Novinky « Základní škola Brno, Řehořova 3

Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

Základní škola, Brno, Řehořova 3Naše škola má více jak šedesátiletou tradici. Budova školy se nachází v Brně – Černovicích, v sousedství parku, ukryta v bohaté zeleni. Díky rozsáhlé rekonstrukci, která byla ukončena v roce 2013, je škola zmodernizovaná, plně bezbariérová. Součástí školy jsou pavilon školní družiny s jídelnou, tělocvična, hřiště s umělým povrchem a školní zahrada.
Výchovně-vzdělávací proces probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola s úsměvem – škola pro všechny“. Stavíme na klidné, pohodové atmosféře a na individuálním přístupu k žákům. Ve výuce využíváme metody činnostního učení a prvky daltonského vzdělávacího programu.
Zaměřením na výuku cizích jazyků, informatiky a na sport chceme dosáhnout, aby naši absolventi ovládali počítačovou techniku, byli fyzicky zdatní a ve sjednocené Evropě se bez problémů domluvili.
Výuka angličtiny je povinná pro všechny žáky již od 1. ročníku, od 8. ročníku nabízíme druhý cizí jazyk: němčinu (jako volitelný předmět). Své jazykové znalosti si žáci mohou ověřit při pravidelných výjezdech do zahraničí (Rakousko, Francie, Anglie) a při účasti v mezinárodních projektech.
Spolupracujeme s partnerskou školou Sir Karl Popper Schule ve Vídni, dlouholetou tradici má naše účast v mezinárodním projektu Comenius. Zapojili jsme se i do mailového partnerství evropských škol – e-Twinning. Velký zájem projevují žáci o mezinárodní projekt Globe a environmentální projekty, kde se aktivně podílejí na zkoumání a měření kvality životního prostředí v okolí školy.
Jako jedna z mála škol v Brně nabízíme žákům účast v Cambridgeských zkouškách, které prověřují všechny čtyři jazykové dovednosti v angličtině – čtení, psaní, poslech a mluvení. Tato zkouška vede k získání mezinárodně uznávaného certifikátu.
Výuku informatiky zahajujeme od 5. ročníku. Máme dvě moderně vybavené počítačové učebny, rozšiřujeme počet interaktivních tabulí a jejich využití ve výuce.
Zvýšenou hodinovou dotací posilujeme výuku tělesné výchovy na I. stupni, do sportovních kroužků se mohou zapojit všichni žáci (fotbal, basketbal, atletika, sportovní hry).
Stoprocentní odborná způsobilost učitelů se odráží na úspěšnosti našich žáků při přijímání na střední školy a víceletá gymnázia. Nadaní žáci dosahují vynikajících výsledků v soutěžích a olympiádách.
Naším hlavním cílem je podpořit přirozenou touhu dítěte po poznání, jeho schopnost pracovat samostatně i v týmu. Žáci jsou vedeni k zodpovědnosti, k sebehodnocení a sebekontrole.
Více informací o škole →

Zobrazit celý text →

Zpřísnění nařízení pro žáky II. stupně

Dne 17. 9. 2020  vydalo Ministerstva zdravotnictví nové nařízení o plošném zavedení povinnosti pro žáky 6.–9. ročníku nosit roušku ve všech vnitřních prostorách školy, nově tedy i v učebnách. Platnost tohoto zpřísněného opatření nastane zítra, tj. 18. 9. 2020 a týká se všech žáků 2. stupně i jejich učitelů. 

Výjimku z tohoto opatření tvoří pro žáky 2. stupně a pedagogické pracovníky hodiny tělesné a hudební výchovy a doba konzumace (svačina, oběd). 

Pro všechny žáky a zaměstnance školy zůstává podle předchozího nařízení Ministerstva zdravotnictví v platnosti povinnost nosit roušku ve společných vnitřních prostorách školy (chodby, toalety, šatny, školní jídelna – mimo dobu konzumace).

Více informací naleznete v mimořádném opatření MZ zde: 
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-18-9-2020-do-odvolani.pdf

— Mgr. Josef Binek, ředitel školy —

17. 9. 2020 | přečetlo 1 lidí | ↑ zpět nahoru

Metodický materiál Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví vydalo pro školy a zákonné zástupce žáků metodický materiál, který souvisí s epidemií covid-19.

17. 9. 2020 | přečetlo 1 lidí | ↑ zpět nahoru

Nové opatření

Vážení rodiče, milí žáci, 

během dnešního dne stanovilo Ministerstvo zdravotnictví, že od čtvrtka 10. 9. platí povinné nošení roušek ve vnitřních prostorách budov. Následně vypsalo 25 výjimek z této povinnosti. 
Od zítřejšího dne (10. 9.) platí tedy pro všechny osoby pohybující se ve společných prostorách školy povinnost nosit roušku. Společnými prostorami jsou myšleny šatny, chodby, toalety, školní jídelna. Žáci a učitelé nemusí mít nasazenou roušku pouze během svého pobytu ve třídách (v kabinetech), v době vyučování v učebnách, v tělocvičně a dále během konzumace ve školní jídelně. Doporučuji žákům, aby měli s sebou ve škole dvě roušky a také sáček, do kterého budou roušku odkládat v době výuky a při konzumaci v jídelně. 

Děkuji všem za dodržování tohoto nového opatření. 

— Mgr. Josef Binek, ředitel školy  —

9. 9. 2020 | přečetlo 11 lidí | ↑ zpět nahoru

Judo ve školním roce 2020/2021

Sportovní oddíl JUDO dětí a mládeže působící na zdejší škole pokračuje ve své činnosti a přivítá zájemce z řad zdejší školy k doplnění své členské základny.

Judo je olympijský sport pro kluky i holky, rozvíjející pohybové schopnosti, s příznivým vlivem na rozvoj osobnosti, disciplíny a kázně. Soutěže JUDO jsou rozděleny do věkových a hmotnostních kategorií, takže hendikep vzrůstu, který bývá u jiných sportů, u nás mizí nebo se i stává výhodou.

Cvičíme v tělocvičně školy v pondělí od 16:00 do 17:30 a ve čtvrtek od 16:30 do 18:00 hod

Pro začátek stačí tepláky a tričko-mikina (bez tvrdých a ostrých součástí a ozdob), přezůvky a pití bez bublinek. Cvičíme bosky na žíněnkách.

Kontakt: Bc Jiří Bačovský, tel.: 607556776, e-mail: jwc.brno@seznam.cz, web: http://www.jwcbrno.estranky.cz

Přijďte se za námi podívat a vyzkoušet si trénink. Začínáme v pondělí 7.9.2020.

Těšíme se na Vás.

— Jiří Bačovský, trenér —

2. 9. 2020 | přečetlo 14 lidí | ↑ zpět nahoru

Informace pro rodiče

Dne 1. 9. 2020 se obědy vydávají v době 11.30-13.00.

Další informace:

— vedení školy —

31. 8. 2020 | přečetlo 23 lidí | ↑ zpět nahoru

Informace k provozu školy od 1. 9. 2020

Vážení rodiče, veškeré informace k provozu školy od 1. 9. 2020 naleznete v přiloženém dokumentu PDF (2,3 MB).

30. 8. 2020 | přečetlo 21 lidí | ↑ zpět nahoru

Platby stravného na září

Vzniklé přeplatky za obědy - placené přes účet, byly zaslány na konci školního roku (v průběhu července) rodičům zpět na účet.

Nezapomeňte, že první platbu na školní rok 2020/2021 na měsíc září zasíláte na účet kuchyně již v době do 25. 8. 2020 - po připsané platbě na náš účet bude žák automaticky nahlášen na oběd.

Vyřízení obědů pro žáky budoucích prvních tříd (nebo nových žáků) na měsíc září 2020 je možné na ZŠ Kneslova 26. 8., 27. 8. a 31. 8. 2020:

 • v době od 8.00 do 10.00 hod. v kanceláři ŠJ (vstup bočním vchodem vpravo od hlavního vstupu ZŠ Kneslova)
 • v době od 10.00 do 12.00 hod. v kanceláři ZŠ (vstup hlavním vchodem ZŠ Kneslova)

Ostatní žáci vyřizují obědy běžným způsobem (platba na účet).

Při mimořádné platbě v hotovosti si připravte potřebný obnos (cena čipu 115 Kč + záloha na září) – nemůžeme vracet drobné.

Děkujeme.

— Vedení ŠJ při ZŠ Kneslova —

19. 8. 2020 | přečetlo 26 lidí | ↑ zpět nahoru

Pomůcky pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

v přiložených dokumentech naleznete pomůcky na nový školní rok potřebné pro žáky prvního i druhého stupně.

II. stupeň

  6.A 6.B 7.A 7.B
Čj 3x 544, folie 1x 544, 2x 524, 1x 444 3x 544, folie 3x 544, folie
Aj 1x 444, 3x 544,folie 1x 444, 3x 544, folie 1x 444, 3x 544, folie 1x 444, 3x 544, folie
F sešit 440, sešit 520, pastelky sešit 440, sešit 520, pastelky sešit 440, sešit 520 kalkulačka, pastelky sešit 440, sešit 520, kalkulačka, pastelky
sešit 440 sešit 440 sešit 440 sešit 440
Z sešit 520 sešit 520 - -
D 2x sešit 544 2x sešit 544 sešit 544 sešit 544
Vob 1x sešit 544 1x sešit 544 1x sešit 544 1x sešit 544
Hv sešit 524 + složka A4 sešit 524 + složka A4 sešit 524 + složka A4 sešit 524 + složka A4
Vv 10x výkres A4, 10x výkres A3, tempery, vodové barvy, 3 ploché a 3 kulaté štětce - malý, střední, větší velikost, tuš, redispero, podložka/igelit, převleček/zástěrka, kelímek na vodu, hadřík, paleta
Osv sešit 524      
M 1x 460, 1x520, kružítko, úhloměr, 2 pravítka s ryskou, 2x ořezaná tužka nebo pentelka, guma, nůžky, lepidlo, pastelky, euroobal A4 na zakládání pracovních listů sešit 440, sešit 540, kalkulačka, rýsovací potřeby (dvě pravítka - jedno s ryskou, úhloměr, kružítko, 2 x tužka č. 3 nebo pentelka), pastelky, guma, nůžky, lepidlo 1x 460, 1x520, kružítko, úhloměr, 2 pravítka s ryskou, 2x ořezaná tužka nebo pentelka, guma, nůžky, lepidlo, pastelky, euroobal A4 na zakládání pracovních listů
PřS     složka na pracovní listy (ekologické papírové desky s 3 klopami)
  8.A 8.B 9.A 9.B
Čj 1x 424,3x544, folie 3x 544, folie 1x 524, 2x 544, folie 1x 524, 2x 544, folie
Aj 1x 444, 3x 544, folie 1x 444, 3x 544, folie 1x 444, 3x 544, folie 1x 444, 3x 544, folie
Nj 2x 544 2x 544 2x 544 2x 544
Ch sešit 440 sešit 440 sešit 440 sešit 440
F sešit 440, sešit 520 kalkulačka, pastelky sešit 440, sešit 520 kalkulačka, pastelky sešit 440, sešit 520 kalkulačka, pastelky sešit 440, sešit 520 kalkulačka, pastelky
sešit 440 složka na pracovní listy (ekologické papírové desky s 3 klopami) sešit 440 sešit 440
D sešit 544 sešit 544 sešit 544 sešit 544
Vob sešit 544 sešit 544 sešit 544 sešit 544
Hv sešit 524 + složka A4 sešit 524 + složka A4 sešit 524 + složka A4 sešit 524 + složka A4
Vv 10x výkres A4, 10x výkres A3, tempery, vodové barvy, 3 ploché a 3 kulaté štětce - malý, střední, větší velikost, tuš, redispero, podložka/igelit, převleček/zástěrka, kelímek na vodu, hadřík, paleta
    sešit 524 sešit 524
M 1x 460, 1x520, kalkulačka, kružítko, úhloměr, 2 pravítka s ryskou, 2x ořezaná tužka nebo pentelka, guma, nůžky, lepidlo, pastelky, euroobal A4 na zakládání pracovních listů sešit 440, sešit 520, pastelky, guma, ořezávátko, tužka č.3, úhloměr, kružítko, dvě pravítka s rys. sešit 440, sešit 540, kalkulačka, rýsovací potřeby (dvě pravítka - jedno s ryskou, úhloměr, kružítko, 2 x tužka č. 3 nebo pentelka), pastelky, guma, nůžky, lepidlo

— třídní učitelky —

19. 7. 2020 | přečetlo 77 lidí | ↑ zpět nahoru

Úřední hodiny o prázdninách

Úřední hodiny na škole během hlavních prázdnin:

červenec:             29.6., 30.6., 1.7., 2.7., 15.7., 22.7. v době od 9:00 – 12:00 hod

srpen:                  5.8., 24.8., 25.8., 26.8., 27.8., 28.8. a 31.8. v době od 9:00 – 12:00 hod

— Mgr. Josef Binek, ředitel školy —

24. 6. 2020 | přečetlo 61 lidí | ↑ zpět nahoru

Důležité informace ze školní družiny

V týdnu od 2. června do 5. června budou dětem, které navštěvují školní skupiny, rozdány zápisní lístky do školní družiny, které budou označeny kódem. Pod kódy budou uvedena jména dětí. Tento kód si prosím zapamatujte (první číslice a písmeno značí třídu a další pořadí uložené v seznamu školní družiny, např. 2A20). Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod těmito kódy na webových stránkách a na vývěskách všech školních budov nejpozději dva dny před začátkem školního vyučování (dle GDPR nesmíme zveřejňovat jmenný seznam). Dětem, které nenavštěvují školní skupiny, bude kód zaslán v edookitu. Zápisní lístek si můžete vyzvednout ve školní družině denně od 14-16 hod, nebo vytisknout na webových stránkách školy a zaslat vyplněný emailem na adresu: preslova@zsrehorova.cz, poslat poštou na adresu školy, nebo vhodit do poštovní schránky na budově školy a to do 27. srpna. ZL musí být podepsaný zákonným zástupcem. Bez podpisu je neplatný! Budoucím prvňáčkům budou ZL rozdány na schůzce dne 15. června.

Pravidla pro příjímání žáků k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti ve školní družině naleznete na webových stránkách školy. Výše úplaty je stanoven na částku 200,- Kč měsíčně.

Zapomenuté svršky dětí si můžete přijít vyzvednout v týdnu od 22. do 26. června od 15 do 16 hodin. Budou umístěny v prostoru zádveří školní družiny, kam Vás pustí pověřená osoba. Nezapomeňte prosím na hygienická opatření, a to vstup do budovy s rouškou a nasazené rukavice při přebírání oblečení.

— Radka Preslová —

2. 6. 2020 | přečetlo 77 lidí | ↑ zpět nahoru

Ředitelské volno

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji z provozně technických a organizačních důvodů ředitelské volno na dny 29. 6. a 30. 6. 2020.

Vysvědčení bude žákům vydáno v pátek 26. 6. 2020 (způsob předání bude upřesněn).

— Mgr. Josef Binek, ředitel školy —

29. 5. 2020 | přečetlo 67 lidí | ↑ zpět nahoru

Sponzorský dar Jiřího Duška, senátora Parlamentu ČR

Sponzorský dar

Do distančního vzdělávání, které probíhá od 11. 3. 2020, se snažíme zapojit i žáky, kteří nemají k dispozici odpovídající technické zabezpečení. Nejdříve jsme dětem zapůjčili školní notebooky. Z dotazníků jsme zjistili, že několik žáků zvládá vzdělávání na dálku pouze z mobilního telefonu. Tři z nich jsme mohli podpořit díky sponzorskému daru pana senátora Jiřího Duška, který  v rámci programu „Zůstat doma neznamená zůstat bez vzdělání“ poskytl škole tři tablety. Předání sponzorského daru zprostředkovala dne 7. 5. paní místostarostka Šárka Korkešová. Děkujeme!

— Mgr. Josef Binek, ředitel školy —

21. 5. 2020 | přečetlo 64 lidí | ↑ zpět nahoru

Novinky v přijímacích zkouškách na SŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo vyhlášku č. 232/2020 Sb., což je prováděcí právní předpis k zákonu č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

Seznámení s úpravou možné v přiloženém PDF z dílny MŠMT (1,24 MB), podrobnosti lze nalézt i na webu Cermatu.

20. 5. 2020 | přečetlo 59 lidí | ↑ zpět nahoru

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

V pondělí 15. 6. 2020 od 15:30 hod. proběhne první schůzka s rodiči budoucích prvňáčků na školním hřišti naší školy (vchod bránou).

Poskytneme rodičům informace o nástupu dětí do školy, o školní družině a školním stravování.

— Mgr. Dana Bryksová, Mgr. Renata Sléhová - učitelky budoucích 1. tříd —

15. 5. 2020 | přečetlo 82 lidí | ↑ zpět nahoru

Seznam přijatých žáků pro školní rok 2020/2021

Základní škola Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace

Seznam identifikátorů žáků přijatých do prvních tříd, zveřejněno 6. 5. 2020:

8768168327 9181937584 1082458368
7297179136 3723194886 2988640487
6402320384 8095694464 3759001677
7070152704 3543287808 2898891648
2541294592 8443237888 9053020672
2866273888 8836956166 9741675528
6044840192 8777019392 3529528832
2151488372 3228014976 2637538304
4963530247 4197601286 4605147104
5121161728 3377947136 9035351552
7278734848 7008989168 2929268992
9431234816 2449164288 3763817472
6933504768 4717437448 8037623808
7929741568 6327243776 6883193568
7230184968 6665200128 3551354368
9546129856 3388897283 4043401728

Seznam ke stažení ve formátu PDF (419 kB).

— vedení školy —

6. 5. 2020 | přečetlo 69 lidí | ↑ zpět nahoru

Informace k pobytu žáků ve škole

Vážení rodiče,

Vaše děti mají opět možnost účastnit se vzdělávacích aktivit přímo ve škole. Žáci 9. ročníku mohou zahájit od 11. 5. ve škole přípravu na přijímací zkoušky a žáci 1. stupně mohou nastoupit do školních skupin od 25. 5. 2020.

Váš zájem o docházku dítěte do školy v uvedeném období je nutné vyjádřit v těchto termínech: v případě žáků 9. ročníku do 7. 5.2020, v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020. Třídní učitelé Vás v této věci osloví prostřednictvím systému Edookit.

Vstup do školy – v 7,40 hod, časový průběh vzdělávacích aktivit pro žáky 1. stupně - dopolední část: 7,40 – 11,30 hod, odpolední část: 11,30 – 16,00 hod. (to nevylučuje vyzvednutí dítěte v dřívějších odpoledních hodinách).

Důležité upozornění! Podle ustanovení MŠMT při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení (PDF, 269 kB):

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Úplata za školské služby poskytované za běžných podmínek ve školní družině se v tomto případě nehradí (nejedná se o školní družinu). Pro zařazení žáka do skupiny není rozhodující, zda je za běžné situace zapsán do školní družiny.

PROVOZ ŠKOLY V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Jedná se o soubor hygienických a provozních podmínek pro docházku ve škole v omezeném režimu, který byl vytvořen podle manuálu MŠMT vydaného dne 2. 5. 2020 (platí pro žáky 9. ročníku, kteří mohou zahájit ve škole přípravu na přijímací zkoušky od 11. 5. a žáky 1. stupně, kteří mohou nastoupit do školních skupin od 25. 5. 2020).

Skupiny žáků 1. stupně

 • vzdělávací aktivity budeme realizovat pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Pokud to bude možné, vytvoříme skupiny ze žáků jedné třídy nebo jednoho ročníku.
 • maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi. Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do konce školního roku. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině se podle možností nebudou měnit (1 pedagog - dopolední část, 1 pedagog – odpolední část).

Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně

 • zajistíme vzdělávací aktivity pro kmenové žáky naší školy, kteří plní povinnou školní docházku. Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den.
 • vzdělávací aktivity rozdělíme na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který realizujeme v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.
 • ranní družina nebude poskytována,
 • škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, budeme žádat informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.
 • výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, nebude možná,
 • zařadíme pohybové chvilky na protažení a relaxaci, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy. Aktivity mimo areál školy nejsou možné, stejně jako školy v přírodě či jiné obdobné aktivity.

Specifika pro žáky 9. ročníku - příprava na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11. 5. 2020

 • vzdělávací aktivity budeme realizovat pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků. Pokud to bude možné, vytvoříme skupiny ze žáků jedné třídy. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi. Složení skupin je neměnné po celou dobu.
 • o zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020,
 • připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky,
 • obsahem je učivo především z předmětů matematika a český jazyk, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Časový průběh přípravy oznámí žákům a rodičům třídní učitelé 9. tříd.

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška, ústenka, šátek, šál, dále jen „rouška“),
 • dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Při zahájení pobytu ve škole na tuto skutečnost žáky upozorníme.

Příchod ke škole a pohyb před školou

Pohyb žáků před vstupem do školy budeme organizovat podle těchto principů:

 • minimalizovat velké shromažďování osob před školou; zajistíme organizaci pohybu osob před školou,
 • před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti),
 • pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu,
 • budeme organizovat shromáždění žáků ve skupinách tak, jak budou následně společně ve třídách,
 • žáky před školou vyzvedne pověřený pedagogický pracovník,
 • stanovíme zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.

Vstup do budovy školy

 • vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám,
 • pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami,
 • všichni žáci i zaměstnanci školy budou nosit ve společných prostorách roušky,
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky,
 • škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat,
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy,
 • budeme organizovat provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

V budově školy

 • přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budeme organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy,
 • při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru),
 • před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.

Ve třídě

 • neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Budeme dbát i na předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem),
 • složení skupin žáků stanovíme předem a bude neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků. Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku,
 • zajistíme takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky- 2 metry (nejméně 1,5 metru),
 • žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě,
 • v každé třídě budeme často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min),
 • povedeme evidenci o docházce žáků do školy.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit,
 • pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka. Máme k dispozici bezkontaktní teploměry k měření tělesné teploty.

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování ve školní jídelně

Školní stravování – od 25. 5. 2020 se budou vydávat teplé obědy ze ŠJ při ZŠ Kneslova při zajištění níže uvedených pravidel: pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory. V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. A dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami. Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla. Obědy je třeba předem objednat v reservačním systému. Obědy jsou určeny pro žáky 9. ročníku a 1. stupně pouze ve dnech, kdy se budou vzdělávat ve škole.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

— Mgr. Josef Binek, ředitel školy —

5. 5. 2020 | přečetlo 83 lidí | ↑ zpět nahoru

Nové webové stránky školní družiny

Vážení rodiče, naše školní družina má nové webové stránky.

15. 4. 2020 | přečetlo 81 lidí | ↑ zpět nahoru

Informace ze školní jídelny

Vážení rodiče,

zvažte, prosím, zrušení trvalých příkazů pro platbu stravného v době mimořádného opatření.

Všechny případné přeplatky Vám budou automaticky vráceny po skončení školního roku.

Po ukončení mimořádného opatření bude nutné provést objednávku stravy.

 

— Hana Wetterová, vedoucí ŠJ při ZŠ Kneslova 28 —

7. 4. 2020 | přečetlo 84 lidí | ↑ zpět nahoru

Provoz školy ve dnech 6. 4. - 8. 4.

Příští týden bude provoz školy pouze ve dnech 6. 4. - 8. 4. 2020 v době od 8,00 hod - 14,00 hod.

 

— vedení školy —

2. 4. 2020 | přečetlo 74 lidí | ↑ zpět nahoru

Vrácení platby za ŠD

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020, kterým byl zakázán provoz základních škol, osvobozuji od platby rodiče dětí, které jsou přihlášeny do školní družiny. Osvobození platí po celou dobu tohoto opatření.

Všem rodičům bude platba za školní družinu automaticky vrácena na konci června 2020 (podle skutečné délky mimořádného opatření).

V naléhavých případech je možné požádat o vrácení platby za školní družinu již v průběhu mimořádného opatření, nejlépe elektronicky - sekretariat@zsrehorova.cz.

— Mgr. Josef Binek, ředitel školy —

2. 4. 2020 | přečetlo 89 lidí | ↑ zpět nahoru

Vrácení platby za KROUŽKY

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020, kterým byl zakázán provoz základních škol, osvobozuji od platby rodiče dětí, které jsou přihlášeny do KROUŽKŮ (keramika, YLE, kondiční box). Osvobození platí po celou dobu tohoto opatření.

Všem rodičům bude platba za tyto KROUŽKY automaticky vrácena na konci června 2020 (podle skutečné délky mimořádného opatření).

V naléhavých případech je možné požádat o vrácení platby za KROUŽKY již v průběhu mimořádného opatření, nejlépe elektronicky - sekretariat@zsrehorova.cz.

— Mgr. Josef Binek, ředitel školy —

2. 4. 2020 | přečetlo 83 lidí | ↑ zpět nahoru

Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče,

zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 bude probíhat od 1. 4. do 30. 4. 2020, bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Pro zapsání dítěte do 1. ročníku je potřeba vyplnit a doručit škole:

 1. žádost o přijetí, kterou najdete a vyplníte na zapisdozs.brno.cz
  Žádost vyplňte, prosím, pečlivě, dbejte na správnost údajů ve shodě s rodným listem a správným uvedením místa trvalého pobytu zákonného zástupce i dítěte. Pro další komunikaci uvádějte telefonní číslo i e-mailovou adresu. Cizinci, uvádějte všechna jména dle rodného listu (ne přezdívky) a uveďte i pohlaví dítěte;
 2. zápisní list pro školní rok 2020/2021, který najdete zde (doc, 37 kB) nebo zde (pdf, 104 kB).
  Při vyplňování zápisního listu v ruce prosíme o čitelnost údajů. Pokud některý sourozenec budoucího prvňáčka již navštěvuje naši školu, prosíme, nezapomeňte v zápisním listu vyplnit tuto informaci;
 3. kopii rodného listu dítěte – pro ověření vyplněných údajů v žádosti;
 4. informace o zpracování osobních údajů (docx, 31 kB)
 5. kopii občanského průkazu jednoho zákonného zástupce – pro ověření trvalého pobytu dítěte;
 6. cizinci – kopii pasu či jiného dokladu s uvedeným druhem pobytu v ČR.

Žádost o přijetí, zápisní list a informace o zpracování osobních údajů je potřeba doručit podepsané a správně vyplněné.

Možné způsoby doručení všech dokumentů ve dnech 1. 4.–30. 4. 2020:

 1. do datové schránky školy;
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen prostý e-mail!): sekretariat@zsrehorova.cz
 3. poštou: ZŠ Brno, Řehořova 3, p. o., Řehořova 3, 618 00 Brno
 4. osobní dodání: vzhledem k současné situaci pouze výjimečně po tel. domluvě na tel. 739 958 822

Vstup do školy bude umožněn pouze pro osoby vybavené rouškou nebo jiným ochranným prostředkem. Doporučujeme použít ochranné rukavice. Osoby v karanténě nebo osoby s potvrzenou nákazou mají vstup do školy zakázán (takové osoby si telefonicky nebo elektronicky domluví jiný postup).

 

Prosíme vás, abyste využili především elektronickou formu doručení!

 

V letošním roce pro přijetí dítěte do 1. ročníku proběhne podle těchto kritérií (pdf, 162 kB).

Při žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné doložit:

 • žádost o odklad povinní školní docházky, kterou najdete a vyplníte na zapisdozs.brno.cz
 • doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
 • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Důležité! Žádost o odklad povinné školní docházky se vyřizuje na SPÁDOVÉ ŠKOLE.

— vedení školy —

23. 3. 2020 | přečetlo 118 lidí | ↑ zpět nahoru

Ošetřovné pro děti až do 13 let po celou dobu zavření škol

Tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí z 19. března 2020: Lidé budou moct čerpat náhradu za ošetřovné po celou dobu uzavření škol pro děti až do 13 let (PDF, 498 kB).

20. 3. 2020 | přečetlo 127 lidí | ↑ zpět nahoru

Aktuální opatření MČ Brno-Černovice v boji s koronavirem

Informační leták MČ Brno-Černovice k aktuální situaci:

Informační leták

— MČ Brno-Černovice —

26. 3. 2020 | přečetlo 86 lidí | ↑ zpět nahoru

Jednotné přijímací zkoušky na SŠ - aktuálně z MŠMT

Jednotné přijímací zkoušky

Proč bude jenom jeden termín jednotných přijímacích zkoušek? Toto řešení bylo zvoleno, aby se zamezilo hromadnému přesunu cca 100 tisíc uchazečů na střední školy uvedené v přihlášce na druhém místě v rámci celé České republiky. Zároveň se tak zkrátí a zrychlí harmonogram přijímacího řízení.

Proč se nebude při přijímacích zkouškách také rozhodovat podle vysvědčení? Využití známek na vysvědčení ze ZŠ jako jediného kritéria pro přijetí na střední školy není možné u oborů, kde je velký převis uchazečů, například u gymnázií. Distanční kritéria neumožňují spravedlivě mezi uchazeči vybrat. V některých situacích by pak musel rozhodovat los.

V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy že ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek ale mohou přijatí žáci odevzdat až poté, co se uskuteční přijímací zkoušky na ostatních školách podle termínů stanovených ministerstvem.

Výsledek jednotných přijímacích zkoušek využijí obě školy, na které se žák původně hlásil, pokud se tam koná také jednotná zkouška. Výsledek pro vyhodnocení přijímacího řízení tedy využije i škola, na které žák jednotnou zkoušku nekoná.

Distanční vzdělávání žáků

MŠMT požaduje, aby školy v co největší míře využívaly distanční způsob vzdělávání. O jeho využití rozhoduje ředitel školy. Současná opatření nezměnila organizaci školního roku a nestanovila na tuto dobu prázdniny. Zakázaná je osobní přítomnost žáků při vzdělávání ve školách. MŠMT vytvořilo webové stránky https://nadalku.msmt.cz/cs, které dávají školám tipy ke vzdělávání na dálku, dále vysílá Česká televize s podporou MŠMT vzdělávací pořady pro žáky 1. a 2. stupně včetně přípravy na přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia. Takové vzdělávání, byť neprobíhá přímo ve škole, je zcela legitimní součástí vzdělávání podle školského zákona a naplňuje cíle, které právní úprava školám přikazuje plnit. Absence se do třídní knihy nezapisují.

Distanční výuka může probíhat synchronně nebo asynchronně. V synchronním režimu (on-line) je učitel propojen se žáky zpravidla komunikačním software a klade nároky na propojení k síti, na počítačové vybavení a obě strany komunikují v reálném (stejném) čase. Toho není zpravidla možné v současné situaci dosáhnout, či jen u studentů středních škol, kdy lze předpokládat, že studenti mají svůj počítač, a mají tak podmínky u v dopoledních hodinách komunikovat s učitelem. Tato práce nevyžaduje asistenci rodičů. Tento způsob výuky nelze vyžadovat například u malých dětí, které potřebují asistenci rodičů a často sdílí jeden počítač pro domácnost. Lze využít doplňkově. V asynchronním režimu (off-line) učitel zadává žákům (studentům) úkoly, odkazy na výukové materiály, a to zpravidla emailem nebo aplikacemi pro školy. Nedochází k přímému propojení a komunikaci učitel-žák. Žák pak samostatně nebo s podporou rodičů úkoly plní a posílá splněné zpět učiteli. Tento způsob výuky je časově pro obě strany náročný a je nutné učivo redukovat. Tento způsob výuky by měl převládat.

Pokud některý z žáků školy nemá k dispozici potřebné vybavení pro on-line výuku, je třeba umožnit poskytnutí podkladů pro distanční vzdělávání jinou vhodnou formou (tištěné materiály, učebnice, pracovní sešity atp.)

Pro výuku na dálku mohou učitelé používat celou paletu dostupných nástrojů, které jsou teď často poskytovány zdarma. Vzhledem k tomu, že i pro žáky se jedná o nezvyklou situaci a zároveň mnozí rodiče musí i v těchto dnech vykonávat své pracovní povinnosti, je zapotřebí, aby učitelé přistupovali k zadávání úkolů citlivě a měli na zřeteli možnosti konkrétních žáků. Pro zdárný průběh vzdělávání na dálku je potřeba udržovat zpětnou vazbu mezi učitelem a žákem/rodiči, co do množství i obtížnosti učiva.

V současné situaci je pro vzdělávání na dálku důležité, aby se alespoň v základní míře zapojila rodina, obzvláště u mladších žáků. Škola má však poskytovat sama žákům co nejúčinnější podporu a zpětnou vazbu a nepřenášet příliš tuto tíhu na rodinu žáka. Rodiče mnohých žáků mohou být v těchto dnech velmi vytížení. Škola by měla učinit maximum, aby zajistila prostředky pro domácí vzdělávání (zadání úkolů, zpětná vazba) i těm rodinám, které nedisponují veškerým vybavením pro komunikaci na dálku.

Hodnocení je nedílnou součástí procesu vzdělávání a zejména formativní hodnocení významným způsobem ovlivňuje jeho kvalitu. I v současné době je potřeba poskytovat žákům účinnou zpětnou vazbu k dosahování pokroku. Zadávání on-line testů je vhodnou příležitostí pro autoevaluaci žáků a možnost podpory práce s chybou. Pro hodnocení distanční práce žáků doporučujeme upřednostnit formativní před sumativním hodnocením.

26. 3. 2020 | přečetlo 88 lidí | ↑ zpět nahoru

Modernizace odborných učeben na ZŠ Brno, Řehořova 3

logo projektu

V naší škole byla koncem října úspěšně ukončena realizace projektu s názvem „Modernizace odborných učeben na ZŠ Brno, Řehořova 3“. Jedná se o integrovaný projekt Brněnské metropolitní oblasti ve vazbě na specifický cíl 2.4 IROP (Integrovaného regionálního operačního programu) – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Celkové náklady projektu činily 9 778 644,82 Kč, z toho způsobilé výdaje jsou ve výši 9 329 464 Kč (85 % ze způsobilých výdajů bude poskytnuto z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 5 % ze státního rozpočtu ČR, na dofinancování 10 % se rovným dílem podílely statutární město Brno a městská část Brno – Černovice). Nositelem projektu byla městská část Brno – Černovice. Realizace projektu byla zahájena 1. 12. 2017, termín ukončení byl stanoven na 31. 10. 2019. Udržitelnost projektu je 5 let.

Výstupy projektu: vybudování nové multimediální jazykové učebny, modernizace odborné učebny přírodních věd, učebny informatiky, jazykové učebny a univerzální dílny. Díky projektu byla vyřešena i vnitřní konektivita školy, která nyní splňuje Standard konektivity základních škol stanovený MŠMT. Všechny realizované učebny byly vybaveny novým nábytkem, moderní projekční technikou, IT technikou a nejnovějšími učebními pomůckami.

Multimediální jazyková učebna:

 • Interaktivní panel Promethean s operačním systémem Android
 • 24 ks počítačů s operačním systémem Windows 10 + učitelský PC se 2 monitory
 • Vybavení pro výuku cizích jazyků (jazyková laboratoř, software)
 • Stoly s výsuvným mechanismem pro monitory

Učebna přírodních věd:

 • Interaktivní panel Promethean s operačním systémem Android
 • Vizualizér Lumens DC 193 (2 ks)
 • Učitelský PC se 2 monitory + USB mikroskop
 • Horizon Energy Box (2 ks)
 • Sada senzorů PASCO Sensorium 2 (11 ks)
 • Žákovské konvertibilní notebooky HP s operačním systémem Windows 10 (27 ks) + dokovací stanice
 • Žákovské mikroskopy ZM 8 (10 ks) + učitelský mikroskop MOTIC RED - 130

Učebna informatiky:

 • Interaktivní panel Promethean s operačním systémem Android
 • 30 ks počítačů s operačním systémem Windows 10 + učitelský PC se 2 monitory

Jazyková učebna:

 • Interaktivní panel Promethean s operačním systémem Android + učitelský PC

Univerzální dílna:

 • Soustruh na dřevo UNIMAT 1
 • Stojanová vrtačka UNIMAT 1
 • Horizontální frézka ML – UNIMAT ML
 • Lupínková pilka UNIMAT 1

Je potěšující, že se nám díky projektu podařilo významně povýšit kvalitu vybavení našich odborných učeben. Díky moderní technice a novým učebním pomůckám se výuka pro žáky jistě stane zábavnější a bude více efektivní.

Rád bych za celý tým pedagogických pracovníků poděkoval vedení MČ Brno – Černovice za úspěšné zvládnutí projektu, především 1. místostarostce Mgr. Šárce Korkešové - projektové manažerce, statutárnímu městu Brno za finanční podporu, Odboru implementace evropských fondů (OIEF) za kvalitní vedení projektu, a v neposlední řadě všem firmám, které projekt realizovaly: UNIS COMPUTERS, a.s. – oblast IT, Izolservis, spol. s r.o. – stavební část, Mgr. František Vlasák – nábytkové vybavení + vybavení učeben, Profimedia s.r.o. - učební pomůcky.

Video k modernizaci učeben (MP4, 165 MB)

— Mgr. Josef Binek, ředitel školy —

21. 11. 2019 | přečetlo 155 lidí | ↑ zpět nahoru

Nový web k výběru střední školy v JMK

Webové stránky Vyberskoly.cz poskytují veškeré informace související s tranzitem žáka ze základní na střední školu. Web přináší přehledně strukturované informace praktického charakteru, které jsou spojeny s otázkami přechodu ze základní školy na střední (vyplňování přihlášek, informace o jednotné přijímací zkoušce, problematika zápisového lístku apod.) Kromě toho obsahuje i databázi všech středních škol JMK korespondující s jeho tištěnou verzí.

— vedení školy —

26. 11. 2019 | přečetlo 127 lidí | ↑ zpět nahoru

Konec platnosti loni vydaných karet Happysnack

Vážení rodiče,

dne 30. 11. 2019 bude ukončena platnost karet Happysnack, vydaných v loňském školním roce (v září 2018). Toto oznámení se netýká karet vydaných v letošním školním roce nebo těch, které již byly prodlouženy dobitím kreditu!

Platnost karet lze prodloužit projevením zájmu, tedy dobitím kreditu v min. výši 10 Kč. Tento kredit není žádný poplatek, celá jeho výše se využije pro nákup zdravých svačinek ze školního automatu Happysnack.

Více info na webových stránkách www.happysnack.cz.

— Kolektiv Happysnack —

26. 11. 2019 | přečetlo 115 lidí | ↑ zpět nahoru

Termíny ŠVP a LVK 2019/2020

Vážení rodiče,

ve školním roce 2019/2020 se budou školy v přírodě konat v těchto termínech:

 • 3. 2.-7. 2. 2020: Sykovec, Tři Studně (4.B, 5.B)
  10. 2.-14. 2. 2020: Podmitrov (2.A, 4.C, 5.A)
  4. 5.-7. 5. 20: Sykovec, Tři Studně (1.B, 2.B)
  18. 5.-22. 5. 2020: Bílá (1.A, 4.A)
  25. 5.-29. 5. 2020: Sykovec, Tři Studně (3.A, 3.B)

Lyžařský výcvikový kurz proběhne v Červené Vodě mezi 10. a 14. únorem 2020.

7. 11. 2019 | přečetlo 171 lidí | ↑ zpět nahoru

Chcete se o dění na naší škole dozvědět více? Od roku 2004 jsme pro vás napsali už 2654 novinek,
všechny si můžete přečíst v našem archivu →© 2004-2020 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru