Program Comenius « Základní škola Brno, Řehořova 3

Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

úvod » Projekty »

Comenius

Školní rok 2010/2011

Mezinárodní návštěva na ZŠ Brno, Řehořova 3, setkání s vedením MČ Brno-Černovice

Ve dnech 7.–11. 3. 2011 se na naší základní škole konala schůzka učitelů z evropských partnerských škol. Jednalo se o pracovní setkání v rámci projektu Comenius, do něhož je naše škola již řadu let zapojena. Přítomni byli učitelé z Anglie, Polska a Maďarska. Po celou dobu pobytu se mnou zahraniční učitele doprovázely paní učitelky Marholdová a Girtová.

První den svého pobytu strávili naši hosté ve škole. Nejprve je slavnostně přivítal ředitel školy Mgr. Josef Binek. Žáci 8. ročníku P. Hlaváček, K. Zámečníková, M. Odehnalová, K. Poláková a O. Zapletal si vzorně připravili výklad v anglickém jazyce a provedli hosty po škole. Následně proběhla jednání o dalším programu a spolupráci pro příští rok.

Ve středu 9. 3. byli učitelé přítomni ve výuce angličtiny v 5., 6., 8. a 9. ročníku. Konverzovali s žáky v angličtině a představili jim své země a své školy. Během dopoledne jsme společně navštívili MŠ Štolcova, kde nás vřele přivítala paní ředitelka Hana Palátová Šípková. Návštěva mateřské školy se hostům velmi líbila.

V poledních hodinách proběhlo setkání s vedením MČ Brno - Černovice, panem starostou Ing. Jiřím Hladíkem a první místostarostkou Bc. Petrou Quittovou. Toto setkání se uskutečnilo v restauraci Slunečnice na Fáměrově náměstí. Pan starosta seznámil hosty s historií a současností naší městské části a po slavnostním obědě předal společně s paní místostarostkou našim hostům krásné dárky, které pro ně budou vzpomínkou na pobyt v Brně.

Středeční odpoledne hosté strávili ve městě, kterým je provedli žáci 8. ročníku. Ti si pro ně připravili výklad o památkách, opět v anglickém jazyce. Hosté navštívili Petrov, Kapucínskou hrobku, Muzeum města Brna a náměstí Svobody. Protože bylo teplé a slunečné počasí, vystoupali jsme na věž kostela na Petrově, odkud se rozprostírá nádherný výhled do okolí. Všichni byli tímto výletem nadšeni a žáci dostali za svůj výkon i překlad do angličtiny velikou pochvalu od učitelů z Anglie.

Ve čtvrtek byla na programu návštěva brněnského pivovaru a slavnostní večeře, při které se povídalo o naší další spolupráci. Prožili jsme s hosty několik pěkných dnů a moc děkujeme všem, kteří přispěli k příjemné atmosféře. Poděkování patří panu řediteli Binkovi, panu starostovi Hladíkovi, paní místostarostce Quittové, paní učitelce Girtové a Marholdové a v neposlední řadě i žákům 8. ročníku, kteří byli skvělými průvodci.

Těšíme se na další setkání s partnerskými školami. Chceme touto cestou vést naše žáky ke spolupráci ve sjednocené Evropě.  

— Mgr. Miroslava Žáková, koordinátorka projektu Comenius —

25. 3. 2011 | přečetlo 1416 lidí | ↑ zpět nahoru

Školní rok 2008/2009

Návštěva partnerské školy v Anglii

Ve dnech 8.-12. 6. se konala poslední schůzka partnerských škol v rámci projektu Comenius. Tato schůzka se uskutečnila na škole v malém anglickém městečku Wiganu.

Cílem setkání bylo zhodnotit a uzavřít naši dvouletou spolupráci. V tomto školním roce jsme se soustředili na problémy životního prostředí a jeho zlepšování. Naše škola se aktivně zapojila do společné práce např. sběrem odpadových surovin, výrobou vlastních kontejnerů na PET lahve a papír i péčí o nově vysázený záhon „Comenius“ v areálu naší školy.

Na závěr jsme zkompletovali společnou tapisérii, která bude viset na každé z partnerských škol a bude nám tak připomínat dva roky úspěšné a zajímavé spolupráce.

— Mgr. Hlaváčková, Mgr. Žáková —

28. 6. 2009 | přečetlo 1276 lidí | ↑ zpět nahoru

Dramatizace anglické písničky

Jednou z aktivit projektu Comenius byla dramatizace scénky o životním prostředí. Žákyně třetích tříd si nacvičily ve spolupráci se žáky 9.A na konci školního roku krátké vystoupení. Na melodii známé písničky „Tři čuníci“ předvedli scénku, kde ukázali, že i malé děti mohou životní prostředí chránit. Toto vystoupení zhlédli žáci osmé třídy a oceňovali projev třeťáků v anglickém jazyce.

— Mgr. Hlaváčková, Mgr. Žáková —

28. 6. 2009 | přečetlo 1499 lidí | ↑ zpět nahoru

Účast na anketě v Istanbulu

Partnerská turecká škola v Istanbulu pořádala anketu na téma „Co znamená být dítětem“. Této ankety se účastnily všechny partnerské školy projektu Comenius. Naši osmáci si připravili krátké videosekvence k tomuto tématu. Jak se jim to podařilo, můžete posoudit i vy.

— Mgr. Hlaváčková, Mgr. Žáková —

28. 6. 2009 | přečetlo 1034 lidí | ↑ zpět nahoru

Projekt Comenius 2007-2009

Během dvouleté spolupráce se školami v Turecku, Francii a Anglii jsme poznali spoustu nových přátel a měli jsme možnost porovnat podmínky pro práci učitelů a žáků. První rok byl zaměřen na sledování počasí a klimatických změn. Naši žáci prováděli meteorologická měření. Získané údaje pak zaznamenávali do tabulek a grafů, které se staly součástí brožurky Weather information. Žáci prvního i druhého stupně ZŠ si vytvořili svůj vlastní kalendář s typickou pranostikou pro jednotlivé měsíce. Pro lepší porozumění jsme se žáky vytvořili mezinárodní minislovníček.

Druhý rok činnosti vyl zaměřen na problémy životního prostředí, ochranu přírody a sběr druhotných odpadových surovin. Aktivně jsme se účastnili sběru hliníku, papíru, textilu i plastů. Snažili jsme se o druhotné využití sběrového materiálu a tak nám vznikaly pěkné modely papírových mostů i vánočního betlému.

Všechny svoje aktivity na téma zlepšování a ochrany životního prostředí jsme zaznamenali v brožurce Our environment. Naše Comenius noviny zachycují nezvyklé změny a výkyvy počasí.

Mezi společné akce, které proběhly na každé partnerské škole, patřila krátká dramatizace scénky o ochraně životního prostředí.

Na závěr jsme zkompletovali společnou tapisérii, která bude viset na každé z partnerských škol a bude nám tak připomínat dva roky úspěšné a zajímavé spolupráce.

Ekologická mapa Černovic

Začátkem června žáci 5. tř. dokončili práci na ekologické mapě Černovic. Žáci si nejprve zmapovali naši městskou část a zjišťovali, na kterých místech se nachází kontejnery na odpady. Dalším úkolem bylo zjistit, proč jsou kontejnery barevně odlišeny a pro jaký druh odpadu jsou určeny. Nakonec tato fakta zakreslili do mapy.

— Mgr. Hlaváčková, Mgr. Žáková —

28. 6. 2009 | přečetlo 1232 lidí | ↑ zpět nahoru

««

»»»|
««

»»»|


© 2004-2020 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru