Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

úvod » Žáci »

Dalton

Školní rok 2015/2016

Týden s Ondřejem Sekorou v 2.B

Na přelomu měsíce března a dubna proběhl v naší třídě projekt na téma – Týden s Ondřejem Sekorou. Stejně jako při minulých projektech předcházela této akci zhruba dvouměsíční domácí četba knížky od zmíněného autora.

V průběhu týdne se děti seznamovaly s jeho životem a tvorbou. Všechny tyto činnosti byly začleněny do učiva českého jazyka, matematiky, prvouky, angličtiny, pracovních činností a motivovány příběhy z jeho knih. Také jsme pracovali s počítači a vyhledávali na internetu základní informace o tomto autorovi.

Setkali jsme se s Ferdou mravencem, broukem Pytlíkem a občany Kocourkova. Děti opět pracovaly s velkým nasazením a zájmem.

Děkuji všem rodičům za pomoc při vytvoření výstavky děl Ondřeje Sekory.

— Mgr. Renata Sléhová —

25. 4. 2016 | přečetlo 186 lidí | ↑ zpět nahoru

Vítáme jaro v 1. B

Projektové dny „Vítáme jaro“ zaplnily v naší třídě čas před velikonočními prázdninami. Za tři dny jsme zvládli opravdu mnoho rozličných aktivit. Pracovali jsme převážně ve skupinách. Povídali jsme si o změnách v přírodě, na vycházce jsme sledovali práci na zahradách, opakovali jsme názvy jarních květin, procvičovali jsme hrou sčítání a odčítání. Moc se nám líbilo dovádění na hřišti a návštěva CVČ Sluníčko, kde jsme si vyrobili krásný jarní věneček s kuřátkem. Už teď se těšíme na další projekty.

— Mgr. Bohdana Zapletalová —

30. 3. 2016 | přečetlo 284 lidí | ↑ zpět nahoru

Žijeme zdravě ve 2.A

Ve středu 20.1. jsme prožili další projektový den v tomto školním roce. V úvodu jsme si připomněli, které potraviny a co všechno patří ke zdravému životnímu stylu člověka.

Potom jsme ve skupinkách kreslili, co jsme měli ráno na snídani a hodnotili, které jídlo bylo zdravé. V další části jsme pátrali po původu potravin, které jsme měli na svačinku.

Po první hodině jsme si šli zahrát do tělocvičny několik pohybových her a potom jsme se pustili do další práce.

Poslechli jsme si pohádku O Patrikovi a kreslili zdravé a nezdravé potraviny, které snědl a zahráli si ve skupinkách domino s názvy potravin. Mezi jednotlivými činnostmi jsme si zatančili a zazpívali a zdravě jsme mlsali sušené meruňky.

V závěru dne jsme ve skupinové práci vystřihovali z reklamních letáků zdravé potraviny.

Dopoledne nám uteklo tak rychle, že jsme ani nevěřili, že už máme odejít do školní družiny. Byl to prima den.

— tř.uč. Mgr. Dana Bryksová —

21. 1. 2016 | přečetlo 313 lidí | ↑ zpět nahoru

Týden s Josefem Ladou v 2.B

V listopadu proběhl ve třídě 2. B celotýdenní projekt – Týden s Josefem Ladou, kterému předcházela zhruba dvouměsíční domácí četba knížky od zmíněného autora. V průběhu týdne se děti seznamovaly s jeho životem a tvorbou spisovatelskou i ilustrátorskou. Všechny tyto činnosti byly začleněny do učiva ČJ, M, PRV, VV, PČ.  Každý den byl motivovaný některou z Ladových knížek.

Musím děti moc pochválit za jejich práci, aktivitu a energii, kterou do projektu vložily. Také děkuji rodičům, kteří nám zapůjčili díla J. Lady na naši výstavku.

V lednu nás čeká další autor knížek pro děti: Václav Čtvrtek.

— Mgr. Renata Sléhová —

27. 11. 2015 | přečetlo 241 lidí | ↑ zpět nahoru

Strašidelný den v 2.B

Na začátku listopadu se děti z 2. B proměnily na jeden den ve strašidla.

Putovaly po stanovištích, kde navštívily Drákulu, čarodějnici, kouzelníka, kostlivce a mnoho dalších hrůzu nahánějících postav. Ty měly pro ně nachystané zajímavé a netradiční úkoly z ČJ, M, AJ, Pč. Za každý splněný úkol získaly děti odměnu. Strašidelnou atmosféru nám pomohly dotvořit i dobroty napečené maminkami od Honzíka Kuly a Haničky Hornové. Moc jim za to děkujeme.

— Mgr. Renata Sléhová —

25. 11. 2015 | přečetlo 303 lidí | ↑ zpět nahoru

Projekt v 1. B

Podzim na zahradě, tak se nazývaly projektové dny v 1. B. Děti pracovaly ve skupinách s velkým nadšením a všechny úkoly hravě zvládly. Vždyť už umí číst slabiky a jednoduchá slova, sčítat a odčítat v oboru do 5, zpívat anglické písničky, napsat několik písmen a nyní získaly i spoustu nových poznatků o podzimu. Nejvíc se všem dětem líbila smyslová hra, kdy čichem rozlišovaly pět druhů zeleniny.  V úterý sledovali aktivity prvňáků pozorně i jejich rodiče a ze všech stran bylo slyšet samou chválu. Holky a kluci už se těší na další projekty. Při těch nejbližších budou pracovat společně s dětmi z mateřských škol.

— Mgr. Bohdana Zapletalová —

9. 11. 2015 | přečetlo 313 lidí | ↑ zpět nahoru

Skřítek Podzimníček v 1. A

Minulý týden nás navštívil skřítek Podzimníček a víla Evelína a připravili pro nás spoustu zajímavých úkolů. V pondělí rozdělili děti do šesti barevných skupin. Každá skupinka si poskládala a slepila svého skřítka, který hlídá knoflíky získané za soutěže, hry a práci ve vyučování. V úterý jsme skládali písmenka, psali na mazací tabulku, porovnávali, sčítali a odčítali do pěti. Ve Vv děti vyrobily z listů a podzimních plodů skřítka, také pro něho zavařily na zimu spoustu dobrot a zavařeniny ozdobily vlastnoručně zhotoveným prostíráním, na které otiskovaly jablíčka a hrušky. Ve středu se děti posilnily zeleninou a ovocem, které sklízíme na podzim. Dětem vitamínky moc chutnaly, snědly všechno. Ve čtvrtek děti pracovaly ve skupinkách na pracovních listech a ochutnávaly dobroty upečené z podzimních plodů od maminek. Během týdne víla Evelína dávala dětem pera, v pátek všechny děti dostaly Slabikář, na který se už moc těšily. Také jsme vyhodnotili dvě skupinky, které pracovaly nejlépe. Všechny děti dostaly pochvalu za skupinovou práci.

Děkuji rodičům za spolupráci při realizaci projektu.

Pokud chcete vědět více o tom, co se děje u nás ve třídě podívejte se na www.balonek.websnadno.cz

— děti z 1. A a paní učitelka Mgr. M. Vogelová —

8. 11. 2015 | přečetlo 288 lidí | ↑ zpět nahoru

Jablíčkový den ve 2.A

Ve čtvrtek 22.10. jsme se sešli  v naší třídě na druhém projektu v tomto školním roce. Celý den nás provázela sladká a voňavá jablíčka různých barev a velikostí. Ta jsme ochutnávali, četli o nich básničky,  popisovali jejich chuť a vzhled a vymýšleli jsme příběhy.

V rámci českého jazyka a matematiky jsme si zopakovali probrané učivo a vytvořili jsme krásná papírová  jablíčka z otisků těch skutečných.

Nezapomněli jsme ani na pohyb, v tělesné výchově jsme si zacvičili za vedení jednotlivých skupin, ve třídě jsme si zacvičili a zatančili podle hudby.

Tento den se nerozdávaly známky, ale sladké bonbónky za splnění jednotlivých úkolů. Teď už se všichni těšíme na přicházející podzimní prázdniny a po nich na nové učivo.

— slůňata z 2.A s tř.uč. Danou Bryksovou —

23. 10. 2015 | přečetlo 277 lidí | ↑ zpět nahoru

Projekt: „LES A RYBNÍK“ v 2.B

Ve dnech 12. až 16. října jsme si v naší třídě naplánovali první projektové dny na téma: LES A RYBNÍK. Všechny činnosti, vědomostní úkoly, skupinové práce a pracovní listy se v tomto týdnu vztahovaly k tomuto tématu.

Seznamovali jsme se s významem lesa a rybníků, poznávali rostliny a zvířata z jejich okolí, zkoušeli jsme rozpoznat zvuky zvířat. Také v hodinách anglického jazyka si děti rozšiřovaly slovní zásobu na dané téma. V rámci pracovních činností a výtvarné výchovy jsme vytvořili velké plakáty lesů a rybníků.

Celý projektový blok se nám vydařil a už se těšíme na další.

 

A jaké jsou reakce dětí?

Učili jsme se lese a rybníku. Poslouchali jsme zvuky zvířat a dělali jsme plakáty.Pracovali jsme ve skupinkách a bylo to super. (Mates)

Minulý týden jsme probírali les a rybník. Lepili jsme na plakáty zvířata, říkali jsme si důležité věci. Dívali jsme se na videa živočichů a založili jsme si složku projektů. (Katka)

Dělali jsme plakáty a pracovní listy. Poslouchali jsme zvuky zvířat a vyprávěli jsme si o lese a rybníku. Moc mě to bavilo. (Seba)

Dělali jsme plakáty a pracovní listy. Moc mě to bavilo. Poslouchali jsme zvuky zvířat. Bavilo mě, když jsme procházeli lesem. Učili jsme se o lese a rybníku, o rostlinách a zvířatech. (Ema)

Byly to zábavné dny. Dělali jsme plakáty lesa a rybníka a  pracovní listy.Probírali jsme stromy a zvířátka. Říkali jsme si ty nejdůležitější věci. Moc mě to bavilo. (Sára)

Měli jsme projekt les a rybník. Moc mě to bavilo. Poslouchali jsme v rádiu zvuky zvířat. Bavilo mě vyrábět plakáty a pracovní listy. V mojí skupince byl Honza, Dan a Sára. Byla bych ráda, kdyby se to opakovalo. (Lucka)

— děti z 2.B, Mgr. Renata Sléhová —

21. 10. 2015 | přečetlo 344 lidí | ↑ zpět nahoru

Týden se Z.Milerem ve 2.A

V týdnu od 21.9. do 25.9. jsme se seznámili s tvorbou Z.Milera.  Ve třídě nám vznikla výstavka jeho práce v podobě knížek, DVD, plyšáků, polštářů, stolních her, batůžků, kufříků.

Informace a zajímavosti o Z. Milerovi jsme vyhledávali na internetu ve skupinové práci, v rámci výtvarné výchovy jsme jeho hrdiny malovali temperovými barvami, v prvouce pracovali se zvířátky v lese, ve čtení jsme si přečetli O zvědavém štěňátku a ve slohu Milerovi postavičky popisovali. Každý den jsme vyšetřili trošku času, abychom se podívali na nějakou pohádku. Moc děkujeme rodičům za pomoc při vytvoření výstavky k tomuto projektu.

— děti 2.A, Mgr. Dana Bryksová —

25. 9. 2015 | přečetlo 317 lidí | ↑ zpět nahoru

««

»»»|
««

»»»|


© 2004-2017 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru