Projekty MŠMT a Jihomoravského kraje « Základní škola Brno, Řehořova 3

Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

úvod » Projekty »

Projekty MŠMT, JMK

Školní rok 2015/2016

Škola v přírodě realizovaná s podporou SFŽP ČR a MŽP

Díky poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR (rozhodnutí č. 01581562) mohla naše škola zrealizovat jarní pobyt s environmentálním programem. Akce se zúčastnilo 80 žáků I. stupně, dotace SFŽP ČR činila 123 403,- Kč. 


Školu v přírodě jsme trávili od 10. do 15. dubna v Lesním penzionu Podmitrov v údolí řeky Bobrůvky. Enviromentální program na jarním ozdravném pobytu pro nás připravilo školské zařízení Lipka.


PLAVBA KAPITÁNA ZDRAVSONA 3.A+ 4.A

My, třeťáci a čtvrťáci, jsme se vypravili do Podmitrova na dobrodružnou plavbu s kapitánem Zdravsonem a na týden se stali odvážnými námořníky. Každý den jsme navštívili ostrov, kde jsme se seznámili s místními obyvateli. Díky nim jsme se dověděli mnoho informací o zdravém životním stylu. Získané informace jsme využili při plnění úkolů a za odměnu jsme obdrželi část mapy a tajemné šifry. Nejvíce se nám líbil ostrov alchymistů, noční hry a průzkum ostrova s piráty. Každý den jsme si zpívali naši oblíbenou námořnickou píseň. Vše se nám dařilo a s posádkou jsme se rozloučili slavnostní večeří, kterou jsme si sami uvařili a připravili. Celá škola v přírodě se nám líbila a domů jsme si přivezli spoustu vědomostí i zážitků.


FERDA MRAVENEC 1.B+ 2.B

Všichni prvňáci a druháci byli z programu Ferda v přírodě nadšeni. Pracovali společně ve smíšených skupinách a aktivně se účastnili různých činností. Rozlišovali stopy zvířat a jejich pobytová znamení, poznávali stromy a plody. Seznámili se s lučními živočichy a už znají vývojová stádia motýla. Zaujalo je hledání bezobratlých v půdě i ve vodě. S odvahou se vydali do nočního lesa. Při rozpoznávání léčivých bylin zapojili téměř všechny smysly. Zkoumali stavbu těla rostlin, čichali jejich aroma, hmatem zjišťovali strukturu listů a nakonec ochutnali čaje. Sami si vyrobili měsíčkovou mast. Dokázali si, že stravování může být zdravé i chutné, při přípravě dortíků z celozrnné mouky. Moc se nám líbilo i na celodenním výletě. Nezapomněli jsme ani na čtení, psaní, počítání nebo angličtinu. Běhali jsme na hřišti, jezdili na koloběžkách, hráli fotbal, stavěli hrady na písku, krmili zvířata.

Dětem se programy moc líbily a už se těší na příští školu v přírodě. Moc děkujeme všem lektorům z Lipky.                                                                                                                                                                                                                                    

— Mgr. Pavlína Trúsiková, Mgr. Gabriela Marošová, Mgr. Bohdana Zapletalová, Mgr. Renata Sléhová —

25. 4. 2016 | přečetlo 380 lidí | ↑ zpět nahoru

Školní rok 2013/2014

Projekt HOBIT

Naše škola se zapojila do projektu HOBIT - HOdina BIologie pro živoT: Implementace problematiky cerebrovaskulárních a kardiovaskulárních onemocnění do školního vzdělávacího plánu (reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0136), financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

23. 9. 2013 | přečetlo 626 lidí | ↑ zpět nahoru

Školní rok 2011/2012

Žákovská ekokonference 2011 se vydařila

V loňském roce se naší škole podařilo získat finance z dotace na ekologické aktivity školy od Jihomoravského kraje na projekt zvaný „Zatočíme s odpady, ve škole i v okolí“.

A tak se doba předvánoční stala pro nás obdobím bilancování a shrnutí, co se nám za uplynulý rok v rámci projektu podařilo.
Moderátorky Eva, Terka a Andrea z 8. a 9. třídy nás provázely celým večerem. Žáci z 1.B nám představili, jak využívají nově zakoupené koše na tříděný odpad a jak se seznámili s problematikou třídění na výukovém programu s Rezekvítkem.

Žáci ze 7. třídy nám popovídali o aktivitě přírodovědného semináře, kdy chodili po Černovicích a mapovali především černé skládky a také jiné projevy vandalismu, které se jim zde nelíbí. Kromě popisných fotografií a přesného určení místa, přišli i s návrhem, je by se daná situace mohla napravit.

Žáci z 9. třídy si samostatně připravili pro žáky I. stupně workshop o odpadech, tak jsme prostřednictvím fotografií nahlédli do zákulisí, jak to všechno probíhalo. Dále nás žáci provedli průmyslovými provozy, které navštívili na celodenní ekologické exkurzi pro celý II. stupeň. Navštívili jsme s nimi skládku v Kozlanech, třídící středisko SITA v Brně-Líšni, kompostárnu SITA v Brně-Černovicích a sklárnu v Kyjově.

Konference se zúčastnil i pan starosta Hladík, paní místostarostka Quittová a pan místostarosta Kotík, a podpořili tak naše aktivity. Ocenili především zainteresovanost už těch nejmladších žáků na zodpovědném přístupu k nakládání s odpady. Oboustranně podnětné bylo také mapování skládek a vandalismu. Informace od žáků budou předány příslušným osobám, které mají pořádek v naší městské části na starosti.

Exkurze do průmyslových provozoven nám byly umožněny navštívit zcela zdarma. Většinu z těchto školních ekologických aktivit jsme mohli uskutečnit díky dotačnímu programu Jihomoravského kraje pro rozvoj environmentálního vzdělávání. Děkujeme.

Pozvánku na Ekokonferenci 2011 si můžete prohlédnout ve formátu .doc (61 kB).

— Mgr. Zuzana Kruťová —

7. 1. 2012 | přečetlo 833 lidí | ↑ zpět nahoru

I přes velkou konkurenci se nám podařilo získat finanční podporu od Jihomoravského kraje na EVVO

Na začátku tohoto roku byla v rámci Jihomoravského kraje vyhlášena výzva v dotačním programu pro poskytování dotací v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy, a osvěty pro rok 2011. Rozdělovaná částka nebyla vysoká a zájemců bylo velmi mnoho. Napsali jsme projekt zaměřený na nakládání s odpady – „Zatočíme s odpady, ve škole i v okolí“. I přes velkou konkurenci se nám podařilo uspět!

Díky dotaci byly na jaře roku 2011 zakoupeny velké koše na tříděný odpad na halu školy (papír, PET lahve, hliník) sloužící k hromadění tříděného odpadu ze tříd z papírových košů.

Tento podzim se díky dotaci z projektu uskuteční následující ekologické aktivity školy:

  • budou zakoupeny koše na tříděný odpad do každé třídy (papír, PET lahve, hliník)
  • žáci I. stupně se v listopadu zúčastní jednodenních ekologických programů přímo ve škole pořádaných sdružením Rezekvítek. Budou zaměřené na cestu odpadu a recyklaci.
  • žáci II. stupně se zúčastní vlastivědné exkurze spojené s návštěvou skládky, třídící linky na odpady, kompostárny a případně sklárny
  • za pomoci GPS a fotoaparátu provedou žáci z přírodovědného semináře mapování vybavenosti obce kontejnery na tříděný odpad a výskytu černých skládek. 

Prezentace mapování, vytvoření grafického výstupu a závěrečné hodnotící zprávy a všechny další letošní ekologické aktivity školy vám žáci představí na již tradiční předvánoční ekokonferenci.

— Mgr. Zuzana Kruťová —

12. 10. 2011 | přečetlo 822 lidí | ↑ zpět nahoru

Školní rok 2009/2010

Vědecká konference

Na začátku června proběhl již II. ročník anglické soutěže v PowerPointových prezentacích. Soutěžní klání probíhá dvoukolově. V prvním kole, kterého se zú častnilo 25 žáků, porota hodnotila technické zpracování prezentací a správnost témat, která si žáci vybrali. Do druhého kola bylo vybráno 10 nejlepších. V tomto kole účastníci soutěže museli své prezentace v anglickém jazyce obhájit. Porota ve složení: Mgr. Kruťová, Mgr. Marková a Mgr. Marholdová, měla opravdu těžký úkol. Všichni soutěžící předvedli výborné výkony. Nejlépe si s trémou poradila Tereza Ryšavá ze 7.tř., na 2. místě skončila Simona Stošková z 8. tř., třetí místo obsadila Jana Kammererová z 8. tř.

— Mgr. Helena Marholdová —

8. 6. 2010 | přečetlo 987 lidí | ↑ zpět nahoru

Umělci v Anglii,...

... to je recitační a pěvecká soutěž v anglickém jazyce, která proběhla minulý týden v naší škole.

Navázali jsme na úspěšný loňský ročník a rozšířili jsme soutěžící na 1. stupni o děti z prvních tříd. Opravdu nebylo lehké vybrat ty nejlepší. Chlapci a děvčata měli vše krásně nacvičené a ještě svoje vystoupení vyšperkovali výtvarnými kulisami nebo pohybem. Porota ( pí uč. Zapletalová, Sléhová a Marholdová) měla nelehký úkol a nakonec určila toto pořadí.

V prvních třídách se umístil na 1. místě Dan Pečinka, 2. místo obsadila Eliška Killarová a 3. místo patří Jirkovi Rybářovi.

Pořadí v druhých třídách bylo následující: 1. místo Monika Verchnovská, 2. místo Matěj Chaloupka, 3. místo Valerie Houdková.

V kategorii 3.-5. tříd podal nejlepší výkon Marek Řičánek z 3.A.

Za celou porotu ještě jednou všem soutěžícím gratuluji.

— Mgr. Bohdana Zapletalová —

22. 3. 2010 | přečetlo 1123 lidí | ↑ zpět nahoru

««

»»»|
««

»»»|
© 2004-2019 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru