Informatika na I. stupni « Základní škola Brno, Řehořova 3

Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

úvod » ICT »

Informatika na I. stupni

Školní rok 2015/2016

Chytrá zeď

Pod pojmem Chytrá zeď si představte speciální nátěr, díky němuž můžete psát na jakýkoli hladký povrch. Poznámkový blok nebo kreativní plochu pro své nápady si snadno vytvoříte prakticky z čehokoli. Chytrá zeď pomáhá při výuce jak učitelům, tak i žákům. Chytrá zeď v žácích podněcuje tvůrčí myšlení, protože nejsou nijak omezeni okraji ani výškou tabule, malovat a psát mohou klidně po celé zdi. Je prokázáno, že Chytrá zeď výrazně zlepšuje produktivitu a soustředěnost studentů.

Používáním Chytré zdi také šetříme životní prostředí. Chytrá zeď splňuje nejpřísnější kritéria emisních limitů vydaných Evropskou unií. Díky Chytré zdi omezíme spotřebu papírů, a můžeme tak lépe šetřit naše lesy. Navíc nezabírá zbytečné místo, protože nemá žádný stojan ani držák. Lze ji využít i jako promítací plátno (biano.cz).

— Mgr. Vilém Nejezchleb —

3. 6. 2016 | přečetlo 314 lidí | ↑ zpět nahoru

Školní rok 2012/2013

Informatika na prvním stupni

Jako samostatný předmět je na naší škole vyučován od 5. ročníku, a to jednu vyučovací hodinu týdně. Obsah předmětu je zaměřen na práci s moderními technologiemi, získávání, třídění informací a jejich používání ve vzdělávání i v běžném životě.

Učíme žáky pracovat s počítačem, tvořit dokumenty v různých programech, využívat didaktické programy při učení. Vedeme žáky k osvojování základních pojmů z oblasti ICT na základě jejich aktivní činnosti. Důraz je kladen na využívání různých zdrojů informací, práce s nimi, jejich třídění a porovnání. Postupně si žáci osvojují práci s PC a programy. Snahou je podporovat u žáků představivost a logické myšlení.

Při práci mohou uplatňovat a rozvíjet vlastnosti (např. důslednost, vytrvalost, vynalézavost, přesnost). Poskytujeme žákům poznatky a dovednosti, které jsou předpokladem k poznávání světa internetu a jeho bezpečnosti. Cílem je, aby žáci získané vědomosti a dovednosti dokázali využít v běžném životě.

Pro ukázku přikládáme referát žáka 5. třídy (.odt, 830 kB; .pdf, 166 kB).

— Mgr. Pavlína Trúsiková, Mgr. Alena Girtová —

4. 1. 2013 | přečetlo 639 lidí | ↑ zpět nahoru

Aplikace pro žáky i ve školním roce 2012/2013

Stejně jako v loňském roce jsme i letos zakoupili přístup pro naše žáky do aplikace www.proskoly.cz. Zde si žáci mohou kdykoliv po přihlášení pod svým heslem zkoušet a trénovat tři typy testů.

  • Testy pro nejmenší odhalují rozumové schopnosti dětí již ve věku od 3 do 7 let. Zaměřují se na zmapování úrovně vrozeného intelektu a všeobecných znalostí a poznávání okolního světa, které děti získávají především výchovou a vzděláváním. Tyto testy obsahují tři samostatné oblasti: jednoduchá logika, znalostní test a test zobecňování. Pokyny k testu jsou dabovány, proto mohou test absolvovat i děti, které neumí číst a psát.
  • Testy dětských schopností prověřují schopnosti dítěte v jednotlivých segmentech inteligence: verbální inteligence, logická inteligence, numerická inteligence, vnímání, geometrická logika a prostorová představivost. Testy neslouží jen ke zjišťování jednotlivých typů inteligence, ale současně je lze používat k jejich procvičování.
  • Test volby povolání je určen pro žáky od 13 let, kteří se rozhodují o své budoucí studijní a profesní dráze. Test pomůže zjistit nejen to, na co se žák hodí a pro co má vlohy, ale také co ho baví a které činnosti upřednostňuje ve volném čase.

Přístup do této aplikace má každý žák i jeho rodič pomocí unikátního hesla, které obdržel od svého třídního učitele.

— RNDr. Jana Skalická —

17. 12. 2012 | přečetlo 631 lidí | ↑ zpět nahoru

««

»»»|
««

»»»|


© 2004-2018 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru