Mezinárodní návštěva na ZŠ Brno, Řehořova 3, setkání s vedením MČ Brno-Černovice « Základní škola Brno, Řehořova 3

Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

úvod » novinky »

Mezinárodní návštěva na ZŠ Brno, Řehořova 3, setkání s vedením MČ Brno-Černovice

Mezinárodní návštěva na ZŠ Brno, Řehořova 3, setkání s vedením MČ Brno-Černovice

Ve dnech 7.–11. 3. 2011 se na naší základní škole konala schůzka učitelů z evropských partnerských škol. Jednalo se o pracovní setkání v rámci projektu Comenius, do něhož je naše škola již řadu let zapojena. Přítomni byli učitelé z Anglie, Polska a Maďarska. Po celou dobu pobytu se mnou zahraniční učitele doprovázely paní učitelky Marholdová a Girtová.

První den svého pobytu strávili naši hosté ve škole. Nejprve je slavnostně přivítal ředitel školy Mgr. Josef Binek. Žáci 8. ročníku P. Hlaváček, K. Zámečníková, M. Odehnalová, K. Poláková a O. Zapletal si vzorně připravili výklad v anglickém jazyce a provedli hosty po škole. Následně proběhla jednání o dalším programu a spolupráci pro příští rok.

Ve středu 9. 3. byli učitelé přítomni ve výuce angličtiny v 5., 6., 8. a 9. ročníku. Konverzovali s žáky v angličtině a představili jim své země a své školy. Během dopoledne jsme společně navštívili MŠ Štolcova, kde nás vřele přivítala paní ředitelka Hana Palátová Šípková. Návštěva mateřské školy se hostům velmi líbila.

V poledních hodinách proběhlo setkání s vedením MČ Brno - Černovice, panem starostou Ing. Jiřím Hladíkem a první místostarostkou Bc. Petrou Quittovou. Toto setkání se uskutečnilo v restauraci Slunečnice na Fáměrově náměstí. Pan starosta seznámil hosty s historií a současností naší městské části a po slavnostním obědě předal společně s paní místostarostkou našim hostům krásné dárky, které pro ně budou vzpomínkou na pobyt v Brně.

Středeční odpoledne hosté strávili ve městě, kterým je provedli žáci 8. ročníku. Ti si pro ně připravili výklad o památkách, opět v anglickém jazyce. Hosté navštívili Petrov, Kapucínskou hrobku, Muzeum města Brna a náměstí Svobody. Protože bylo teplé a slunečné počasí, vystoupali jsme na věž kostela na Petrově, odkud se rozprostírá nádherný výhled do okolí. Všichni byli tímto výletem nadšeni a žáci dostali za svůj výkon i překlad do angličtiny velikou pochvalu od učitelů z Anglie.

Ve čtvrtek byla na programu návštěva brněnského pivovaru a slavnostní večeře, při které se povídalo o naší další spolupráci. Prožili jsme s hosty několik pěkných dnů a moc děkujeme všem, kteří přispěli k příjemné atmosféře. Poděkování patří panu řediteli Binkovi, panu starostovi Hladíkovi, paní místostarostce Quittové, paní učitelce Girtové a Marholdové a v neposlední řadě i žákům 8. ročníku, kteří byli skvělými průvodci.

Těšíme se na další setkání s partnerskými školami. Chceme touto cestou vést naše žáky ke spolupráci ve sjednocené Evropě.  

— Mgr. Miroslava Žáková, koordinátorka projektu Comenius —

25. 3. 2011 | přečetlo 1253 lidí | ↑ zpět nahoru© 2004-2018 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru