Logopedická péče « Základní škola Brno, Řehořova 3

Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

úvod » Žáci »

Logopedická péče

Školní rok 2014/2015

Logopedie

Od října opět probíhá v logopedické učebně v suterénu naší školy kroužek logopedie pro žáky 1. ročníku. Jednou týdně se žáci pod vedením vysokoškolsky vzdělanou logopedkou věnují reedukaci hlásek, správnému dýchání, rozvoji jemné a hrubé motoriky, a také si procvičují zrakové a sluchové vnímání.

Reedukace hlásek probíhá před logopedickým zrcadlem s použitím motivačních a názorných obrázků. Důležitá je zde motorika mluvidel, kterou procvičujeme např. těmito cviky: čertík, mlaskání koníka (přilepení jazyka na patro), zvoneček (kmitání jazyka při otevřených ústech doprava a doleva) nebo malíř (přejíždění hrotem jazyka po patře). Jemnou motoriku si děti zdokonalují při navlékání korálků, skládáním obrázků z dílků nebo při kreslení. Zrakové vnímání rozvíjí hry na hledání rozdílů, bludiště nebo seřazování obrázků podle dějové posloupnosti. Mezi hry zaměřující se na sluchové vnímání patří rozlišování zvuku, směru zvuku nebo opakování rytmu. Při opakování rytmu rozvíjíme i hrubou a jemnou motoriku, když dítě rytmus vytleskává, vybubnovává nebo vydupává.

— Mgr. Jana Vanžurová —

17. 12. 2014 | přečetlo 514 lidí | ↑ zpět nahoru

Školní rok 2008/2009

Zhodnocení logopedického kroužku

Od října do konce května měli možnost žáci naší školy navštěvovat logopedický kroužek. Nevybírali si ho z důvodu, že by si zde něco vyrobili nebo sportovali, ale museli se zde věnovat reedukaci hlásek. Proto musím všechny žáky a rodiče pochválit za jejich snahu a píli v kroužku i při domácím procvičování.

Reakce rodičů:

„Můj syn navštěvoval logopedii v Bílém domě, ale hlásku Ř neuměl pořád vyslovovat, chodili jsme na logopedii přes rok, ale nebyly pořád žádné výsledky. Až syn začal chodit do první třídy, tak nám škola Řehořova doporučila logopedii u paní učitelky Jiráskové. Na logopedii jsme začali chodit od října do května a syn vyslovoval hlásku Ř perfektně.
Tím bych chtěla poděkovat paní učitelce Jiráskové za trpělivost a doporučit všem rodičům logopedii ve škole. Uvidíte postupně sami výsledky a výslovnost Vašeho dítěte.“ Děkuji Hamalová.

— Mgr. Kristýna Jirásková —

29. 5. 2009 | přečetlo 1118 lidí | ↑ zpět nahoru

Logopedická pracovna

Minulý školní rok se nám podařilo vytvořit opravdu útulné místo pro logopedickou péči v suterénu naší školy. Najdeme zde část pro individuální reedukační péči s logopedickým zrcadlem a také hrací místo s kobercem pro kolektivní nápravu řeči. Dětem i rodičům se moc líbí. Sami se můžete přesvědčit ve fotogalerii.

— Mgr. Kristýna Jirásková —

23. 11. 2008 | přečetlo 1071 lidí | ↑ zpět nahoru

Nahlédnutí do logopedické péče

Pokud chceme správně vyslovovat, je potřeba rozhýbat jazyk a rty a k tomu nám slouží různá artikulační cvičení mluvidel. Pro procvičení motoriky mluvidel motivačně využívám nejrůznějších obrázků, podle kterých rády děti cvičí. Aby cviky měly dostatečný účinek, je důležité každý cvik zopakovat nejméně 7×, a to před zrcadlem, aby děti měly kontrolu, zda cvik provádí správně. Motoriku mluvidel můžeme procvičovat individuálně i kolektivně.

Typy cviků na procvičení motoriky mluvidel:

 • smějeme se jako sluníčko (rty jsou roztaženy do stran)
 • otevíráme a zavíráme pusu jako rybička
 • posíláme polibek (ústa jsou vyšpulená)
 • hodiny - jazyk kmitá od jednoho koutku úst k druhému
 • kartáček - čistíme zoubky špičkou jazyka ze všech stran
 • malířská štětka - pomalu natíráme patro jazykem
 • bouličky - špičku jazyka dát za pravou a levou tvář
 • bubliny - nafukování tváří, převalování bubliny z jedné tváře na druhou
 • koník - mlaskání jazykem (přilepení jazyka na patro)
 • výtah - zvednout špičku jazyka za horní zuby a za spodní zuby (čelist se nesmí hýbat - jen pohyb jazykem)
 • vytvoření jazykem ruličku
 • čertík
 • vypláznout špičku jazyka k nosu a na bradu
 • atd.

Stejně důležité je i sledovat správné dýchání. Dechová cvičení provádím formou hry doplněnou hlasovým cvičením. Dbám na správný nádech nosem bez zvedání ramen a výdech, který má být co nejpomalejší, postupem se snažíme výdech co nejvíce prodlužovat.

Motivace a hry:

 • využívám různá breptadla, kdy děti mají říct několik slov na jeden výdech
 • foukáme do různých předmětů - větrníků, bublifuků, peříček,vaty…
 • hrajeme foukanou kopanou - foukáme do malých míčků pomocí brček
 • obrázky:
  • vítr fouká fíííííí, fúúúúú
  • vlak houká húúúúúú
  • had syčí sssssssssssssss
  • moucha bzučí bzzzzzzzzzzzzzz

— Mgr. Kristýna Jirásková —

23. 11. 2008 | přečetlo 1510 lidí | ↑ zpět nahoru

Logopedická péče

Logopedická péče na naší škole je praktikována na 1. stupni, zejména u dětí v 1. a 2. třídě vysokoškolsky vzdělaným logopedem s praxí.

Proč přihlásit dítě do logopedického kroužku?

Nejlepším věkem pro nápravu běžných poruch a vad řeči dětí je předškolní věk, ale po dlouhodobé zkušenosti víme, že do 1. tříd přichází mnoho dětí s chybnou výslovností jedné nebo několika hlásek, jako například hlásky L, R, Ř a SYKAVEK.

Děti se špatnou výslovností se mohou od svých spolužáků setkat s posměšky, což určitě nevede ke klidnému školnímu startu.

Pozor! Mnoho rodičů si neuvědomuje, že pokud dítě některé hlásky vyslovuje špatně, samo svou špatnou výslovnost neslyší. Jestliže některou hlásku nedovede vyslovit, vynechává ji nejen v řeči, ale i v psaném projevu! Současně se objevují chyby v pravopise.

Přímá práce s dětmi probíhá individuální a kolektivní formou.

Individuální forma práce

Moje práce spočívá v tom, že si děti rozdělím do skupin podle hlásek, které chci napravovat. V úvodní hodině pracuji individuálně s dítětem za přítomnosti rodičů, kde dochází k vyvození hlásky a ukáži rodičům, jakým způsobem mají provádět domácí cvičení, co mají kontrolovat a jaké pomůcky využívat. Každé dítě má zaveden zápisník, do kterého uvádím postup správného navození, procvičení a fixaci hlásek.

Kolektivní forma práce

Při práci ve skupině se především zaměřuji na gymnastiku mluvidel, dechová cvičení, rytmizaci slov a sluchové hry.

V dnešní době má spousta dětí špatně zafixováno nesprávné dýchání ústy, což vede k špatné výslovnosti nosových hlásek. Proto kladu důraz na dechová cvičení, u kterých využívám nejrůznější pomůcky a hry, aby děti cvičení bavila (bublifuk, větrník, peříčka, papírové kuličky nebo proužky, hry na flétnu…).

Kdy a kde probíhá logopedická péče?

Kroužek probíhá každý čtvrtek od října do května v odpoledních hodinách v nové logopedické učebně, která se nachází v suterénu naší školy.

Děti si vyzvedávám ve školní družině.

Aby náprava řeči byla úspěšná, je důležitá úzká spolupráce s rodiči. Proto se s rodiči a jejich dětmi pravidelně setkávám vždy poslední čtvrtek v měsíci v logopedické pracovně, kde si ukážeme a vysvětlíme další postup nápravy.

Pomůcky

 • velký nelinkovaný sešit (zápisník)
 • pouzdro (pastelky, tužka…)
 • papírové kapesníky

První informativní schůzka s rodiči bude probíhat 22. 9. 2008 v 16.00 ve třídě IV.B, kde si řekneme bližší informace.

— Mgr. Kristýna Jirásková, speciální pedagog, logope —

8. 9. 2008 | přečetlo 1118 lidí | ↑ zpět nahoru

Školní rok 2007/2008

Logopedický kroužek

Logopedická péče na naší ZŠ je praktikována na I. stupni. Při práci s dětmi využíváme nejrůznější logopedické pomůcky, obrázkový materiál, pohádky, pracovní listy, hry podporující komunikaci… Zábavnou a hravou formou dochází k vyvození, procvičení, upevnění a fixaci daných hlásek.

Kroužek probíhá každý čtvrtek v odpoledních hodinách 13.15–14.00 hodin kolektivní i individuální formou.

— Mgr. Kristýna Jirásková —

9. 11. 2007 | přečetlo 1601 lidí | ↑ zpět nahoru

««

»»»|
««

»»»|


© 2004-2018 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru