Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

úvod » English »

YLE

Školní rok 2016/2017

Cambridge zkoušky v ZŠ Řehořova

Dne 2. 6. 2016 proběhly v naší škole Cambridge zkoušky pro děti, tzv.  YLE zkoušky v kategorii Starters a Movers. Tyto zkoušky organizovala British Council, tj. Britská rada.  Zkoušky v kategorii Starters skládali žáci 4. a 5. tříd a v kategorii Movers žáci 6. a 7. tříd. Testovány byly čtyři jazykové dovednosti: čtení a psaní s porozuměním, poslech s porozuměním a konverzace v anglickém jazyce.  Všech 28 žáků složilo po dvouleté přípravě zkoušku s výborným prospěchem.  Certifikáty, které jsou vydávány přímo v Cambridge, jim budeme slavnostně předávat dne 12. 10. v aule školy za účasti rodičů a pozvaných hostů.

Někteří žáci 8. a 9. ročníku skládali rovněž Cambridge zkoušku, a to ve vyšší úrovni, v úrovni KET for Schools.  Také oni u této zkoušky uspěli a obdrželi certifikát z Cambridge v Anglii.

Všem úspěšným zájemcům o anglický jazyk srdečně blahopřejeme.

— Mgr. Miroslava Žáková, koordinátorka kurzů YLE ve škole —

30. 9. 2016 | přečetlo 183 lidí | ↑ zpět nahoru

Školní rok 2015/2016

Cambridge zkoušky - YLE a KET for Schools

V tomto školním roce končí u nás ve škole dvouletý přípravný kurz ke Cambridge zkouškám z anglického jazyka. Zájemci z řad 4. - 9. ročníku mohou skládat závěrečné zkoušky.

Dne 28. 6. 2016 proběhnou zkoušky jazykové úrovně KET for Schools, ke kterým se přihlásili 4 žáci z osmé třídy a 2 žáci z deváté třídy. Mladší žáci budou mít možnost složit 2. 6. 2016 tzv. YLE zkoušky – Young Learners Exams. O tuto zkoušku projevilo zájem celkem 29 dětí z naší školy, z toho 16 v úrovni Starters a 13 v úrovni Movers.

Zkoušky organizuje Britská rada (British Council) na půdě naší školy. Žáci budou testováni v těchto dovednostech:  reading and writing (čtení s porozuměním), listening (poslech) a  speaking (řečový projev). Výsledky bude hodnotit univerzita v anglickém Cambridge, která následně vystaví všem zúčastněným závěrečné certifikáty. Všem zapojeným žákům naší školy budeme držet palce.

GOOD LUCK!              

— učitelky kurzů - Mgr. Žáková, Mgr. Marholdová, Mgr. Girtová, Mgr. Pařízková —

25. 5. 2016 | přečetlo 211 lidí | ↑ zpět nahoru

YLE kurzy ve školním roce 2015/2016

I v tomto školním roce otvíráme kurzy angličtiny, tzv. YLE kurzy, které jsou určeny dětem, které mají rády angličtinu a případně  by si chtěly složit svou první a nebo i vyšší Cambridge zkoušku v červnu 2016. Otvíráme následující úrovně:

  • 1)      YLE  Starters (začátečníci) pro žáky 3. ročníku. Tento kurz bude dvouletý. Tento rok se zkouška nekoná.
  • 2)      YLE  Starters (navazující studium) - žáci 4. a 5. roč., možnost zkoušky - červen 2016
  • 3)      YLE  Movers (navazující studium)  - žáci 6. a 7. roč., možnost zkoušky - červen 2016
  • 4)      KET for Schools ( navazující studium)  - žáci 8. a 9. roč., možnost zkoušky - červen 2016

Do kurzu se mohou přihlásit  i šikovní žáci, kteří neabsolvovali první rok dvouletého běhu. Všechny kurzy běží od října, přesné termíny konání kurzů najdete na webových stránkách školy v sekci zájmové kroužky. Bližší informace, příp. přihlášky si vyzvedněte u pí uč. Žákové, kabinet cizích jazyků. Informace pro rodiče rovněž na adrese  mzakova9@gmail.com.

— Mgr. Miroslava Žáková —

28. 9. 2015 | přečetlo 243 lidí | ↑ zpět nahoru

Školní rok 2014/2015

Certifikáty z mezinárodních zkoušek v anglickém jazyce - YLE a KET for Schools

Ve čtvrtek 18.9. 2014 proběhlo na naší škole slavnostní předání certifikátů z Cambridge zkoušek. Akce se zúčastnili nejen žáci a jejich rodiče, ale rovněž někteří hosté. Za ÚMČ Brno Černovice přišla úspěšné žáky pozdravit paní místostarostka, Bc. Petra Quittová, za Odbor školství Magistrátu města Brna pan PhDr. Tomáš Jilčík a za British Council Mgr. Lada Pokorová.

Celý program moderovala v anglickém jazyce děvčata z 9.A, Lucie Poláková a Veronika Moravcová. V úvodu přítomné hosty uvítal ředitel školy., Mgr. Josef Binek. Mirek Pokorný z 9.B přítomným představil naši školu a krátce pohovořil o zkouškách, které žáci skládali. Dále následovalo vystoupení žáků prvního stupně, J. Kučerové,T. Rohovského a V. Zajíčka z 5.třídy a scénka v podání žáků 8. ročníku, G. Balda a V. Kosa. Všechna vystoupení i moderování probíhala v angličtině.

Na závěr byly předány certifikáty žákům ze zkoušek YLE a KET for Schools. Všech 28 žáků, kteří zkoušky absolvovali, obdrželi za své skvělé výsledky certifikát z univerzity Cambridge, v Anglii.

CONGRATULATIONS ON PASSING THE EXAM !!

— Mgr. M. Žáková, Mgr. A. Girtová —

29. 9. 2014 | přečetlo 441 lidí | ↑ zpět nahoru

Zahajujeme nové dvouleté kurzy anglického jazyka (přípravka na Cambridge zkoušky)

Pokud Vaše děti baví angličtina a nečiní jim potíže, můžete je během měsíce září přihlásit do tzv. YLE kurzů, které probíhají v naší škole. Jedná se o dvouleté kurzy, v nichž se dítě může připravovat ke složení Cambridge zkoušky pro žáky základních škol. Předpokladem účasti v kurzu je výborný prospěch v anglickém jazyce. Žáci, kteří zahájí přípravu v tomto roce, mohou skládat zkoušku v červnu 2016.

Výuka probíhá ve třech úrovních, tzv. Starters -3.-4.roč., Movers -5.-6.roč., Flyers – 7.roč.

Pro žáky 8. a 9. roč. je připraven kurz KET for Schools. Přihlášky do kurzů si můžete vyzvednout v kabinetu cizích jazyků v suterénu školy. První část školného za období říjen-prosinec činí 600,-Kč, k úhradě využijte bankovní účet školy – 66232621/0100. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte a zkratku YLE.

Těšíme se na nově přihlášené žáky, stejně tak na úspěšné účastníky kurzu, kteří již nějakou zkoušku mají za sebou a postupují do vyšší úrovně.

— Mgr. Miroslava Žáková —

9. 9. 2014 | přečetlo 374 lidí | ↑ zpět nahoru

Slavnostní předání certifikátů z Cambridge zkoušek

Ve čtvrtek 18. 9. 2014 budeme předávat žákům naší školy certifikáty z Cambridge zkoušek. Slavnostní předání proběhne v sále v 5. patře, začátek je v 16.00 hodin.

Tyto zkoušky z anglického jazyka skládalo v červnu 2014 celkem 32 žáků, z toho 4 žáci z jiných brněnských škol. Zkouška probíhala ve všech úrovních YLE - Starters, Movers a Flyers. Všichni naši žáci náročnou zkoušku zvládli, většina z nich na výbornou. Velmi úspěšní byli i dva starší žáci, kteří složili zkoušku KET for Schools s vyznamenáním a Univerzitou v Cambridge jim byla uznána jazyková úroveň B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Všem úspěšným účastníkům kurzu gratulujeme.

WELL DONE! EXCELLENT!

— Za tým vyučujících Mgr. Miluše Hlaváčková, Mgr. Miroslava Žáková, Mgr. Alena Girtová —

9. 9. 2014 | přečetlo 421 lidí | ↑ zpět nahoru

««

»»»|
««

»»»|


© 2004-2018 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru