Archiv novinek « Základní škola Brno, Řehořova 3

Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

úvod »

archiv novinek

Modernizace odborných učeben na ZŠ Brno, Řehořova 3

logo projektu

V naší škole byla koncem října úspěšně ukončena realizace projektu s názvem „Modernizace odborných učeben na ZŠ Brno, Řehořova 3“. Jedná se o integrovaný projekt Brněnské metropolitní oblasti ve vazbě na specifický cíl 2.4 IROP (Integrovaného regionálního operačního programu) – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Celkové náklady projektu činily 9 778 644,82 Kč, z toho způsobilé výdaje jsou ve výši 9 329 464 Kč (85 % ze způsobilých výdajů bude poskytnuto z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 5 % ze státního rozpočtu ČR, na dofinancování 10 % se rovným dílem podílely statutární město Brno a městská část Brno – Černovice). Nositelem projektu byla městská část Brno – Černovice. Realizace projektu byla zahájena 1. 12. 2017, termín ukončení byl stanoven na 31. 10. 2019. Udržitelnost projektu je 5 let.

Výstupy projektu: vybudování nové multimediální jazykové učebny, modernizace odborné učebny přírodních věd, učebny informatiky, jazykové učebny a univerzální dílny. Díky projektu byla vyřešena i vnitřní konektivita školy, která nyní splňuje Standard konektivity základních škol stanovený MŠMT. Všechny realizované učebny byly vybaveny novým nábytkem, moderní projekční technikou, IT technikou a nejnovějšími učebními pomůckami.

Multimediální jazyková učebna:

 • Interaktivní panel Promethean s operačním systémem Android
 • 24 ks počítačů s operačním systémem Windows 10 + učitelský PC se 2 monitory
 • Vybavení pro výuku cizích jazyků (jazyková laboratoř, software)
 • Stoly s výsuvným mechanismem pro monitory

Učebna přírodních věd:

 • Interaktivní panel Promethean s operačním systémem Android
 • Vizualizér Lumens DC 193 (2 ks)
 • Učitelský PC se 2 monitory + USB mikroskop
 • Horizon Energy Box (2 ks)
 • Sada senzorů PASCO Sensorium 2 (11 ks)
 • Žákovské konvertibilní notebooky HP s operačním systémem Windows 10 (27 ks) + dokovací stanice
 • Žákovské mikroskopy ZM 8 (10 ks) + učitelský mikroskop MOTIC RED - 130

Učebna informatiky:

 • Interaktivní panel Promethean s operačním systémem Android
 • 30 ks počítačů s operačním systémem Windows 10 + učitelský PC se 2 monitory

Jazyková učebna:

 • Interaktivní panel Promethean s operačním systémem Android + učitelský PC

Univerzální dílna:

 • Soustruh na dřevo UNIMAT 1
 • Stojanová vrtačka UNIMAT 1
 • Horizontální frézka ML – UNIMAT ML
 • Lupínková pilka UNIMAT 1

Je potěšující, že se nám díky projektu podařilo významně povýšit kvalitu vybavení našich odborných učeben. Díky moderní technice a novým učebním pomůckám se výuka pro žáky jistě stane zábavnější a bude více efektivní.

Rád bych za celý tým pedagogických pracovníků poděkoval především vedení MČ Brno – Černovice za úspěšné zvládnutí projektu, statutárnímu městu Brno za finanční podporu, Odboru implementace evropských fondů (OIEF) za kvalitní manažerské vedení, Ing. Svobodovi za koordinaci projektu a v neposlední řadě všem firmám, které projekt realizovaly: UNIS COMPUTERS, a.s. – oblast IT, Izolservis, spol. s r.o. – stavební část, Mgr. František Vlasák – nábytkové vybavení + vybavení učeben, Profimedia s.r.o. - učební pomůcky.

— Mgr. Josef Binek, ředitel školy —

21. 11. 2019 | přečetlo 1 lidí | ↑ zpět nahoru

Barevný podzim ve 2.A

Ve čtvrtek 14.11. jsme si v rámci projektového dne zopakovali vše, co víme o podzimu. Vybírali jsme obrázky, které patří k podzimu, řešili podzimní hádanky a rébusy. V rámci českého jazyka jsme určovali počty slabik ve slovech, v matematice rýsovali přímé čáry a vytvořili dráčka a v prvouce jsme si připomněli zvířátka ve volné přírodě.  Jednotlivé úkoly jsme vypracovávali buď samostatně, nebo si pomáhali ve skupinové práci a odměnou byl sladký bonbónek. V závěru dopoledne jsme vyrobili barevné podzimní paraplíčka.

— děti 2.A, Mgr. Dana Bryksová —

15. 11. 2019 | přečetlo 8 lidí | ↑ zpět nahoru

Potrápili jsme své mozkové závity

V úterý 12. listopadu se členové Klubu zábavné logiky a deskových her spolu s dalšími dětmi ze školní družiny vypravili na výstavu „Svět hlavolamů“ do Letohrádku Mitrovských. Děti si měly možnost exponáty nejenom prohlédnout, ale i vyzkoušet. Vyndat ježka z klece, projet bludištěm, vyzkoušet „retrohlavolamy“ jako je Rubikova kostka, had či Babylonská věž. Dřevěné, kovové nebo plastové hlavolamy různých velikostí a řadu hádanek a rébusů. Děti si hravou formou procvičily bystrost, logické myšlení, paměť i týmovou spolupráci a hlavně trpělivost.

— Dana Sekaninová —

14. 11. 2019 | přečetlo 10 lidí | ↑ zpět nahoru

Domácí mazlíčci ve 2.A

Ve středu  13.11.  nám  do třídy přibyli noví spolužáci. V rámci učiva prvouky – Péče o domácí mazlíčky, s námi prožili dopoledne agama Ludvík, křečci Julča a Bezzubka a o velké přestávce se za námi přišla podívat kočička Anika.  Se všemi zvířátky bylo ve třídě veselo.

— děti 2.A, Mgr. Dana Bryksová —

13. 11. 2019 | přečetlo 9 lidí | ↑ zpět nahoru

Volné termíny v tělocvičně

Dovolujeme si vás upozornit na volné termíny k pronájmu tělocvičny:

 • středa 16,30 - 17,30 hod;
 • středa 20,00 - 21,00 hod;
 • čtvrtek 18,00 - 20,00 hod;
 • pátek 16,00 - 18,00 hod.

Podrobné informace lze získat u paní hospodářky ing. Barbory Odehnalové na e-mailu sekretariat@zsrehorova.cz nebo telefonním čísle 548 422 951.

— vedení školy —

13. 11. 2019 | přečetlo 6 lidí | ↑ zpět nahoru

Halloween ve školní družině

Spolu s žáky 9. tříd jsme pro nebojácné děti ze školní družiny uspořádali strašidelnou stezku odvahy, která lemovala všechna patra školy. Sraz strašidel byl v prostorách školní družiny, kde na všechny čekal rébus v podobě křížovky a rozdělení do skupin. Poté se strašidla vypravila výtahem do 4. patra a vše mohlo začít…projít potmě labyrintem, najít předměty ve sklenicích s neurčitým obsahem, poskládat obrázek, projít strašidelné šatny. Za splnění úkolů si vysloužily sladkost a puzzle, ze kterých na konci stezky poskládaly obrázek.

Děkujeme deváťákům za skvělý zážitek :-).

— Radka Preslová —

12. 11. 2019 | přečetlo 3 lidí | ↑ zpět nahoru

Návštěva komunitního centra pro válečné veterány

 V rámci vzpomínkových akcí ke Dni válečných veteránů a obětí válek využila 9. A příležitost a navštívila KCVV, které má za úkol nejen připomínat válečné hrdiny, ale především pomáhat vojákům, kteří se vrací z misí, vrátit se do běžného života.
V komunitním centru nás přivítal Roman Kopřiva, který se účastnil několika vojenských misí, mimo jiné také v Afgánistánu. Seznámil nás s činností centra, s životem vojáků na zahraničních misích a trpělivě odpovídal na naše zvídavé dotazy. Pro lepší představu jsme zhlédli krátký film natočený přímo vojáky v Afgánistánu a také jsme si mohli vyzkoušet tíhu neprůstřelné vesty, která tvoří jen část výstroje vojáka.
Každý z nás dostal vlčí mák, který jsme vybarvili voskovými pastelkami, aby vydržel nepříznivé podmínky, a vydali jsme se ven do deště ho zavěsit na plot jako symbol úcty k obětem válek. Poté jsme si prohlédli vojenský vůz s technickým vybavením a polní kuchyň.
Nakonec nás čekaly vojenské stany. V jednom z nich jsme prohlédli výzbroj a výstroj vojáka OSN a v druhém nás přivítal voják v uniformě 1. světové války a vyprávěl nám, jak před sto lety fungovala polní nemocnice. Přestože lékaři se snažili zachránit život i zdraví vojáků, velká část podlehla infekcím, protože ještě neexistovala antibiotika.
Déšť a zima nám navíc navodily situaci podobnou podmínkám zákopové války a v nás zůstalo přání, abychom nemuseli nikdy nic podobného zažít.

— Mgr. Marcela Marková —

11. 11. 2019 | přečetlo 5 lidí | ↑ zpět nahoru

Termíny ŠVP a LVK 2019/2020

Vážení rodiče,

ve školním roce 2019/2020 se budou školy v přírodě konat v těchto termínech:

 • 3. 2.-7. 2. 2020: Sykovec, Tři Studně (4.B, 5.B)
  10. 2.-14. 2. 2020: Podmitrov (2.A, 4.C, 5.A)
  4. 5.-7. 5. 20: Sykovec, Tři Studně (1.B, 2.B)
  18. 5.-22. 5. 2020: Bílá (1.A, 4.A)
  25. 5.-29. 5. 2020: Sykovec, Tři Studně (3.A, 3.B)

Lyžařský výcvikový kurz proběhne v Červené Vodě mezi 10. a 15. únorem 2020.

7. 11. 2019 | přečetlo 5 lidí | ↑ zpět nahoru

Kroužek aktivního občanství a sociálního rozvoje

Budoucí aktivní občané z řad žáků naší školy se pravidelně scházejí a vymýšlejí zajímavé aktivity nejen pro své spolužáky. Po plánovacím a seznamovacím září jsme se v měsíci říjnu vrhli na problematiku sběru použitých baterií. Naši kampaň jsme nazvali Baterkobraní a prostřednictvím plakátů umístěných do každé třídy bychom chtěli upozornit na škodlivost baterií vyhazovaných do směsného odpadu. Za tímto účelem máme ve škole zelený kontejner, kam mohou žáci baterie vyhazovat.

Určitě o nás ještě uslyšíte, protože chystáme spoustu aktivit – turnaj v pexesu, vyrábění dárků pro seniory, vánoční soutěž a mnoho dalších.

Tento kroužek je projektem Magistrátu města Brna a bezplatně se do něj mohou zapojit zájemci z jakékoli třídy. Přihlásit se lze i v průběhu školního roku. Scházíme se každý čtvrtek u nás ve škole.

— Mgr. Tereza Friedl —

6. 11. 2019 | přečetlo 13 lidí | ↑ zpět nahoru

Třídíte?

Další aktivitou spojenou s tématem ekologie byl dotazník. Členové Kroužku aktivního
občanství vyrazili do terénu a oslovili 28 dětí a dospěláků. Položili jsme šest otázek
spojených se tříděním, druhy kontejnerů apod.

 1. Třídíte odpad?
  • ano: 14 dětí, 7 dospěláků
  • ne: 3 děti, 4 dospěláci
 2. Kolik je barevných kontejnerů na tříděný odpad?
  • 3: 3 odpovědi
  • 4: 6 odpovědí
  • 5: 9 odpovědí
  • 6: 5 odpovědí
  • 7: 6 odpovědí
 3. Chybí vám nějaký kontejner na tříděný odpad?
  • ne: 13
  • plast: 2
  • bio: 3
  • kov: 3
  • hliník: 3
  • papír: 1
 4. Dali jste někdy do kontejneru na textil oblečení?
  • ano: 22
  • ne: 7
 5. Který odpad netřídíte?
  • vůbec netřídím: 2
  • plast: 4
  • bio: 5
  • kov: 1
  • hliník: 4
  • sklo: 3
  • plech: 1
 6. Do jakého kontejneru se vyhazují sáčky od čaje?
  • smíšený: 7
  • plast: 1
  • papír: 5
  • bio: 11
  • neví: 5

Děkujeme, že třídíte!

— Mgr. Tereza Friedl + Aktivní občané —

6. 11. 2019 | přečetlo 8 lidí | ↑ zpět nahoru

««

»»»|


© 2004-2019 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru