Novinky « Základní škola Brno, Řehořova 3

Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

Základní škola, Brno, Řehořova 3Naše škola má více jak šedesátiletou tradici. Budova školy se nachází v Brně – Černovicích, v sousedství parku, ukryta v bohaté zeleni. Díky rozsáhlé rekonstrukci, která byla ukončena v roce 2013, je škola zmodernizovaná, plně bezbariérová. Součástí školy jsou pavilon školní družiny s jídelnou, tělocvična, hřiště s umělým povrchem a školní zahrada.
Výchovně-vzdělávací proces probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola s úsměvem – škola pro všechny“. Stavíme na klidné, pohodové atmosféře a na individuálním přístupu k žákům. Ve výuce využíváme metody činnostního učení a prvky daltonského vzdělávacího programu.
Zaměřením na výuku cizích jazyků, informatiky a na sport chceme dosáhnout, aby naši absolventi ovládali počítačovou techniku, byli fyzicky zdatní a ve sjednocené Evropě se bez problémů domluvili.
Výuka angličtiny je povinná pro všechny žáky již od 1. ročníku, od 8. ročníku nabízíme druhý cizí jazyk: němčinu (jako volitelný předmět). Své jazykové znalosti si žáci mohou ověřit při pravidelných výjezdech do zahraničí (Rakousko, Francie, Anglie) a při účasti v mezinárodních projektech.
Spolupracujeme s partnerskou školou Sir Karl Popper Schule ve Vídni, dlouholetou tradici má naše účast v mezinárodním projektu Comenius. Zapojili jsme se i do mailového partnerství evropských škol – e-Twinning. Velký zájem projevují žáci o mezinárodní projekt Globe a environmentální projekty, kde se aktivně podílejí na zkoumání a měření kvality životního prostředí v okolí školy.
Jako jedna z mála škol v Brně nabízíme žákům účast v Cambridgeských zkouškách, které prověřují všechny čtyři jazykové dovednosti v angličtině – čtení, psaní, poslech a mluvení. Tato zkouška vede k získání mezinárodně uznávaného certifikátu.
Výuku informatiky zahajujeme od 5. ročníku. Máme dvě moderně vybavené počítačové učebny, rozšiřujeme počet interaktivních tabulí a jejich využití ve výuce.
Zvýšenou hodinovou dotací posilujeme výuku tělesné výchovy na I. stupni, do sportovních kroužků se mohou zapojit všichni žáci (fotbal, basketbal, atletika, sportovní hry).
Stoprocentní odborná způsobilost učitelů se odráží na úspěšnosti našich žáků při přijímání na střední školy a víceletá gymnázia. Nadaní žáci dosahují vynikajících výsledků v soutěžích a olympiádách.
Naším hlavním cílem je podpořit přirozenou touhu dítěte po poznání, jeho schopnost pracovat samostatně i v týmu. Žáci jsou vedeni k zodpovědnosti, k sebehodnocení a sebekontrole.
Více informací o škole →

Zobrazit celý text →

Pomůcky pro školní rok 2018/2019

Vážení rodiče,

v přiložených dokumentech naleznete pomůcky na nový školní rok potřebné pro žáky prvního i druhého stupně.

II. stupeň

  6.A 6.B 7.A/7.B 8.A/8.B 9. třída
Čj 2× 544
3× 524
fólie
2× 544
fólie
2× 544
fólie
2× 544
1× 524
fólie
Aj 1× 444
3× 524 (544)
M 1× 460
1× 520
tužky, pravítko, kružítko, pastelky, fixy, lepidlo
1× 460
2× 520
1× 5110
kružítko, úhloměr, 2× pravítko s ryskou, pastelky, tužka, guma, nůžky, lepidlo, fólie A4, izolepa
1× 460
1× 520
tužky, pravítko, kružítko, pastelky, fixy, lepidlo
1× 460
1× 520
tužky, pravítko, kružítko, pastelky, fixy, lepidlo
1× 440
1× 520
pastelky, guma, kružítko, kalkulačka, 2× trojúhelník s ryskou, nůžky, 1× pravítko 20-30 cm, úhloměr, tužka č. 3, lepidlo
Ch - - velký modrý sešit bez linek
F pastelky
kalkulačka
1× 440
1× 520
1× 440 1× 440 1× 420 1× 440
Z        
D 2× 544 1× 544 1× 544 1× 544
Vob        
Hv 1× notový sešit nebo 1× 524
Vzd        
Inf 1× 544 1× 544
(pokr. ze 6. roč.)
1× 544
(pokr. ze 7. roč.)
-
OSV 1× 420 - - -
NJ - - 1× 444
3× 524 (544)
Vv tvrdé výkresy 10× A4 a 10× A3
barevné papíry
kulaté + ploché štětce, tuš, redispero
vodové barvy, tempery, kelímek, paleta
igelitová podložka

— třídní učitelky —

9. 8. 2018 | přečetlo 12 lidí | ↑ zpět nahoru

Úřední hodiny o prázdninách

Úřední hodiny na škole během hlavních prázdnin:

  • červenec: 2. 7., 3. 7., 4. 7., 11. 7., 18. 7. v době od 9.00 do 12.00;
  • srpen: 1. 8., 15. 8., 27. 8., 28. 8., 29. 8., 30. 8., 31. 8. v době od 9.00 do 12.00.

— Mgr. Josef Binek —

2. 7. 2018 | přečetlo 33 lidí | ↑ zpět nahoru

Trojúhelník UNESCO

Závěrečný výlet sedmých tříd se uskutečnil v úterý 26. 6. Počasí bylo aprílové, ale naštěstí po celou dobu nakloněné na naši stranu, takže deštivé přeháňky jsme strávili jízdou v autobuse, a když jsme autobus opustili, svítilo sluníčko.

Cílem celodenního výletu byly památky UNESCO na Vysočině. Jako první nás čekala prohlídka krásné baziliky v Třebíči. Pro sedmáky to byla především praktické ukázka toho, co se naučili v dějepise, protože na vlastní oči viděli typické znaky románského i gotického slohu a takové pojmy jako portál, roseta, kněžiště nebo freska pro ně už nebudou neznámé.

Druhou zastávkou bylo město Telč s krásným renesančním náměstím. Všichni se po něm rychle rozprchli, aby si nakoupili něco dobrého nebo utratili kapesné za suvenýry. Občerstveni a plni energie jsme se rozdělili na dvě skupiny a postupně jsme zahájili prohlídku trasy na telčském zámku, který je vyhledáván i filmaři pro natáčení pohádek. Pochází odsud například nejznámější scéna z Pyšné princezny. Při prohlídce jsme mohli vidět taneční sál, vzácný gobelín, rytířská brnění, ale všechny nejvíce uchvátil lovecký salón s trofejemi gazel, lvů a sloním uchem.

Posledním místem našeho výletu byl Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou. Cesta k němu byla trnitá, ztížena několika objížďkami, ale nakonec jsme s malým zpožděním na Zelenou horu dorazili. Zde jsme se dozvěděli základní informace týkající se architekta Jana Blažeje Santiniho – Aichela a jeho jedinečného stavebního stylu – barokní gotiky.

Za hřmění blížící se bouřky jsme nasedli zpět do autobusu a vydali se na cestu domů. Vzhledem k živé zábavě cesta uběhla rychle a v 19 hodin jsme bezpečně dorazili do Brna a mohli se podělit o zážitky se svými blízkými.

— Mgr. Marcela Marková —

28. 6. 2018 | přečetlo 35 lidí | ↑ zpět nahoru

Beseda s mladými sportovci

V pondělí nás navštívili sourozenci Chrápaví. Tito naši bývalí žáci dosáhli vynikajících úspěchů v plaveckých bazénech. Ve své kategorii se stali mistry republiky a zúčastnili se několika významných zahraničních závodů. Se svými zážitky a zkušenostmi se podělili se žáky třetích a pátých tříd. Ukázali nám plavecké dresy, medaile ze soutěží, videa a fotografie. Zajímavě nám vyprávěli, jak to probíhá na soutěžích a soustředěních. Nejvíc nás překvapili údaji z vytrvalostního závodu, kde během 24 hodin každý z šestičlenného týmu uplaval 20 km. Závodní plavání je tvrdá dřina, ale jak Edita a Filip říkali, stojí to za to.

Děkujeme jim za milé setkání a přejeme oběma mnoho dalších úspěchů nejen sportovních.

— Mgr. Pavlína Trúsiková, Mgr. Gabriela Marošová —

28. 6. 2018 | přečetlo 33 lidí | ↑ zpět nahoru

Matematicko-chemický scrable

Poslední hodina matematiky na základce nám uběhla velmi rychle. Celou hodinu jsme totiž hráli matematicko-chemický scrable. Rozdělili jsme se do čtveřic a každý žák dostal od paní učitelky Mendělejevovu periodickou tabulku prvků.

Co bylo naším úkolem ve skupině? Každý prvek v tabulce je označen značkou a vlevo nahoře má uvedeno své protonové číslo. Měli jsme vymyslet slovo týkající se matematiky nebo matematický pojem složený ze značek prvků tak, aby součet protonových čísel prvků použitých ve slově byl co největší. Vypadalo to sice jednoduše, ale při vymýšlení matematických pojmů a vyhledávání prvků v tabulce jsme se docela zapotili. A jaké pojmy s co největším součtem jsme objevili?

Vítězem se stal pojem se součtem 308  Ne : Pr : Es : No : S : Ti (10+59+99+102+16+22 = 308), jen těsně za ním následoval pojem P : Y : Th : Ag : O : Ra : S se součtem 303 (15+39+90+47+8+88+16 = 303).

Nejlepší skupina získala za svou snahu sladkou odměnu.

— RNDr. Jana Skalická —

27. 6. 2018 | přečetlo 30 lidí | ↑ zpět nahoru

Sbírka pro psí útulek

Děkujeme všem, kteří se zapojili do naší sbírky pro zvířecí útulek.  Za přinesené věci jsme byli pochválení a měli z nás velkou radost.

Dověděli jsme se, jak to v útulku funguje, seznámili se s odchytovým vozem a jeho vybavením. Na samotná zvířata jsme se ale z bezpečnostních důvodů podívat nemohli.

Jsme rádi, že jsme spolu s Vámi podpořili dobrou věc.

A kam jsme věci donesli?

Útulek pro opuštěná zvířata MĚSTSKÉ POLICIE Brno, Palcary 50, Brno.

Ještě jednou všem děkujeme!

— Kroužek aktivního občanství + Mgr. Tereza Friedl —

26. 6. 2018 | přečetlo 41 lidí | ↑ zpět nahoru

Cambridge zkoušky na ZŠ Řehořova ve školním roce 2017/2018

V letošním školním roce končila dvouletá příprava v kurzech ke zkouškám z anglického jazyka, tzv. zkouškám YLE a KET. Tato příprava byla završena závěrečnými zkouškami, které na naší škole organizovala Britská rada. Zkoušky se konaly 30. 5. 2018 a skládalo je celkem 28 žáků ve třech úrovních. V úrovni YLE Starters vybraní žáci 4. a 5. ročníku, v úrovni YLE Movers vybraní žáci 6. ročníku a v úrovni YLE Flyers vybraní žáci 7. ročníku.  Zkouška měla několik částí a to: čtení a psaní s porozuměním, test gramatických struktur, poslech s porozuměním a konverzace s rodilým mluvčím.

Žáci 8. a 9. ročníku skládali zkoušku KET, která je už na vyšší úrovni. Konala se 26. 5.2018 na pobočce Britské rady v Brně. Rovněž absolvovali zkoušku ze čtení s porozuměním, testu gramatických struktur, poslechu s porozuměním a konverzace s rodilým mluvčím.

Testy byly odeslány do Anglie na univerzitu v Cambridge, kde budou vyhodnoceny a žákům budou vystaveny certifikáty.

Všichni se moc snažili, aby výsledek zkoušky byl co nejlepší. Všem držíme palce a těšíme se na předávání anglických certifikátů, které jsou mezinárodně platné a uznávané.

— Mgr. Miroslava Žáková —

25. 6. 2018 | přečetlo 36 lidí | ↑ zpět nahoru

Letní slavnost

Setkání na školní zahradě pro družinové děti a jejich rodiny jsme tentokrát naplánovali na úterý 19. června. Od 16 hodin se otevřela brána zahrady a letní slavnost mohla začít.

Na hřišti jsme připravili různá sportovní stanoviště, kde si děti se svými rodiči, prarodiči, sourozenci či kamarády mohly zahrát fotbal, florbal, petanque, vyzkoušet si chůdičky nebo překážkovou dráhu a řadu dalších aktivit. Po sportovních výkonech si každý opekl špekáček na ohni v zahradě.

O občerstvení se postarali sami rodiče, především maminky, které upekly spoustu vynikajících dobrot. Nechybělo také ovoce, slané pochutiny i popcorn …velmi oblíbený u všech dětí.

Příjemné odpoledne velmi rychle uteklo. Doufáme, že všichni odcházeli domů s dobrou náladou.

Děkujeme všem rodičům za spolupráci během celého školního roku a milé setkání na této závěrečné akci školní družiny. Moc si toho vážíme.

Přejeme všem školákům pěkné prázdniny a rodičům příjemné chvíle strávené se svými dětmi.

— Vychovatelky ŠD —

24. 6. 2018 | přečetlo 40 lidí | ↑ zpět nahoru

Pravidla pro přijímání žáků do ŠD

Vážení rodiče,

zde se můžete seznámit s dokumentem Pravidla pro přijímání žáků do školní družiny ZŠ Brno, Řehořova 3.

— vedení školy —

22. 6. 2018 | přečetlo 23 lidí | ↑ zpět nahoru

Kondiční box

Box představuje jeden z fyzicky nejnáročnějších a nejlepších sportů k upevnění zdraví a sebevědomí. Box není o projevu agresivity, ale o spojení síly, dynamiky, rychlosti a techniky. Box nejvíce prospívá kardiovaskulárnímu a respiračnímu systému. Navozuje psychickou pohodu, odbourává stres i agresivitu. Posiluje se celé tělo a tvaruje postava.

Tréninky vycházejí ze základních boxerských technik a sestávají se ze zahřátí tzv. „warming up“ a protažení svalů, dále nácviku jednotlivé boxerské techniky (údery, obrany, pohyb na nohou), stínování (boj proti imaginárnímu soupeři), práce ve dvojicích (odhad vzdálenosti, kombinace úderů a obran, pohyb na nohou do stran), posilování celého těla s využitím vlastní váhy (kliky, dřepy s výskokem, sedy lehy), kondiční části (švihadlo, stínování, údery s lehkými činkami). Závěrečné uvolnění a strečink.

Níže můžete shlédnout sestřih z jednotlivých tréninků.

— Mgr. Vilém Nejezchleb —

20. 6. 2018 | přečetlo 31 lidí | ↑ zpět nahoru

Setkání s Rakušany v Mikulově

Jak je na naší škole již mnohaletou tradicí, i letos jsme pokračovali ve spolupráci s partnerskou školou z Vídně -  Sir Karl Popper Schule. Žáci letošního osmého ročníku se již potřetí setkali se svými kamarády z této školy. Abychom jim ukázali i jiná krásná místa naší republiky než jen Brno, uskutečnila se schůzka tentokrát v Mikulově. Společně jsme navštívili zámek a udělali si procházku na Svatý kopeček, odkud byl nádherný výhled nejen na Pálavu a českou stranu, ale i do Rakouska. Poté žáci společnými silami vyřešili kvíz, v němž byly zajímavé otázky týkající se Česka a Rakouska. Na závěr nechyběl samozřejmě rozchod na občerstvení a nákup suvenýrů. Vše zakončilo mohutné loučení u autobusů, výměny telefonních čísel a dalších kontaktů. Snad tedy žáci budou využívat své jazykové dovednosti a nadále se budou i přes hranice států přátelit. Příští rok se do projektu zapojí budoucí šesté třídy a vyrazíme společně do Vídně.

— Mgr. J. Lúčová a Mgr. M. Žáková —

23. 6. 2018 | přečetlo 37 lidí | ↑ zpět nahoru

Černovická liga žáků ve futsalu 2018

Ve čtvrtek 14. 6. 2018 se na ZŠ Brno, Řehořova 3 konal již XXV. ročník Černovické ligy ve futsalu. Této akce se zúčastnila mužstva z brněnských základních škol – ZŠ Řehořova, ZŠ Kneslova, ZŠ Krásného a ZŠ Jana Broskvy. Bohužel letošní výsledky chlapců z Řehořky nenavázaly na loňský úspěch – první místo v poháru. V tomto školním roce zvítězili hoši ze ZŠ Kneslova, na druhém místě se umístila ZŠ Krásného a bronzovou pozici obsadili fotbalisté ze ZŠ Jana Broskvy. Blahopřeji vítězům a děkuji všem zúčastněným hráčům a trenérům za vydařené fotbalové dopoledne.

Na závěr bych ještě rád poděkoval paní místostarostce Bc. Petře Quittové za podporu našeho turnaje. Paní místostarostka se ujala závěrečného slova a předala vítězům slavnostní pohár. Poděkování patří i zřizovateli naší školy MČ Brno – Černovice za finanční dotaci pro tento turnaj.

— Mgr. Vilém Nejezchleb, učitel Tv —

22. 6. 2018 | přečetlo 33 lidí | ↑ zpět nahoru

Školní výlet 3.B a 4.B

Ve čtvrtek 7.6.jsme vyrazili na školní výlet, třída 4.B s 3.B. První zastávka byla na hradě Buchlov, kde se děti dozvěděly, jak se žilo ve středověku. Prohlédly si černou kuchyni, historické zbraně a dokonce i mumii.  Další místo spjaté s historií byl Velehrad. Děti mohly obdivovat barokní interiér baziliky, i zbytky románské a gotické architektury. Odtud se procházkou kolem rybníků přesunuly do archeoskanzenu na Modré. Pan průvodce dětem ukázal repliky staveb, jaké se stavěly na Velké Moravě a povykládal, jak těžký život tehdejší lidé měli. Nejvíce se děti těšily do areálu živé vody, kde si prohlédly prostředí ekosystému stojatých vod a v podvodním tunelu pozorovaly například vyzu, jesetera a další ryby. Nejvíce se dětem líbilo, že se ve zdejším rybníku mohly vykoupat.

— Mgr. Jana Škrdlová, Mgr. Gabriela Marošová, Bc. Tereza Čechová —

21. 6. 2018 | přečetlo 40 lidí | ↑ zpět nahoru

Reflexní děti – výtvarná soutěž

Nezisková organizace Filiánek Brno vyhlásila 5. ročník soutěže Reflexní děti. Letošním tématem byly hlubiny oceánů. Soutěž byla vyhlášena pro děti, dospělé, školy i jednotlivce. Tento nápad se nám velmi zalíbil především proto, že jsme mohli vymýšlet obrázky, které by pak dále posloužily dobré věci – staly by se reflexním nažehlovacím motivem s mnohostranným využitím. A mělo to smysl!

Naše škola, reprezentovaná žáky 7. A, získala několik ocenění.  Alina Bohdanová obsadila 3. místo, Eliška Hofmannová 2. místo a Martina Kobathová 1. místo + ocenění za nejlepší návrh.  Máme obrovskou radost, děvčatům gratulujeme a jsme moc rádi, že jsme se tímto způsobem zviditelnili.

— třída 7.A + Mgr. Tereza Friedl —

19. 6. 2018 | přečetlo 29 lidí | ↑ zpět nahoru

Školní výtvarná soutěž: Slunce

Kroužek aktivního občanství uspořádal výtvarnou soutěž. Téma bylo vybráno u příležitosti Evropského dne Slunce, který připadá na 17. 5. a jeho cílem je propagace využívání obnovitelných zdrojů a výhod sluneční energie.  Do soutěže se zapojili převážně žáci prvního stupně, ale nechybělo několik výkresů z vyšších ročníků. Porota vybírala z 91 obrázků. Sluníčka byla různá – pirátská, brýlatá, usměvavá, kočičí, duhová atd. Nakonec jsme vybrali 13 NEJ SLUNÍČEK.  Děkujeme všem umělcům. Jejich díla prozářila halu naší školy.

Gratulujeme autorům těch NEJ: Agáta 4. C, Jakub 4. C, Lukáš 4. C, Andrea 5. B, Honza 5. B, Nela 5. B, Adéla 4. B, Aneta 6. B, Adélka 2. C, Natálka 2. C, Veronika 2. C. Terezka 2. A. 

Na všechny čeká drobná odměna.

— Kroužek aktivního občanství + Mgr. Tereza Friedl —

18. 6. 2018 | přečetlo 33 lidí | ↑ zpět nahoru

Obří jazykové pexeso

Naše škola se zapojila do pokusu o vytvoření národního rekordu v počtu ručně nakreslených kartiček pexesa. Kreslily děti z prvního i druhého stupně a v konečném součtu jsme poslali 148 obrázků. Byli bychom moc rádi, kdyby se rekord podařil. V tom případě bychom obdrželi certifikát o účasti. Nad celou akcí, pořádanou společností Contexta, dohlíží Agentura Dobrý den Pelhřimov, která eviduje národní rekordy. Pořadatel má v plánu ze zaslaných karet vytvořit hratelnou aplikaci, která bude na webu Contexty.  Pokud to vyjde podle našich představ, určitě Vám dáme vědět!           

Děkujeme všem zapojeným třídám.

— Mgr. Tereza Friedl —

14. 6. 2018 | přečetlo 29 lidí | ↑ zpět nahoru

Zdravá svačinka ve 4.C

Blížící se konec školního roku jsme si zpříjemnili zhotovením svačinky. Nejdříve jsme si vysvětlili, jak správně zacházet s potravinami a především s ostrými noži. Děti se poté rozdělily do skupinek a vylosovaly si recept na některou z pomazánek. Vybraly si potřebné suroviny, náčiní a začaly. Na začátku se především chlapecká polovina třídy netvářila příliš nadšeně z „vaření“, ale nakonec příprava pomazánky všechny tak chytla, že po necelé hodině příprav jsme měli plný stůl dobrot. Poté, co každá skupinka představila svoji pomazánku, jsme se pustili do ochutnávání. Všechny pomazánky byly moc dobré a bylo toho tolik, že nám se snědením pomazánek přišly pomoci i další paní učitelky.

— Mgr. Barbora Meduňová —

14. 6. 2018 | přečetlo 35 lidí | ↑ zpět nahoru

Den zvířátek v 2.A

Na přání dětí, které jsou velkými milovníky zvířátek, jsme uspořádali v úterý 12.6. Den zvířátek. Den s námi prožila nejen zvířátka živá, ale i plyšová.

Z těch živých jsme měli před školou pár andulek a několik pejsků, se kterými jsme se pomazlily, ale do školní budovy s námi nešli. Ve třídě jsme měli morčátka, křečky, žabky a hlemýždě.  No a ti, kteří živé zvířátko doma nemají, těm dělaly společnost plyšáci, kteří nám pomáhaly s dopoledním učení. O různých zvířátkách jsme si taky popovídali v rámci hodiny prvouky.

— děti 2.A, Mgr. Dana Bryksová —

13. 6. 2018 | přečetlo 27 lidí | ↑ zpět nahoru

Úspěchy oddílu judo ve školním roce 2017/2018

Dobrý den.

14. června 2018 uzavíráme posledním tréninkem JUDO v letošním školním roce. Chtěl bych touto cestou poděkovat panu řediteli a celému personálu školy za podporu naší sportovní činnosti. Těším se na další spolupráci v následujícím školním roce.

Také by jsem chtěl poděkovat všem členům našeho klubu za jejich snahu a sportovní úspěchy na soutěžích, kdy se nám v letošním školním roce podařilo získat 29 medailových umístnění na oblastních soutěžích, 12 medailových umístnění na krajských soutěžích a velkých cenách  a dále máme jednoho mistra a jednu více mistrini Moravy mláďat, což je nejvyšší soutěž v této věkové kategorii. Dále se podařilo některým z našich mladých judistů úspěšně složit zkoušky na vyšší technický stupeň vyspělosti a přibylo nám 14 nových barevných pásků.

— Jiří Bačovský, trenér —

12. 6. 2018 | přečetlo 26 lidí | ↑ zpět nahoru

Škola v přírodě hotel Mesit 3.A a 4.B

V týdnu od 21.5. do 25.5. byly naše třídy 3.A a 4.B na škole v přírodě v Horní Bečvě v hotelu Mesit.

Zde si můžete přečíst, jak se jim tam líbilo-

Na ŠvP se mi moc líbilo, bylo krásné počasí a nejvíc se mi líbily etapové hry. Pokoje byly moc krásné a hlavně nejlepší byl bazén. Paní učitelky na nás byly moc hodné a milé. Byly úžasné snídaně. A krásná příroda a výhledy.(Hanča 4.B)

Na škole v přírodě jsme měli program Nekonečný příběh. Měli jsme ve skupinách zachránit dětskou císařovnu a celou Fantázii. U každého úkolu jsme se něco dozvěděli. ŠvP jsem si moc užila! (Julča 4.B)

Jeli jsme se 4.B do hotelu Mesit do Horní Bečvy. Měli jsme stezku odvahy. Šli jsme do bazénu a koupali jsme se. Potom jsme se učili v klubovně, koukali jsme na telku a hráli jsme si na koně. (Tomáš 3.A)

Jeli jsme do Horní Bečvy a jeli jsme tam se sousední třídou 4.B. Měli jsme krásný hotel Mesit s krásnou zahradou a na ní jsme měli trampolínu, houpačky, skluzavku. Nejvíc ze všeho se mi líbily paní učitelky. Každý večer jsme chodili do bazénu. Byl jsem v týmu Kayser, který vyhrál. Mám odtamtud skvělé kamarády. (Daniel 3.A)

— Mgr. Jana Škrdlová —

11. 6. 2018 | přečetlo 34 lidí | ↑ zpět nahoru

Dětský den pro družinu

Každé malé dítě ví, že 1. 6. je dnem dětí, proto oslava tohoto dne nesměla chybět ani ve školní družině. Ve čtvrtek 31. 5. si připravila třída 6. B dětské odpoledne na téma „Na vlnách moře“ a dětem tak umožnila soutěžit v nejrůznějších úkolech. Každý měl vyrobenou lodičku z papíru, na kterou postupně získával body za úkoly, které plnil na jednotlivých stanovištích. Soutěžit se dalo například ve skoku na jedné noze, slalomu, hodu na koš, lovení ryb, či přenášení vody z místa na místo. Po získání dostatečného počtu bodů si děti mohly vybrat odměny v podobě přívěsků, obrázků, plyšáků a různých jiných dárečků, které všem zajisté udělaly obrovskou radost. I přes velikánské horko si děti akci užily a díky mořskému tématu se určitě všichni začali pořádně těšit na rychle se přibližující prázdniny.

— Mgr. Magdalena Pařízková + 6.B —

7. 6. 2018 | přečetlo 32 lidí | ↑ zpět nahoru

Školní výlet 4.A a 4.C

Třídy 4. A a 4.C oslavily Den dětí školním výletem v pondělí 4. 6. Vydaly se do Archeoskanzenu Modrá, kde si zopakovaly, co se v hodinách vlastivědy dozvěděly o Velké Moravě a o Konstantinovi a Metodějovi. Navštívily také vodní expozici Živá voda, kde se dostaly pod hladinu rybníka a pozorovaly nejen ryby v něm žijící, ale i potápěče.  Poté se třídy vydaly krátkou vycházkou na Velehrad, kde si zašly na oběd a podívat se do významné baziliky. Svůj výlet třídy zakončily procházkou na rozhledu Salaš, kde byl výhled do širokého okolí.

— Mgr. Barbora Meduňová, Mgr. Nikol Daňková —

6. 6. 2018 | přečetlo 34 lidí | ↑ zpět nahoru

Přátelský turnaj ve vybíjené pro 4. ročníky

V pondělí 28. května připravila třída 6. B turnaj ve vybíjené pro třídy čtvrtého ročníku. Deset nejlepších hráčů ze tříd 4. A, 4. B a 4. C se utkali ve 4 turnajích, aby zjistili, který tým je ten nejlepší. Ostatní žáci přišli podpořit své hráče a tělocvičnu ovlála bojová nálada. Celý průběh však probíhal ve velmi přátelském duchu a na závěr akce si děti ještě zahráli takzvanou „vracečku“. Konečným vítězem se stala třída 4. C, na druhém místě se umístila třída 4. B, a poslední příčku obsadila třída 4. A. Všechny týmy obdržely diplom a na vítěze čekala sladká odměna. Děkujeme všem třídám za účast.

— Mgr. Magdalena Pařízková + 6.B —

5. 6. 2018 | přečetlo 29 lidí | ↑ zpět nahoru

Barevné dny – DEN ZEMĚ

Dne 17. a 18. dubna pořádala třída 6. B zelený a modrý den, ku příležitosti Dne Země. Odborná porota, složená z dětí 6. B a paní učitelky, procházela třídy prvního i druhého stupně a hodnotila kolik kusů oblečení a doplňků (v dané barvě) měl každý žák na sobě. Součet všech kusů se následně vydělil počtem dětí ve třídě. Výsledky byly velice těsné a účast všech tříd vyrazila organizátorům dech! Na vítězné třídy čekala sladká odměna. Všem moc děkujeme.

ZELENÝ DEN                                                         MODRÝ DEN
1. místo – 5.B (7,2 kusů oblečení/žák)                      1. místo – 4.B (14,75 kusů oblečení/žák)
2. místo – 2.B (6,9 kusů oblečení/žák)                      2. místo – 3.B (11,5 kusů oblečení/žák)
3. místo – 4.C (6,3 kusů oblečení/žák)                      3. místo – 1.B + 2.A (10,4 kusů oblečení/žák)

DRUHÝ STUPEŇ                                                   DRUHÝ STUPEŇ
1. místo – 7.B (3,6 kusů oblečení/žák)                      1. místo – 7.A (7,8 kusů oblečení/žák)

— Mgr. Magdalena Pařízková + 6.B —

4. 6. 2018 | přečetlo 29 lidí | ↑ zpět nahoru

Besídka flétniček

Ve čtvrtek 31. 5. 2017 se děti z kroužků Flétna pro začátečníky a Flétna pro mírně pokročilé sešly, aby předvedly svým rodičům, co se za celý školní rok naučily. Děti překonaly počáteční trému a každý zahrál dvě písničky, objevily se ale také i duety. Všichni účastníci si zasloužili potlesk a na konci dostali i pochvalu za úspěšně zvládnutý kroužek a sladkou odměnu.

— Mgr. Barbora Meduňová, Mgr. Jana Škrdlová —

3. 6. 2018 | přečetlo 36 lidí | ↑ zpět nahoru

Softbalová liga 2018

Ve středu 23. 5. 2018 jsme se zúčastnili prvního kola softbalové ligy. Zázemí k turnaji poskytla ZŠ Šlapanice, která se přímo specializuje na výuku tohoto pálkovaného sportu. Naši chlapci ze 7.–9. tříd změřili své síly s výběry domácího týmu a základní školou ZŠ Šitbořice. Úvodní utkání s domácím týmem skončilo remízovým stavem 5:5 a ukázalo se, že jsme nepřijeli jen do počtu. Ve druhém zápase kluci pocítili jaké to je, když hrají proti týmu, který je složen převážně z hráčů extraligy softbalu.. ZŠ Šitbořice vyhrála jednoznačným výsledkem 12:2. Navzdory nepříznivému výsledku jsme však zabojovali a ukázali, že tuto hru nehrajeme poprvé.

Ještě bych chtěl poděkovat trenérům z SK Sever Brno, kteří přijeli k nám na školu a předvedli klukům ukázkovou softbalovou hodinu.

— Mgr. Vilém Nejezchleb —

1. 6. 2018 | přečetlo 47 lidí | ↑ zpět nahoru

Seznam přijatých žáků

Vážení rodiče, v příloze je uveden upravený seznam registračních čísel žáků přijatých do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019: přijatí žáci (.pdf, 203 kB)

— vedení školy —

25. 4. 2018 | přečetlo 74 lidí | ↑ zpět nahoru

Facebookové stránky

Co zajímavého se děje na základní škole Řehořova? Sledujte a sdílejte nové školní facebookové stránky -  https://www.facebook.com/ZSRehorka/

— Mgr. Monika Vogelová —

4. 11. 2016 | přečetlo 464 lidí | ↑ zpět nahoru

Chcete se o dění na naší škole dozvědět více? Od roku 2004 jsme pro vás napsali už 2477 novinek,
všechny si můžete přečíst v našem archivu →© 2004-2018 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru