Angličtina v ZŠ Brno, Řehořova 3 « Základní škola Brno, Řehořova 3

Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

úvod » Projekty »

Angličtina v ZŠ Brno, Řehořova 3

Školní rok 2015/2016

Předvánoční Anglie

Díky projektu MŠMT vyjelo týden před vánočními prázdninami 10 žáků z 8. a 9. třídy na pobyt z výukou angličtiny do Jižní Anglie. Ubytováni byli v rodinách v přístavním městečku Gosport. Po dlouhé cestě v neděli navštívili přístav Portsmouth, ve kterém si prošli válečnou loď admirála Nelsona. Od pondělka do středy je čekaly dopolední hodiny angličtiny s rodilými mluvčími a odpoledne se vydávali na výlety do okolí. Obdivovali Stonhenge, salisburskou katedrálu, Blue reef aquarium a muzeum aut. Po třech dnech obdrželi certifikáty o absolvování. Poslední den pobytu v Anglii jeli na celodenní výlet do Londýna. Nejvíce se jim líbila projížďka po Temži a návštěva London Eye. Unaveni a plni dojmů a zážitků se po dni stráveném v Londýně vydali domů.

— Mgr. Helena Marholdová —

19. 1. 2016 | přečetlo 372 lidí | ↑ zpět nahoru

Školní rok 2014/2015

Angličtina v ZŠ Brno, Řehořova 3 (výzva č. 56)

Naše škola se zapojila do projektu v oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání. Tato podpora je zařazena do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu. Smyslem je podpořit rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.

Do podporovaných aktivit byly zařazeny:

  • podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení
  • podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních

V rámci uvedených podporovaných aktivit si každá škola mohla vybrat podle svých požadavků z následujících čtyř šablon klíčových aktivit:

  1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
  2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele.
  3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.
  4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

V naší ZŠ Řehořova jsme se zaměřili na rozvoj jazykových dovedností učitelů a žáků, proto jsme si vybrali 2. a 4. šablonu zaměřenou na zahraniční jazykový kurz pro učitele a na zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Doba trvání realizace projektu je nastavena na 6 měsíců. Po předložení projektové žádosti na MŠMT proběhlo zhodnocení formálních náležitostí dle vypsaných kritérií a došlo ke schválení našeho projektu. MŠMT vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Angličtina v ZŠ Brno, Řehořova 3 (registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.2754) ve výši 328 987,- Kč. Termín zahájení projektu je stanoven na 1. 7. 2015, jeho ukončení bude 31. 12. 2015.

— vedení školy —

1. 7. 2015 | přečetlo 583 lidí | ↑ zpět nahoru

««

»»»|
««

»»»|


© 2004-2020 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru