ŠpendlíkUČÍME SE VENKU

PŘÍRODNÍ ZAHRADY
V tomto školním roce se naše škola zapojila do projektu úpravy školní zahrady v přírodním stylu. Zatím jsme se fázi přípravy projektové dokumentace, která bude podkladem k žádosti o dotaci z Ministerstva životního prostředí - výzva PŘÍRODNÍ ZAHRADY.
Naše zahrada nebyla přizpůsobena k tomu, aby zde mohlo probíhat vzdělávání dětí v EVVO na dostatečném množství příkladů. Proto bude pozornost v projektu věnována adaptaci zahrady v oblasti umožnění spontánních aktivit dětí v kontaktu s živými přírodními materiály. Součástí projektu bude také instalace prvků pro vzdělávání dětí v oblasti pěstování rostlin, environmentálně šetrného hospodaření a podpory drobných živočichů v prostředí lidských sídel. Nové výsadby kvetoucích a ovocných keřů pomohou vytvořit v zahradě atraktivní místo pro výuku a setkávání. Věříme, že naše zahrada tak bude pestřejší, lákavější pro mnoho divokých živočichů od hmyzu až po savce, a tak i atraktivnější pro naše žáčky.

— Mgr. Veronika Foralová —