Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

Základní škola, Brno, Řehořova 3Naše škola má více jak šedesátiletou tradici. Budova školy se nachází v Brně – Černovicích, v sousedství parku, ukryta v bohaté zeleni. Díky rozsáhlé rekonstrukci, která byla ukončena v roce 2013, je škola zmodernizovaná, plně bezbariérová. Součástí školy jsou pavilon školní družiny s jídelnou, tělocvična, hřiště s umělým povrchem a školní zahrada.
Výchovně-vzdělávací proces probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola s úsměvem – škola pro všechny“. Stavíme na klidné, pohodové atmosféře a na individuálním přístupu k žákům. Ve výuce využíváme metody činnostního učení a prvky daltonského vzdělávacího programu.
Zaměřením na výuku cizích jazyků, informatiky a na sport chceme dosáhnout, aby naši absolventi ovládali počítačovou techniku, byli fyzicky zdatní a ve sjednocené Evropě se bez problémů domluvili.
Výuka angličtiny je povinná pro všechny žáky již od 1. ročníku, od 8. ročníku nabízíme druhý cizí jazyk: němčinu (jako volitelný předmět). Své jazykové znalosti si žáci mohou ověřit při pravidelných výjezdech do zahraničí (Rakousko, Francie, Anglie) a při účasti v mezinárodních projektech.
Spolupracujeme s partnerskou školou Sir Karl Popper Schule ve Vídni, dlouholetou tradici má naše účast v mezinárodním projektu Comenius. Zapojili jsme se i do mailového partnerství evropských škol – e-Twinning. Velký zájem projevují žáci o mezinárodní projekt Globe a environmentální projekty, kde se aktivně podílejí na zkoumání a měření kvality životního prostředí v okolí školy.
Jako jedna z mála škol v Brně nabízíme žákům účast v Cambridgeských zkouškách, které prověřují všechny čtyři jazykové dovednosti v angličtině – čtení, psaní, poslech a mluvení. Tato zkouška vede k získání mezinárodně uznávaného certifikátu.
Výuku informatiky zahajujeme od 5. ročníku. Máme dvě moderně vybavené počítačové učebny, rozšiřujeme počet interaktivních tabulí a jejich využití ve výuce.
Zvýšenou hodinovou dotací posilujeme výuku tělesné výchovy na I. stupni, do sportovních kroužků se mohou zapojit všichni žáci (fotbal, basketbal, atletika, sportovní hry).
Stoprocentní odborná způsobilost učitelů se odráží na úspěšnosti našich žáků při přijímání na střední školy a víceletá gymnázia. Nadaní žáci dosahují vynikajících výsledků v soutěžích a olympiádách.
Naším hlavním cílem je podpořit přirozenou touhu dítěte po poznání, jeho schopnost pracovat samostatně i v týmu. Žáci jsou vedeni k zodpovědnosti, k sebehodnocení a sebekontrole.
Více informací o škole →

Zobrazit celý text →

Sportovní oddíl Judo

Sportovní oddíl JUDO dětí a mládeže působící na zdejší škole pokračuje ve své činnosti a rád přivítá zájemce z řad žáků zdejší školy k doplnění své členské základny.

Judo je olympijský sport pro kluky i holky, rozvíjející pohybové schopnosti, s příznivým vlivem na rozvoj osobnosti, disciplíny a sebekázně. Soutěže JUDO jsou rozděleny do věkových a hmotnostních kategorií tak, že hendikep vzrůstu, který bývá u jiných sportů, u nás mizí nebo se stává výhodou. Přijďte se za námi podívat a vyzkoušet si trénink. Těšíme se na Vás!

Cvičíme v tělocvičně školy, boční vchod, vlevo od hlavního vchodu školy. Termíny tréninků jsou pondělí od 16:00 do 17:30 hod. a čtvrtek od 16:30 do 18:00 hod. Pro začátek stačí tepláky a tričko-mikina, něco na pití a přezůvky. Cvičíme bosky na žíněnkách.

Kontakt: Bc Jiří Bačovský, tel.: 607556776, e-mail: jwc.brno@seznam.cz, web: http://www.jwcbrno.estranky.cz

— Jiří Bačovský, trenér —

12. 9. 2016 | přečetlo 24 lidí | ↑ zpět nahoru

Můj prvňáček – projekt 1. A, 6. B

Ve čtvrtek 8.9.2016  jsme opět zahájili spolupráci na celoročním projektu, tentokrát mezi třídami 1. A a 6. B. Tento projekt spočívá v pomoci žáků 6. B prvňáčkům v jejich adaptaci na nové prostředí.

Dnes se žáci obou tříd seznámili, a každý šesťák se stal patronem jednoho až dvou prvňáčků.

V další spolupráci budeme pokračovat v průběhu školního roku. Žáci 6. B pomohou prvňáčkům při projektových dnech, při výrobě dárečků na Vánoční jarmark a budou děti navštěvovat i o přestávkách.

— Mgr. Dana Bryksová, Mgr. Helena Marholdová —

12. 9. 2016 | přečetlo 31 lidí | ↑ zpět nahoru

První dalton v 1.A

Ačkoli je to teprve týden, co děti 1.A usedly do školních lavic, vyzkoušeli jsme si ve čtvrtek 8.9. práci v daltonu.

Nejdříve jsme si vysvětlili pravidla činnosti a potom už jsme se s chutí pustili do práce. Čekali na nás pracovní listy z českého jazyka a matematiky. Ti šikovnější splnili i úkol pro šikulky – spojovačku čísel do 10. Za tuto práci dostali sladké lízátko.

Všem si první práce v daltonu podařila, téměř všechny děti získaly plný počet bodů. A to si ještě stihla většina dětí v závěru dvouhodinové práce pohrát s hračkami a stolními hrami ve třídě.

— Mgr. Dana Bryksová —

9. 9. 2016 | přečetlo 23 lidí | ↑ zpět nahoru

Kroužky pro školní rok 2016/2017

Vážení rodiče, dovolujeme si vám představit nabídku kroužků pro děti na právě začínající školní rok.

č.názevročníkvyučujícídenčas
1.Náboženství1.-2.Gabriela Marošovápondělí

13.15-14.00

2.Matematika9.Magdalena Neplechovápondělí14.00-14.45
3.YLE KET7.-9.Miroslava Žákovápondělí14.00-14.45
4.Learning English8.-9.Magdalena Pařízkovápondělí14.00-14.45
5.Věda nás baví2.-5.Věda nás baví o.p.s.pondělí15.00-16.00
6.úpolové sporty, judo1.-9.Jiří Bačovskýpondělí16.00-17.30
7.YLE STARTERS3.Alena Girtováúterý13.00-13.45
8.Náboženství3.-5.Gabriela Marošováúterý13.15-14.00
9.Kreativ3.-5.Renata Sléhováúterý13.15-14.00
10.Keramika1.-2.Bohdana Zapletalováúterý13.30-15.00
11.Learning English6.-7.Magdalena Pařízkováúterý14.00-14.45
12.Sborový zpěv6.-9.Martina Filakovskáúterý14.00-14.45
13.Moderní gymnastikaŠD, 1.-4.Monika Ferencováúterý15.30-16.30
14.Lidový tanec1.-9.Helena Marholdováúterý17.30-18.30
15.Street Dance5.Magdalena Pařízkovástředa13.00-13.45
16.Flétna pro začátečníky1.-2.Jana Škrdlovástředa13.00-13.45
17.YLE MOVERS5., 7.Helena Marholdovástředa14.00-14.45
18.Francouzský jazyk5.-7.Martina Palovástředa14.00-14.45
19.Zumba© Kids jr2.-8.Monika Vogelovástředa15.20-16.05
20.DivadýlkoŠD, 1.-3.Radmila Preslovástředa15.30-16.30
21.Atletika1.-5.VSK MU Brnostředa15.30-16.30
22.Český jazyk9.Marcela Markováčtvrtek12.50-13.35
23.Keramika2.-9.Bohdana Zapletalováčtvrtek13.30-15.00
24.YLE STARTERS4.Miroslava Žákováčtvrtek13.00-13.45
25.Úpolové sporty, judo1.-9.Jiří Bačovskýčtvrtek16.30-17.30
26.Lidový tanec1.-9.Helena Marholdováčtvrtek17.30-18.30
27.Atletika1.-5.VSK MU Brnopátek14.00-15.00
28.Spolek přátel umění7.-9.Tereza Friedl1× měsíčně
29.Expediční6.-9.Marcela Markovávíkendy 1× měsíčně
30.Literární (To si piš!)6.-9.Kateřina Korčáková14.00-14.45
31.Dobře ty!8.-9.Kateřina Korčákovádle domluvy

9. 9. 2016 | přečetlo 27 lidí | ↑ zpět nahoru

Chcete se o dění na naší škole dozvědět více? Od roku 2004 jsme pro vás napsali už 2147 novinek,
všechny si můžete přečíst v našem archivu →© 2004-2016 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru