štafeta běhu na 4×60 m. Jednotlivé disciplíny byly rozděleny na základě ročníkových kategorií (6.+7. a 8.+9. třídy). Viděli jsme skvělé výkony v obou výkonnostních kategoriích. Na šedesátce ukazovaly časoměřiče i čas 7,5 s.

K vyzdvihnutí stojí určitě nejlepší výkony našich žáků, jmenovitě Ondřej Kudlička (1. místo – 1500m) z mladší kategorie pak Klára Posiřilová (4. místo – 600m). Za zmínku stojí i pěkné 2. místo štafety mladších dívek (15 startujících družstev).

Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným atletickým reprezentantům a popřát jim mnoho dobrých sportovních výkonů.

— Mgr. Vilém Nejezchleb —

14. 5. 2016 | přečetlo 14 lidí | ↑ zpět nahoru

Chcete se o dění na naší škole dozvědět více? Od roku 2004 jsme pro vás napsali už 2111 novinek,
všechny si můžete přečíst v našem archivu →© 2004-2016 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru