ŠpendlíkOBĚDY PRO DĚTI

Naše škola je třetím rokem zapojena do projektu Obědy pro děti obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. Ta pomáhá rodinám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, nedokáží ji vlastními silami řešit, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů.

Cílem projektu Obědy pro děti je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách.

Projekt je financován z dotací MŠMT a soukromými dárci.

více na: https://givt.cz/obedy-pro-deti-women-for-women