Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

úvod » English »

KET

Školní rok 2016/2017

Cambridge zkoušky v ZŠ Řehořova

Dne 2. 6. 2016 proběhly v naší škole Cambridge zkoušky pro děti, tzv.  YLE zkoušky v kategorii Starters a Movers. Tyto zkoušky organizovala British Council, tj. Britská rada.  Zkoušky v kategorii Starters skládali žáci 4. a 5. tříd a v kategorii Movers žáci 6. a 7. tříd. Testovány byly čtyři jazykové dovednosti: čtení a psaní s porozuměním, poslech s porozuměním a konverzace v anglickém jazyce.  Všech 28 žáků složilo po dvouleté přípravě zkoušku s výborným prospěchem.  Certifikáty, které jsou vydávány přímo v Cambridge, jim budeme slavnostně předávat dne 12. 10. v aule školy za účasti rodičů a pozvaných hostů.

Někteří žáci 8. a 9. ročníku skládali rovněž Cambridge zkoušku, a to ve vyšší úrovni, v úrovni KET for Schools.  Také oni u této zkoušky uspěli a obdrželi certifikát z Cambridge v Anglii.

Všem úspěšným zájemcům o anglický jazyk srdečně blahopřejeme.

— Mgr. Miroslava Žáková, koordinátorka kurzů YLE ve škole —

30. 9. 2016 | přečetlo 183 lidí | ↑ zpět nahoru

Školní rok 2015/2016

Cambridge zkoušky - YLE a KET for Schools

V tomto školním roce končí u nás ve škole dvouletý přípravný kurz ke Cambridge zkouškám z anglického jazyka. Zájemci z řad 4. - 9. ročníku mohou skládat závěrečné zkoušky.

Dne 28. 6. 2016 proběhnou zkoušky jazykové úrovně KET for Schools, ke kterým se přihlásili 4 žáci z osmé třídy a 2 žáci z deváté třídy. Mladší žáci budou mít možnost složit 2. 6. 2016 tzv. YLE zkoušky – Young Learners Exams. O tuto zkoušku projevilo zájem celkem 29 dětí z naší školy, z toho 16 v úrovni Starters a 13 v úrovni Movers.

Zkoušky organizuje Britská rada (British Council) na půdě naší školy. Žáci budou testováni v těchto dovednostech:  reading and writing (čtení s porozuměním), listening (poslech) a  speaking (řečový projev). Výsledky bude hodnotit univerzita v anglickém Cambridge, která následně vystaví všem zúčastněným závěrečné certifikáty. Všem zapojeným žákům naší školy budeme držet palce.

GOOD LUCK!              

— učitelky kurzů - Mgr. Žáková, Mgr. Marholdová, Mgr. Girtová, Mgr. Pařízková —

25. 5. 2016 | přečetlo 211 lidí | ↑ zpět nahoru

Školní rok 2014/2015

Certifikáty z mezinárodních zkoušek v anglickém jazyce - YLE a KET for Schools

Ve čtvrtek 18.9. 2014 proběhlo na naší škole slavnostní předání certifikátů z Cambridge zkoušek. Akce se zúčastnili nejen žáci a jejich rodiče, ale rovněž někteří hosté. Za ÚMČ Brno Černovice přišla úspěšné žáky pozdravit paní místostarostka, Bc. Petra Quittová, za Odbor školství Magistrátu města Brna pan PhDr. Tomáš Jilčík a za British Council Mgr. Lada Pokorová.

Celý program moderovala v anglickém jazyce děvčata z 9.A, Lucie Poláková a Veronika Moravcová. V úvodu přítomné hosty uvítal ředitel školy., Mgr. Josef Binek. Mirek Pokorný z 9.B přítomným představil naši školu a krátce pohovořil o zkouškách, které žáci skládali. Dále následovalo vystoupení žáků prvního stupně, J. Kučerové,T. Rohovského a V. Zajíčka z 5.třídy a scénka v podání žáků 8. ročníku, G. Balda a V. Kosa. Všechna vystoupení i moderování probíhala v angličtině.

Na závěr byly předány certifikáty žákům ze zkoušek YLE a KET for Schools. Všech 28 žáků, kteří zkoušky absolvovali, obdrželi za své skvělé výsledky certifikát z univerzity Cambridge, v Anglii.

CONGRATULATIONS ON PASSING THE EXAM !!

— Mgr. M. Žáková, Mgr. A. Girtová —

29. 9. 2014 | přečetlo 441 lidí | ↑ zpět nahoru

Slavnostní předání certifikátů z Cambridge zkoušek

Ve čtvrtek 18. 9. 2014 budeme předávat žákům naší školy certifikáty z Cambridge zkoušek. Slavnostní předání proběhne v sále v 5. patře, začátek je v 16.00 hodin.

Tyto zkoušky z anglického jazyka skládalo v červnu 2014 celkem 32 žáků, z toho 4 žáci z jiných brněnských škol. Zkouška probíhala ve všech úrovních YLE - Starters, Movers a Flyers. Všichni naši žáci náročnou zkoušku zvládli, většina z nich na výbornou. Velmi úspěšní byli i dva starší žáci, kteří složili zkoušku KET for Schools s vyznamenáním a Univerzitou v Cambridge jim byla uznána jazyková úroveň B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Všem úspěšným účastníkům kurzu gratulujeme.

WELL DONE! EXCELLENT!

— Za tým vyučujících Mgr. Miluše Hlaváčková, Mgr. Miroslava Žáková, Mgr. Alena Girtová —

9. 9. 2014 | přečetlo 421 lidí | ↑ zpět nahoru

Školní rok 2013/2014

Cambridge zkoušky na ZŠ Řehořova

Talentovaní žáci z anglického jazyka navštěvují na naší škole Cambridge kursy, kde se připravují ke složení zkoušky v různých úrovních. Tyto kursy jsou dvouleté a jsou pořádány pod záštitou Britské Rady – British Council.

AJ učíme podle Oxfordských učebnic a trénujeme všechny jazykové úrovně, potřebné ke zkoušce, tj. čtení s porozuměním, poslech, gramatické struktury a mluvení.  Kursy pořádáme již šestým rokem a ve školní, roce 2013-14 končíme další dvouleté běhy. Jazykové kursy budou zakončeny složením Cambridge zkoušky na úrovních YLE Starters, Movers, Flyers. Tyto kursy odpovídají jazykovým znalostem na úrovni A1 podle společného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky.

Starší žáci, kteří jsou velmi šikovní, mohou skládat zkoušku KET for Schools. Tato zkouška odpovídá úrovni A2, podle již zmíněného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky. Zkoušky se uskuteční v měsíci červnu. Po úspěšném zvládnutí zkoušky žáci obdrží příslušný certifikát z Cambridge University v Anglii. Všem, kteří se zkoušek zúčastní, držíme palce.

— Mgr. M.Hlaváčková, Mgr. M. Žáková, vyučující kursů —

21. 1. 2014 | přečetlo 507 lidí | ↑ zpět nahoru

Školní rok 2012/2013

Cambridge kurs – KET for Schools

English is what we do

Od října 2012 běží na naší škole další přípravné kursy ke Cambridge zkouškám. Vedle již tradičních kursů pro mladší žáky, tzv. YLE, jsme letos nově zahájili výuku vyšší úrovně, která je určena pro starší žáky.

Jedná se o kurs KET for SCHOOLS. Je to dvouletá přípravka, která by měla vést nadané angličtináře ke zkoušce KET for Schools. Žáci v tomto kursu pracují podle doporučené učebnice New Headway Elementary a trénují si rovněž čtyři základní jazykové dovednosti, které jsou součástí závěrečné zkoušky. Jedná se o Reading – čtení s porozuměním, Listening – poslech s porozuměním, Writing – psaní a Speaking – mluvení. Tento kurs organizuje British Council, což je Britská rada, která má záštitu nad Cambridge kursy a rovněž pořádá závěrečné zkoušky.

Příprava k vyšší úrovni zkoušek je náročná a kromě docházky do kursů se rovněž předpokládá pravidelná domácí příprava studentů a zájem o anglický jazyk. Všem pilným studentům přejeme mnoho úspěchů při studiu anglického jazyka.

— Mgr. Miroslava Žáková —

18. 12. 2012 | přečetlo 598 lidí | ↑ zpět nahoru

««

»»»|
««

»»»|


© 2004-2018 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru