Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

úvod » Projekty »

Partnerství s Vídní

Školní rok 2015/2016

Návštěva z Vídně na naší škole

Dne 16. 6. 2016 navštívili naši školu žáci a učitelé z partnerské školy Sir Karl Popper Schule ve Vídni.

V dopoledních hodinách jsme našim kamarádům ukázali některé brněnské památky a významná místa, jako např. chrám na Petrově, hrad Špilberk, náměstí Svobody a Zelný trh. Žáci 6. třídy si připravili celý výklad v anglickém jazyce a trénovali svůj přednes a „průvodcování“ v hodinách anglického jazyka.

V odpoledních hodinách probíhal program na naší základní škole. Zde čekalo na rakouské kamarády malé občerstvení a potom kvíz o České republice a Brně, který si připravili žáci 6. ročníku. Vítězové kvízu obdrželi drobné dárečky. Děti si také vzájemně vyměnily dopisy.

Poslední částí našeho programu bylo sportovní odpoledne na školním hřišti. Žáci obou škol si zahráli fotbal a vybíjenou. Někteří si také kreslili křídami na chodníku. V 16.30 jsme se s našimi hosty rozloučili a zamávali jim. Další společné setkání jsme naplánovali na prosinec 2016, kdy se setkáme na adventních trzích ve Vídni.

— Mgr. Miroslava Žáková —

21. 6. 2016 | přečetlo 193 lidí | ↑ zpět nahoru

Spolupráce s partnerskou školou Sir Karl Popper Schule Wien

Ve školním roce  2014-15  pokračovalo naše partnerství se školou Sir Karl Popper Schule ve Vídni, které jsme zahájili již ve šk.roce 2007/08.

V průběhu školního roku jsme vyrobili a vzájemně si poslali již tradiční vánoční a velikonoční přáníčka. Žáci a učitelé obou škol se setkali během školního roku celkem dvakrát. V prosinci, 2014 proběhlo první setkání na vánočních trzích ve Vídni. Během společně stráveného dne jsme navštívili vídeňský parlament, kde jsme se dozvěděli něco o historii této významné vídeňské památky a také o současném dění v parlamentu. Celý výklad probíhal v angličtině a částečně i v němčině. Poté, v odpoledních hodinách, následovala návštěva vánočních trhů u radnice a nákup dárečků. Výletu do Vídně se zúčastnil rovněž anglický rodilý mluvčí, p. Robert Collett, který v tomto šk.roce na naší škole působil a také  se podílel na přípravě programu a organizaci zájezdu.

Další setkání proběhlo v květnu 2015 u nás v Brně. Hostitelem byla tentokrát naše škola a rozhodli jsme se vzít naše partnery do populárního brněnského vědeckého centra pro děti a mládež, do centra VIDA na brněnském výstavišti. Celá akce sklidila velký úspěch. Programy jsou zde interaktivní, takže žáci si mohou sami vyzkoušet různé pokusy a zjistit, jak některé technické jevy a záhady vlastně probíhají. Odpoledne jsme potom strávili v naší základní škole a společně absolvovali lekce angličtiny s rodilým mluvčím p. Collettem a p. učitelkou Girtovou a Žákovou. Lekce byly připraveny zábavnou formou a společně si žáci procvičili své anglické komunikační dovednosti. Po hodině angličtiny následovaly sporotvní aktivity na školním hřišti. Zájemci si zahráli fotbal a vybíjenou, někteří si jen tak povídali a nebo kreslili barevnými křídami na venkovní dlažbě. Každý si našel aktivitu, která se mu líbila.

Další společné setkání máme naplánováno na prosinec 2015. V tomto termínu se již tradičně setkáme na Adventních trzích ve Vídni a paní učitelky naplánují další společné akce na jarní měsíce roku 2016.

— Mgr. Miroslava Žáková —

24. 9. 2015 | přečetlo 268 lidí | ↑ zpět nahoru

Školní rok 2014/2015

Návštěva z Vídně na ZŠ Řehořova

Dne 19.5.2015 se žáci 5. a 6. ročníku vydali do VIDA science centra na brněnském výstavišti, kde se setkali s žáky z partnerské školy ve Vídni.

Po krátkém pozdravení jsme společně absolvovali zajímavé atrakce a vyzkoušeli si různé fyzikální pokusy, které velmi zábavnou formou umožňují proniknout do tajů a záhad vědy a přírodních zákonů.

V poledních hodinách jsme se vrátili na naši základní školu a po krátké pauze a občerstvení jsme absolvovali společné aktivity v anglickém jazyce. Jednalo se o představování žáků obou partnerských škol. Zábavné řečové aktivity připravil náš anglický asistent Mr. Robert Collett.

Na závěr společně stráveného dne následoval sport na školním hřišti. Chlapci si zahráli fotbal a děvčata přehazovanou. Zájemci si rovněž mohli kreslit barevnými křídami na chodník a nebo si vyzkoušet různé jiné aktivity, jako např. tanec s kruhem, skákání přes švihadlo apod. Celý společně strávený den s našimi partnery se nám vydařil a budeme se těšit na další společné setkání a to na vánočních trzích ve Vídni.

— Mgr. Žáková, Mgr. Girtová , Mr. Collett —

25. 5. 2015 | přečetlo 307 lidí | ↑ zpět nahoru

Adventní Vídeň

  Již se stalo tradicí, že každoročně navštěvujeme v prosinci Adventní trhy ve Vídni. Jinak tomu nebylo ani letos. Tento výlet se uskutečnil  dne 9.12. 2014. Účastnilo se ho 40 žáků naší školy a 4 učitelé.

  A jaký byl náš program? Po příjezdu do centra Vídně následovalo setkání s učiteli a žáky z partnerské školy Sir Karl Popper Schule. Společně jsme navštívili menší vánoční trhy v centru města. Naši žáci chodili ve skupinkách se svými kamarády a měli možnost konverzovat anglicky či německy. Poté jsme navštívili společně Vídeňský parlament a prohlédli si různé sály a jednací místnosti. Vše bylo doplněno zajímavým výkladem průvodkyně.  V odpoledních hodinách jsme byli na vánočních trzích před radnicí, kde jsme měli více času na nákup dárečků, prohlídku krásných stánků a také jsme ochutnali výborný vánoční ovocný punč.

   Výlet do Vídně se nám vydařil, dokonce i počasí nám přálo a jistě si každý odnesl s sebou i kousek té nádherné předvánoční atmosféry, kterou Vídeň bezpochyby v tomto období má.

— Mgr. Miroslava Žáková —

18. 12. 2014 | přečetlo 318 lidí | ↑ zpět nahoru

Partnerství s Vídní

Ve školním roce  2013-2014  i nadále pokračovalo naše partnerství se školou Sir Karl Popper Schule ve Vídni. Společnými aktivitami bylo vyrábění vánočních a velikonočních přání a jejich vzájemná výměna. Žáci našich škol se setkali v tomto školním roce celkem dvakrát.

První setkání proběhlo v prosinci 2013, kdy jsme navštívili vídeňské Adventní trhy a společně se žáky z partnerské školy si prohlédli nádherně vyzdobenou vídeňskou radnici.  Celá prohlídka proběhla s rakouským průvodcem a výkladem v němčině.

 Druhé setkání se uskutečnilo v červnu 2014 v ČR.  Studenti našich škol navštívili společně s učiteli zámek v Kroměříži, Květnou zahradu a Dinopark ve Vyškově.  Oba výlety se vydařily a děti poznaly zajímavá místa v zemi svých partnerů.

Další společné setkání je naplánováno na prosinec 2014. V tomto termínu se již tradičně setkáme na Adventních trzích ve Vídni a rovněž proběhne setkání ředitelů obou škol, protože naše partnerská škola má od školního roku 2014-2015 nového ředitele.

— Mgr. Miroslava Žáková —

18. 9. 2014 | přečetlo 348 lidí | ↑ zpět nahoru

Školní rok 2013/2014

Výlet s rakouskými partnery

Již se stalo tradicí, že každoročně zveme žáky a učitele z partnerské školy Sir Karl Popper Schule ve Vídni na výlet u nás.

Ve čtvrtek, 12. 6. 2014, jsme se společně vypravili na výlet do Kroměříže a Dinoparku ve Vyškově. Celý den jsme měli pěkné slunečné počasí. 

V Kroměříži jsme navštívili zámeckou rotundu a zahradu. Poté jsme odjeli do Vyškova a těšili se na odpoledne v ZOO parku a Dinoparku. V Dinoparku nás velmi zaujal film o podmořském životě ve 4D provedení. Díky tomuto panoramatickému filmu nazvanému Kronosaurus jsme mohli nahlédnout pod hladinu divokých druhohorních moří, kde nás čekalo mnoho nástrah a překvapení. Při prohlídce Dinoparku jsme také obdivovali  nádherné makety dinosaurů a dozvěděli se zajímavosti z jejich života.

Výlet se vydařil a všem zúčastněným se líbil. Další setkání s našimi partnery proběhne v prosinci na vánočních trzích ve Vídni, kam naše žáky srdečně zveme.

— Mgr. M. Žáková, Mgr. A. Girtová, Mgr. M. Janoušková —

16. 6. 2014 | přečetlo 397 lidí | ↑ zpět nahoru

Adventní Vídeň

Jak bývá již tradicí, tak i letos jsme se vypravili na předvánoční výlet do Vídně. Vyrazili jsme ráno v 8 hodin a ve Vídni jsme byli kolem půl jedenácté.

Zde už na nás čekala p. učitelka Karin s p. ředitelem z partnerské školy. Setkali jsme se s nimi před vídeňskou radnicí. Společně s žáky z partnerské školy jsme potom absolvovali prohlídku vídeňské radnice. Byli jsme okouzleni krásnými prostorami a historickými sály. 

Poté jsme měli chvíli volna a mohli si prohlédnout adventní trhy a nakoupit drobné dárečky.  V odpoledních hodinách jsme byli na vyhlídkové věži Donauturm. Zde jsme poseděli v malé restauraci a ochutnali výborný Wiener Strudel. 

Výlet se nám vydařil a máme plno zážitků. A co říkají o výletě naši žáci?

,,Nejvíc se mi líbilo to, jak jsme byli na věži a také prohlídka radnice.“  Zdeněk Jordák, 8.A

,,Líbilo se mi otáčivé schodiště na Donauturm.“ Natálie Sychrové, 6.třída

,,Moc se mi líbila věž Donauturm.“ Anastasiya Yuskovets, 6.třída

,,Ve Vídni bylo hezky. Líbila se mi prohlídka radnice. Byly tam hezké stánky.Taky se mi líbila restaurace ve věži.“  Veronika Dočkalová, 8.A

,,………Byli jsme taky na věži s točící se restaurací. Vylezli jsme na terasu,ale nic jsme neviděli, protože byla mlha.“  Lucie Hrušková, 8.A

,,Ve Vídni se mi velmi líbilo. Nejlepší to bylo na radnici a na trzích.“  Jakub Hruška, 8.A

— Mgr. Miroslava Žáková —

18. 12. 2013 | přečetlo 460 lidí | ↑ zpět nahoru

««

»»»|
««

»»»|


© 2004-2017 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru