Novinky « Základní škola Brno, Řehořova 3

Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

Základní škola, Brno, Řehořova 3Naše škola má více jak šedesátiletou tradici. Budova školy se nachází v Brně – Černovicích, v sousedství parku, ukryta v bohaté zeleni. Díky rozsáhlé rekonstrukci, která byla ukončena v roce 2013, je škola zmodernizovaná, plně bezbariérová. Součástí školy jsou pavilon školní družiny s jídelnou, tělocvična, hřiště s umělým povrchem a školní zahrada.
Výchovně-vzdělávací proces probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola s úsměvem – škola pro všechny“. Stavíme na klidné, pohodové atmosféře a na individuálním přístupu k žákům. Ve výuce využíváme metody činnostního učení a prvky daltonského vzdělávacího programu.
Zaměřením na výuku cizích jazyků, informatiky a na sport chceme dosáhnout, aby naši absolventi ovládali počítačovou techniku, byli fyzicky zdatní a ve sjednocené Evropě se bez problémů domluvili.
Výuka angličtiny je povinná pro všechny žáky již od 1. ročníku, od 8. ročníku nabízíme druhý cizí jazyk: němčinu (jako volitelný předmět). Své jazykové znalosti si žáci mohou ověřit při pravidelných výjezdech do zahraničí (Rakousko, Francie, Anglie) a při účasti v mezinárodních projektech.
Spolupracujeme s partnerskou školou Sir Karl Popper Schule ve Vídni, dlouholetou tradici má naše účast v mezinárodním projektu Comenius. Zapojili jsme se i do mailového partnerství evropských škol – e-Twinning. Velký zájem projevují žáci o mezinárodní projekt Globe a environmentální projekty, kde se aktivně podílejí na zkoumání a měření kvality životního prostředí v okolí školy.
Jako jedna z mála škol v Brně nabízíme žákům účast v Cambridgeských zkouškách, které prověřují všechny čtyři jazykové dovednosti v angličtině – čtení, psaní, poslech a mluvení. Tato zkouška vede k získání mezinárodně uznávaného certifikátu.
Výuku informatiky zahajujeme od 5. ročníku. Máme dvě moderně vybavené počítačové učebny, rozšiřujeme počet interaktivních tabulí a jejich využití ve výuce.
Zvýšenou hodinovou dotací posilujeme výuku tělesné výchovy na I. stupni, do sportovních kroužků se mohou zapojit všichni žáci (fotbal, basketbal, atletika, sportovní hry).
Stoprocentní odborná způsobilost učitelů se odráží na úspěšnosti našich žáků při přijímání na střední školy a víceletá gymnázia. Nadaní žáci dosahují vynikajících výsledků v soutěžích a olympiádách.
Naším hlavním cílem je podpořit přirozenou touhu dítěte po poznání, jeho schopnost pracovat samostatně i v týmu. Žáci jsou vedeni k zodpovědnosti, k sebehodnocení a sebekontrole.
Více informací o škole →

Zobrazit celý text →

Beseda s vozíčkářem

V úterý 19. 3. navštívili naši školu zástupci Paracentra Fénix paní Mgr. Tereza Škrobánková a pan Jaroslav Náhlík. Pro žáky osmých a devátých tříd měli připravenu přednášku týkající se úrazů páteře a míchy. Paní Škrobánková posluchače seznámila s příčinami úrazů páteře a jejich důsledky na běžný život. Žáci byli překvapeni, že v Česku skončí na vozíku 250 lidí ročně. Zhlédli krátká videa, jak se s každodenními životními situacemi vyrovnávají paraplegici – ochrnutí od pasu dolů -  a tetraplegici – ochrnutí na větší části těla. Cílem bylo žáky především upozornit na možná rizika úrazů a přimět je k všímavosti vůči okolí, kde mohou mnohokrát takto postiženému člověku pomoci.

O svůj dojemný životní příběh se s námi podělil i Jaroslav Náhlík, který zůstal v 17 letech po vážné autonehodě na vozíčku.  Skutečné setkání s takovýmto člověkem zanechá mnohem hlubší dojem než suchá teorie. Při jeho vyprávění šel mnohým z nás mráz po zádech a jistě i díky tomu na řečené jen tak nezapomeneme. Přesto beseda končila optimistickými slovy pana Jaroslava „vozíčkem to nekončí“. A to je to hlavní, co bychom si měli z tohoto setkání odnést.   

— Mgr. Jana Lúpčová, Mgr. Helena Marholdová —

20. 3. 2019 | přečetlo 5 lidí | ↑ zpět nahoru

Nadační fond dětské onkologie Krtek

Stalo se již tradicí, že část výdělku z vánočního jarmarku posílají naši žáci na dobročinné účely. Letos podruhé při hlasování ve třídách, komu příspěvek věnovat, vyhrál Nadační fond dětské onkologie Krtek. Každá třída přispěla dobrovolnou částkou. Vloni jsme věnovali nadaci 7000,- Kč. Letos se po sečtení příspěvků ze všech tříd zastavila částka na 18 860,- Kč. Zástupci tříd ve školním parlamentu navrhli, že použijí část výdělku ze sběru starého papíru a obnos se zaokrouhlí na 20 000,- Kč.

 1. března nás navštívila jednatelka KRTKA Mgr. Kateřina Doležalová, které jsme finanční dar předali.

— Mgr. Helena Marholdová —

17. 3. 2019 | přečetlo 6 lidí | ↑ zpět nahoru

Bruslení v hokejové hale -5.A, 5.B a 5.C

V pátek 1. března jsme všechny tři páté třídy vyrazily směr hokejová hala u Lužánek. Pronajali jsme si celou ledovou plochu jen pro sebe. Na jedné části jsme měli branky a někteří kluci tu hráli hokej a na druhé ostatní bruslili a holky trénovaly piruety. Líbilo se nám zázemí, kde jsme si mohli koupit malé občerstvení a využít vlastní šatny. Všichni jsme si bruslení moc užili a pěkně se protáhli.

— Mgr. J. Škrdlová, Mgr. N. Konečná, Mgr. M. Pártlová, Bc. T. Čechová —

15. 3. 2019 | přečetlo 6 lidí | ↑ zpět nahoru

Školní kolo soutěže Babylon - 5. ročník

V měsíci únoru se naši páťáci zúčastnili soutěže Babylon ve čtenářské gramotnosti. Úkoly byly zaměřeny na porozumění psanému textu a vyhledávání informací. Nejlépe si vedla Katka Blaháková z 5.B, která získala první místo, na druhém místě se umístila Eliška Nesejtová z 5.C a třetí místo obsadil Nicolas Čejka z 5.A. Všichni tři navíc postupují do městského kola. Blahopřejeme!

— Mgr. Jana Škrdlová —

13. 3. 2019 | přečetlo 4 lidí | ↑ zpět nahoru

Řehořka tančí

V páteční podvečer, 1. března, se v 5. patře naší školy uskutečnil školní ples „Řehořka tančí“.

Akce se zúčastnilo 77 žáků ze 7.A, B, 8. A, B a 9. třídy.

Na programu byl hlavně tanec, soutěže, zábava a také tombola. V tombole bylo možné vyhrát např. svačinku od paní učitelky Pařízkové, snídani s paní učitelkou Friedl, oběd u učitelského stolu s obsluhou, zrušení zámky nebo alespoň sladkost v podobě výborného lízátka.

Celým programem provázela úžasná paní učitelka Tereza Friedl.

Na ples žáci trénovali jednotlivé párové tance v hodinách hudební výchovy pod vedením paní učitelky Matuškové. Naučili se polku, mambo, afroamerický jive.

K dispozici byl také fotokoutek a stánek s občerstvením.

Akci si všichni moc užili :-).

Děkujeme všem učitelům za jejich pomoc a podporu.

— Žáci 7.A a 7.B —

12. 3. 2019 | přečetlo 17 lidí | ↑ zpět nahoru

Zápis do 1. tříd

Ve školním roce 2019/2020 budeme otevírat z kapacitních důvodů dvě první třídy (56 žáků).

Pokud bude počet přihlášených předškoláků vyšší, než nám dovolují prostorové možnosti školy, budeme se při jejich přijetí do 1. ročníku řídit podle těchto kritérií.

Zápis do prvních tříd proběhne ve dnech:

 • 5. dubna 2019 (pátek): 14-18 hod.;
 • 6. dubna 2019 (sobota): 9-12 hod.

Žádost o přijetí do ZŠ je možné předem vyplnit na stránkách www.zapisdozs.brno.cz a přinést v tištěné podobě k zápisu. 

Dále s sebou vezměte: rodný list dítěte,  průkaz totožnosti zákonného zástupce, u cizinců doklad o pobytu v ČR. Bližší informace k zápisu na naší škole najdete v tomto souboru.

Možný náhradní termín lze domluvit u pí uč. Bryksové na telefonním čísle 548 422 951.

Veškeré informace k elektronickému zápisu do 1. tříd najdete na stránkách www.zapisdozs.brno.cz. Zde také můžete sledovat průběh a výsledky zápisu.

— vedení školy —

6. 3. 2019 | přečetlo 9 lidí | ↑ zpět nahoru

Prvouka v 1. A trošku jinak.

V úterý 5. března jsme v hodině prvouky opakovali téma Úraz a nemoc. V úvodu jsme si podle obrázků popovídali o různých dětských úrazech a jak jim předcházet a připomněli jsme si čísla tísňového volání. V další části hodiny se prvňáčci proměnili ve zdravotní sestry a lékaře a zkusili si, jak těžkou mají práci. Zkoušeli si vzájemně na sobě ošetřovat a obvazovat různé druhy úrazů. Někteří byli velice šikovní a možná, jednou v budoucnu, je potkáme ve zdravotnických zařízení.

— Mgr. Dana Bryksová —

6. 3. 2019 | přečetlo 16 lidí | ↑ zpět nahoru

Nezapomeneme

Koncem února navštívily osmé třídy Muzeum romské kultury, aby zde absolvovaly program „Nezapomeneme!“, který připomíná oběti holokaustu. Pro většinu to bylo nejen první setkání s touto tematikou, ale také první návštěva tohoto muzea.

Program probíhal přímo v expozici a nejdříve byli osmáci vyzváni, aby zaujali stanovisko ANO, NE, NEVÍM na zadané otázky. Zároveň se tím přenesli do tématu fašismu a holokaustu. Poté dostali úryvky ze vzpomínek, které si ve skupinkách přečetli a zamýšleli se nad tím, kdo mohl být jejich autorem a co prožíval ve chvíli, kdy je psal. Společně si vzpomínky přečetli při procházení prezentace, která shrnula základní události od nástupu Hitlera k moci až po osvobození koncentračního tábora v Osvětimi.

Aby si ověřili, co si z prezentace zapamatovali, každý dostal za úkol přiřadit jednu událost na „časovou přímku“. Většině se to za pomoci lektorek podařilo. A následoval asi nejtěžší úkol celého programu – domluvit se, co zabalí do „Hanina kufříku“, tedy co by bylo vhodné si vzít na cestu do koncentračního tábora. Vyvolalo to mnohé spory, ale nakonec se skupiny dohodly a kufr úspěšně zabalily.

Dojemnou tečkou za celým programem byly animované vzpomínky pamětnice, která přežila koncentrační tábor v Osvětimi. Program tak splnil svůj účel - na všechny zapůsobil a určitě díky němu děti na tragické události související s holokaustem nezapomenou.

— Mgr. Marcela Marková —

4. 3. 2019 | přečetlo 18 lidí | ↑ zpět nahoru

Den otevřených dveří a zápis do 1. tříd

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, ŘEHOŘOVA 3, p. o.

„Škola s úsměvem – škola pro všechny“

Zveme vás na

 • Den otevřených dveří:
  • ve čtvrtek 14. března 2019 v době od 8 do 17,30 hodin. 
 • Zápis do prvních tříd:
  • 5. dubna 2019 (pátek): 14-18 hod.;
  • 6. dubna 2019 (sobota): 9-12 hod..

— vedení školy —

28. 2. 2019 | přečetlo 13 lidí | ↑ zpět nahoru

Návštěva MŠ ve škole

Ve dnech 26.2. a 28.2. nás navštívily děti z černovických mateřských škol. V prostorách jídelny byly pro ně připraveny úkoly zaměřené na sluchové vnímání, grafomotoriku, sluchové vnímání, hmat, zrakovou diferenciaci, početní a pohybové dovednosti. Všechny úkoly byly zvoleny na schopnosti a dovednosti, které by měly zvládnout děti, nastupující do 1. třídy. K jednotlivým úkolům je doprovázeli budoucí spolužáci z 8. třídy, kteří dětem radili, jak zadaný úkol správně zvládnout. Na konci jejich návštěvy ve škole se šly děti podívat do 1. tříd, kde jim prvňáčci ukázali, jak umí číst, psát a počítat.

— Mgr. Dana Bryksová, Mgr. Renata Sléhová —

2. 3. 2019 | přečetlo 21 lidí | ↑ zpět nahoru

Družina má talent

6. února se od 14 do 15 hodin v pátém patře konala akce DRUŽINA MÁ TALENT. Vystupovaly děti z 1. - 4. třídy. Viděli jsme hudební, taneční a sportovní vystoupení. Akci pořádala třída 6. B a paní vychovatelky ze školní družiny.

A kdo se umístil na stupních vítězů?

1. místo obsadila mažoretka ANABEL
   2. místo obsadila tanečnice NIKČA
   O 3. místo se podělila dvě vystoupení: KLÁRKA za hru na flétnu a taneční skupina tvořená ANIČKOU, KRISTÝNKOU a LIBUŠKOU.

Každé z vystoupení bylo jiné, ale všechna moc pěkná.

— žáci třídy 6. B —

26. 2. 2019 | přečetlo 13 lidí | ↑ zpět nahoru

Veni, vidi, vici !

Koncem loňského roku se třída 8. A a 7. B zapojily do literární soutěže Jižní Morava čte 2018. Úkolem bylo napsat slohovou práci na téma „Moje obec – moje město – můj kraj za 100 let“. Do soutěže jsme poslali několik prací a podařilo se – Linda N. získala 2. místo a Anet V. 3. místo. Odměnou jim byl nejen diplom, ale také volná vstupenka do VIDA centra. Při vyhodnocení došlo i na autorské čtení. Vítězné práce jsou vystaveny v pobočce Mahenovy knihovny Brno na Charbulově ulici.

Obě třídy knihovnu navštívily tento měsíc znovu v rámci účasti na další soutěži -Velké soutěži k 70. výročí Albatrosu! Jak už název napovídá, soutěž vypisuje nakladatelství Albatros a vítězná třída vyhraje výlet do Prahy i s programem. Musíme ale zvládnout odpovědět na 10 soutěžních otázek.
K jejich splnění bylo potřeba například vyhledat a nafotit knihy, ve kterých promlouvají zvířata, na obálkách knih jsou kočky, nebo jejichž autoři pocházejí z našeho kraje. Proto jsme se vydali do knihovny, kde je mnohem větší výběr než v domácích knihovničkách. A teď nezbývá než výsledky našeho hledání za třídu odeslat a pak už jen s napětím čekat, jestli se nám nepodaří vyhrát. :-)

— Mgr. Marcela Marková —

24. 2. 2019 | přečetlo 23 lidí | ↑ zpět nahoru

Školní kolo biologické olympiády

V úterý 5. února se konalo školní kolo letošního ročníku Biologické olympiády. Tentokrát byl tématem „PŘÍJEM A VÝDEJ LÁTEK aneb Něco dovnitř, něco ven“.

V testové části měli žáci 45 minut za zodpovězení otázek týkajících se trávení, vylučování a dýchání jednotlivých buněk, živočichů jedno a mnohobuněčných, ale i rostlin. Následovalo poznávání 30 druhů zástupců z řad rostlin, hub, živočichů a hornin. Posledních 60 minut z celkového času bylo věnováno laboratornímu úkolu.

Žáci byli podle tříd rozděleni do dvou kategorií: 7. ročníky = kategorie D, 8. a 9. ročníky = kategorie C. Každé kategorii byly přizpůsobeny jak testové otázky, tak laboratorní úkol.

V  laboratorní části kategorie C měli žáci velice zajímavé úkoly. Nejprve z plastového kelímku, brčka, nafukovacího balonku a chirurgické rukavice vyrobili funkční model plic a ověřili si na něm pohyby bránice jako nejdůležitějšího dýchacího svalu. Poté pomocí spirometru zjišťovali svůj vlastní vitální objem plic, což se nakonec ukázalo jako největší zábava a zároveň soutěž celého odpoledne. Fotografie z měření bohužel nemáme, ale ve fotogalerii se můžete podívat, jak takové měření vypadá v provedení známých osobností v TV pořadu TAJEMSTVÍ TĚLA. Video z tohoto pořadu můžete shlédnout a pobavit se zde. Naši žáci byli nadšeni úplně stejně jako hosté pánů Dejdara a Vacka ve studiu. Možnost vydýchnout do spirometru využili i několikrát za sebou. Běžně totiž tento přístroj ve škole nemáme. Pro potřeby konání BiO nám jej zapůjčila Masarykova univerzita. Ve fotogalerii také můžete nakouknout doslova pod pokličku samotného klasického spirometru a odhalit jeho princip. Moderní digitální je sice možná elegantnější, ale klasika je klasika.

Žáci sedmých ročníků soutěžící v kategorii D měli možnost vyzkoušet si, jak fyzická námaha ovlivňuje naše dýchání. V rámci laboratorní části olympiády bylo jejich úkolem měření počtu dechů za minutu v klidu a poté po námaze, v tomto případě třiceti dřepech. Žáci tak zjistili, za jak dlouho po námaze se jejich dech vrátí k normální klidové frekvenci.

A jak naše školní kolo BiO dopadlo?

kategorie D (7. ročník)

1. místo

BORKOVCOVÁ Adéla

7. A

63,0 bodu

2. místo

STRÝČKOVÁ Natka

7. A

48,0 bodů

3. místo

VLACHOVÁ Valča

7. B

46,5 bodů

kategorie C (8. a 9. ročník):

1. místo

FELKL Marek

8. B

72,0 bodu

2. místo

VANCLOVÁ Aneta

8. A

70,0 bodů

3. místo

CABEJŠKOVÁ Stázka

8. B

70,0 bodů

Všem zúčastněným gratulujeme k úspěšnému zvládnutí zadání a těm nejlepším přejeme – jen tak dále.

— Mgr. Veronika Foralová, Mgr. Kristýna Dostalová —

20. 2. 2019 | přečetlo 28 lidí | ↑ zpět nahoru

Škola v přírodě Sykovec 3.B a 4.B ve dnech 21.1.- 25.1.2019

Zimní škola v přírodě se nám letos opět opravdu vydařila. Při příjezdu k penzionu nás přivítalo sluníčko a bohatá sněhová nadílka. Tolik sněhu jsme už dlouho neviděli. Využili jsme ho k různým hrám a hlavně k lopatování. V odpoledním programu jsme se blíže seznámili s historií olympijských her. Rozdělili jsme se do pěti týmů podle kontinentů. Po oficiálním zahájení her jsme se pustili do nejrůznějších sportovních disciplín a bojovali o medaile. Bylo to napínavé, ale nakonec každý v něčem uspěl. Taky se nám povedla prezentace jednotlivých týmů. Každý světadíl nás seznámil se zajímavostmi svého kontinentu a připravil pro ostatní čtyři hry. Moc se nám líbil taneční večer, kterým jsme zakončili náš pobyt na Sykovci.

— Mgr. Pavlína Trúsiková, Mgr. Gabriela Marošová —

31. 1. 2019 | přečetlo 46 lidí | ↑ zpět nahoru

Titanic

Výstava o nejznámější námořní katastrofě – potopení Titanicu – nemohla uniknout historicko – expedičnímu kroužku. Nalodit se na největší osobní parník počátku 20. století, zjistit, jak vypadaly kajuty, restaurace, kotelna a mít možnost vžít se do role jednoho z pasažérů, to určitě nepatří mezi běžné zážitky.

Výstava poskytuje velké množství informací, exponátů i zajímavostí – dozvíme se, kolik stál lístek na parník, jaká jídla byla v nabídce pro cestující 1. 2. i 3. třídy, jaké byly možnosti trávení volného času … A pak přichází okamžik zlomu. Místnost s nebem plných hvězd, ve které září chladný ledovec. Stačí se ho na pár minut dotknout a pochopíte mrazivou skutečnost – jak se museli cítit lidé snažící se zachránit v ledové vodě. Přibližně 1500 lidí zahynulo, a to především z důvodu nedostatku záchranných člunů.

Poslední část výstavy se věnuje současnosti – zhlédnete záznamy natočené pod vodou zachycující vrak lodi, který se postupně rozpadá díky bakteriím rozkládajícím železo. Jsou zde i předměty zachráněné z vraku Titanicu – jídelní servis, pánský oblek, kožené tašky nebo housle, které byly prodány za astronomickou částku.

A na závěr čeká odhalení – stěna se jmény, kde si můžete najít osobu uvedenou na palubním lístku, který jste obdrželi při vstupu na výstavu. Zjistíte, zda jste měli štěstí a plavbu Titanicu přežili. Zároveň si můžete oddychnout, že jste se této katastrofické plavby neúčastnili.

— Mgr. Marcela Marková —

18. 1. 2019 | přečetlo 49 lidí | ↑ zpět nahoru

Výroba sněžítek

V úterý 18. prosince si žáci 7. A připravili pro kamarády z dužiny dílničku, ve které si mohli vyrobit vlastní sněžítko. Potřebovali k tomu jen malou skleničku se šroubovacím víčkem, postavičku např. z Kinder vajíčka a ostatní bylo v režii 7. A. Bylo libo umělý sníh, třpytky, zlatý deštík, stříbrné hvězdičky nebo od každého něco? Po chvilce snažení začala vznikat krásná sněžítka, každé bylo originální!! Na závěr si každý odnášel nejen sněžítko, ale i vánoční náladu a mlsek v podobě sladkého lízátka :).

— žáci 7. A —

3. 1. 2019 | přečetlo 57 lidí | ↑ zpět nahoru

Vánoční jarmark a besídka

A tak zase po roce máme tady Vánoce…. a s nimi i každoroční vánoční jarmark.

4. prosince se ve svátečně vyzdobených prostorách školy konal již tradiční vánoční jarmark. Každá třída si pod vedením třídní učitelky připravila svůj stánek s výrobky, které si mohli zakoupit rodiče, prarodiče, kamarádi i spolužáci. Žáci si dali na výrobcích skutečně záležet, a tak si kupující odnášeli krásná a originální dílka. Mnozí mohli i mlsat a ochutnávat různé vánoční speciality. Část vybraných peněz každá třída věnuje onkologické nadaci Krtek.

V tělocvičně školy proběhla besídka, kterou nás provázela Veronika Mejtská. Všichni přítomní zhlédli zdařilá vystoupení žáků prvního i druhého stupně, dětí navštěvujících různé kroužky a školní družinu.  Recitovalo se, zpívalo a tančilo. Panovala příjemná atmosféra.

Akce se opět vydařila a již se těšíme na další. Všem krásné Vánoce a šťastný nový rok….

— Mgr. Jana Lúčová —

19. 12. 2018 | přečetlo 67 lidí | ↑ zpět nahoru

Děláme radost druhým

Protože jsme už páťáci, víme, že Vánoce nejsou jen o tom dárky přijímat, ale snažíme se udělat radost i druhým. Žáci 5.A proto během měsíce prosince nosili krabice, ve kterých se skrývaly dárky pro děti z dětských domovů. Někteří z Ježíškových pomocníků přinesli i tři dárky. Ve středu 12. prosince jsme společně dárky krásně zabalili a označili cedulkami, pro jak staré děti jsou vhodné. V pátek už dárky putovaly do dětského domova. Všechny žáky musím velmi pochválit, jak se tohoto úkolu zhostili a rovněž poděkovat rodičům dětí, že nám umožnili udělat radost druhým.

— Mgr. Nikol Konečná —

18. 12. 2018 | přečetlo 47 lidí | ↑ zpět nahoru

Tipni, riskni a získej

Žáci 5.A si pro druhý stupeň během týdne 10. – 14. prosince připravili netradiční hru: Tipni, riskni a získej. Hra prověřila, jak dobrý mají žáci odhad a jak se jako třída dokáží domluvit. Některé otázky byly opravdu zapeklité. Celotýdenní hru jsme například zahájili pondělní otázkou: „Kolik hodin vydržel středoškolský student bez spánku v rámci vědeckého experimentu z roku 1965?“ Pokud tipujete něco kolem jedenácti dnů, jdete na to správně, přesně to bylo 264 hodin. Výsledky jednotlivých dnů jsme postupně zveřejňovali na nástěnku školního parlamentu v přízemí školy. V pondělí 17. prosince pak proběhlo slavnostní předávání diplomů. Ač byly výsledky poměrně vyrovnané, gratulujeme třídě 8.A, která se umístila na prvním místě, třída 8.B na místě druhém a o třetí stupínek se dělili žáci deváté třídy s žáky ze 7.B. Pokud se vám hra líbila, máme pro vás tip na dárek, co si přát pod stromeček – hra Tipni si, ze které jsme čerpali otázky.

— třída 5.A, Mgr. Nikol Konečná —

17. 12. 2018 | přečetlo 42 lidí | ↑ zpět nahoru

Vánoční výchovný koncert - Poutníci

Ve čtvrtek 6. prosince se žáci 5.A a 5.C vypravili do Divadla Bolka Polívky načerpat předvánoční atmosféru. To se nám díky výchovnému vánočnímu koncertu také opravdu povedlo. Skupina Poutníci se nejdříve uvedla ve svém typickém žánru – folku, kde krásně vynikly jejich hudební nástroje: netradiční kontrabas, kytara, mandolína a banjo. Poté jsme si už všichni notovali se zpěvákem u známých českých koled. Po představení jsme zamířili na vánoční trhy na Zelném trhu, kde jsme ochutnali spoustu dobrot, zahřáli se teplým moštem a někteří dokonce nakoupili drobné dárky.

— Mgr. Nikol Konečná, Mgr. Barbora Meduňová —

14. 12. 2018 | přečetlo 43 lidí | ↑ zpět nahoru

Judo v roce 2018

Přejeme všem krásné Vánoce, hodně dárků a mnoho štěstí a úspěchů v následujícím roce.

Chtěli bychom Vás informovat o úspěších mladých judistů ZŠ Řehořova v roce 2018.

Mimo pravidelné tréninky jsme se zúčastnili na více jak 20 soutěžích, kdy jsme na místních soutěžích získali 27 medailových umístnění, na soutěžích oblastní a krajské úrovně 12 medailových umístnění a na mistrovských 2 umístnění, včetně trenéra, který se stal vícemistrem ČR v soutěži veteránů.

Dále naši členové získali další stupně technické vyspělosti, kdy 15 z nich úspěšně složilo zkoušky na vyšší pásek.

Rádi v novém roce uvítáme další zájemce o náš sport, hlavně ty, kteří se chtějí aktivně zapojit do sportovní a závodní činnosti. Přijďte se za námi podívat.

— Jiří Bačovský, vedoucí kroužku juda —

13. 12. 2018 | přečetlo 71 lidí | ↑ zpět nahoru

Krabice od bot aneb předvánoční charitativní akce v 5.B

Letos poprvé se naše třída zúčastnila akce na podporu chudých dětí, kterou pořádá Diakonie českobratrské církve evangelické. S myšlenkou zúčastnit se přišla maminka našeho žáka paní Petrová. Myšlenka nás oslovila a rodiče spolu s dětmi připravili 10 krabic, do kterých zabalili dárečky pro děti ze sociálně slabších rodin. Celkem Diakonie rozdá 23 120 dárků a vybrala 200 000 Kč online. Dárky dostanou například děti v azylových domech. Všem rodičům a dětem, kteří se do sedmého ročníku akce zapojili, moc děkujeme a jsme rádi, že jsme mohli udělat něco pěkného i pro ostatní. A to k adventnímu času přece patří.

— Mgr. Jana Škrdlová, Bc. Tereza Čechová —

11. 12. 2018 | přečetlo 58 lidí | ↑ zpět nahoru

Vánoční dílna s rodiči a žáky v 5.B

Jako každý rok, tak i letos jsme si předvánoční čekání na Ježíška zpříjemnili tradiční vánoční dílničkou. Tentokrát nás bylo vskutku hodně, takže to byl opravdový pracovní mumraj. Děti se nebály pracovat s tavnou pistolí a lepily svícny, rodiče vyšívali ozdobná srdíčka a všichni dohromady vytvářeli trojrozměrná přáníčka. Při práci jsme ochutnali dobroty, které nám rodiče přichystali a užili si společně strávené chvilky.

— Mgr. Jana Škrdlová, Bc. Tereza Čechová —

10. 12. 2018 | přečetlo 53 lidí | ↑ zpět nahoru

Jsme jihomoravskými šampiony!

V pondělí 26. listopadu proběhlo na SŠ Jílova krajské kolo ve šplhu. Náš výběr mladších žáků ve složení – Lukáš Urbanovský, Marek Herák, Martin Luong, postoupil z okresního kola do brněnského finále. Kluci si ve velké konkurenci patnácti škol vedli na výtečnou. Vybojovali první místo v městském kole a následně se stali i šampiony v Jihomoravském kraji. Všem žákům patří poděkování za vzornou reprezentaci naší školy.

— Mgr. Vilém Nejezchleb —

7. 12. 2018 | přečetlo 69 lidí | ↑ zpět nahoru

Termíny ŠVP a LVK 2018/2019

Vážení rodiče,

ve školním roce 2018/2019 se budou školy v přírodě konat v těchto termínech:

 • 21. 1.-25. 1. 2019: Sykovec, Tři Studně (3.B, 4.B)
  18. 3.-22. 3. 2019: Podmitrov (1.A, 3.C)
  13. 5.-17. 5. 2019: Hálův mlýn (1.B, 2.B)
  20. 5.-24. 5. 2019: Bílé Karpaty (4.A, 5.B)
  27. 5.-31. 5. 2019: Vernířovice (5.A, 5.C)
  3. 6.-7. 6. 2019: Koryčany (2.A, 3.A)

Lyžařský výcvikový kurz proběhne v Karlově mezi 19. a 24. únorem 2019.

7. 12. 2018 | přečetlo 75 lidí | ↑ zpět nahoru

Bitva u Slavkova

V sobotu 1. 12. se konala v Tvarožné u Slavkova rekonstrukce bitvy, ve které roku 1805 s přehledem zvítězila Napoleonova vojska nad Rakousko – ruskou armádou. Rekonstrukce bitvy se letos odehrávala už po dvacáté a expediční kroužek na ní nemohl chybět.

 Oproti předchozím letům, kdy jsme jezdili na slavkovský zámek na kostýmovanou prohlídku, jsme letos změnili trasu. Naše cesta vedla nejdříve do Slavkova, kde jsme si prošli místní vánoční trhy, v zámeckém parku jsme zhlédli jednu z úvodních bitev, defilé armád a na náměstí zapřahání koní do vozů.

Po 13. hodině jsme se autobusem přesunuli ke Tvarožné, kde už se seskupovalo vojsko i obecenstvo. Lehký sněhový poprašek a mrazivé počasí připomínalo podmínky bitvy, která se odehrála před více než 200 lety. Podařilo se nám zabrat poslední místa u zábran a za chvíli už vypukla rekonstrukce. Tentokrát byla netypická - nedorazil na ni představitel Napoleona, který ze zdravotních důvodů nemohl přiletět z USA, a výjimečně museli Francouzi ustoupit. Toto dílčí vítězství spojenecké armády ale nezměnilo nic na výsledném Napoleonově triumfu.

 Po bitvě už následovala jen rychlá cesta do tepla domova. Každý si s sebou vezl zážitky, dárečky pro své blízké a také aspoň kousek vánoční atmosféry.

— Mgr. Marcela Marková —

6. 12. 2018 | přečetlo 56 lidí | ↑ zpět nahoru

Jižní Morava čte 2018: „ Moje obec – moje město – můj kraj za 100 let“

Moravská zemská knihovna ve spolupráci s několika pobočkami Knihovny Jiřího Mahena vyhlásila literární a výtvarnou soutěž inspirovanou stým výročím založení naší republiky.

Se žáky 6. B a 9. třídy jsme se zapojili do literární  části. V hodinách českého jazyka vzniklo množství zajímavých básní, povídek, apokalyptických předpovědí a sci-fi vizí. Především žáci deváté třídy popustili uzdu své fantazii a nechali obživnout brněnského krokodýla, odstranili spalovací motory a přírodu znečisťující továrny, zavedli život bez školy…

Ze soutěžních prací byl za černovickou pobočku vybrán text s názvem „Probudil jsem se v roce 2118“. Jeho autorky Viktorie Poláková a Magdaléna Merglová z deváté třídy získaly 1. místo a postup do prosincového krajského kola.

Děvčatům moc gratulujeme a přejeme jim další úspěchy!

— Mgr. Tereza Friedl —

6. 12. 2018 | přečetlo 66 lidí | ↑ zpět nahoru

Rekonstrukce školního hřiště

Na naší škole proběhla v tomto kalendářním roce významná investiční akce. Během letních prázdnin byla zahájena celková rekonstrukce školního hřiště. Firma Prostavby, a. s., která zvítězila ve výběrovém řízení, provedla kompletní výměnu podloží, drenáží a osadila plochu hřiště novým umělým povrchem nejvyšší kvality. Náklady na tuto akci přesáhly 10 mil. Kč. Na vícezdrojovém financování se podílela městská část, Pískovna Černovice spol. s r.o., Jihomoravský kraj, významný finanční příspěvek poskytlo město Brno. Slavnostního otevření hřiště se dne 22. 11. 2018 zúčastnili -  1. náměstek primátorky města Brna Mgr. Petr Hladík, za vedení městské části starosta Mgr. Pavel Blažík a 1. místostarostka Bc. Petra Quittová.

Za všechny žáky a pedagogy školy chci poděkovat všem, kteří se na financování této akce podíleli, vedení MČ Brno – Černovice navíc za úspěšnou realizaci rekonstrukce.

— Mgr. Josef Binek, ředitel školy —

5. 12. 2018 | přečetlo 54 lidí | ↑ zpět nahoru

Zvol si info

Mediální gramotnost je tématem skloňovaným ve všech pádech. Každý člověk, ať dítě či dospělý, by měl umět informace vyhledávat, zpracovávat, porovnávat, hodnotit… Ale jak na to, když je jich kolem nás tak velké množství? Jak vybrat tu zaručeně pravdivou? A přece by nám v novinách nikdo nelhal?     

Prostřednictvím přednášky projektu „Zvol si info“ se zkušení lektoři pokusili usnadnit cestu mediální džunglí. Osmáci a deváťáci si vyzkoušeli práci s hoaxy, dezinformacemi, poplašnými zprávami a na vlastní kůži se tak přesvědčili, že je velmi snadné nechat se zmanipulovat a uvěřit nepravdivému textu.

— Mgr. Tereza Friedl —

26. 11. 2018 | přečetlo 86 lidí | ↑ zpět nahoru

Čtenáři z 1.A

V pátek 23. 11. jsme dočetli Živou abecedu. Za necelé 3 měsíce ve škole jsme se naučili 9 velkých a malých tiskacích písmen, umíme číst slabiky, slova i krátké věty. Vyluštili jsme první křížovky a vyřešili hádanky a přesmyčky. Doplňujeme písmena do mřížek, poznáme u slov první písmeno i slabiku, k tomu nám moc pomohla slovní kopaná, kterou hrajeme i 2x týdně. V psaní umíme také 9 různých psacích písmen, píšeme slabiky, ale i krátká slova.

Dnes jsme dostali krásný Slabikář a budeme pokračovat dál v objevování dalších písmen a už se všichni těšíme na první knížky, které určitě najdeme pod stromečkem.

— děti 1.A, Mgr. Dana Bryksová —

23. 11. 2018 | přečetlo 47 lidí | ↑ zpět nahoru

Přírodovědný seminář oznamuje

Milí žáci,

v přírodovědném semináři 7.A právě vznikl nový vědecký časopis Řehověda plný zajímavých článků, rozhovorů, pokusů k vyzkoušení, vtipů a kvízů. První číslo časopisu najdete zde.

Za celou redakci Řehovědy přeji hodně zábavy při čtení.

— Mgr. Kristýna Dostalová —

22. 11. 2018 | přečetlo 57 lidí | ↑ zpět nahoru

Den válečných veteránů

11. 11. si celý svět připomíná oběti všech válečných konfliktů. Tento den byl vybrán proto, že 11. 11. 1918 byl v železničním vagónu u Compiegne podepsán dokument, který potvrzoval, že úderem 11. hodiny začíná příměří na všech frontách 1. světové války. Symbolem Dne válečných veteránů je vlčí mák podle básně kanadského podplukovníka, který byl během 1. světové války členem zdravotnických služeb a viděl stovky zmařených životů.

Naše škola si Den válečných veteránů připomíná již několik let a nejinak tomu bylo i letos. Žáci 8. a 9. tříd se sešli v 5. patře, aby si nejdříve připomněli historii vzniku tohoto památného dne a zamysleli se nad tím, že války bohužel nejsou minulostí a že i současnosti naši vojáci v pokládají své životy za mír.

Ve druhé části jsme se v rámci projektu Jeden svět na školách zaměřili na nechvalné výročí Únoru 1948, kdy v naší zemi zvítězil totalitní komunistický režim. Děti se nejdříve seznámily s událostmi roku 1948, zhlédli díl „Vítězný únor“ ze série Slavné dny na stream.cz a krátký dokument „Právě se vracím z Hradu (od Karla Strachoty). Následovala samostatná práce na pracovních listech, které měly prověřit, jak daným událostem porozuměly.

Cílem poslední části programu bylo, aby si děti dokázaly alespoň částečně představit, jaký byl život v komunistickém Československu. Představu mohly získat z filmových ukázek – spartakiády,

nakupování v Tuzexu, stavění „paneláků“, ale i rozhovorů s Václavem Havlem nebo dcerou popravené Milady Horákové. Nejcennější byly ale vzpomínky pamětnice, etnografky PhDr. Věry Kovářů, která přišla dětem osobně povyprávět a zavzpomínat na doby dávno minulé.

— Mgr. Marcela Marková —

19. 11. 2018 | přečetlo 53 lidí | ↑ zpět nahoru

Největší záhady a tajemství světa

Ve středu  7.11. vyrazil historicko – expediční kroužek na svou první výpravu, a to za poznáním 14 nejzáhadnějších předmětů světa. Jejich repliky jsme mohli zkoumat v Letohrádku Mitrovských a naším průvodcem se stal Indiana Jones, který nám kladl zapeklité otázky.

Nejdříve se každý musel podepsat záhadným královským písmem  rongorongo a výprava mohla začít. Poznat jsme mohli například sochy MOAI, křišťálovou lebku, Tutanchamonovu válečnou trubku nebo disk z Faistu. V Ďáblově bibli nebo Voynichovu rukopisu jsme si sice moc nepočetli, ale o to více nás mrazilo, když jsme se dozvěděli, jak tato díla vznikala. Na konci výstavy nás čekaly předměty spjaté s osobou Ježíše Krista, a to Turínské plátno, Longinovo kopí a Svatý grál.

A protože nikdo přesně neví, jak svatý grál vypadal, můžeme využít svou fantazii a vytvořit si svou vlastní představu tohoto záhadného předmětu, který se už stovky let snaží různí badatelé najít. Ani nám se ho objevit nepodařilo, ale na otázky dokázali všichni úspěšně odpovědět a na vítěze čeká malá odměna.

— Mgr. Marcela Marková —

16. 11. 2018 | přečetlo 49 lidí | ↑ zpět nahoru

Žákovský parlament

Volení zástupci tříd se scházejí jednou za měsíc v učebně 3.B. Svými názory, náměty a připomínkami mohou výrazně ovlivnit chod naší školy. Všechny třídy se zapojují do celoroční soutěže „O nejaktivnější třídu“. Žáci deváté třídy připravili pro děti z družiny moc pěkný Halloween. Ostatní třídy svoje akce pilně připravují. Body navíc mohou získat i za sběr starého papíru, který bude 15. a 16. 11.

Zástupci žákovského parlamentu :

5.A

Karolína Hříbová, Marek Perna

5.B

Lucie Lesáková, Adam Šikula

5.C

Eliška Nesejtová, Jakub Kafka

6.A

Nella Dorňáková, Kristýna Šťastná

6.B

Valérie Belková, Viktoriya Yuskovets

7.A

Adéla Borkovcová, Jáchym Šťasta

7.B

Michala Brzobohatá, Alena Stejskalová

8.A

Veronika Mejtská, Hynek Žebráček

8.B

Eliška Rampulová, Jiří Bezoušek

9.tř.

Sabina Bendová, Magdalena Merglová

 Předseda: Sabina Bendová

Místopředseda: Veronika Mejtská

— Mgr. Pavlína Trúsiková, Mgr. Helena Marholdová —

9. 11. 2018 | přečetlo 46 lidí | ↑ zpět nahoru

Strašidelné odpoledne pro školní družinu

Ve středu 31. 10. se žáci devátého ročníku proměnili ve „strašidelná monstra“ a k obrazu svému si přizpůsobili osm stanovišť na různých místech školy. Stezka odvahy, přichystaná pro děti ze školní družiny, začínala v šatnách v pavoučím doupěti, pokračovala skládáním kostlivce, luštěním tajné zprávy, lovením klíčů ve slizu, hádáním tajemných zvuků, prolézáním pavučiny. Velkým zážitkem pro všechny bylo setkání se šílenými chemiky v jejich laboratoři, odkud se valila láva i dým.  Posledním a nejvíce „voňavým“ stanovištěm byly bláznivé kuchařky, které nabízely k ochutnání a hádání různé potraviny.  Lehce strašidelnou atmosféru dokreslovaly dekorace kostlivců, dýní, netopýrů a strašidel, svíčky a hudba, vycházející z nejedné třídy.  Deváťákům náleží velká pochvala za skvěle připravenou akci a dětem prvního stupně za odvahu.

— Mgr. Tereza Friedl —

9. 11. 2018 | přečetlo 66 lidí | ↑ zpět nahoru

Halloween ve školní družině

Je pro děti jako stvořený, protože se mohou vydovádět. V naší zemi nemá dlouhou tradici, dalo by se říct, že je to u nás „novodobý zvyk“. Málokdo však tuší, že se v minulosti v Podkrkonoší slavily Dušičky podobně, jako je tomu dnes například v USA, tzn. s průvody strašidelných a děsivých masek.

 A tak to nějak vypadalo dne 31. 10. u nás v družince.  Strašidla i pozemské bytosti se nejdříve sešly na kouzelnickém představení, které pro nás připravil známý iluzionista Katonas. Kouzlilo se a čarovalo…všem se magické divadlo moc líbilo. Poté pouze na strašidla čekaly čarovné rébusy, kvízy a křížovky a pak už nic nebránilo tomu, aby se vydala na tajemnou stezku odvahy plnou strašidelných úkolů. Ale o tom už více ze článku od deváťáků, kteří stezku připravili;-).

— Radka Preslová —

8. 11. 2018 | přečetlo 55 lidí | ↑ zpět nahoru

Aktivní občané na výstavě „Rok 1918 – co nám válka vzala a dala…“

Členové kroužku Aktivního občanství a sociálního rozvoje objevují nové věci, získávají informace, zažívají zábavu… Důkazem je naše poslední aktivita – návštěva výstavy na Špilberku. Zde jsme se seznámili se zajímavostmi z 1. světové války, prohlédli si množství exponátů a také se skvěle pobavili při fotografování v dobových kostýmech.

Náš kroužek probíhá jednou týdne, vždy ve čtvrtek od 14:00 do 15:20. Přihlásit se může každý, kdo má chuť něco vymýšlet, tvořit, podnikat.

— Mgr. Tereza Friedl —

8. 11. 2018 | přečetlo 65 lidí | ↑ zpět nahoru

Volné termíny v tělocvičně

Dovolujeme si vás upozornit na volné termíny k pronájmu tělocvičny:

 • pondělí 15,00 - 16,00 hod;
 • středa 16,30 - 17,30 hod;
 • čtvrtek 15,30 - 16,30hod;
 • pátek 16,00 - 18,00 hod.

Podrobné informace lze získat u paní hospodářky ing. Barbory Odehnalové na e-mailu sekretariat@zsrehorova.cz nebo telefonním čísle 548 422 951.

— vedení školy —

23. 10. 2018 | přečetlo 65 lidí | ↑ zpět nahoru

Chcete se o dění na naší škole dozvědět více? Od roku 2004 jsme pro vás napsali už 2533 novinek,
všechny si můžete přečíst v našem archivu →© 2004-2019 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru