Novinky « Základní škola Brno, Řehořova 3

Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

Základní škola, Brno, Řehořova 3Naše škola má více jak šedesátiletou tradici. Budova školy se nachází v Brně – Černovicích, v sousedství parku, ukryta v bohaté zeleni. Díky rozsáhlé rekonstrukci, která byla ukončena v roce 2013, je škola zmodernizovaná, plně bezbariérová. Součástí školy jsou pavilon školní družiny s jídelnou, tělocvična, hřiště s umělým povrchem a školní zahrada.
Výchovně-vzdělávací proces probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola s úsměvem – škola pro všechny“. Stavíme na klidné, pohodové atmosféře a na individuálním přístupu k žákům. Ve výuce využíváme metody činnostního učení a prvky daltonského vzdělávacího programu.
Zaměřením na výuku cizích jazyků, informatiky a na sport chceme dosáhnout, aby naši absolventi ovládali počítačovou techniku, byli fyzicky zdatní a ve sjednocené Evropě se bez problémů domluvili.
Výuka angličtiny je povinná pro všechny žáky již od 1. ročníku, od 8. ročníku nabízíme druhý cizí jazyk: němčinu (jako volitelný předmět). Své jazykové znalosti si žáci mohou ověřit při pravidelných výjezdech do zahraničí (Rakousko, Francie, Anglie) a při účasti v mezinárodních projektech.
Spolupracujeme s partnerskou školou Sir Karl Popper Schule ve Vídni, dlouholetou tradici má naše účast v mezinárodním projektu Comenius. Zapojili jsme se i do mailového partnerství evropských škol – e-Twinning. Velký zájem projevují žáci o mezinárodní projekt Globe a environmentální projekty, kde se aktivně podílejí na zkoumání a měření kvality životního prostředí v okolí školy.
Jako jedna z mála škol v Brně nabízíme žákům účast v Cambridgeských zkouškách, které prověřují všechny čtyři jazykové dovednosti v angličtině – čtení, psaní, poslech a mluvení. Tato zkouška vede k získání mezinárodně uznávaného certifikátu.
Výuku informatiky zahajujeme od 5. ročníku. Máme dvě moderně vybavené počítačové učebny, rozšiřujeme počet interaktivních tabulí a jejich využití ve výuce.
Zvýšenou hodinovou dotací posilujeme výuku tělesné výchovy na I. stupni, do sportovních kroužků se mohou zapojit všichni žáci (fotbal, basketbal, atletika, sportovní hry).
Stoprocentní odborná způsobilost učitelů se odráží na úspěšnosti našich žáků při přijímání na střední školy a víceletá gymnázia. Nadaní žáci dosahují vynikajících výsledků v soutěžích a olympiádách.
Naším hlavním cílem je podpořit přirozenou touhu dítěte po poznání, jeho schopnost pracovat samostatně i v týmu. Žáci jsou vedeni k zodpovědnosti, k sebehodnocení a sebekontrole.
Více informací o škole →

Zobrazit celý text →

Zájezd do Anglie

Na přelomu května a června navštívili někteří žáci naší školy Belgii, Jižní Wales a Anglii. Týden si užívali volna od školních povinností za doprovodu tří paní učitelek a průvodkyně cestovní kanceláře Pro Travel. A jak se dětem líbilo? Posuďte sami:

Jízda autobusem se mi líbila, jelikož jsem měl sám pro sebe autosedačku. V rodinách bylo moc fajn. Měli jsme super vtipné rodiče a další 3 české žáky v domě. Líbila se mi cesta do města Bath, kde jsme navštívili Roman Baths a pak měli dlouhý rozchod. Brugge byly super, cesta na loďce byla zajímavá a vtipná. Domky kolem byly staré a zachovalé. Lehce se šlo psychicky vrátit do minulosti. (Viktor)

V Anglii mě překvapilo, že všichni byli moc milí. Zdálo se mi, že skoro všechny katedrály jsou stejné. Překvapilo mě, jak tam měli hezky upravené trávníky. Hodně si mi líbil London Eye a překvapilo mě, že jel tak pomalu. Líbilo se mi v China town a to, že jsem tam našla vietnamskou restauraci. (Kristýna)

V Anglii se mi líbilo. Rodina nám vařila dobře, všichni byli velmi hodní a vstřícní. Nejvíc se mi líbilo v Glastonbury, kde nám paní v dobovém oblečení vyprávěla o králi Artušovi a procházela s námi zříceniny hradu. Celkově byl výlet velmi vydařený. Všichni se vrátili živí a zdraví a s výletem spokojení. (Julie)

V Londýně to bylo zajímavé. Ale nelíbilo se mi tam, protože tam bylo moc lidí a byl opravdu obrovský.   (Edit)

Výlet do Anglie se mi líbil, protože i když jsme cestovali, dokázali jsme se v autobuse zabavit. Počasí nám taky nakonec vyšlo, tak maximálně trochu pršelo, ale ne moc. Myslím si, že nás tento výlet hodně sblížil, a taky jsme si ho mohli užít víc spolu. Výlety po památkách byly dobré, jen si myslím, že to pořád byly hrady a katedrály. Jediná věc, co mi vadila, bylo, že jsme v Londýně byli jen jeden den. U rodiny jsem to já měl osobně hodně dobré, byla s nimi i řeč. Takže u rodiny hodně dobré. Hodnotím 8/10.  (Lukáš)

— Mgr. Jana Lúčová, Mgr. Helena Marholdová, Mgr. Magdalena Pařízková —

17. 6. 2019 | přečetlo 2 lidí | ↑ zpět nahoru

Škola v přírodě v Jeseníkách - 5.A a 5.C

Škola v přírodě se mi líbila. V pondělí jsme přijeli rovnou na oběd. Řekli nám, že téma ŠvP jsou Olympijské hry. ubytovaní jsme byli v chatě Brněnka v obci Vernířovice. V úterý jsme už začali s naší olympiádou. Taky jsme se rozdělili na týmy (kontinenty), já jsem byl v Evropě. Ve středu jsme stavěli naši olympijskou vesnici v lese. Čtvrtek byl pro mě nejlepší den, šli jsme na menší výlet a viděli jsme horu Praděd a vodní nádrž Dlouhé Stráně. V pátek jsme po obědě odjeli zpátky do Brna. Škola v přírodě mě bavila. (Kuba D. z 5.C)

Letošní škola v přírodě se povedla. Téma bylo Olympijské hry. Bylo to ve Vernířovicích. Letošní téma bylo myšleno jako zkouška spolupráce ve skupině. V lese jsme také stavěli olympijské domy. Vyšlapali jsme horu a byli jsme přibližně 1300 m n. m. Skupiny byly rozděleny do pěti kontinentů. Tento program dělala agentura Kulička. Bydleli jsme v chatě Brněnka. Občas jsme si i zaplavali v bazénu, který byl pod střechou z plastu. Jídlo vařili dobré. Byla to super škola v přírodě. (Nela z 5.C)

Do ŠvP jsme odjížděli s otravným řidičem (brbla). Pak jsme dojeli do Brněnky. Byl tam čerstvý vzduch a krásný výhled. Náš pokoj byl úžasný. Měl televizi, balkón, sprchu,…  Pak jsme šli před hotel a tam nás rozdělili do kontinentů a tím začaly Olympijské hry. Měli jsme různé hry, ale nejvíc mě bavilo stavění  domků, túry, laser a hra na otroky. Hotel byl vybaven bazénem, hřištěm a verandou. Na pokoji jsem byl se čtyřmi spolužáky. Na ŠvP se pořád něco dělo. Vyšlápli jsme vysokou horu. Na vrchu to byla nádhera. Když jsme odjížděli, tak jsem si říkal: ŠvP je úžasné. (Honza z 5.C)

— Mgr. Martina Pártlová —

12. 6. 2019 | přečetlo 7 lidí | ↑ zpět nahoru

Kutná Hora včera a dnes

V době, kdy velká část druhého stupně byla na zájezdu v Anglii, vydali jsme se se zbylými zájemci ze 7.- 9. tříd na výlet do Kutné Hory. V počtu 27 dětí + pedagogický doprovod jsme i přes nepřízeň předpovědi počasí zahájili cestu v úterý 28. 5. brzy ráno. Vlakem jsme mířili do středočeského města, které ve středověku hýbalo našimi dějinami.

V Kutné Hoře naštěstí nepršelo, a tak jsme se po výstupu z vlaku mohli vydat procházkou do blízkého Sedlce, kde nás čekala prohlídka první památky – Kostnice. Ta je sice částečně v rekonstrukci, přesto je její atmosféra neméně působivá. Ostatky 60 000 lidí poskládáné do pyramid, girland nebo erbu musí uchvátit každého návštěvníka.

Ze Sedlce jsme přejeli městskou hromadnou dopravou do centra Kutné Hory, kde nás přivítala naše průvodkyně. Provedla nás Vlašským Dvorem, kde jsme mohli zhlédnout sál, v němž byl zvolen za krále Vladislav Jagellonský a vydán Dekret kutnohorský, nebo místnost, kde se razily Pražské groše. Přes město jsme dále pokračovali k úchvatnému chrámu sv. Barbory. Na mostě, připomínajícím svou výzdobou Karlův most, začalo poprchávat. O to víc jsme se těšili na prohlídku interiéru. Paní průvodkyně nám povyprávěla příběhy související s freskami i vitrážemi.

Po krátké přestávce, kdy jsme mohli doplnit energii, občerstvit se a nakoupit suvenýry, jsme se vydali prozkoumat kutnohorské podzemí, a to prohlídkou stříbrných dolů. Nejdříve jsme se dozvěděli základní informace o dolování stříbra a mohli si na krátké podzemní trase vyzkoušet, zda netrpíme klaustrofobií nebo nemáme jiné zdravotní problémy. Poté jsme oblékli typickou havířskou halenu – perkytli - z bílého plátna, helmu s čelovkou a vydali se zkoumat 250 m dlouhou štolu přibližně 20 metrů pod zemí. Chodba, kde panovala naprostá tma, na stěnách byli „zavápnění“ pavouci a místy byla dost těsná, působila opravdu strašidelně. Všem se ale bez úhony podařilo dostat na povrch na denní světlo.

Před námi už byla jen asi pětikilometrová cesta na hlavní nádraží a hurá vlakem zpět do Brna. Někteří v kupé pospávali, jiní si vyprávěli své pocity a zážitky. A že jich bylo!

— Mgr. Marcela Marková —

4. 6. 2019 | přečetlo 9 lidí | ↑ zpět nahoru

Vstoupili jsme do Království čtenářů!

Ve středu 29.května jsme se sešli v odpoledních hodinách s rodiči na slavnostním stužkování čtenářů.

Děti se na tuto akci pečlivě připravovaly, v hodinách českého jazyka se snažily co nejlépe naučit čtení pohádek Františka Hrubína O Budulínkovi a Perníkovou chaloupku.

Všichni čtení zvládli velice dobře a někteří dokonce udělali rekord v rychlosti čtení. Domů si odnesli kromě stužky, kterou jim připnuli rodiče, pěknou knížku a pamětní list, který potvrdil jejich členství v Království čtenářů.

Všem gratulujeme ke zvládnutí všech písmen a rodičům děkujeme za pomoc při učení.

— děti 1.A, Mgr. Dana Bryksová —

30. 5. 2019 | přečetlo 9 lidí | ↑ zpět nahoru

Škola v přírodě Kopánky 2019 – 4.A a 5.B

„Na školu v přírodě jsme jeli do Bílých Karpat, do Kopánek. Celý týden jsme plnili etapové hry o řeckých hrdinech. Bylo zde krásné hřiště, pěkné ubytování a chutná strava. Celý týden jsme nezažili nudu. Pršelo nám jen jeden den. Vyhráli jsme vybíjenou proti škole ze Šlapanic. Škola v přírodě byla super!!!“ Tomáš 4.A

„Tohle byla poslední škola v přírodě, ale užili jsme si to co nejlépe. Měli jsme tam skvělý park a paní asistentka si tam vzala pejska Samíka. Etapovky byly boží a jsme smutní, že už nejedeme na školu v přírodě s paní učitelkou Škrdlovou a paní asistentkou.“ Julie 5.B

„Na Švp jsme byli ubytovaní v krásných pokojích. Šli jsme na výlet do hotelu Jana. Šli jsme po kopci a na druhém kopci jsme viděli medvěda.“ Adéla 5.B

„První den jsme se seznámili s knížkou Staré řecké báje a pověsti, která nás provázela celý týden. Myslím si, že jako poslední švp jsme si to užili dostatečně. Byla to nej Švp J“ Lucie 5.B

„Druhý den jsme měli etapovku, kde jsme byli v lese a podle lana chodili poslepu. Byla to sranda. A večer jsme měli táborák a opíkali špekáčky (mňam mňam)“ Hana 5.B

„Třetí den jsme byli skoro celý den v hotelu, protože pršelo. Večer, když jsme se chystali spát, tak jsme se dozvěděli, že je noční hra.“ Simona 5.B

„Byli jsme rozděleni do týmů. Většinu pobytu jsme byli na hřišti, které bylo moc hezké. Nejvíc se mi líbila diskotéka, která byla poslední večer.  Moc se mi Švp líbila, myslím si, že to paní učitelky zvládly a jsme jim vděční. Byla to nejlepší švp, kterou jsem zažila!“ Julča

— Mgr. Jana Škrdlová —

29. 5. 2019 | přečetlo 18 lidí | ↑ zpět nahoru

Vyrábíme zdravé sladkosti

V pracovních činnostech jsme vyráběli zdravé sladkosti. Základem byla datlová pasta. Každý si donesl svoje ingredience a ty jsme pak zakomponovali do pasty. Vytvarovali do libovolného tvaru a to obalili například v kokosu. Mohli jsme do toho zapíchnout párátka a naaranžovali libovolně na talíř. Všechny to moc bavilo. Zkuste si to taky doma! Přejeme dobrou chuť!

— třída 5.C —

22. 5. 2019 | přečetlo 22 lidí | ↑ zpět nahoru

Dějepisný den – most přes minulost

Stalo se na naší škole už tradicí, že v blízkosti květnových státních svátků trávíme jeden den výukou historie v terénu. Není nad to si zajít na místa, kde se odehrávaly dějiny, některé exponáty si „osahat“, nechat se vtáhnout do minulosti.

Jako vždy se jednotlivé ročníky vydaly za tématy, která odpovídají jejich výukovému plánu.
Šesté třídy strávily letos celé dopoledne v areálu židovského hřbitova. Nejdříve je zde čekala lektorka ze židovského muzea s programem Badatel, který je na několika stanovištích seznámil se židovskou kulturou, zvyky, svátky i „košer“ kuchyní. Následovalo video, které doplnilo „mezery“ v informacích a nakonec se vydali všichni do prostor hřbitova, aby splnili úkoly z pracovního listu. Ne všem se podařilo najít hrob Hugo Haase nebo tumbu, protože jim práci ztěžoval hustý déšť, ale protože pro většinu z nich to byla první návštěva tohoto místa, splnilo jejich putování po hřbitově svůj účel.

Sedmé třídy naopak prožily celý den pod zemí zkoumáním brněnského podzemí a získáváním informací o tom, jak to tu vypadalo ve středověku. Čekala je prohlídka Labyrintu pod Zelným trhem, kde se mohly seznámit s využitím sklepních prostor pro skladování potravin, ale také se středověkým útrpným právem. Mohly si zde vyzkoušet mučicí nástroje a „klec bláznů“, nebo se inspirovat středověkými recepty. Cesta podzemím pokračovala Mincmistrovským sklepem, kde se děti setkaly s Brunem, který jim ukázal, jak se razily mince.

Osmáci měli pro své zkoumání historie asi nejhorší podmínky. Poznali opravdu na vlastní kůži, jak se cítili vojáci za napoleonských válek, když jim zrovna nepřálo počasí.  Po přibližně kilometrové trase z Prace dorazila většina osmáků na Mohylu míru slušně zmáčená. Naštěstí ale v muzeu bylo teplo, otevřená kavárna nabízela i slušný výběr sladkostí, takže si všichni dodali energii a mohli vyrazit na prohlídku expozice. Ta je zcela multimediální se záběry z bitvy, podrobným popisem průběhu bitvy i jednáním o míru včetně Napoleonových slavných výroků. A zda opravdu dávali pozor a vše pochopili, si mohli ověřit na skupinové práci na stanovištích, kde museli poznat uniformy jednotlivých armád, doplnit projev Napoleona nebo rozeznat empírové šaty.

Devátá třída si užívala v budově Moravského zemského muzea větší pohodlí, ale zase se od nich očekávala mnohem větší pozornost a aktivita. Během dopoledne si v prostorách Dietrichsteinského paláce prošla dvě expozice Moravy ve 20. století, a to období od Protektorátu Čechy a Morava po Pražské jaro a po přestávce od sovětské okupace až po návrat k demokracii. Budoucí středoškoláci si tak mohli prožít důležité události, které zažila naše republika od roku 1938 až do 90. let 20. století, a sami si ověřili, že to byly opravdu důležité mezníky. Kromě odborného výkladu si deváťáci vyzkoušeli i práci na stanovištích, prezentaci významných osobností nebo prvky dramatické výchovy formou „živých obrazů“. Proč si nezahrát na cvičence spartakiády nebo členy vítězného hokejového týmu?

I přes nepřízeň počasí se dějepisný den vydařil a celý druhý stupeň naší školy tak udělal další krok k překonání mostu mezi minulostí a současností.

— Mgr. Marcela Marková —

18. 5. 2019 | přečetlo 18 lidí | ↑ zpět nahoru

Klíčování v knihovně - 1.A

V úterý 14.5. jsme se v rámci hodiny čtení vypravili do místní knihovny Jiřího Mahena. Zde již na nás čekala paní knihovnice s připraveným povídáním o dětských knihách, zaměřeném na první čtení.

V úvodu jsme si připomněli abecedu v podobě krátkých básniček a říkali slova na zadané písmeno. Potom děti postupně přečetly kousek z dětské knihy a tím dokázaly, že už znají všechna písmenka. Za odměnu dostaly klíček ke knihám v knihovně a už se mohly pustit do prohlížení knížek. Knihy, které se nám líbily a nemáme je doma, si určitě přijdeme do knihovny vypůjčit. Jako poděkování za pěkný program nakreslila Natálka s Kamilkou za všechny děti do kroniky pěkný obrázek.

Moc děkujeme paní knihovnici za zajímavé povídání a těšíme se na další návštěvu.

— děti 1.A, Mgr. Dana Bryksová —

16. 5. 2019 | přečetlo 14 lidí | ↑ zpět nahoru

Výlet do Moravského krasu 3.B a 4.B

Jsou dny, kdy se do školy opravdu těšíme a jedním takovým dnem bylo pondělí 13. května. Místo dne stráveného ve školních lavicích nás totiž čekal den plný zážitků v Moravském krasu.

Autobus nás dopravil na parkoviště u Skalního mlýna. Odtud jsme se vydali pěšky k Punkevním jeskyním, kde nás čekal první zážitek – prohlídka krápníkové výzdoby v jeskyních a jízda na lodičkách po ponorné říčce Punkvě. Někteří se i trošku báli, zvláště když nám paní průvodkyně ukázala, jak vypadá tma. Plavba na lodičkách byla tajemná, škoda, že jen tak krátká.

Někteří jeli poprvé lanovkou, kterou jsme se vyvezli na vyhlídku k propasti Macocha. Po dobrém obědě jsme šli zpátky ke Skalnímu mlýnu. Tady nás čekal v Domě přírody program o živočiších v Moravském krasu. Poslouchali jsme a poznávali hlasy ptáků. V okolí Domu přírody jsme odchytávali a zkoumali hmyz ve zkumavkách. Zaujalo nás také promítání krátkých filmů ve zdejším kině.

I přes chladné počasí se nám výlet vydařil a všichni jsme se spokojeně večer vrátili domů.

— Mgr. Pavlína Trúsiková, Mgr. Gabriela Marošová, Bc. Tereza Čechová —

15. 5. 2019 | přečetlo 15 lidí | ↑ zpět nahoru

Hudební výchova v LUŠ

V pondělí 13.5. jsme využili nabídku ZUŠ na Charbulové ulici  navštívit jejich výchovný koncert. Na něm jsme měli možnost vidět a slyšet vše, co se děti v průběhu školního roku v rámci jednotlivých uměleckých oborů naučily.

Z hudebního oboru jsme slyšeli hru na klavír, klávesy, housle, kytaru, flétnu a příčnou flétnu a slyšeli jsme zpívat, tančit a hrát naše spolužáky ze školy. Viděli jsme legrační pohádku O červené Karkulce.

Z výtvarného oboru jsme si mohli prohlédnout některé výtvarné práce z papíru, textilu a keramické hlíny.

Vystoupení se všem dětem moc líbilo a touto cestou opět děkuji paní zástupkyni Podařilové, která nás na tento koncert pozvala.

— Děti 1.A, Mgr. Dana Bryksová —

13. 5. 2019 | přečetlo 10 lidí | ↑ zpět nahoru

Seznam přijatých žáků pro školní rok 2019/2020

Základní škola Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace

Seznam identifikátorů žáků přijatých do běžných tříd, zveřejněno 3. 5. 2019:

1063641792 4009595648 6614119936 8114986752
1518569216 4344695552 6624341762 8191703808
1624499776 4399882752 6836370768 8204882048
1724061696 4757928832 6848473152 8257810432
1779758336 4824980483 6869828096 8282988544
1838731584 4971645441 6901466624 8287372833
2144386304 5244540928 7021817627 8381855043
2298297984 5393934848 7427348224 8538035456
2936718848 5528977664 7444318976 8743593856
3226019072 5885209088 7685665856 8803949056
3381045766 6026222336 7760860512 9369769344
3509187392 6036219008 7885849088 9403780864
3661660163 6063483529 7922223104 9588913536
3690558464 6336914944 7940203522 9953022592
3796843525 6447626248 8013993472  

Seznam ke stažení ve formátu .pdf (21 kB).

— vedení školy —

3. 5. 2019 | přečetlo 26 lidí | ↑ zpět nahoru

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

v pondělí 10. 6. 2019 proběhne od 15,30 hodin první schůzka rodičů budoucích prvňáčků v jídelně naší školy (boční vchod).

Dostanete zde informace ohledně nástupu dětí do školy, družiny a stravování.

— Mgr. Monika Vogelová, Mgr. Bohdana Zapletalová, učitelky budoucích 1. tříd —

3. 5. 2019 | přečetlo 25 lidí | ↑ zpět nahoru

Den Země – 5.B a 5.C

Na počest Dne Země i naše třídy 5.B a 5.C přispěly k ochraně přírody. Vyrazili jsme do lesa u Obřan sázet stromky. Každý z nás vysadil několik stromků, např. buky, třešně nebo lípy. Někteří také sbírali odpadky. Součástí byl výukový program o lese. Tam nám zaměstnanci Lesů Brno řekli třeba, jaký je rozdíl mezi oplocenkou a školkou. Mohli jsme se zeptat, na co jsme chtěli. Byli jsme hrdí, že jsme pomohli přírodě.   

— Honza z 5. C —

30. 4. 2019 | přečetlo 31 lidí | ↑ zpět nahoru

Velikonoční dílna pro děti a rodiče - 5.B

Letos naposledy jsme se sešli na velikonočním vyrábění s dětmi a rodiči z 5.B. Tentokrát jsme vyráběli stojánek na ubrousky ve tvaru slepičky, velikonočního zajíce a zdobili vajíčka. Strávili jsme společně příjemné odpoledne a děti si odnesly domů zajímavé velikonoční dekorace.

— Mgr. Jana Škrdlová a Bc. Tereza Čechová —

29. 4. 2019 | přečetlo 24 lidí | ↑ zpět nahoru

Článek

Dne 14. 3. uspořádala naše škola Den předškoláků. Bylo zde několik tříd plných zábavných aktivit. V naší třídě 6. A jsme si přichystali několik stanovišť – poznávání barev, tvarů, zvířat, množství, házení kruhem na cíl. Děti si z nich vybraly dvě a za každý splněný úkol dostaly razítko do soutěže a sladkou odměnu. Těšíme se na děti i příští rok. 

— 6.a —

24. 4. 2019 | přečetlo 26 lidí | ↑ zpět nahoru

MO 7. ročník – městské kolo

V úterý 9. dubna 2019 se na ZŠ Sirotkova konalo městské kolo matematické olympiády pro 7. ročník.

V konkurenci 204 soutěžících získala Adélka Borkovcová ze 7. A 1. místo.

Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

— Mgr. Magdalena Neplechová —

24. 4. 2019 | přečetlo 24 lidí | ↑ zpět nahoru

FabLab

FabLab = kamion s laboratoří uvnitř, který vozí vědu za žáky základních a středních škol.

Žáci naší školy měli možnost ve středu 3. dubna FabLab navštívit. Uvnitř se jich ujali dva milí lektoři, kteří jim ukázali, co vše v kamionu mají a jak to funguje, např. laserová řezačka, CNC frézka, robotické rameno, 3D tiskárna.

Pokud laboratoř někoho nadchla, mohl v odpoledních hodinách, spolu s rodiči nebo kamarády, zde zavítat znovu a zdarma si zde něco vyrobit.

— Mgr. Magdalena Neplechová —

8. 4. 2019 | přečetlo 35 lidí | ↑ zpět nahoru

Pangea

Pangea = matematická soutěž pro žáky, kterou pořádá Univerzita Karlova.Letos se konal již šestý ročník této soutěže, poprvé byla možnost soutěžit online. Během 45 minut museli žáci vyřešit zapeklité úlohy ze života, letos zaměřené na hudbu, přírodu a ekologii.

Školní kolo se uskutečnilo v únoru, máme duben a konečně známe výsledky. Soutěže se zúčastnilo celkem 45 787 žáků ze 473 škol, konkurence tedy veliká. Nikdo z žáků naší školy se neprobojoval do finále, které se uskuteční v květnu v Praze, ale i tak stojí výkony některých z nich za zmínku.

Nela z 6. B se se svými 39 body umístila na 20. místě v našem kraji.

Adéla ze 7. A se se svými 21 body umístila na 153. místě v našem kraji.

Ondřej z 8. B se se svými 45 body umístil na 15. místě v našem kraji.

Julie z 9. třídy se se svými 36 body umístila na 18. místě v našem kraji.

Všem zúčastněným žákům děkujeme a těm nejlepším gratulujeme!!

— Mgr. Magdalena Neplechová —

7. 4. 2019 | přečetlo 32 lidí | ↑ zpět nahoru

Zábavné odpoledne pro družinu

Dne 25.3. jsme my, 8.A, uspořádali akci - Zábavné odpoledne pro družinu. Původně jsme pro děti měli připravené karaoke, ale protože se přihlásilo málo dětí, tak jsme karaoke odložili a rozhodli se s nimi jít na zahradu.

Akce se skládala ze dvou částí. První část se odehrála na školní zahradě, kde jsme pro děti nachystali 3 aktivity - fotbal, vybíjenou a opičí dráhu, kde děti musely prokázat například schopnost chůze na chůdách, proběhnout slalom nebo házet míčem na cíl.

Z důvodu špatného počasí jsme se po půl hodině přesunuli do budovy, kde jsme tancovali na různé písničky a hráli "sochy". 

Protože děti byly šikovné a do soutěží a her se zapojovaly, všichni dostali bonbóny.

— Za 8. A Linda a Eliška —

5. 4. 2019 | přečetlo 31 lidí | ↑ zpět nahoru

Čtenářská dílna v 1.A

Ve Slabikáři nám zbývají na seznámení už jen tři písmena, proto jsme se společně domluvili na 1. čtenářské dílně. Ve středu 3.dubna se děti přinesly do školy dětské knížky, ze kterých čtou doma a připravily si z nich krátkou ukázku čtení. Přinesenou knihu představily ostatním spolužákům a vypracovaly o ní krátký pracovní list, na který přidaly i pěkný obrázek. Čtenářské dílny budeme mít každý měsíc a v květnu nás čeká i první návštěva Knihovny J. Mahena.

— Mgr. Dana Bryksová —

4. 4. 2019 | přečetlo 39 lidí | ↑ zpět nahoru

Městské kolo soutěže Babylon aneb Rozumíme si?

Ve čtvrtek 21 3. 2019 se na ZŠ Kuldova konalo městské kolo soutěže ve čtenářské gramotnosti Babylon aneb Rozumíme si? pro kategorie 5. tříd a 6. a 7. tříd. Do soutěže se přihlásilo přes 1 300 úspěšných řešitelů školních kol ze základních škol z Brna a okolí. Z nich bylo pozváno do městského kola více než 300 nejúspěšnějších řešitelů.

Z naší školy se městského kola zúčastnili Nicolas Čejka z 5. A, Kateřina Blaháková z 5. B, Eliška Nesejtová  z 5. C, Eva  Fejfušová z 6. B a Jan Lojek ze 7. B.

Nejlépe se v soutěži dařilo Nicolasi Čejkovi z 5. A, který se umístil na skvělém třetím místě! Gratulujeme!

— Mgr. Jana Škrdlová —

2. 4. 2019 | přečetlo 35 lidí | ↑ zpět nahoru

Turnaj v pexesu

Jako minulý školní se na naší škole pořádal turnaj v pexesu. Letošního březnového ročníku se zúčastnilo 20 soutěžících (7 z prvního a 13 z druhého stupně).

Turnaj probíhal následovně: děti si vylosovaly čísla a vytvořily dvojice, ve kterých začaly hrát první vyřazovací kolo.

Ve druhém kole se utkaly trojice a finálové kolo se odehrálo v počtu čtyřech hráčů. Jejich úkolem bylo zdolat nejtěžší pexeso – hrady a zámky.

A jak to dopadlo?

 1. místo Adéla C. (6. A)
 2. místo Eliška    (8. A)
 3. místo Adéla S. (6. A)
 4. místo Kryštof  (9. tř.)

Gratulujeme vítězům a všem hráčům děkujeme za účast!

— Kroužek aktivního občanství —

1. 4. 2019 | přečetlo 32 lidí | ↑ zpět nahoru

Matematický Klokan

V pátek 22. března se na naší škole uskutečnilo školní kolo matematické soutěž zvané Matematický Klokan. Celkem 18 řešitelů kategorie Benjamín (6. + 7. ročník) a 14 řešitelů kategorie Kadet (8. + 9. ročník) mělo za úkol během 60-ti minut vyřešit 24 nelehkých otázek.

A kdo se stal nejlepším řešitelem?

Benjamín

 1. Adéla Borkovcová ze 7.A
 2. Kateřina Fejfušová z 6.B
 3. Andrea Nikodemová z 6.B

Kadet

 1. Julie Kučerová z 9. třídy
 2. Karel Zdráhal z 8.A
 3. David Hlůšek z 9. třídy

Všem účastníkům děkujeme a výhercům blahopřejeme!

— Mgr. Magdalena Neplechová —

1. 4. 2019 | přečetlo 34 lidí | ↑ zpět nahoru

Jak se u nás slavil Mezinárodní den mateřského jazyka

Den mateřského jazyka byl velmi inspirativním svátkem, proto jsme se rozhodli, že pro své spolužáky připravíme nějakou zábavu. Dali jsme hlavy dohromady a vytvořili hru, která se promítala jako prezentace na interaktivní tabuli. Plnily se hravé úkoly spojené s českým jazykem: vymyslet co nejvíce českých měst začínajících na zadané písmeno, doplnit pohádkové dvojice nebo přísloví, skládat slova ze zadaných písmen, poznat pohádkovou ukázku, uhodnout zamaskovanou postavu českého literárního světa a mnoho dalších. Soutěžily dvojice, které si pro tuto příležitost vymyslely originální názvy. První tři příčky obsadili ti nejlepší:

 1. místo Poražení - Milda, Vikli, 8. B, 49 bodů
 2. místo Adruma - Adam, Ruda, Marek, 8. B, 46 bodů
 3. místo Četa medvěd - Jan, Karel, 8.A, 45 bodů

Gratulujeme vítězům a všem ostatním děkujeme za účast.

— Kroužek aktivního občanství —

28. 3. 2019 | přečetlo 35 lidí | ↑ zpět nahoru

Bobříci od řeky Bobrůvky

Předposlední březnový týden se vypravili prvňáčci z 1. A v doprovodu již zkušených spolužáků z 3. C na školu v přírodě do penzionu Podmitrov. Celý pobyt je čekalo lovení bobříků.

Počasí nám přálo a tak jsme se mohli hned v pondělí odpoledne pustit do plnění prvních úkolů. Nejdříve to byl bobřík míření, prvňáčci ho splnili házením šišek na cíl a třeťáci házeli oštěpy. Hned potom všechny děti splnily pomocí přírodnin bobříka zručnosti. Dále bylo potřeba ulovit bobříky síly, mrštnosti, odvahy, první pomoci, paměti, ušlechtilosti, květin, síly- to jsme si zahráli na medvědy, mlčení- ten nám dal hodně zabrat, míření a dobrých činů.

Splněné bobříky si děti vykreslovaly do karty bobříků. Den před odjezdem čekala na děti těžká cesta za pokladem bobříků. Oběma skupinám se podařilo poklad najít a potom si ho spravedlivě rozdělily. Večery jsme prožili se spoustou her, soutěží, tancováním, zpíváním. Po celou dobu pobytu nás v jídelně čekalo výborné jídlo, vždy ho bylo dost i na přidání. Každý den jsme nezapomněli zajít za zvířátky, pozdravili jsme ovce, kozy, prasátka, koníky, podívali se na jehňátka a kůzlátka. Byli jsme i na kratších výletech - prvňáčci se podívali na zámeček Mitrov, třeťáci si udělali výlet do Strážku.

Děkujeme všem rodičům, kteří nám pro děti dali spoustu odměn na soutěže.

— Mgr. Dana Bryksová, Mgr. Edita Záhořáková —

26. 3. 2019 | přečetlo 44 lidí | ↑ zpět nahoru

Beseda s vozíčkářem

V úterý 19. 3. navštívili naši školu zástupci Paracentra Fénix paní Mgr. Tereza Škrobánková a pan Jaroslav Náhlík. Pro žáky osmých a devátých tříd měli připravenu přednášku týkající se úrazů páteře a míchy. Paní Škrobánková posluchače seznámila s příčinami úrazů páteře a jejich důsledky na běžný život. Žáci byli překvapeni, že v Česku skončí na vozíku 250 lidí ročně. Zhlédli krátká videa, jak se s každodenními životními situacemi vyrovnávají paraplegici – ochrnutí od pasu dolů -  a tetraplegici – ochrnutí na větší části těla. Cílem bylo žáky především upozornit na možná rizika úrazů a přimět je k všímavosti vůči okolí, kde mohou mnohokrát takto postiženému člověku pomoci.

O svůj dojemný životní příběh se s námi podělil i Jaroslav Náhlík, který zůstal v 17 letech po vážné autonehodě na vozíčku.  Skutečné setkání s takovýmto člověkem zanechá mnohem hlubší dojem než suchá teorie. Při jeho vyprávění šel mnohým z nás mráz po zádech a jistě i díky tomu na řečené jen tak nezapomeneme. Přesto beseda končila optimistickými slovy pana Jaroslava „vozíčkem to nekončí“. A to je to hlavní, co bychom si měli z tohoto setkání odnést.   

— Mgr. Jana Lúčová, Mgr. Helena Marholdová —

20. 3. 2019 | přečetlo 31 lidí | ↑ zpět nahoru

Nadační fond dětské onkologie Krtek

Stalo se již tradicí, že část výdělku z vánočního jarmarku posílají naši žáci na dobročinné účely. Letos podruhé při hlasování ve třídách, komu příspěvek věnovat, vyhrál Nadační fond dětské onkologie Krtek. Každá třída přispěla dobrovolnou částkou. Vloni jsme věnovali nadaci 7000,- Kč. Letos se po sečtení příspěvků ze všech tříd zastavila částka na 18 860,- Kč. Zástupci tříd ve školním parlamentu navrhli, že použijí část výdělku ze sběru starého papíru a obnos se zaokrouhlí na 20 000,- Kč.

 1. března nás navštívila jednatelka KRTKA Mgr. Kateřina Doležalová, které jsme finanční dar předali.

— Mgr. Helena Marholdová —

17. 3. 2019 | přečetlo 31 lidí | ↑ zpět nahoru

Řehořka tančí

V páteční podvečer, 1. března, se v 5. patře naší školy uskutečnil školní ples „Řehořka tančí“.

Akce se zúčastnilo 77 žáků ze 7.A, B, 8. A, B a 9. třídy.

Na programu byl hlavně tanec, soutěže, zábava a také tombola. V tombole bylo možné vyhrát např. svačinku od paní učitelky Pařízkové, snídani s paní učitelkou Friedl, oběd u učitelského stolu s obsluhou, zrušení zámky nebo alespoň sladkost v podobě výborného lízátka.

Celým programem provázela úžasná paní učitelka Tereza Friedl.

Na ples žáci trénovali jednotlivé párové tance v hodinách hudební výchovy pod vedením paní učitelky Matuškové. Naučili se polku, mambo, afroamerický jive.

K dispozici byl také fotokoutek a stánek s občerstvením.

Akci si všichni moc užili :-).

Děkujeme všem učitelům za jejich pomoc a podporu.

— Žáci 7.A a 7.B —

12. 3. 2019 | přečetlo 57 lidí | ↑ zpět nahoru

Volné termíny v tělocvičně

Dovolujeme si vás upozornit na volné termíny k pronájmu tělocvičny:

 • pondělí 15,00 - 16,00 hod;
 • středa 16,30 - 17,30 hod;
 • čtvrtek 15,30 - 16,30hod;
 • pátek 16,00 - 18,00 hod.

Podrobné informace lze získat u paní hospodářky ing. Barbory Odehnalové na e-mailu sekretariat@zsrehorova.cz nebo telefonním čísle 548 422 951.

— vedení školy —

23. 10. 2018 | přečetlo 100 lidí | ↑ zpět nahoru

Chcete se o dění na naší škole dozvědět více? Od roku 2004 jsme pro vás napsali už 2560 novinek,
všechny si můžete přečíst v našem archivu →© 2004-2019 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru