Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

Základní škola, Brno, Řehořova 3Naše škola má více jak šedesátiletou tradici. Budova školy se nachází v Brně – Černovicích, v sousedství parku, ukryta v bohaté zeleni. Díky rozsáhlé rekonstrukci, která byla ukončena v roce 2013, je škola zmodernizovaná, plně bezbariérová. Součástí školy jsou pavilon školní družiny s jídelnou, tělocvična, hřiště s umělým povrchem a školní zahrada.
Výchovně-vzdělávací proces probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola s úsměvem – škola pro všechny“. Stavíme na klidné, pohodové atmosféře a na individuálním přístupu k žákům. Ve výuce využíváme metody činnostního učení a prvky daltonského vzdělávacího programu.
Zaměřením na výuku cizích jazyků, informatiky a na sport chceme dosáhnout, aby naši absolventi ovládali počítačovou techniku, byli fyzicky zdatní a ve sjednocené Evropě se bez problémů domluvili.
Výuka angličtiny je povinná pro všechny žáky již od 1. ročníku, od 8. ročníku nabízíme druhý cizí jazyk: němčinu (jako volitelný předmět). Své jazykové znalosti si žáci mohou ověřit při pravidelných výjezdech do zahraničí (Rakousko, Francie, Anglie) a při účasti v mezinárodních projektech.
Spolupracujeme s partnerskou školou Sir Karl Popper Schule ve Vídni, dlouholetou tradici má naše účast v mezinárodním projektu Comenius. Zapojili jsme se i do mailového partnerství evropských škol – e-Twinning. Velký zájem projevují žáci o mezinárodní projekt Globe a environmentální projekty, kde se aktivně podílejí na zkoumání a měření kvality životního prostředí v okolí školy.
Jako jedna z mála škol v Brně nabízíme žákům účast v Cambridgeských zkouškách, které prověřují všechny čtyři jazykové dovednosti v angličtině – čtení, psaní, poslech a mluvení. Tato zkouška vede k získání mezinárodně uznávaného certifikátu.
Výuku informatiky zahajujeme od 5. ročníku. Máme dvě moderně vybavené počítačové učebny, rozšiřujeme počet interaktivních tabulí a jejich využití ve výuce.
Zvýšenou hodinovou dotací posilujeme výuku tělesné výchovy na I. stupni, do sportovních kroužků se mohou zapojit všichni žáci (fotbal, basketbal, atletika, sportovní hry).
Stoprocentní odborná způsobilost učitelů se odráží na úspěšnosti našich žáků při přijímání na střední školy a víceletá gymnázia. Nadaní žáci dosahují vynikajících výsledků v soutěžích a olympiádách.
Naším hlavním cílem je podpořit přirozenou touhu dítěte po poznání, jeho schopnost pracovat samostatně i v týmu. Žáci jsou vedeni k zodpovědnosti, k sebehodnocení a sebekontrole.
Více informací o škole →

Zobrazit celý text →

Den Země 2017

Ve světě stoupá produkce potravin o 50 % rychleji než počet obyvatel. Přesto se počet hladovějících lidí daří snižovat jen pomalu. Na Zemi stále žije téměř 800 milionů lidí, kteří trpí nedostatkem jídla. Přibližně stejný počet obyvatel Země nemá přístup k pitné vodě. Proto se i naše škola v pátek 21. dubna, stejně jako každý rok, připojila k oslavám Dne Země. Žáci druhého stupně se s úderem  8. hodiny ranní, vybaveni pracovním listem, vydaly na putování po šesti stanovištích, kde se zaobírali potravinami a vodou z různých pohledů. To aby si jejich samozřejmosti začali dostatečně vážit.

Houby byly odpradávna součástí našeho jídelníčku. Ačkoliv nemají vysokou energetickou hodnotu, obohacují naše jídla výraznými chutěmi a vůněmi. Někdo je rád jí, někdo je jen sbírá. Všichni bychom ale měli umět naše nejběžnější druhy poznat. Na stanovišti s názvem HOUBELES žáci pojmenovávali 13 plastových modelů hub a rozdělovali je pomocí symbolů na jedlé, nejedlé a jedovaté. Vzpomínali také na základní pojmy ze života hub - čím se rozmnožují, jak se jmenují houby jednobuněčné, proč jsou v koloběhu života nezbytné houby hniložijné, jakou roli hrají houby ve stélce lišejníku a jak lidem pomáhají antibiotika, produky jednoduchých hub - plísní. Také zavzpomínali na stavbu houbové plodnice.

Čas zbyl i na krátkou anketu, ze které vyplynulo, že asi 1/3 dětí houby rádá sbírá i jí, 1/3 je ráda sbírá, ale nejí je a 1/3 je nerada sbírá ani je nejí. Více než polovině dětí se tedy znalosti hub při jejich sběru budou jistě hodit.

V MLÉČNÉM BARU se děti seznamovaly s kravským mlékem, nejdůležitější surovinou pro výrobu mléka a mléčných výrobků v našich zemích. Vyjmenovávaly jejich druhy, které doma kupují a které mají rády. Povídaly si o jejich výrobě - že se mléko nejprve filtruje, potom zahřívá, aby se zbavilo choroboplodných zárodků, některé se ošetřuje pasterací, aby se nekazilo (= zahřátí a rychlé ochlazení) a jiné zase musí projít kvašením. Součástí stanoviště byla i ochutnávka nejběžnějších mléčných výrobků a tipování, co je který vzorek zač. Kefírové mléko poznaly všechny děti, ale polotučné od plnotučného už jen polovina.

Děti se také formou kvízu dozvěděly, že mléko neobsahuje tolik vápníku, jak si myslely. Že lepší je dát si několik plátků eidamu, květák, tofu a nebo dvě makové buchty denně.

Zlatým hřebem celého stanoviště byla ale část praktická, kde si ze smetany ke šlehání každý tým vyrobil vlastní máslo. Ochucené solí, petrželkou nebo pažitkou ho poté s čerstvými rohlíčky a paprikou děti spořádaly.

U KŘIŠŤÁLOVÉ STUDÁNKY se žáci blíže seznamovali s vodou a jejím významem pro lidstvo. Hlavním posláním tohoto stanoviště bylo ale ukázat jim, že kupovat balenou vodu je nejenom neekologické, ale také neekonomické. Každý individuálně do svého dotazníčku vyplňoval anketu o vodohospodářství svém a své rodiny - kterou vodu doma pijí a proč, co jim případně vadí na vodě kohoutkové a jak jim čistá voda chutná. Také si tipovali, jestli musí přísnější předpisy splňovat voda kohoutková nebo balená, a která by v testech kvality u nich doma dopadla lépe. Naprostá většina jako kvalitnější určila vodu balenou. Je to ale naopak. Když si žáci uvědomili, jak dlouhou cestu PET láhev s vodou urazí než se z ní napijí, byli hodně překvapeni.

Dalším úkolem bylo spočítat, která voda je dražší - balená nebo kohoutková? Když překonali nástrahy převodu jednotek zjistili, že ta kohoutková je asi 132krát levnější než balená.

Posledním úkolem byla ochutnávka. Na nápojovém lístku byla balená voda perlivá a neperlivá, studniční a 2 vzorky vody kohoutkové. Tu školní poznala asi polovina degustérů, perlivou všichni, ale u ostatních vzorků příliš úspěšní nebyli.

HÁDEJ, CO JSEM ZAČ! zněla výzva dalšího stanoviště. Před sebou děti měly 10 sáčků s různými potravinami. Jejich úkolem bylo poznat je pouze pohmatu a jejich jména doplnit do křížovky. Každou potravinu mohl hádat pouze 1 člen týmu. K potravinám poté přiřazovaly další informace a obrázky. Tajenkou křížovky byl bezlepkový chléb, kterého se týkaly další ukoly. S možnou nápovědou připraveného článku děti zjišťovaly co vlastně ten lepek je, v kterých druzích mouky a potravin ze sáčků je a není a také jak nebezpečný je pro celiaky.

Kreativitu využily děti při tvorbě PORTRÉTŮ PRO MLSNÉ JAZÝČKY. V učebně výtvarny pod vedením paní učitelky Terezy Friedl se nechaly inspirovat Giuseppem Archimboldem. S využitím mnoha druhů zeleniny, ovoce a své fantazie vytvářely „jedlé“ obrazy. Jak se jim to povedlo posuďte sami v naší fotogalerii.

Poslední stanoviště, KDO TO VÍ?, bylo v učebně informatiky. Z vybraných videí měly děti za úkol zjistit odpovědi na předem dané otázky týkající se sucha. Sucho už bohužel netrápí jen světové pouště a Sahel v Africe, ale i jindy na srážky bohatá místa planety, naši republiku nevyjímaje.

A jak byly týmy HODNOCENY? Body získávaly za správné odpovědi, ale také za svou aktivitu při práci. Ti nejúspěšnější získali zmrzlinovou odměnu. Níže se můžete podívat na výsledkovou listinu.

 

pořadí

tým

počet bodů

1.

HELÉNOVÉ

6. B

153,0

2.

PEACE&LOVE GROUP

8. tř.

148,5

3.

KLLLLLLIIIIIIMATIZACE

7. tř.

142,5

4.

KULÍŠCI

7. tř.

134,0

5.

PANDY

6. A

121,0

6.

AUTISTI

8. tř.

110,0

— Mgr. Veronika Foralová —

28. 4. 2017 | přečetlo 1 lidí | ↑ zpět nahoru

Den Země na 1. stupni - 21.4.

   Tak jako každý rok, tak i letos se naše škola v pátek 21. dubna přidala k oslavě mezinárodního svátku naší planety Země.

Do naší školy ten den zavítaly lektorky z ekologického centra Rezekvítek.  Protože nám počasí přálo, strávili jsme s nimi pěkné slunné dopoledne na hřišti. Děti pracovaly ve skupinách na pěti stanovištích. Letošním tématem byla půda. Děti se hravou formou dozvěděly, co se skrývá pod pojmem půda a jaký má význam pro život na Zemi. Kde vlastně její příběh začal a proč bychom ji měli chránit. Prozkoumali jsme půdu v okolí školy a zjistili, pro jaké živočichy je domovem. Sami jsme si některé odlovili do zkumavek a přes lupu pozorně prohlédli. Každá třída si taky namalovala plakát ke Dni Země pouze pomocí půdy a toho, co se z ní zrodilo.

 Program se nám velmi líbil a těšíme se na příští akci s Rezekvítkem.

— Mgr. Pavlína Trúsiková —

28. 4. 2017 | přečetlo 1 lidí | ↑ zpět nahoru

Jarní ozdravný pobyt s environmentálním programem II

logo

Naše škola se zapojila do dvouletého projektu „Jarní ozdravný pobyt s environmentálním programem“. V tomto školním roce jsme získali na výjezd do školy v přírodě finanční dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR a z Ministerstva životního prostředí ve výši 134 785,- Kč. Ekologický program (6 hodin denně) pro 79 žáků zajišťovali lektoři z Lipky – školského zařízení pro environmentální vzdělávání Brno.

Všichni prvňáčci byli z programu FERDA V PŘÍRODĚ (fotogalerie) nadšeni. Pracovali ve skupinách a aktivně se účastnili různých činností. Rozlišovali stopy zvířat a jejich pobytová znamení, poznávali stromy a plody. Seznámili se s lučními živočichy a už znají vývojová stádia motýla, žáby a mravence.  S odvahou se vydali do nočního lesa. Vytvořili si malé chrostíky, rozpoznávali léčivé byliny a ochutnávali z nich čaje. Sami si vyrobili měsíčkovou mast.

Smíšené skupiny druháků a čtvrťáků se na začátku pobytového týdne přesunuly do časů minulých, staly se učedníky. Program ŘEMESLA (fotogalerie) je úplně pohltil. V rámci jednotlivých řemeslných dílen si nejen vyzkoušely práci s různými materiály, ale seznámily se také s dalšími environmentálními souvislostmi. Porovnaly dopad na přírodu života lidí na venkovském statku před 100 lety a života lidí dnes.

Žáci páté třídy se stali REPORTÉRY PŘÍRODY (fotogalerie). Měřením v terénu získávali informace, které po částech zpracovali a následně na konci týdne prezentovali. Vytvořili skvělé televizní reportáže z oblasti, v níž zmapovali správnými technikami stav životního prostředí.

Krátká hodnocení zástupců všech skupin si jistě rádi přečtete.

 

1. B

Líbil se mi celý program s Beruškou a Ferdou a moc se mi líbil velký výlet. (Vítek)

Mně se líbilo, jak jsme byli v lese a jak jsme vyráběli mastičky. (Anička K.)

Nejvíc se mi líbilo stavění domečků, vyrábění chrostíků. Líbil se mi celý program. (Verunka)

Mně se nejvíce líbily soutěže a povídání o zvířatech. (Tom)

Mně se tam líbilo všechno. Ale nejvíc vyrábění mastičky. A taky prasátka. (Anetka) 

Bylo to super. Nejvíc se mi líbilo, jak jsme dělali mastičky a hráli si na mravence. (Anička B.)

 

4. A a 2. B

Na škole v přírodě se mi líbila zvířátka. Moc se mi líbil dlouhý výlet. Bavila mě hra na zřícenině hradu Lísek. Pěkný zážitek, který jsem viděla poprvé, jak kráva porodila telátko,a když hned vstalo. Bavilo mě, jak jsme pekli chléb, vyráběli mastičku a papír. (Hanča)

Na škole v přírodě se mi líbilo. Vyzkoušeli jsme si vymlátit slámu cepem, péct chleba, recyklovat papír. A viděli jsme porod telete a vyráběli jsme mastičku. Bylo to zajímavé a spoustu těch věcí bych si nevyzkoušela. Byli jsme na skoro celodenním výletě. V penzionu moc dobře vařili a pokoj byl taky dobrý. Dávám 4 hvězdičky. (Ella)

Škola v přírodě se mi moc líbila, protože jsme hráli spoustu her a nejlepší bylo, jak jsme pekli chleba a vyráběli tvaroh a papír. Taky se mi líbil celodenní výlet a diskotéka. (Anežka)

Bylo to super! A ta zřícenina, to byl zážitek. Nikdy předtím jsem nedělal tvaroh, ani jsem neviděl tolik prasat. (Martin)

Na škole v přírodě se mi moc líbilo, protože tam byla zábava. Nejlepší bylo, jak jsme byli na výletě a viděli jsme, jak kráva porodila tele. (Vojta D.)

Na škole v přírodě to bylo super! Hráli jsme super hry. Nejvíc se mi líbilo, jak jsme dobývali zříceninu hradu Lísek. Bylo dobré, že tam měli hodně domácích zvířat, třeba prasata, ovce, kozy a koně. (Vojta L.)  

 

5.A

Týden na škole v přírodě se mi moc líbil, chodili jsme na výlety a hráli různé hry. Tato škola v přírodě byla úžasná, měli jsme super program, který mě strašně moc bavil. Doufám, že ještě někdy takovou zažiju. (Natálie Š.)

Líbilo se mi, jak jsme natáčeli, a pak koukali na reportáže. Také se mi líbilo, jak jsme dělali testy vody. Tato ŠvP byla super! (David Š.)

 Mně se líbil program reportérů, že jsme mohli natáčet s kamerou a se stativem. Moc se mi to líbilo a rád bych tam jel znova. Škoda, že to byla poslední ŠvP. (Honza F.)

 Týden, kde jsme si užili hodně zábavy a hlavně jsme se vyškolili na reportéry – program, který pro nás připravila Lipka. Společně s ní jsme přišli na kloub přírodě, která je v okolí Podmitrova. Během týdne vznikly čtyři reportáže od čtyř týmů. V úterý jsme byli na výletě, kde jsme se poučili o chráněných územích a zároveň prozkoumali okolí „základny“. (Adéla B.)

— Mgr. Bohdana Zapletalová —

27. 4. 2017 | přečetlo 1 lidí | ↑ zpět nahoru

Seznam přijatých žáků

 V příloze je uveden upravený seznam registračních čísel žáků přijatých do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018.

přijatí žáci (.pdf, 34 kB)

— vedení školy —

19. 4. 2017 | přečetlo 17 lidí | ↑ zpět nahoru

Obvodní kola ve vybíjené

V úterý 11.4. a ve středu 12.4. proběhla na ZŠ Holzova obvodní kola soutěže ve vybíjené pro dívky a hochy z pátých tříd. O postup do městského kola bojovalo vždy šest škol. Náš tým dívek v soutěži neprohrál ani jednou a tím si vybojoval postup do městského kola, které bude 26.4. Skvělý výkon!!!!! Hoši postoupili ze základní skupiny, ale v boji o postup do finále obvodního kola těsně prohráli po prodloužení. Opravdu se velmi snažili. Obsadili tedy dělené  3.-4. místo.

Velkou pochvalu si zaslouží:

Borkovcová Adéla, Černá Lenka, Křemečková Hana, Procházková Nina, Šidlová Natálie, Bartošková Aneta, Bui Quynh Anh, Cádriková Silvie, Dinhová Fanny, Mecerodová Marina, Vlachová Valerie

Boháček Matyáš, Chadraba Denis, Šťasta Jáchym, Vrba Daniel, Vrba Natanael, Fritz Ondřej, Kuchař Tomáš, Lesák Mikuláš, Luong Martin, Petryk Daniel, Urbanovský Lukáš.

— Mgr. Pavlína Trúsiková —

18. 4. 2017 | přečetlo 12 lidí | ↑ zpět nahoru

Hmotnost

Ve fyzice v šestých ročnících jsme zavedli další fyzikální veličinu – hmotnost. Už víme, jak se hmotnost značí, jaká je základní jednotka a umíme jednotky hmotnosti mezi sebou převádět. Proto jsme se pustili do další laboratorní práce, v pořadí již třetí. Úkolem bylo na rovnoramenných vahách zjistit hmotnosti zadaných předmětů. Nebylo to vůbec jednoduché, jelikož váhy bylo potřeba nejprve seřídit. Na konci hodiny si žáci zadané předměty převážili na váze digitální. Nejmenší odchylky se pohybovaly v řádech miligramů.

— Mgr. Magdalena Neplechová —

16. 4. 2017 | přečetlo 12 lidí | ↑ zpět nahoru

Adrenalin na Bobovce

První jarní výlet expedičního kroužku vedl do Mariánského údolí na nově otevřenou „Bobovku“. Protože bylo krásné počasí a my si chtěly užít rozkvetlé přírody, naplánovaly jsme trasu z Ochozu, dlouhou asi 8 km. Vydaly jsme se pěšky přes Říčky-koupaliště a Muchovu boudu až k rybníkům v Mariánském údolí. Po cestě jsme udělaly několik zastávek, abychom si odpočaly a doplnily energii. Ke Kadlcovu mlýnu jsme dorazily asi po dvou hodinách a podařilo se nám ještě stihnout celkem krátkou frontu na bobovou dráhu. Na druhou jízdu jsme si musely počkat, protože zájemců o adrenalinovou jízdu začalo rychle přibývat. Třetí jízdu už jsme vzdaly a raději se zašly občerstvit do Eldoráda. Domů jsme se vrátily o hodinu později, než bylo plánováno, ale příjemně unavené a jarně naladěné.

— Mgr. Marcela Marková —

12. 4. 2017 | přečetlo 17 lidí | ↑ zpět nahoru

Sběr papíru

Ve dnech 27. 4. a 28. 4. 2017 se uskuteční sběr starého papíru. Odevzdávat se bude vždy od 7.00 do 7.50 za výdejnou obědů (vchod na školní pozemek). Všechny balíky musí být svázané!

Děkujeme všem rodičům za podporu.


— žákovský parlament —

11. 4. 2017 | přečetlo 58 lidí | ↑ zpět nahoru

Velikonoční dílna pro rodiče a děti ve 3.B

Na  středu 29.3. odpoledne  jsme si naplánovali Velikonoční dílnu pro rodiče a děti ve 3.B. Děti si s pomocí rodičů vyrobily velikonoční dekorace, které si mohly odnést domů. Na program přišlo 12 dětí a 10 rodičů. Nejvíce se všem povedly květináče ozdobené ubrouskovou technikou, krásné byly i ovečky ušité z plsti a děti se vyřádily při výrobě přáníček se slepičkou. Rodiče si na chvíli odpočinuli a užili si společné chvilky se svými dětmi, ochutnali jsme výborný raw dort, který přinesla paní Kubíčková, a naladili jsme se na příchod jarních svátků.

— Mgr. Jana Škrdlová a Bc. Tereza Čechová —

6. 4. 2017 | přečetlo 24 lidí | ↑ zpět nahoru

Volné termíny v tělocvičně

Dovolujeme si vás upozornit na volné termíny k pronájmu tělocvičny:

 • pondělí 15,00 - 16,00 hod;
 • úterý 16,30 - 17,30 hod;
 • středa 20,00 - 21,30 hod;
 • čtvrtek 18,00 - 20,00 hod;
 • pátek 15,00 - 18,00 hod a 19,15 - 21,00 hod.

V odpoledních hodinách nabízíme k pronájmu také školní hřiště (v době od 16,00 - 20,00 hod).

Podrobné informace lze získat u paní hospodářky ing. Barbory Odehnalové na e-mailu sekretariat@zsrehorova.cz nebo telefonním čísle 548 422 951.

— vedení školy —

3. 4. 2017 | přečetlo 18 lidí | ↑ zpět nahoru

Karneval „V zámku a v podzámčí“

Poslední březnový čtvrtek se školní družina proměnila v pohádkový zámek, na kterém se právě konal ples. Zdejší princové Monik, Radůs, Danduš, Leonard a Terezínek si vybírali nevěsty mezi urozenými princeznami, které ve svých krásných šatech na bál dorazily. Nejen ony, ale i spoustu pozvaných rytířů, princů, králů a dalších masek přispěchalo tančit s princi a plnit jejich tajná přání, jako např. opravit rozbořenou zámeckou zeď nebo rozesmát šíleně smutnou princeznu. Nechyběl zahradník Václav, který spolu s ostatními rytíři a princi zavazoval pyšným princeznám střevíčky. Malá čarodějnice Sophie všechny očarovala, aby měli přesnou mušku při dobývání hradu. Na závěr proběhla tombola. Komu přálo štěstí, vyhrál drobnou věcnou cenu.

Těšíme se na další družinové akce. 

— vychovatelky ŠD —

3. 4. 2017 | přečetlo 20 lidí | ↑ zpět nahoru

Přírodovědný seminář v muzeu

V rámci seminářů v 7. třídě navštěvujeme různé výstavy, absolvujeme exkurze a výukové programy, zpracováváme projekty, prostě seznamujeme s přírodou různými způsoby.

V březnu jsme navštívili Moravské zemské muzeum, tedy jeho stálou expozici v Biskupském dvoře nazvanou Fauna Moravy. Tvoří ji mnoho preparátů lihových, plastových, dermoplastických (vycpaných), ale i živé ryby. Ačkoliv tato expozice pochází již z 60. let 20. století, je stále velice poučná a zajímavá i v dnešní „digitální“ době.

Žáci viděli všechny skupiny obratlovců od kruhoústých (mihule), přes ryby, obojživelníky, plazy, ptáky i savce, a pana průvodce častovali zajímavými otázkami. Nakonec si od něj vysloužili velkou pochvalu za své znalosti a zájem, ke které se samozřejmě připojuji i já.

 

— Mgr. Veronika Foralová —

31. 3. 2017 | přečetlo 21 lidí | ↑ zpět nahoru

Projekt „Múj prvňáček“

Po delší době se třídy 1.A a 6.B sešly ke společné práci v celoročním projektu.

Společně jsme přemýšleli nad dárkem pro naše maminky a nakonec jsme se rozhodli opět pracovat s keramickou hlínou.

V rámci výtvarné výchovy jsme vytvořili ptáčky, které po přepálení dozdobíme sklem.

Kamarádi ze 6. třídy pomohli prvňáčkům hlínu vyválet, dotvoření ptáčka už zvládl každý sám. U práce bylo velice rušno, ale také veselo.

— děti 1.A 6.B, Mgr. Dana Bryksová, Mgr. Helena Marholdová —

31. 3. 2017 | přečetlo 30 lidí | ↑ zpět nahoru

Školní kolo soutěže v Aj – ENGLISH JUNGLE

V pondělí 27.4. se děti z 1. a 2. tříd zúčastnily soutěžního klání v recitaci a zpěvu v AJ.

Nejdříve však proběhla v předcházejícím týdnu třídní kola a teprve tři nejúspěšnější soutěžící z každé třídy postoupili do kola školního.

Slyšeli jsme celou řadu krásných písní a přednesů. Některá vystoupení byla vyšperkována pohybem a porota měla velmi těžkou práci s vyhodnocením těch nejlepších.

Po těžkém rozhodování dospěla porota ve složení: paní uč. H. Marholdová, paní uč. M. Filakovská a paní uč. M. Pařízková k tomuto pořadí:

1. třídy

 • 1. Nikola Adamíková
 • 2. Anna Marie Blaháková
 • 3. Lukáš Jirásek 

2. třídy

 • 1. Vojtěch Lojek
 • 2. Filip Borovec
 • 3. Kateřina Švástová 

Všechny děti moc chválíme za jejich krásná vystoupení, která jsou rok od roku lepší, a vítězům moc blahopřejeme. Ve středu 19.4. budeme jednomu zástupci z každého ročníku držet palce v městském kole této soutěže.

— Mgr. Renata Sléhová, Mgr. Bohdana Zapletalová —

30. 3. 2017 | přečetlo 35 lidí | ↑ zpět nahoru

Velikonoční věneček

Po zimní pauze jsme se opět s dětmi z 5.B. vydali do nedalekého CVČ Sluníčko. Název Sluníčko byl v ten den opravdu příhodný, protože nás sluníčko opravdu doprovázelo po naší cestě tam i zpět. S příchodem jara a blížícími se velikonocemi se nabízí velké množství témat pro výrobu ozdob a dárků. Děti si měly možnost vyrobit krásný velikonoční věneček, který může sloužit jako ozdoba na právě blížící se velikonoční svátky. Tento výrobek se všem moc povedl.

— Mgr. Noraq Jungmannová —

30. 3. 2017 | přečetlo 25 lidí | ↑ zpět nahoru

Babylon - městské kolo

Městské kolo soutěže ve čtenářské gramotnosti proběhlo dne 7. 3. 2017 v Tyršově základní škole. Ze všech brněnských škol se zde sjelo kolem tří stovek žáků 5. – 7. ročníků. Naši školu reprezentovali čtyři žáci, kteří měli za úkol pochopit přečtený text, správně použít a doplnit různé informace apod. V kategorii 5. třída (145 žáků) bylo možno získat maximálně 45 bodů, úspěšným řešitelem byl žák, který dosáhl alespoň 36 bodů. V kategorii starších žáků (140 účastníků) byl maximální počet bodů 55, úspěšným řešitelem se stal žák, který dosáhl alespoň 44 bodů. A jak jsme dopadli?

5. třídaJan Lojek7. místo (40 bodů)
5. třídaTomáš Kuchař14. místo (34,5 bodů)
5. třídaAdéla Borkovcová31 bodů
6. třídaMatěj Pyšný42 bodů

I přes to, že jsme nedosáhli na stupně vítězů, gratulujeme našim reprezentantům a budeme jim držet palce v dalších ročnících soutěže.

— Mgr. Tereza Friedl —

29. 3. 2017 | přečetlo 21 lidí | ↑ zpět nahoru

Nakrmte Xenu

K nakrmení naší literární kozy Xeny nepotřebujeme čerstvou trávu, ale informace. Xena miluje knížky, jména spisovatelů, ilustrátorů a názvy nakladatelství. Díky pravidelnému přísunu informací v hodinách literární výchovy se jí výborně daří a pečlivě střeží naši literární galerii, kde visí plakáty, ze kterých čerpáme zajímavosti ze života a tvorby. A jak to všechno probíhá? Každou ukázku z učebnice, referát o knize a mluvené slovo zapíšeme na nástěnku, kde má každá třída vymezen svůj prostor. Postupně tak vzniká sbírka jmen, se kterými budeme dále pracovat – vyhledávat data narození a další díla, třídit podle historických období a směrů. V případě, že nám informace z plakátů nestačí, bereme na pomoc encyklopedie a využíváme internet. Obrázky a ukázky si můžeme přehrát na interaktivní tabuli, protože k hodinám literatury využíváme učebnu výtvarné výchovy.

Literatura nás prostě baví!

— 6.B, 7.tř., 8.tř. + Mgr. Tereza Friedl —

29. 3. 2017 | přečetlo 19 lidí | ↑ zpět nahoru

Bajky v 3.C a v 5.A

V úterý 28. 3. navštívila 3.C knihovnu, kde zjistila, co je tam nového a také si všichni žáci popovídali s paní knihovnicí o bajkách. Žáci si připomněli, co to vlastně bajka je, rozdělili se do skupinek, přečetli si bajky a vždy zbytku třídy svoji bajku zahráli. Moc se u toho nasmáli. 

Už dříve si i žáci 5.A povídali o bajkách. V pracovních činnostech si vytvořili loutku a po skupinkách vymysleli a nacvičili svoji vlastní bajku. Poté si bajky navzájem zahráli, řekli si ponaučení, které z nich plyne a vybrali dvě, které byly nejlepší.

Tyto dvě nejlepší bajky ve středu 29. 3. žákyně 5.A zahrály třídě 3.C. Třeťákům se bajky moc líbily.

— Mgr. Barbora Pokorná —

29. 3. 2017 | přečetlo 25 lidí | ↑ zpět nahoru

Bezpečně v kyberprostoru

Krajský úřad Jihomoravského kraje vyhlásil výtvarnou a literární soutěž na téma nebezpečí v kyberprostoru. Z naší školy se zapojili žáci 6. – 7. tříd. Velice nás potěšily výsledky a pozvání na slavnostní vyhodnocení, které proběhne v úterý 16. 5. v 10:00 v divadle Barka. Do soutěže bylo zasláno velké množství soutěžních prací, a proto se pořadatelé rozhodli, že udělí více prvních, druhých i třetích míst v jednotlivých kategoriích.

 • Kategorie plakát:
 • 1. místo - Viktor Zajíček + Tomáš Šafránek (7. třída)
 • 2. místo - Ladislav Urban (7. třída)
 • 3. místo - Kristýna Kovaříková (7. třída), Veronika Maštalířová (6.B)

Na předávání cen se určitě vydáme s celou sedmou třídou a následně vám přineseme reportáž z průběhu celé akce.

— Mgr. Tereza Friedl —

28. 3. 2017 | přečetlo 20 lidí | ↑ zpět nahoru

Den předškoláků

Odpoledne plné zábavy, her, poučení a poznání - to je naše tradiční a oblíbená akce - Den předškoláků. Ve čtvrtek 9. března se předškoláci se svými rodiči vydali na průzkum naší krásné školy. Připravená stanoviště, na kterých na děti čekali učitelé s pomocníky z řad žáků, nabízela výrobu ozdoby na tužku a kytičky na špejli, hraní na interaktivní tabuli, zkoušku výukových programů na PC, skládačky a jiné stolní hry, anglické pexeso, praktickou zkoušku hudebních nástrojů, opičí dráhu v tělocvičně, pokusy v učebně fyziky a chemie a mnoho dalších.

Každý z předškoláků si z akce odnesl nejen mnoho zážitků, ale také sladkou odměnu a pamětní list, na který se sbírala razítka za splněná stanoviště.

Na všechny předškoláky se těšíme u zápisu konaného ve dnech 6. – 8. dubna.

— Mgr. Tereza Friedl —

28. 3. 2017 | přečetlo 33 lidí | ↑ zpět nahoru

Matematický Klokan

V minulém týdnu se na naší škole konala soutěž Matematický Klokan. Celkem 31 odvážných žáků z 6. – 9. třídy mělo za úkol vyřešit během jedné hodiny 24 úloh.

Nejlepšími řešiteli se stali:

kategorie BENJAMÍN

 • 1. Ondřej VIKLICKÝ, 6.B
 • 2. Vojtěch SLAVÍK, 6.B
 • 3. Veronika MEJTSKÁ, 6.A

kategorie KADET

 • 1. Natálie STEJSKALOVÁ, 8. třída
 • 2. Terezie JURZOVÁ, 9. třída
 • 3. Jiří RYBÁŘ, 8. třída

Všem žákům děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme.

— Mgr. Magdalena Neplechová —

27. 3. 2017 | přečetlo 25 lidí | ↑ zpět nahoru

Dějiny umění hravě

Nedílnou součástí hodin výtvarné výchovy jsou dějiny umění. Žáci šestých ročníků se seznamovali s historií Egypta a Říma. Informací a obrázků bylo mnoho, ale nás nejvíce zajímala móda.

Žáci 6.B utvořili čtyři skupinky a plni nápadů se dali do práce. Měli za úkol nakreslit lidskou postavu a tu následně "obléci" do dobového kostýmu. Výběr vhodných materiálů a výroba doplňků nám sice zabrala několik hodin, ale výsledek stál za to.

Postavy a plakáty jsou součástí stálé expozice dějin v zeleném patře.

— Žáci 6. B + Mgr. Tereza Friedl —

28. 3. 2017 | přečetlo 23 lidí | ↑ zpět nahoru

6.A ve stínu pyramid

6.A pátrala v historii Egypta. Každý žák si vybral jednu zajímavost a tu zpracoval výtvarně a 

textově. Informace vyhledávali v učebnicích dějepisu, v knihách o umění, na pracovních listech a na internetu.

Krásné obrázky doplněné komentáři jsme nalepili na dva obrovské plakáty a ty samozřejmě vystavili v našem výtvarném patře.

— Žáci 6. A + Mgr. Tereza Friedl —

27. 3. 2017 | přečetlo 22 lidí | ↑ zpět nahoru

Škola našich předků

Žáci 6.B se několik hodin slohu věnovali velmi zajímavému tématu. Měli za úkol zjistit od svých babiček a dědečků, jaké to bylo tenkrát, když chodili do školy. Někteří žáci přinesli pečlivě zpracované zápisky z vypravovaní, jiní stará vysvědčení, fotografie, učebnice, sešity a jiné pomůcky.

Skupiny své materiály pročítaly, třídily informace a vybíraly to nejzajímavější. Výsledky bádání byly zaznamenány na plakáty, které jsou vystaveny v zeleném patře.

Na závěr projektu nás autoři seznámili se svými poznatky. A co je nejvíce překvapilo? Do školy se chodilo i v sobotu, ve třídách nebylo tak barevně jako nyní, do tělocviku se nosil jednotný cvičební úbor, dostávalo se rákoskou, psalo se inkoustem...

— 6.B + Mgr. Tereza Friedl —

26. 3. 2017 | přečetlo 20 lidí | ↑ zpět nahoru

Barokní architekti

Prostřednictvím žáků osmého ročníku jsme se ve výtvarce přenesli do 17. - 18. století. Na několik hodin jsme se stali architekty a navrhovali barokní kostely a jiné stavby. Cihly a maltu jsme nahradili kartony, nůžkami, řezáky a lepidly. Byla to velká dřina, ke které bylo potřeba prostudovat množství inspirativních materiálů.

Hotové stavby jsou krásné i díky nim jsme si uvědomili, že baroko určitě nebyla nuda. S obdivem jsme se pomyslně poklonili všem skutečným architektům tohoto uměleckého slohu – Jan Blažej Santini-Aichel, František Maxmilián Kaňka, Kilián Ignác Dientzenhofer, Jan Fišer z Erlachu a mnoho dalších.

— Žáci 8. třídy + Mgr. Tereza Friedl —

25. 3. 2017 | přečetlo 21 lidí | ↑ zpět nahoru

Milujeme Polárku!

Každý měsíc vyráží milovníci umění na výpravu za dalšími uměleckými kusy. Naše sbírka se rozrostla o skvělá představení, která můžeme jen a jen doporučit.

V představení Cirkus unikum jsou spojeny loutky a herci. A rozhodně se nejedná pouze o představení pro malé děti. Na své si přijdou všechny věkové kategorie. Při sledování máte chuť vběhnout na podium a zpívat a radovat se s účinkujícími.

Doporučujeme pro obrovské množství energie a úžasné písničky se živou kapelou.

Český středověk pobaví a zároveň poučí. Uslyšíte tklivé dvojhlasy o nehynoucí lásce Boženy a Oldřicha, spatříte historickou soutěž o českých panovnících a necháte se vtáhnout do rytmu rapu, který obsáhne zajímavosti a drby o knížatech a králech.

Doporučujeme pro humor a zábavnost.

Kam až může zajít hluboká sourozenecká láska? Co je schopen jeden pro druhého obětovat? Odpovědi na tyto otázky naleznete v představení na motivy knihy A. Lindgrenové – Bratři Lví srdce.

Doporučujeme pro velkou porci emocí.

To vše a mnohem více nabízí naše milované a nejoblíbenější divadlo POLÁRKA!!!

Příště se k nám přidejte i vy, vyrážíme jednou za měsíc a naše řady se rozrůstají o rodiče a sourozence. Chystáme se na klasiku v moderním pojetí. Máchův Máj – Hynku! Vilému! Jarmilo! bude mít derniéru a my si ji nenecháme ujít.

— Mgr. Tereza Friedl —

24. 3. 2017 | přečetlo 20 lidí | ↑ zpět nahoru

LVK 2017 (Červená Voda)

Jaro už nám klepe na dveře, mnozí žáci a instruktoři jsou však stále ještě v myšlenkách na horách. Lyžařský výcvikový kurz byl výjimečný nejen velkým počtem účastníků, ale i pěknými lyžařskými výkony žáků a nabitým doprovodným programem. Je neuvěřitelné, jak obrovské pokroky udělali za týden lyžníci z třetího družstva, kteří povětšinou na začátku týdne stáli poprvé na lyžích a na konci už hravě řezali obloučky na červené sjezdovce.

Dvojka s instruktorkou Petrou přešla od smýkaného oblouku k pilování carvingového stylu a byla radost pohledět, jak je jejich styl den ode dne lepší. No, a „machři z jedničky“? Už jste někdy viděli lyžaře, který při sjezdu leží skoro na sněhu? Jednička nám předvedla, jak to dělají funcarvoví profíci.

I letos proběhla na kurzu výuka snowboardingu, kterou měla na starost instruktorka Barča. Své dovednosti na prkně mohli zdokonalit nejen zkušení prknaři, ale i úplní začátečníci. Večer byly pro žáky připraveny přednášky - lyžařská výstroj, výzbroj, pravidla FIS a vědomostní kvíz. Dostatek relaxu a zábavy zaručoval také večerní karneval nebo závěrečná „Valentýnská“ diskotéka.


LVK 2017

— Mgr. Vilém Nejezchleb —

24. 3. 2017 | přečetlo 47 lidí | ↑ zpět nahoru

Vybíjená pro třeťáky

V úterý 21. 3. se uskutečnila vybíjená pro všechny třetí třídy naší školy. Děti podaly skvělé výkony.

— Jáchym Šťasta, 5.A —

23. 3. 2017 | přečetlo 37 lidí | ↑ zpět nahoru

Okénko do školní družiny

Veselá módní přehlídka

Přehlídka modelů společenských, vycházkových, domácích, ale i extravagantních…to vše bylo k vidění na veselé módní přehlídce, která proběhla 25. 1. v sále školy. Vtipná prezentace  modelů,  správné držení těla a dokonalá chůze po módním molu vytvořila úžasnou atmosféru této přehlídky.

 

Taneční soutěž

Hudba nás provází na každém kroku. Umět se pohybově přizpůsobit rytmu a vymyslet taneční kreace není vůbec jednoduché, ale vše se dá naučit. O tom nás přesvědčili účastníci soutěže, která proběhla 1. února.  Soutěžilo  se v kategorii  jednotlivec, kde první místo obsadila Anastázie Macur - 2.třída  a v kategorii skupina, kde na prvním místě se umístila děvčata Julie Quittová, Lucie Lesáková a Hana Hornová - 3.třída.

 

Družina hledá talent

Soutěž plná dovedností, odvahy a talentu. Každý z nás je něčím výjimečný, každý z nás umí něco jiného. Je jen na nás se nestydět a ukázat toJ. A co bylo k vidění? Hra na flétnu, kouzla, tanec, zpěv, komici v akci, gymnastika a stepování. Za svoje výkony si děti zasloužily velký potlesk a také si odnesly pěkné odměny.

— Radmila Preslová —

22. 3. 2017 | přečetlo 35 lidí | ↑ zpět nahoru

Facebookové stránky

Co zajímavého se děje na základní škole Řehořova? Sledujte a sdílejte nové školní facebookové stránky -  https://www.facebook.com/ZSRehorka/

— Mgr. Monika Vogelová —

4. 11. 2016 | přečetlo 135 lidí | ↑ zpět nahoru

Chcete se o dění na naší škole dozvědět více? Od roku 2004 jsme pro vás napsali už 2260 novinek,
všechny si můžete přečíst v našem archivu →© 2004-2017 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru