EU peníze školám « Základní škola Brno, Řehořova 3

Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

úvod » Projekty »

EU peníze školám

DUM - Vzdělávací materiál v rámci projektu EU peníze školám

Digitální učební materiály byly vytvořeny v rámci programu:

OblastOblastOblast
Výchova ke zdraví Člověk a společnost Informační a komunikační technologie
OblastOblastOblast
Člověk a příroda Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie
OblastOblastOblast
Člověk a společnost Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace

Školní rok 2011/2012

Nové počítače v počítačové učebně (projekt „EU peníze školám“)

Naše škola se od 1. 9. 2011 zapojila do projektu základních škol v oblasti podpory 1.4. Tato podpora byla nově zařazena do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu. Smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se na základě mezinárodních šetření dlouhodobě ukazují v rámci vzdělávání na základních školách v ČR jako problematické. Bylo vybráno těchto 7 prioritních témat:

  • čtenářská a informační gramotnost
  • cizí jazyky
  • využívání ICT
  • matematika
  • přírodní vědy
  • finanční gramotnost
  • inkluzivní vzdělávání

V naší škole jsme se zaměřili především na individualizaci výuky (český jazyk ve 4. ročníku), na vytváření nových vzdělávacích materiálů pro žáky a na inkluzivní vzdělávání (zapojení speciálního pedagoga do výuky).

Díky obdrženým finančním prostředkům jsme navíc mohli na základě výběrového řízení vybavit jednu ze dvou počítačových učeben zcela novými počítači. Jedná se o 15 kusů žákovských PC sestav s LED monitory, vše ve vysoké kvalitě. Na těchto počítačích jsme již nainstalovali celou sadu výukových programů pro žáky 1.-9. ročníku. Kvalitu nového hardware jistě ocení žáci 5.-9. ročníku a jejich učitelé při výuce informatiky. V neposlední řadě toto nové vybavení bezpochyby usnadní žákům 5. a 9. ročníku blížící se testování, které zadalo všem základním školám MŠMT a proběhne online v druhé polovině května a v červnu tohoto roku.

Jsem velmi rád, že se nám podařilo nahradit již zastaralé vybavení v počítačové učebně kvalitní PC technikou.

— Mgr. Josef Binek, ředitel školy —

15. 5. 2012 | přečetlo 976 lidí | ↑ zpět nahoru

Projekt EU peníze školám

ZŠ Řehořova je zapojena do projektu EU peníze školám

Za účelem systematické podpory vzdělávání na základních školách v České republice vznikla v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost nová oblast podpory 1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Tento projekt je znám také pod názvem EU peníze školám.

Cílem projektu je zlepšit podmínky na základních školách, a tak zkvalitnit základní vzdělávání. Podpořenými cílovými skupinami jsou žáci a pedagogičtí pracovníci základních škol. Výše dotace se odvíjí od velikosti školy a počtu žáků.

Do tohoto projektu se zapojila také naše ZŠ Řehořova. Po vypracování projektového záměru, který vycházel ze Školního vzdělávacího programu Škola s úsměvem – škola pro všechny, byla sestavena projektová žádost. Z připravených šablon klíčových aktivit si škola vybrala ty, které nám pro realizaci v podmínkách školy nejvíce vyhovují. Ze sedmi témat, na která se šablony soustředí, jsme vybrali individualizaci čtenářské a informační gramotnosti, inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a cizí jazyky, rozvoj přírodovědné, matematické, čtenářské a informační gramotnosti. Zlepšení výuky v těchto oblastech chceme dosáhnout prostřednictvím tvorby a následným používáním nových učebních materiálů a individualizací výuky.

Doba trvání realizace projektu je pevně nastavena na 30 měsíců. Po předložení projektové žádosti na MŠMT proběhlo zhodnocení formálních náležitostí dle vypsaných kritérií a došlo ke schválení našeho projektu. MŠMT vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Škola s úsměvem- škola pro všechny ve výši 1 472 591 Kč. Termín zahájení projektu je stanoven na 1. 9. 2011, jeho ukončení bude 28. 2. 2014.

— Mgr. Monika Vogelová, projektová manažerka —

14. 9. 2011 | přečetlo 1010 lidí | ↑ zpět nahoru

««

»»»|
««

»»»|


© 2004-2020 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru