Dalton « Základní škola Brno, Řehořova 3

Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

úvod » Žáci »

Dalton

Školní rok 2017/2018

Kdo mi pomůže? – 2.A

Ve čtvrtek 18. 1. jsme nechali doma učení a sešli jsme se na projektovém dni, zaměřeném na chování při mimořádných událostech. Při samostatné a skupinové práci jsme si připomněli rozdíl mezi nemocí a úrazem, pověděli jsme si, jak pomoci zraněnému kamarádovi a na toto téma splnili Kvíz pro bystré hlavičky. Podle obrázkové osnovy jsme třídili situace bezpečné a nebezpečné pro náš život. Ve druhé části dopoledne jsme ukázali znalost čísel tísňového volání a dramatizací ve skupinkách předvedli jejich použití. Pro pobavení jsme si vyzkoušeli na kamarádech ošetření a ovázání drobných poranění. Spoustu věcí jsme si zapamatovali a určitě budeme umět, v případě potřeby, pomoci a budeme vědět, jak reagovat např. při požáru, úrazech nebo haváriích.

— děti 2.A, , Mgr. Dana Bryksová —

19. 1. 2018 | přečetlo 109 lidí | ↑ zpět nahoru

Kolej čtvrtá, nástupiště devět a tři čtvrtě

Žáci 4. A celý letošní školní rok kouzlí s Harrym Potterem. To není žádná novinka. Do Bradavic se ale v předvánočním čase vypravili i žáci 2. B. Čtvrťáci proto své mladší kouzelnické spolužáky pozvali do své koleje, aby jim ukázali, co všechno se z kouzelnického řemesla již naučili. Do naší tajemné třídy vstupovali druháci za tóny úvodní písně filmu hrané na klávesy. Kouzlilo se s kartami, provázky, čísly, kuličkami, kačerem, kostkou, šátky, ale dokonce i s pětitisícovkou, či věkem paní učitelky. Následně druháčci získávali pro svou kolej body při řešení rodokmene Harryho, který byl pěkně zapeklitý. Dopoledne se nám všem velmi líbilo. Já, s pověřením profesorky Minervy McGonagallové, musím své čtvrťáky velmi pochválit za to, jak si pečlivě svá kouzla připravili a následně mladším spolužákům pomáhali s řešením kouzelnických úkolů.

— Mgr. Nikol Daňková —

4. 1. 2018 | přečetlo 209 lidí | ↑ zpět nahoru

Jablíčkový den ve 2.A.

Sladké, kulaté, barevné jablíčko nám ve čtvrtek 16. 11. v rámci projektového dne přikutálelo procvičovací úkoly. Vybírali jsme si úkoly z matematiky, českého jazyka a prvouky. Přinesená jablíčka jsme ochutnávali, popisovali jejich barvu a chuť.

V průběhu dopoledne jsme si odpočinuli při hře na Kompot a v hodině tělesné výchovy. V závěru vyučování jsme pracovali ve skupinách, ve kterých jsme v rámci výtvarné výchovy „zavařovali“ nejen ovoce, ale i zeleninu.  Práce se všem podařila.

— děti 2.A, Mgr. Dana Bryksová —

18. 11. 2017 | přečetlo 126 lidí | ↑ zpět nahoru

Výtvarná výchova na školní zahradě

Ve čtvrtek 19. října třída 4.A  využila krásného barevného podzimního dne. Kufříky s výtvarnými potřebami zůstaly zavřené a my jsme se vydali na školní zahradu. Žáci se dle barevných lístečků rozdělili do dvou skupin a společně přemýšleli nad svou tvorbou. Úkol zněl jasně: „Vytvořte pomocí přírodnin (listy, větvičky, ořechy,…) obrazec, který se hodí právě do dnešního podzimního dne.“ Žáci si lámali hlavu, nakonec se však obě skupinky rozhodly pro strom, jedna skupinka přidala ptačí budku, druhá veverku a létajícího draka. Netradiční výtvarná výchova se povedla a my jsme si užili jeden z posledních teplých podzimních dnů.

— Mgr. Nikol Daňková —

26. 10. 2017 | přečetlo 125 lidí | ↑ zpět nahoru

Školní rok 2016/2017

2. A – projektový týden „Vesmír“

Minulý týden proběhl ve 2. A projekt „Vesmír“. Děti měly za úkol zjistit informace o Slunci, dále ve skupinkách odpovídaly na otázky ohledně sluneční soustavy. Každá skupinka měla jednu planetu, o které zjišťovala informace podle dané osnovy. Děti si také se svými rodiči vyrobily model své planety. Ve Vv vytvořily z alobalu raketu a kosmonauta, který letí ke slunci. Poslední den proběhla vesmírná konference, kde před svými spolužáky referovaly, co všechno se dozvěděly.  

— Bc. Barbora Nečasová, Mgr. Monika Vogelová —

29. 6. 2017 | přečetlo 139 lidí | ↑ zpět nahoru

Týden spisovatelů

Přesto, že učivo třetího ročníku jsme již zvládli, ani na konci roku nezahálíme. Posledních pár dnů před koncem školního roku žáci 3.A a 3.C doma prohledali knihovničky a do školy přinesli knihy spisovatelů Václava Čtvrtka, Ondřeje Sekory, Astrid Lindgrenové a Hanse Christiana Andersena. Každý den jsme se věnovali jednomu spisovateli. Dozvěděli jsme se zajímavosti o jejich životě, nejznámější díla, prohlédli jsme si knihy, přečetli ukázky několika knih a výstupem byl plakát, v němž jsme to nejdůležitější shrnuli a doplnili obrázky. Žáci 3.A zhlédli filmové zpracování Pipi dlouhé punčochy a žáci 3.C Ronju, dceru loupežníka autorky Astrid Lindgrenové. Žáci se tak seznámili se čtyřmi autory dětských knih a učili se vzájemné spolupráci. Plakáty se všem moc povedly.

— Mgr. Nikol Daňková, Mgr. Barbora Meduňová —

27. 6. 2017 | přečetlo 151 lidí | ↑ zpět nahoru

Dějiny umění hravě

Nedílnou součástí hodin výtvarné výchovy jsou dějiny umění. Žáci šestých ročníků se seznamovali s historií Egypta a Říma. Informací a obrázků bylo mnoho, ale nás nejvíce zajímala móda.

Žáci 6.B utvořili čtyři skupinky a plni nápadů se dali do práce. Měli za úkol nakreslit lidskou postavu a tu následně "obléci" do dobového kostýmu. Výběr vhodných materiálů a výroba doplňků nám sice zabrala několik hodin, ale výsledek stál za to.

Postavy a plakáty jsou součástí stálé expozice dějin v zeleném patře.

— Žáci 6. B + Mgr. Tereza Friedl —

28. 3. 2017 | přečetlo 166 lidí | ↑ zpět nahoru

Škola našich předků

Žáci 6.B se několik hodin slohu věnovali velmi zajímavému tématu. Měli za úkol zjistit od svých babiček a dědečků, jaké to bylo tenkrát, když chodili do školy. Někteří žáci přinesli pečlivě zpracované zápisky z vypravovaní, jiní stará vysvědčení, fotografie, učebnice, sešity a jiné pomůcky.

Skupiny své materiály pročítaly, třídily informace a vybíraly to nejzajímavější. Výsledky bádání byly zaznamenány na plakáty, které jsou vystaveny v zeleném patře.

Na závěr projektu nás autoři seznámili se svými poznatky. A co je nejvíce překvapilo? Do školy se chodilo i v sobotu, ve třídách nebylo tak barevně jako nyní, do tělocviku se nosil jednotný cvičební úbor, dostávalo se rákoskou, psalo se inkoustem...

— 6.B + Mgr. Tereza Friedl —

26. 3. 2017 | přečetlo 156 lidí | ↑ zpět nahoru

Školní rok 2015/2016

Týden s Ondřejem Sekorou v 2.B

Na přelomu měsíce března a dubna proběhl v naší třídě projekt na téma – Týden s Ondřejem Sekorou. Stejně jako při minulých projektech předcházela této akci zhruba dvouměsíční domácí četba knížky od zmíněného autora.

V průběhu týdne se děti seznamovaly s jeho životem a tvorbou. Všechny tyto činnosti byly začleněny do učiva českého jazyka, matematiky, prvouky, angličtiny, pracovních činností a motivovány příběhy z jeho knih. Také jsme pracovali s počítači a vyhledávali na internetu základní informace o tomto autorovi.

Setkali jsme se s Ferdou mravencem, broukem Pytlíkem a občany Kocourkova. Děti opět pracovaly s velkým nasazením a zájmem.

Děkuji všem rodičům za pomoc při vytvoření výstavky děl Ondřeje Sekory.

— Mgr. Renata Sléhová —

25. 4. 2016 | přečetlo 280 lidí | ↑ zpět nahoru

««

»»»|
««

»»»|


© 2004-2018 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru