Archiv novinek « Základní škola Brno, Řehořova 3

Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

úvod »

archiv novinek

Beseda s vozíčkářem

V úterý 19. 3. navštívili naši školu zástupci Paracentra Fénix paní Mgr. Tereza Škrobánková a pan Jaroslav Náhlík. Pro žáky osmých a devátých tříd měli připravenu přednášku týkající se úrazů páteře a míchy. Paní Škrobánková posluchače seznámila s příčinami úrazů páteře a jejich důsledky na běžný život. Žáci byli překvapeni, že v Česku skončí na vozíku 250 lidí ročně. Zhlédli krátká videa, jak se s každodenními životními situacemi vyrovnávají paraplegici – ochrnutí od pasu dolů -  a tetraplegici – ochrnutí na větší části těla. Cílem bylo žáky především upozornit na možná rizika úrazů a přimět je k všímavosti vůči okolí, kde mohou mnohokrát takto postiženému člověku pomoci.

O svůj dojemný životní příběh se s námi podělil i Jaroslav Náhlík, který zůstal v 17 letech po vážné autonehodě na vozíčku.  Skutečné setkání s takovýmto člověkem zanechá mnohem hlubší dojem než suchá teorie. Při jeho vyprávění šel mnohým z nás mráz po zádech a jistě i díky tomu na řečené jen tak nezapomeneme. Přesto beseda končila optimistickými slovy pana Jaroslava „vozíčkem to nekončí“. A to je to hlavní, co bychom si měli z tohoto setkání odnést.   

— Mgr. Jana Lúpčová, Mgr. Helena Marholdová —

20. 3. 2019 | přečetlo 5 lidí | ↑ zpět nahoru

Nadační fond dětské onkologie Krtek

Stalo se již tradicí, že část výdělku z vánočního jarmarku posílají naši žáci na dobročinné účely. Letos podruhé při hlasování ve třídách, komu příspěvek věnovat, vyhrál Nadační fond dětské onkologie Krtek. Každá třída přispěla dobrovolnou částkou. Vloni jsme věnovali nadaci 7000,- Kč. Letos se po sečtení příspěvků ze všech tříd zastavila částka na 18 860,- Kč. Zástupci tříd ve školním parlamentu navrhli, že použijí část výdělku ze sběru starého papíru a obnos se zaokrouhlí na 20 000,- Kč.

  1. března nás navštívila jednatelka KRTKA Mgr. Kateřina Doležalová, které jsme finanční dar předali.

— Mgr. Helena Marholdová —

17. 3. 2019 | přečetlo 6 lidí | ↑ zpět nahoru

Bruslení v hokejové hale -5.A, 5.B a 5.C

V pátek 1. března jsme všechny tři páté třídy vyrazily směr hokejová hala u Lužánek. Pronajali jsme si celou ledovou plochu jen pro sebe. Na jedné části jsme měli branky a někteří kluci tu hráli hokej a na druhé ostatní bruslili a holky trénovaly piruety. Líbilo se nám zázemí, kde jsme si mohli koupit malé občerstvení a využít vlastní šatny. Všichni jsme si bruslení moc užili a pěkně se protáhli.

— Mgr. J. Škrdlová, Mgr. N. Konečná, Mgr. M. Pártlová, Bc. T. Čechová —

15. 3. 2019 | přečetlo 7 lidí | ↑ zpět nahoru

Školní kolo soutěže Babylon - 5. ročník

V měsíci únoru se naši páťáci zúčastnili soutěže Babylon ve čtenářské gramotnosti. Úkoly byly zaměřeny na porozumění psanému textu a vyhledávání informací. Nejlépe si vedla Katka Blaháková z 5.B, která získala první místo, na druhém místě se umístila Eliška Nesejtová z 5.C a třetí místo obsadil Nicolas Čejka z 5.A. Všichni tři navíc postupují do městského kola. Blahopřejeme!

— Mgr. Jana Škrdlová —

13. 3. 2019 | přečetlo 5 lidí | ↑ zpět nahoru

Řehořka tančí

V páteční podvečer, 1. března, se v 5. patře naší školy uskutečnil školní ples „Řehořka tančí“.

Akce se zúčastnilo 77 žáků ze 7.A, B, 8. A, B a 9. třídy.

Na programu byl hlavně tanec, soutěže, zábava a také tombola. V tombole bylo možné vyhrát např. svačinku od paní učitelky Pařízkové, snídani s paní učitelkou Friedl, oběd u učitelského stolu s obsluhou, zrušení zámky nebo alespoň sladkost v podobě výborného lízátka.

Celým programem provázela úžasná paní učitelka Tereza Friedl.

Na ples žáci trénovali jednotlivé párové tance v hodinách hudební výchovy pod vedením paní učitelky Matuškové. Naučili se polku, mambo, afroamerický jive.

K dispozici byl také fotokoutek a stánek s občerstvením.

Akci si všichni moc užili :-).

Děkujeme všem učitelům za jejich pomoc a podporu.

— Žáci 7.A a 7.B —

12. 3. 2019 | přečetlo 19 lidí | ↑ zpět nahoru

Prvouka v 1. A trošku jinak.

V úterý 5. března jsme v hodině prvouky opakovali téma Úraz a nemoc. V úvodu jsme si podle obrázků popovídali o různých dětských úrazech a jak jim předcházet a připomněli jsme si čísla tísňového volání. V další části hodiny se prvňáčci proměnili ve zdravotní sestry a lékaře a zkusili si, jak těžkou mají práci. Zkoušeli si vzájemně na sobě ošetřovat a obvazovat různé druhy úrazů. Někteří byli velice šikovní a možná, jednou v budoucnu, je potkáme ve zdravotnických zařízení.

— Mgr. Dana Bryksová —

6. 3. 2019 | přečetlo 17 lidí | ↑ zpět nahoru

Zápis do 1. tříd

Ve školním roce 2019/2020 budeme otevírat z kapacitních důvodů dvě první třídy (56 žáků).

Pokud bude počet přihlášených předškoláků vyšší, než nám dovolují prostorové možnosti školy, budeme se při jejich přijetí do 1. ročníku řídit podle těchto kritérií.

Zápis do prvních tříd proběhne ve dnech:

  • 5. dubna 2019 (pátek): 14-18 hod.;
  • 6. dubna 2019 (sobota): 9-12 hod.

Žádost o přijetí do ZŠ je možné předem vyplnit na stránkách www.zapisdozs.brno.cz a přinést v tištěné podobě k zápisu. 

Dále s sebou vezměte: rodný list dítěte,  průkaz totožnosti zákonného zástupce, u cizinců doklad o pobytu v ČR. Bližší informace k zápisu na naší škole najdete v tomto souboru.

Možný náhradní termín lze domluvit u pí uč. Bryksové na telefonním čísle 548 422 951.

Veškeré informace k elektronickému zápisu do 1. tříd najdete na stránkách www.zapisdozs.brno.cz. Zde také můžete sledovat průběh a výsledky zápisu.

— vedení školy —

6. 3. 2019 | přečetlo 10 lidí | ↑ zpět nahoru

Den předškoláků a Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 14. března zveme všechny předškolní děti a jejich  rodiče na Den předškoláků, který se koná v době od 15,30 - 17,30 hodin v prostorách školy.

V tento den současně proběhne v době od 8,00 - 17,30 hodin Den otevřených dveří. Přijďte se podívat, seznámit se s prostředím školy a zeptat se na všechno, co Vás zajímá.

— vedení školy —

6. 3. 2019 | přečetlo 14 lidí | ↑ zpět nahoru

Nezapomeneme

Koncem února navštívily osmé třídy Muzeum romské kultury, aby zde absolvovaly program „Nezapomeneme!“, který připomíná oběti holokaustu. Pro většinu to bylo nejen první setkání s touto tematikou, ale také první návštěva tohoto muzea.

Program probíhal přímo v expozici a nejdříve byli osmáci vyzváni, aby zaujali stanovisko ANO, NE, NEVÍM na zadané otázky. Zároveň se tím přenesli do tématu fašismu a holokaustu. Poté dostali úryvky ze vzpomínek, které si ve skupinkách přečetli a zamýšleli se nad tím, kdo mohl být jejich autorem a co prožíval ve chvíli, kdy je psal. Společně si vzpomínky přečetli při procházení prezentace, která shrnula základní události od nástupu Hitlera k moci až po osvobození koncentračního tábora v Osvětimi.

Aby si ověřili, co si z prezentace zapamatovali, každý dostal za úkol přiřadit jednu událost na „časovou přímku“. Většině se to za pomoci lektorek podařilo. A následoval asi nejtěžší úkol celého programu – domluvit se, co zabalí do „Hanina kufříku“, tedy co by bylo vhodné si vzít na cestu do koncentračního tábora. Vyvolalo to mnohé spory, ale nakonec se skupiny dohodly a kufr úspěšně zabalily.

Dojemnou tečkou za celým programem byly animované vzpomínky pamětnice, která přežila koncentrační tábor v Osvětimi. Program tak splnil svůj účel - na všechny zapůsobil a určitě díky němu děti na tragické události související s holokaustem nezapomenou.

— Mgr. Marcela Marková —

4. 3. 2019 | přečetlo 20 lidí | ↑ zpět nahoru

Návštěva MŠ ve škole

Ve dnech 26.2. a 28.2. nás navštívily děti z černovických mateřských škol. V prostorách jídelny byly pro ně připraveny úkoly zaměřené na sluchové vnímání, grafomotoriku, sluchové vnímání, hmat, zrakovou diferenciaci, početní a pohybové dovednosti. Všechny úkoly byly zvoleny na schopnosti a dovednosti, které by měly zvládnout děti, nastupující do 1. třídy. K jednotlivým úkolům je doprovázeli budoucí spolužáci z 8. třídy, kteří dětem radili, jak zadaný úkol správně zvládnout. Na konci jejich návštěvy ve škole se šly děti podívat do 1. tříd, kde jim prvňáčci ukázali, jak umí číst, psát a počítat.

— Mgr. Dana Bryksová, Mgr. Renata Sléhová —

2. 3. 2019 | přečetlo 22 lidí | ↑ zpět nahoru

««

»»»|


© 2004-2019 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru