Den mladých gastronomů « Základní škola Brno, Řehořova 3

Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

úvod » Projekty »

Den mladých gastronomů

Školní rok 2017/2018

Den mladých gastronomů

Den mladých gastronomů se v letošním roce nesl v duchu lidových tradic a svátků. Tento den je významnou událostí pro studenty 3. ročníku oboru hotelnictví a gastronomie SŠ Charbulova – před odbornou komisí musí předvést praktické, teoretické a jazykové znalosti a dovednosti (sestavit menu k danému tématu, prostřít tabuli, připravit pokrmy.)

Naše škola byla opět přizvána ke spolupráci – čtvrťáci měli vytvořit vytvořit obrázky s danou tématikou. Na výstavě, která probíhala v rámci Dne mladých gastronomů a Dne otevřených dveří SŠ Charbulova (10.1.2018), bylo vybráno po třech výtvorech z každé třídy. Hlasování probíhalo tajnou formou a zapojili se do něj studenti, návštěvníci i středoškolští pedagogové.

Další část programu se týkala žáků 8. a 9. ročníku. Přijali jsme pozvání k prohlídce školy a pracoviště odborného výcviku a měli tak možnost nahlédnout pod pokličku kuchařům, pekařům a řezníkům.

Třetí – poslední část - měla slavnostní charakter a odehrávala se v hale naší školy, kde jsme vystavili všechny soutěžní obrázky. Výsledky vyhlašovala paní ředitelka SŠ - RNDr. Jana Marková v doprovodu Mgr. Vladislava Hušky, Mgr. Richarda Nezhyby a několika studentek. Pro tři nejlepší autory z každé třídy byly připraveny drobné dárky a pro všechny sladká odměna z dílny pekařů – cukrářů.

Kdo byl oceněn:

4.A: Emma Holland, Vanessa Jandová, Tobiáš Friedl

4.B: Petr Vojta, Simona Münsterová, Nela Brázdová

4.C: Jakub Kafka, Adriana Donchuk, David Beránek

Děkujeme třídním učitelkám Mgr. Nikol Daňkové (4.A), Mgr. Janě Škrdlové (4.B), Mgr. Barboře Meduňové (4.C) za realizaci obrázků v hodinách výtvarné výchovy, dětem za báječné obrázky a SŠ za skvělou spolupráci.

— Mgr. Tereza Friedl —

18. 2. 2018 | přečetlo 253 lidí | ↑ zpět nahoru

Školní rok 2016/2017

Den mladých gastronomů: 1.část - výtvarná soutěž

Střední škola Charbulova nás přizvala ke spolupráci na Den mladých gastronomů konaný dne 8. února. Jedná se o závěrečný projekt žáků třetích ročníků oboru hotelnictví a gastronomie. Letošním tématem byla česká filmová pohádka. Dvojice studentů si vybrala jednu pohádku, která se stala inspirací pro prostření slavnostní tabule, sestavení menu a uvaření pokrmů. Odborná porota hodnotila vzhled, chuť a mnoho dalších hledisek. Součástí této zkoušky byla také anglická konverzace.

Naše škola se do této akce zapojila výtvarně. Žáci 4. A pod vedením paní učitelky Trúsikové a 4.B s paní učitelkou Girtovou namalovali tématické obrázky, které se staly součástí výzdoby hlavního sálu. Zároveň probíhalo hlasování o tři nejlepší obrázky z každé třídy, do kterého se zapojili nejen studenti SŠ a porota, ale  také návštěvníci, kteří na Charbulovu zavítali v rámci Dne otevřených dveří.

— Mgr. Tereza Friedl —

20. 2. 2017 | přečetlo 237 lidí | ↑ zpět nahoru

Den mladých gastronomů: 2. část – návštěva školy

Další aktivitou, kterou pro nás SŠ připravila, byla komentovaná prohlídka závěrečných prací studentů a návštěva střediska odborné přípravy. Zde byli pozváni žáci 8. a 9. tříd. Kromě slavnostních tabulí a naší výstavky obrázků zde byla k vidění výstava velkoplošných "pohádkových" fotografií studentů SŠ Charbulova. Našim žákům se návštěva velmi líbila a některé případně inspirovala k dalšímu studiu.

— Mgr. Magdealena Neplechová, Mgr. Martina Filakovská —

20. 2. 2017 | přečetlo 278 lidí | ↑ zpět nahoru

Den mladých gastronomů: 3. část – vyhlášení výsledků

Závěrečnou částí, na kterou se nejvíce těšili čtvrťáci, bylo vyhlášení nejhezčích obrázků. V úterý 14. února naši školu navštívila paní ředitelka SŠ RNDr. Jana Marková a spolu s panem učitelem Mgr. Vladislavem Huškem vyhlásili tři nejlepší kreslíře z každé třídy, pro které měli připravenu dárkovou tašku a sladkou odměnu. Drobná sladkost od učňů cukrářů čekala na všechny výtvarníky.

Gratulujeme vítězům a děkujeme třídním učitelkám za zapojení do soutěže. Velké poděkování patří SŠ Charbulova za skvělou spolupráci.

 

Nejhezčí obrázky:

4.A – Michal Borovec, Sára Spáčilová, Adéla Folprechtová

4.B – Klára Mikšová, Valérie Belková, Viktoriya Yuskovets

— Mgr. Tereza Friedl —

20. 2. 2017 | přečetlo 269 lidí | ↑ zpět nahoru

««

»»»|
««

»»»|


© 2004-2020 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru