Novinky « Základní škola Brno, Řehořova 3

Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

Základní škola, Brno, Řehořova 3Naše škola má více jak šedesátiletou tradici. Budova školy se nachází v Brně – Černovicích, v sousedství parku, ukryta v bohaté zeleni. Díky rozsáhlé rekonstrukci, která byla ukončena v roce 2013, je škola zmodernizovaná, plně bezbariérová. Součástí školy jsou pavilon školní družiny s jídelnou, tělocvična, hřiště s umělým povrchem a školní zahrada.
Výchovně-vzdělávací proces probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola s úsměvem – škola pro všechny“. Stavíme na klidné, pohodové atmosféře a na individuálním přístupu k žákům. Ve výuce využíváme metody činnostního učení a prvky daltonského vzdělávacího programu.
Zaměřením na výuku cizích jazyků, informatiky a na sport chceme dosáhnout, aby naši absolventi ovládali počítačovou techniku, byli fyzicky zdatní a ve sjednocené Evropě se bez problémů domluvili.
Výuka angličtiny je povinná pro všechny žáky již od 1. ročníku, od 8. ročníku nabízíme druhý cizí jazyk: němčinu (jako volitelný předmět). Své jazykové znalosti si žáci mohou ověřit při pravidelných výjezdech do zahraničí (Rakousko, Francie, Anglie) a při účasti v mezinárodních projektech.
Spolupracujeme s partnerskou školou Sir Karl Popper Schule ve Vídni, dlouholetou tradici má naše účast v mezinárodním projektu Comenius. Zapojili jsme se i do mailového partnerství evropských škol – e-Twinning. Velký zájem projevují žáci o mezinárodní projekt Globe a environmentální projekty, kde se aktivně podílejí na zkoumání a měření kvality životního prostředí v okolí školy.
Jako jedna z mála škol v Brně nabízíme žákům účast v Cambridgeských zkouškách, které prověřují všechny čtyři jazykové dovednosti v angličtině – čtení, psaní, poslech a mluvení. Tato zkouška vede k získání mezinárodně uznávaného certifikátu.
Výuku informatiky zahajujeme od 5. ročníku. Máme dvě moderně vybavené počítačové učebny, rozšiřujeme počet interaktivních tabulí a jejich využití ve výuce.
Zvýšenou hodinovou dotací posilujeme výuku tělesné výchovy na I. stupni, do sportovních kroužků se mohou zapojit všichni žáci (fotbal, basketbal, atletika, sportovní hry).
Stoprocentní odborná způsobilost učitelů se odráží na úspěšnosti našich žáků při přijímání na střední školy a víceletá gymnázia. Nadaní žáci dosahují vynikajících výsledků v soutěžích a olympiádách.
Naším hlavním cílem je podpořit přirozenou touhu dítěte po poznání, jeho schopnost pracovat samostatně i v týmu. Žáci jsou vedeni k zodpovědnosti, k sebehodnocení a sebekontrole.
Více informací o škole →

Zobrazit celý text →

Pasování na čtenáře v místní knihovně Jiřího Mahena

Ve středu 2. října se knihovna Jiřího Mahena v Černovicích zaplnila našimi prvňáčky. Přišli sem na pasování na čtenáře, které každoročně připravuje knihovnice Marta Smejkalová se zástupci městské části Černovice. Po vstupním testu jak se správně chovat ke knihám nadešlo samotné slavnostní pasování. Každý musel složit slib na ochranu knih a starosta Ladislav Kotík je pasoval na rytíře písmenkového království. Jitka Silárszká předala každému krásnou pohádkovou knížku. V písmenkovém království nemohla chybět princezna, která dětem předala malý dárek a na závěr přečetla příběh z Ferdy Mravence.

Všichni současní prvňáčci si mohou do konce měsíce října vyřídit zdarma průkazku do knihovny.

— Dana Sekaninová —

7. 10. 2019 | přečetlo 25 lidí | ↑ zpět nahoru

Tvoříme venku

V úterý 1. 10. jsme se vydali na cestu zahrádkami. Chtěli jsme si totiž nasbírat podzimní přírodniny do VV.

Byly to např. jablka, kaštany, listy, kytky, kameny…

V parku u Floriána jsme si z nasbíraných plodů skládali obrázek.

Byla to fajn Výtvarná výchova.

— Marek z 3.B —

5. 10. 2019 | přečetlo 10 lidí | ↑ zpět nahoru

Čtenářská dílna ve 2. A

Ve středu 2. 10. jsme zahájili práci ve Čtenářské dílně. Děti si poprvé v novém školním roce přinesly do školy dětské knížky, ze kterých čtou doma a připravily si z nich krátkou ukázku čtení. Přinesenou knihu představily ostatním spolužákům a vypracovaly pracovní list, ve kterém popsaly hlavní postavy, zajímavosti z knihy a vytvořily krátkou větu o knížce. Na závěr každý nakreslil ke knize malý obrázek a všechny přinesené knížky jsme si stihli prohlédnout. Další Čtenářskou dílnu budeme mít zase za měsíc a brzy nás čeká také návštěva v knihovně J. Mahena.

— Mgr. Dana Bryksová —

3. 10. 2019 | přečetlo 9 lidí | ↑ zpět nahoru

Squash v tělesné výchově

Ve dnech 23.9. až 25.9. si mohly děti 1.-5. ročníku  vyzkoušet v rámci tělesné výchovy squash v nafukovacím kurtu.

Trenéři ze sportovního oddílu Viktoria Brno připravili pro děti kruhový trénink, při kterém musely zvládnout překážkovou dráhu, drobné soutěže s míčky a squash. Program byl zaměřený na rozvoj základních pohybových schopností a dovedností, ale také na sportovní a motorické hry.

Všem dětem se trénink líbil, někteří již squash hrají a je možné, že budou mít brzy nové spoluhráče.

— Mgr. Dana Bryksová —

26. 9. 2019 | přečetlo 22 lidí | ↑ zpět nahoru

Kroužky pro školní rok 2019/2020

Vážení rodiče, dovolujeme si vám představit nabídku kroužků pro děti na právě začínající školní rok.

kroužek ročník vyučující termín
Matematika 9. A Holasová Dana Po 7.10 - 7.55
YLE Starters 4. Girtová Alena Po 13.10 - 13.55
Český jazyk 9. A Marková Marcela Po 13.40 - 15.10 (1× 14 dní)
Matematika 9. B Neplechová Magdalena Po 13.45 - 15.15 (1× 14 dní)
Český jazyk 9. A Marholdová Helena Po 13.45 - 15.15 (1× 14 dní)
Fotbálek 1. - 4.   Preslová Radmila Po 14.00 - 15.00
Věda nás baví 2. - 5. Věda nás baví o.p.s. Po 15.00 - 16.00
Úpolové sporty, judo 1. - 9. Bačovský Jiří Po 16.00 - 17.30
Ragby 2. - 7. RA Brno Po 16.30 - 18.00
YLE Starters 4. Girtová Alena Út 13.10 - 13.55
Náboženství 1. - 5. Marošová Gabriela Út 13.50 - 14.35
Parkour 1. - 9. externista Út 16.00 - 17.00
Lidový tanec 1. - 9. Marholdová Helena Út 17.30 - 18.30
Zumba®Kids jr 2. - 7. Vogelová Monika St 15.20 - 16.05
Divadýlko 1. - 4. Preslová Radmila St 15.30 - 16.30
Atletika 1 - 5. VSK MU Brno St 15.30 - 16.30
Výtvarný 1. - 4. Kobylková Lenka St 15.30 - 16.30
Ragby 2. - 7. RA Brno St 16.30 - 18.00
Kondiční box 1. - 9. Nejezchleb Vilém Čt 7.00 - 7.50
YLE - Movers 6. Marholdová Helena Čt 12.45 - 13.30
YLE Starters 5. Pařízková Magdalena Čt 13.00 - 13.45
Keramika 2. - 9. Zapletalová Bohdana Čt 13.30 - 15.00
YLE Starters 3. Walther Joruna Čt 13.30 - 14.15
YLE - Movers 7. Žáková Miroslava Čt 13.50 - 14.35
Moderní gymnastika 1. - 4. Ferencová Monika Čt 15.30 - 16.30
Úpolové sporty, judo 1. - 9. Bačovský Jiří Čt 16.30 - 18.00
Lidový tanec 1. - 9. Marholdová Helena Čt 17.30 - 18.30
Parkour 1. - 9. externista Čt 18.00 - 19.00
Kondiční box 1. - 9. Nejezchleb Vilém Pá 14.00 - 15.00
Atletika 1. - 5. VSK MU Brno Pá 15.00 - 16.00
Spolek přátel umění 7. - 9. Friedl Tereza 1× měsíčně

 

25. 9. 2019 | přečetlo 14 lidí | ↑ zpět nahoru

Nábor do všech věkových kategorií

Pojď zkusit ragby, sport pro všechny, pro kluky i pro holky, pro malé, velké, hubené i silné. Ragby je olympijský týmový sport se systémem budování hodnot, dodává sebevědomí, zlepšuje komunikaci, buduje respekt k sobě i k ostatním. Tréninky pro děti a mládež se konají v pondělí a ve středu v 16:30 na hřišti SŠ Charbulova v Černovicích.

Přijďte se za námi podívat. Těšíme se na Vás.

Kontakt: Marek Vráblík, tel.: 731193150, e-mail: info@rabrno.cz, web: http://www.rabrno.cz

Mimochodem, 20. září 2019 odstartuje třetí nesledovanější akce na světě Mistrovství světa 2019 v Japonsku (Rugby World Cup 2019), kde se bude možné prostřednictvím České televize seznámit s tímto všestranným sportem.

— Marek Vráblík —

17. 9. 2019 | přečetlo 14 lidí | ↑ zpět nahoru

Judo ve školním roce 2019/2020

Sportovní oddíl JUDO dětí a mládeže působící na zdejší škole pokračuje ve své činnosti a přivítá zájemce z řad žáků zdejší školy k doplnění své členské základny.

Judo je olympijský sport pro kluky i holky, rozvíjející pohybové schopnosti, s příznivým vlivem na rozvoj osobnosti, disciplíny a sebekázně. Soutěže JUDO jsou rozděleny do věkových a hmotnostních kategorií tak, že hendikep vzrůstu, který bývá u jiných sportů u nás mizí nebo se stává i výhodou.

Přijďte se za námi podívat a vyzkoušet si trénink. Těšíme se na Vás.

Cvičíme v tělocvičně školy v pondělí od 16:00 do 17:30 hod a ve čtvrtek od 16:30 do 18:00 hod. 

Pro začátek stačí tepláky a tričko-mikina, něco na pití a přezůvky. Cvičíme bosky na žíněnkách.

Kontakt: Bc Jiří Bačovský, tel.: 607556776, e-mail: jwc.brno@seznam.cz, web: http://www.jwcbrno.estranky.cz

— Jiří Bačovský, trenér —

29. 8. 2019 | přečetlo 23 lidí | ↑ zpět nahoru

Chcete se o dění na naší škole dozvědět více? Od roku 2004 jsme pro vás napsali už 2579 novinek,
všechny si můžete přečíst v našem archivu →© 2004-2019 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru