Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách « Základní škola Brno, Řehořova 3

Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

úvod » Projekty »

Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách

https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-skolstvi-a-prorodinne-politiky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/mesto-brno-zvysuje-kvalitu-vyuky-odbornych-predmetu-na-zakladnich-skolach/

Školní rok 2018/2019

Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách

Ve školním roce 2017/2018 statutární město Brno zahájilo realizaci projektu č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005647 „Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách“ v hodnotě téměř 6 000 000 Kč. Nositelem projektu je Odbor školství, mládeže a tělovýchovy. Jedná se o investiční projekt, který je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu, ze státního rozpočtu a z rozpočtu města.

V rámci projektu město pořizuje 53 interaktivních tabulí, které jsou instalovány do odborných učeben zapojených škol. V zapojených školách jsou tabule umístěny do učeben přírodovědných předmětů, cizích jazyků, informatiky a na několika školách také do učeben polytechnické výuky.

Do projektu je zapojeno 14 základních škol zřizovaných městem Brnem a jeho městskými částmi, které musely splnit podmínky bezbariérovosti stanovené v IROP. Zapojila se i naše škola. Díky účasti v projektu jsme získali 2 interaktivní tabule – do učebny cizích jazyků a do učebny informatiky. Tabule budou využívány nejen pro výuku, ale i v odpoledních hodinách v rámci zájmového vzdělávání našich žáků.

— Mgr. Josef Binek, ředitel školy —

22. 10. 2018 | přečetlo 105 lidí | ↑ zpět nahoru

««

»»»|
««

»»»|


© 2004-2020 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru