Program Comenius « Základní škola Brno, Řehořova 3

Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

úvod » Projekty »

Comenius

Školní rok 2004/2005

Návštěva Irska v rámci projektu Socrates

Ve dnech 5. – 10. 5. 2005 se uskutečnila v Irsku schůzka partnerských zemí projektu Socrates. V tomto školním roce to byla již poslední partnerská schůzka.
Navštívily jsme obě partnerské školy, školu v Severním Irsku, v Ballymoney a v Irské republice, v Julianstown. Na setkání se hodnotily výsledky spolupráce ve škol.roce 2004/2005. Naše škola všechny zadané úkoly splnila. Žáci 8.A a 9.A vyráběli pro partnerské země keramické beránky a vypracovali projekt „Naše městská čtvrt“a projekt O sv.Václavovi a sv.Ludmile. Současně žáci 7.A ,7.B a 8.A nacvičili hudební vystoupení se známými českými písničkami. Toto hudební vystoupení bylo zaznamenáno na CD a předáno našim partnerům.
V obou partnerských školách se nám dostalo milého přijetí.

— Mgr. M. Hlaváčková, Mgr. M. Žáková —

10. 6. 2005 | přečetlo 610 lidí | ↑ zpět nahoru

Projekt Comenius ve šk.roce 2004 /2005

Naše základní škola je zapojena do projektu EU - Sokrates, sekce Comenius. Tento projekt se týká spolupráce základních škol zemí EU i kandidátských zemí a umožňuje tak školám vzájemnou spolupráci, zkvalitňuje jazykovou výuku, podporuje mobilitu žáků a učitelů, bojuje proti rasismu a xenofobii, dává vzdělání evropský rozměr, pomáhá budovat vzdělanou a spolupracující Evropu.
Spolupracujeme se základní školou ve Finsku, Irské republice, Severním Irsku, Itálii, Španělsku a Rumunsku. Každý projekt spolupráce trvá tři roky a na každý rok je určeno jedno hlavní téma. K danému tématu pak děti vyrábějí výrobky nebo píší práce v anglickém jazyce. Jde o to, aby děti znaly své tradice, zvyky a představily je žákům v partnerských školách jednotlivých zemí. Zároveň si tak procvičují i angličtinu, která je v projektu jednacím jazykem.
Ve šk.roce 2004/05 naši žáci zpracovali téma "Naše městská čtvrť Černovice" a téma "Patroni naší země". Do práce na prvním projektu se zapojili především žáci třídy 8.A. Tito žáci pořizovali fotografie významných objektů v Černovicích, zjišťovali si údaje o těchto místech a texty potom přeložili do anglického jazyka. Na projektu pracovali téměř tři měsíce žáci z 8.A - T. Odehnalová, M. Píšková, L. Siegerová, L. Girtová, K. Procházková, J. Matějková, E. Žákovská, L. Langerová, V. Stošková a K. Paráková. O grafickou podobu celého projektu se nakonec výborně postaral Vilém Renát, rovněž z 8.A. Do druhého projektu se zapojili: L. Kilián, L. Bryksa z 9.A. Za grafické řešení projektu odpovídala O. Padrtová.
Žáci 7.A, 7.B a 8.A připravili pod vedením pí uč. Ondráčkové hudební vystoupení se známými českými písničkami. Zpívaly: D. Kammererová, J. Matějková, T. Odehnalová, M. Píšková, L Siegerová, V. Stošková, E. Žákovská, A. Kokešová a D. Bartošová. O hudební doprovod se postarali: L. Kilián, O. Marhold, D. Daniel, J. Teinitzerová a L. Girtová. Tento program byl zpracován do podoby počítačového CD p.uč. Dudkem.
Velký úspěch také měly drobné výrobky žáků 6. – 9.tříd. Jednalo se o stylizovaná Jezulátka v ořechových skořápkách a velikonoční symboly – malé keramické beránky.

— Za projekt odpovídají: Mgr M. Hlaváčková, Mgr M. Ž —

31. 5. 2005 | přečetlo 581 lidí | ↑ zpět nahoru

Další úspěchy programu Socrates

V březnu se nám podařilo rozběhnout v programu Socrates novou akci. Jedná se o dopisování s partnerskou školou v Balleymoney v Severním Irsku. Každý žák 7.A si tak prakticky může vyzkoušet své znalosti angličtiny. Díky e-mailovým dopisům se tak žáci rychle dozvídají o tom, jak vypadá obyčejný den irského školáka, jak a kde tráví svůj volný čas, píší si o svých zájmech, sbírkách, rodinách. A co ještě se nám v programu socrates daří?
Žáci 9. A dokončují projekt, který partnerským školám představí slavné patrony naší země – Sv. Václava a Sv. Ludmilu.
Žáci 8. A připravují projekt o Černovicích, v němž své kamarády v cizině seznámí s historií naší městské části. Do situačního plánu, který si sami nakreslili, tak postupně doplňují fotografie, texty o zajímavých či důležitých budovách a další obrázky.

— Mgr. Miluše Hlaváčková —

7. 4. 2005 | přečetlo 621 lidí | ↑ zpět nahoru

Mezinárodní spolupráce škol - COMENIUS

I v tomto školním roce pokračuje ZŠ Řehořova 3 v programu Comenius. Jde o spolupráci se školami v šesti zemích (Severní Irsko, Irská republika, Rumunsko, Itálie, Finsko), ke kterým se letos připojila i škola ze Španělska.
Schůzka koordinátorů akcí jednotlivých škol se letos konala začátkem prosince v italském městečku Muccia. Na programu bylo upřesnění obsahu projektů na školách a vymezení složitějších úkolů, které se budou plnit společně.
Mezi úkoly, které budou řešit naši žáci, patří představit slavnou osobnost našich národních dějin, která sehrála důležitou roli při vytváření státu. Shodli jsme se, že v našem případě připravíme projekt o životě a smrti patrona naší země – svatém Václavu.
Italská schůzka však nebyla jen plánování a jednání. Učitelé v Muccii nás provedli svou školou, měli jsme možnost odpovídat na dotazy žáků a slavnostně nás přivítali i na místní radnici. Srovnávali jsme podmínky, ve kterých se děti učí a hodnotili vybavení tříd. Je pravda, že v Muccii je vybavení školy mnohdy skromnější než u nás. Překvapila nás však snaha žáků udržet a postupně zlepšovat své prostředí, jejich nadšení, aktivita a snaha něco udělat navíc - bez vidiny okamžitého prospěchu. A v tomto směru máme ještě co dohánět.

— Mgr. Miluše Hlaváčková —

13. 12. 2004 | přečetlo 596 lidí | ↑ zpět nahoru

««

»»»|
««

»»»|


© 2004-2018 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru