Novinky « Základní škola Brno, Řehořova 3

Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

Základní škola, Brno, Řehořova 3Naše škola má více jak šedesátiletou tradici. Budova školy se nachází v Brně – Černovicích, v sousedství parku, ukryta v bohaté zeleni. Díky rozsáhlé rekonstrukci, která byla ukončena v roce 2013, je škola zmodernizovaná, plně bezbariérová. Součástí školy jsou pavilon školní družiny s jídelnou, tělocvična, hřiště s umělým povrchem a školní zahrada.
Výchovně-vzdělávací proces probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola s úsměvem – škola pro všechny“. Stavíme na klidné, pohodové atmosféře a na individuálním přístupu k žákům. Ve výuce využíváme metody činnostního učení a prvky daltonského vzdělávacího programu.
Zaměřením na výuku cizích jazyků, informatiky a na sport chceme dosáhnout, aby naši absolventi ovládali počítačovou techniku, byli fyzicky zdatní a ve sjednocené Evropě se bez problémů domluvili.
Výuka angličtiny je povinná pro všechny žáky již od 1. ročníku, od 8. ročníku nabízíme druhý cizí jazyk: němčinu (jako volitelný předmět). Své jazykové znalosti si žáci mohou ověřit při pravidelných výjezdech do zahraničí (Rakousko, Francie, Anglie) a při účasti v mezinárodních projektech.
Spolupracujeme s partnerskou školou Sir Karl Popper Schule ve Vídni, dlouholetou tradici má naše účast v mezinárodním projektu Comenius. Zapojili jsme se i do mailového partnerství evropských škol – e-Twinning. Velký zájem projevují žáci o mezinárodní projekt Globe a environmentální projekty, kde se aktivně podílejí na zkoumání a měření kvality životního prostředí v okolí školy.
Jako jedna z mála škol v Brně nabízíme žákům účast v Cambridgeských zkouškách, které prověřují všechny čtyři jazykové dovednosti v angličtině – čtení, psaní, poslech a mluvení. Tato zkouška vede k získání mezinárodně uznávaného certifikátu.
Výuku informatiky zahajujeme od 5. ročníku. Máme dvě moderně vybavené počítačové učebny, rozšiřujeme počet interaktivních tabulí a jejich využití ve výuce.
Zvýšenou hodinovou dotací posilujeme výuku tělesné výchovy na I. stupni, do sportovních kroužků se mohou zapojit všichni žáci (fotbal, basketbal, atletika, sportovní hry).
Stoprocentní odborná způsobilost učitelů se odráží na úspěšnosti našich žáků při přijímání na střední školy a víceletá gymnázia. Nadaní žáci dosahují vynikajících výsledků v soutěžích a olympiádách.
Naším hlavním cílem je podpořit přirozenou touhu dítěte po poznání, jeho schopnost pracovat samostatně i v týmu. Žáci jsou vedeni k zodpovědnosti, k sebehodnocení a sebekontrole.
Více informací o škole →

Zobrazit celý text →

Reflexní děti – výtvarná soutěž

Nezisková organizace Filiánek Brno vyhlásila 5. ročník soutěže Reflexní děti. Letošním tématem byly hlubiny oceánů. Soutěž byla vyhlášena pro děti, dospělé, školy i jednotlivce. Tento nápad se nám velmi zalíbil především proto, že jsme mohli vymýšlet obrázky, které by pak dále posloužily dobré věci – staly by se reflexním nažehlovacím motivem s mnohostranným využitím. A mělo to smysl!

Naše škola, reprezentovaná žáky 7. A, získala několik ocenění.  Alina Bohdanová obsadila 3. místo, Eliška Hofmannová 2. místo a Martina Kobathová 1. místo + ocenění za nejlepší návrh.  Máme obrovskou radost, děvčatům gratulujeme a jsme moc rádi, že jsme se tímto způsobem zviditelnili.

— třída 7.A + Mgr. Tereza Friedl —

19. 6. 2018 | přečetlo 7 lidí | ↑ zpět nahoru

Školní výtvarná soutěž: Slunce

Kroužek aktivního občanství uspořádal výtvarnou soutěž. Téma bylo vybráno u příležitosti Evropského dne Slunce, který připadá na 17. 5. a jeho cílem je propagace využívání obnovitelných zdrojů a výhod sluneční energie.  Do soutěže se zapojili převážně žáci prvního stupně, ale nechybělo několik výkresů z vyšších ročníků. Porota vybírala z 91 obrázků. Sluníčka byla různá – pirátská, brýlatá, usměvavá, kočičí, duhová atd. Nakonec jsme vybrali 13 NEJ SLUNÍČEK.  Děkujeme všem umělcům. Jejich díla prozářila halu naší školy.

Gratulujeme autorům těch NEJ: Agáta 4. C, Jakub 4. C, Lukáš 4. C, Andrea 5. B, Honza 5. B, Nela 5. B, Adéla 4. B, Aneta 6. B, Adélka 2. C, Natálka 2. C, Veronika 2. C. Terezka 2. A. 

Na všechny čeká drobná odměna.

— Kroužek aktivního občanství + Mgr. Tereza Friedl —

18. 6. 2018 | přečetlo 8 lidí | ↑ zpět nahoru

Obří jazykové pexeso

Naše škola se zapojila do pokusu o vytvoření národního rekordu v počtu ručně nakreslených kartiček pexesa. Kreslily děti z prvního i druhého stupně a v konečném součtu jsme poslali 148 obrázků. Byli bychom moc rádi, kdyby se rekord podařil. V tom případě bychom obdrželi certifikát o účasti. Nad celou akcí, pořádanou společností Contexta, dohlíží Agentura Dobrý den Pelhřimov, která eviduje národní rekordy. Pořadatel má v plánu ze zaslaných karet vytvořit hratelnou aplikaci, která bude na webu Contexty.  Pokud to vyjde podle našich představ, určitě Vám dáme vědět!           

Děkujeme všem zapojeným třídám.

— Mgr. Tereza Friedl —

14. 6. 2018 | přečetlo 9 lidí | ↑ zpět nahoru

Zdravá svačinka ve 4.C

Blížící se konec školního roku jsme si zpříjemnili zhotovením svačinky. Nejdříve jsme si vysvětlili, jak správně zacházet s potravinami a především s ostrými noži. Děti se poté rozdělily do skupinek a vylosovaly si recept na některou z pomazánek. Vybraly si potřebné suroviny, náčiní a začaly. Na začátku se především chlapecká polovina třídy netvářila příliš nadšeně z „vaření“, ale nakonec příprava pomazánky všechny tak chytla, že po necelé hodině příprav jsme měli plný stůl dobrot. Poté, co každá skupinka představila svoji pomazánku, jsme se pustili do ochutnávání. Všechny pomazánky byly moc dobré a bylo toho tolik, že nám se snědením pomazánek přišly pomoci i další paní učitelky.

— Mgr. Barbora Meduňová —

14. 6. 2018 | přečetlo 8 lidí | ↑ zpět nahoru

Den zvířátek v 2.A

Na přání dětí, které jsou velkými milovníky zvířátek, jsme uspořádali v úterý 12.6. Den zvířátek. Den s námi prožila nejen zvířátka živá, ale i plyšová.

Z těch živých jsme měli před školou pár andulek a několik pejsků, se kterými jsme se pomazlily, ale do školní budovy s námi nešli. Ve třídě jsme měli morčátka, křečky, žabky a hlemýždě.  No a ti, kteří živé zvířátko doma nemají, těm dělaly společnost plyšáci, kteří nám pomáhaly s dopoledním učení. O různých zvířátkách jsme si taky popovídali v rámci hodiny prvouky.

— děti 2.A, Mgr. Dana Bryksová —

13. 6. 2018 | přečetlo 11 lidí | ↑ zpět nahoru

Úspěchy oddílu judo ve školním roce 2017/2018

Dobrý den.

14. června 2018 uzavíráme posledním tréninkem JUDO v letošním školním roce. Chtěl bych touto cestou poděkovat panu řediteli a celému personálu školy za podporu naší sportovní činnosti. Těším se na další spolupráci v následujícím školním roce.

Také by jsem chtěl poděkovat všem členům našeho klubu za jejich snahu a sportovní úspěchy na soutěžích, kdy se nám v letošním školním roce podařilo získat 29 medailových umístnění na oblastních soutěžích, 12 medailových umístnění na krajských soutěžích a velkých cenách  a dále máme jednoho mistra a jednu více mistrini Moravy mláďat, což je nejvyšší soutěž v této věkové kategorii. Dále se podařilo některým z našich mladých judistů úspěšně složit zkoušky na vyšší technický stupeň vyspělosti a přibylo nám 14 nových barevných pásků.

— Jiří Bačovský, trenér —

12. 6. 2018 | přečetlo 9 lidí | ↑ zpět nahoru

Škola v přírodě hotel Mesit 3.A a 4.B

V týdnu od 21.5. do 25.5. byly naše třídy 3.A a 4.B na škole v přírodě v Horní Bečvě v hotelu Mesit.

Zde si můžete přečíst, jak se jim tam líbilo-

Na ŠvP se mi moc líbilo, bylo krásné počasí a nejvíc se mi líbily etapové hry. Pokoje byly moc krásné a hlavně nejlepší byl bazén. Paní učitelky na nás byly moc hodné a milé. Byly úžasné snídaně. A krásná příroda a výhledy.(Hanča 4.B)

Na škole v přírodě jsme měli program Nekonečný příběh. Měli jsme ve skupinách zachránit dětskou císařovnu a celou Fantázii. U každého úkolu jsme se něco dozvěděli. ŠvP jsem si moc užila! (Julča 4.B)

Jeli jsme se 4.B do hotelu Mesit do Horní Bečvy. Měli jsme stezku odvahy. Šli jsme do bazénu a koupali jsme se. Potom jsme se učili v klubovně, koukali jsme na telku a hráli jsme si na koně. (Tomáš 3.A)

Jeli jsme do Horní Bečvy a jeli jsme tam se sousední třídou 4.B. Měli jsme krásný hotel Mesit s krásnou zahradou a na ní jsme měli trampolínu, houpačky, skluzavku. Nejvíc ze všeho se mi líbily paní učitelky. Každý večer jsme chodili do bazénu. Byl jsem v týmu Kayser, který vyhrál. Mám odtamtud skvělé kamarády. (Daniel 3.A)

— Mgr. Jana Škrdlová —

11. 6. 2018 | přečetlo 12 lidí | ↑ zpět nahoru

Dětský den pro družinu

Každé malé dítě ví, že 1. 6. je dnem dětí, proto oslava tohoto dne nesměla chybět ani ve školní družině. Ve čtvrtek 31. 5. si připravila třída 6. B dětské odpoledne na téma „Na vlnách moře“ a dětem tak umožnila soutěžit v nejrůznějších úkolech. Každý měl vyrobenou lodičku z papíru, na kterou postupně získával body za úkoly, které plnil na jednotlivých stanovištích. Soutěžit se dalo například ve skoku na jedné noze, slalomu, hodu na koš, lovení ryb, či přenášení vody z místa na místo. Po získání dostatečného počtu bodů si děti mohly vybrat odměny v podobě přívěsků, obrázků, plyšáků a různých jiných dárečků, které všem zajisté udělaly obrovskou radost. I přes velikánské horko si děti akci užily a díky mořskému tématu se určitě všichni začali pořádně těšit na rychle se přibližující prázdniny.

— Mgr. Magdalena Pařízková + 6.B —

7. 6. 2018 | přečetlo 14 lidí | ↑ zpět nahoru

Školní výlet 4.A a 4.C

Třídy 4. A a 4.C oslavily Den dětí školním výletem v pondělí 4. 6. Vydaly se do Archeoskanzenu Modrá, kde si zopakovaly, co se v hodinách vlastivědy dozvěděly o Velké Moravě a o Konstantinovi a Metodějovi. Navštívily také vodní expozici Živá voda, kde se dostaly pod hladinu rybníka a pozorovaly nejen ryby v něm žijící, ale i potápěče.  Poté se třídy vydaly krátkou vycházkou na Velehrad, kde si zašly na oběd a podívat se do významné baziliky. Svůj výlet třídy zakončily procházkou na rozhledu Salaš, kde byl výhled do širokého okolí.

— Mgr. Barbora Meduňová, Mgr. Nikol Daňková —

6. 6. 2018 | přečetlo 20 lidí | ↑ zpět nahoru

Přátelský turnaj ve vybíjené pro 4. ročníky

V pondělí 28. května připravila třída 6. B turnaj ve vybíjené pro třídy čtvrtého ročníku. Deset nejlepších hráčů ze tříd 4. A, 4. B a 4. C se utkali ve 4 turnajích, aby zjistili, který tým je ten nejlepší. Ostatní žáci přišli podpořit své hráče a tělocvičnu ovlála bojová nálada. Celý průběh však probíhal ve velmi přátelském duchu a na závěr akce si děti ještě zahráli takzvanou „vracečku“. Konečným vítězem se stala třída 4. C, na druhém místě se umístila třída 4. B, a poslední příčku obsadila třída 4. A. Všechny týmy obdržely diplom a na vítěze čekala sladká odměna. Děkujeme všem třídám za účast.

— Mgr. Magdalena Pařízková + 6.B —

5. 6. 2018 | přečetlo 11 lidí | ↑ zpět nahoru

Barevné dny – DEN ZEMĚ

Dne 17. a 18. dubna pořádala třída 6. B zelený a modrý den, ku příležitosti Dne Země. Odborná porota, složená z dětí 6. B a paní učitelky, procházela třídy prvního i druhého stupně a hodnotila kolik kusů oblečení a doplňků (v dané barvě) měl každý žák na sobě. Součet všech kusů se následně vydělil počtem dětí ve třídě. Výsledky byly velice těsné a účast všech tříd vyrazila organizátorům dech! Na vítězné třídy čekala sladká odměna. Všem moc děkujeme.

ZELENÝ DEN                                                         MODRÝ DEN
1. místo – 5.B (7,2 kusů oblečení/žák)                      1. místo – 4.B (14,75 kusů oblečení/žák)
2. místo – 2.B (6,9 kusů oblečení/žák)                      2. místo – 3.B (11,5 kusů oblečení/žák)
3. místo – 4.C (6,3 kusů oblečení/žák)                      3. místo – 1.B + 2.A (10,4 kusů oblečení/žák)

DRUHÝ STUPEŇ                                                   DRUHÝ STUPEŇ
1. místo – 7.B (3,6 kusů oblečení/žák)                      1. místo – 7.A (7,8 kusů oblečení/žák)

— Mgr. Magdalena Pařízková + 6.B —

4. 6. 2018 | přečetlo 14 lidí | ↑ zpět nahoru

Besídka flétniček

Ve čtvrtek 31. 5. 2017 se děti z kroužků Flétna pro začátečníky a Flétna pro mírně pokročilé sešly, aby předvedly svým rodičům, co se za celý školní rok naučily. Děti překonaly počáteční trému a každý zahrál dvě písničky, objevily se ale také i duety. Všichni účastníci si zasloužili potlesk a na konci dostali i pochvalu za úspěšně zvládnutý kroužek a sladkou odměnu.

— Mgr. Barbora Meduňová, Mgr. Jana Škrdlová —

3. 6. 2018 | přečetlo 17 lidí | ↑ zpět nahoru

Softbalová liga 2018

Ve středu 23. 5. 2018 jsme se zúčastnili prvního kola softbalové ligy. Zázemí k turnaji poskytla ZŠ Šlapanice, která se přímo specializuje na výuku tohoto pálkovaného sportu. Naši chlapci ze 7.–9. tříd změřili své síly s výběry domácího týmu a základní školou ZŠ Šitbořice. Úvodní utkání s domácím týmem skončilo remízovým stavem 5:5 a ukázalo se, že jsme nepřijeli jen do počtu. Ve druhém zápase kluci pocítili jaké to je, když hrají proti týmu, který je složen převážně z hráčů extraligy softbalu.. ZŠ Šitbořice vyhrála jednoznačným výsledkem 12:2. Navzdory nepříznivému výsledku jsme však zabojovali a ukázali, že tuto hru nehrajeme poprvé.

Ještě bych chtěl poděkovat trenérům z SK Sever Brno, kteří přijeli k nám na školu a předvedli klukům ukázkovou softbalovou hodinu.

— Mgr. Vilém Nejezchleb —

1. 6. 2018 | přečetlo 15 lidí | ↑ zpět nahoru

Pohár rozhlasu 2018

Dne 2. a 3. května jsme se zúčastnili atletických závodů v Poháru rozhlasu v kategorii mladších a starších žáků.

Naše mladší děvčata vůbec poprvé za posledních 12 let postoupila do městského finále.

Družstvo ve složení: Procházková, Krásová, Křemečková, Borkovcová, Bartošková z šestých tříd a Mejtská, Maštalířová, Vanclová ze sedmé třídy, si nevedla špatně ani ve finále atletických závodů na stadionu Pod Palackého vrchem. V celkovém hodnocení se umístila na 6.místě.

Za vyzdvihnutí stojí výkon Ellen Krásové, která sahala ve skoku vysokém na medailové umístění. Smolné  bramborové místo v nabité konkurenci je i tak velkým úspěchem. Obzvlášť, když soupeříte se žáky sportovních gymnázií.

Děkujeme děvčatům za reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů.

— Mgr. Vilém Nejezchleb —

31. 5. 2018 | přečetlo 22 lidí | ↑ zpět nahoru

Osová souměrnost

Jedním z učiv matematiky 6. ročníku je osová souměrnost. Žáci 6.A  dostali za úkol přepsat své jméno v osové souměrnosti. Jsou šikovní, povedlo se jim to na jedničku! Podívejte se do galerie na osově souměrná jména :-).

— Mgr. Magdalena Neplechová —

30. 5. 2018 | přečetlo 22 lidí | ↑ zpět nahoru

Ochutnávka pro družinu

V pátek 25.5. si žáci 6.A připravili ochutnávku pro druháčky ze školní družiny. Na děti čekalo celkem 10 ochutnávek ovoce a zeleniny. Víte, co dělalo dětem největší problém v určení? Bylo to rajče. I přes potíž s rajčetem si ochutnávku všichni užili. Na konci byli všichni obdarováni odměnou v podobě lízátka.

— Žáci 6.A —

29. 5. 2018 | přečetlo 21 lidí | ↑ zpět nahoru

Hliněný Řehoř „CESTA KOLEM SVĚTA“

V úterý 22. května proběhla v naší škole vernisáž výstavy pátého ročníku Hliněného Řehoře. Do keramické soutěže se zapojily všechny školy v Brně-Černovicích (základní umělecká škola, čtyři mateřské a dvě základní školy), celkem 148 dětí. Letošní téma „CESTA KOLEM SVĚTA“ přineslo 223 originálních výtvorů a úžasné skupinové práce. Všichni návštěvníci výstavy obdivovali nádherná keramická díla a kladně hodnotili úroveň dětských prací. Hodnotitelé soutěže: starosta MČ Brno-Černovice Mgr. Pavel Blažík, 2. místostarostka Bc. Petra Quittová, výtvarnice Milena Jakubíková, keramik Pavel Bezůšek, malíř a restaurátor MgA. Marek Urbanovský měli nelehký úkol rozhodnout o prvních třech místech z každé školy. Výherci si odměny určitě zasloužili a ještě jednou všem upřímně gratulujeme!
Děkuji všem pedagogům za ochotu a za výbornou spolupráci.
Poděkování patří vedení MČ Brno-Černovice za finanční podporu keramické soutěže.

— Mgr. Bohdana Zapletalová —

28. 5. 2018 | přečetlo 18 lidí | ↑ zpět nahoru

Z pohádky do pohádky ve 2.A

Ve středu 16.5. jsme se sešli ve škole na projektovém dnu, ve kterém nás na jednotlivých stanovištích doprovázeli pohádkové postavy.

V průběhu dopoledne jsme si při samostatné práci zopakovali učivo českého jazyka a prvouky. Ve všech úkolech byl kladen důraz na čtení s porozuměním.

Z prvouky jsme si zopakovali vše, co víme o lese a zvířatech žijících ve volné přírodě, dopravní značky, semafory, chování na silnici, čísla tísňového volání a domácí zvířata a jejich rodiny.

Všechny úkoly jsme zvládli bez větších problémů, co jsme nevěděli nebo zapomněli, to jsme si vyhledali v učebnici prvouky nebo poradili kamarádi, případně paní učitelka.

V závěru projektového dne jsme si společně zhodnotili práci a pověděli si, co se nám dařilo nejvíce.

Tento den nešlo o známky, ale abychom si hravou formou procvičili čtení a již probrané učivo.

— děti 2.A, Mgr. Dana Bryksová —

23. 5. 2018 | přečetlo 15 lidí | ↑ zpět nahoru

Péče o pokojové rostliny

Ve středu 16. května si žáci 4. A zahráli na zahradníky. V pracovních činnostech jsme si nejdříve ujasnili postup a základní pravidla přesazovaní pokojových rostlin. Následně se žáci ve dvojicích pustili do práce. Všichni jsme se přesvědčili, že byl právě nejvyšší čas se o květiny v naší třídě postarat: nedostatek hlíny, malé květináče, některé kořeny už prorůstaly naskrz. Jakmile byly rostliny přesazeny a místo uklizeno, přišlo na řadu tvoření cedulek a vyhledávání informací na internetu. Žáci tak přesazené květiny ještě vylepšili o název a přesnou zálivku. Teď už se jen těšíme, jak se našim květinám díky nové zemině a více prostoru bude dařit.

— Mgr. Nikol Daňková —

23. 5. 2018 | přečetlo 20 lidí | ↑ zpět nahoru

Krajské kolo ve vybíjené

Gratulujeme dívkám 5. ročníku za skvělé 3. místo v krajském kole ve vybíjené. Tohoto kola se zúčastnily nejlepší týmy Jihomoravského kraje, se kterými naše dívky hrály vyrovnané zápasy.

O tento velký úspěch se zasloužily:

  • 5.A Karin Gelterová (kapitánka), Hanka Nguyen, Adéla Cahlíková, Adéla Svobodová, Veronika Suchomelová, Sára Spáčilová
  • 5.B Valérie Belková, Blanka Pokorná, Nela Šindelková, Klára Mikšová, Tereza Žižková, Viktoriya Yuskovets.

— Mgr. Pavlína Trúsiková —

22. 5. 2018 | přečetlo 16 lidí | ↑ zpět nahoru

Míčové hry pro družinu

Ve středu 16. května si žáci 6.A připravili zábavné odpoledne pro družinové děti. Počasí se umoudřilo, přestalo hned ráno pršet a tak ve 14 hodin se mohlo vyběhnout na školní hřiště. Kluci hráli fotbal, holky raději vybíjenou.

Cílem nebylo vyhrát, ale zúčastnit se a užít si krásné odpoledne venku při sportu.

— Žáci 6.A —

22. 5. 2018 | přečetlo 19 lidí | ↑ zpět nahoru

Dáme na vás - výstavba basketbalového hřiště

Vážení rodiče,

dovolujeme si vás požádat o pomoc při hlasování pro projekt „2. etapa výstavby basketbalového hřiště“, které končí 15. června 2018.

Hřiště je umístěno v blízkosti veřejného parku na ul. Řehořova. V roce 2017 proběhla výstavba 1. etapy (hřiště se SmartSoftovým povrchem o rozloze 100 m2 s jedním basketbalovým košem). Oplocení bylo provedeno na celkovou rozlohu hřiště 20 × 10 metrů. Hřiště využívají nejenom žáci ZŠ Řehořova, ale zejména veřejnost, neboť je to jediné basketbalové hřiště v MČ Brno-Černovice. Díky veřejně přístupnému hřišti se otevírá možnost sportování nejenom dětem, ale i dospělým.

Abychom se s projektem dostali dál, potřebujeme získat 300 potřebných hlasů. Hlasy se zadávají na stránce našeho projektu, ikona „líbí se mi“ .

Děkujeme.

— Zdenka Bártová, navrhovatelka projektu —

21. 5. 2018 | přečetlo 19 lidí | ↑ zpět nahoru

„Bejvávalo“ - den plný historie

Den zaměřený na poznávání historie připadl letos na Řehořce na 9. květen, takže jsme po dnech volna nemuseli usednout do školních lavic, ale podle ročníků se celý druhý stupeň rozprchl do muzeí.

6. třídy zamířily do pobočky židovského muzea na třídě Kpt. Jaroše, kde se v rámci programu Badatel seznámily s tradicemi a zvyky Židů – čekala je zde témata Šabat, Běh života, Židovská domácnost, Židovská svatba a Pesach. Své znalosti si ještě doplnily procházkou po židovském hřbitově. Vyplněné pracovní listy a přehledně vypracované postery dokazují, že si toho šesťáci z dějepisného dne zapamatovali hodně.

Sedmáci měli den přímo nabitý středověkem. Jejich cílem byl Zelný trh, kde nejdříve navštívili Moravské zemské muzeum. Zde byl pro ně připraven program „Škola v muzeu“ na téma Velké Moravy, na kterém spolupracují studenti Pedagogické fakulty MU. Následovalo poznání života středověké společnosti, které si žáci také mohli ověřit na pracovních listech. Většinou se jim bez problémů podařilo najít exponáty ve vitrínách a popsat je. Aby byl obraz středověku úplný, zakončili poznávací den procházkou v brněnském podzemí – labyrintu pod Zelným trhem. Tady se dozvěděli, jak to fungovalo na středověkém tržišti, i jak se trestali nepoctiví obchodníci.

Osmá třída vyrazila mimo Brno. Jedním z nejzajímavějších témat letos probíraného učiva byl Napoleon Bonaparte a jeho dobyvačné války, takže cílem osmáků byl Památník Mohyla míru u Slavkova. Osmáci zde zhlédli multimediální expozici o Bitvě tří císařů – Austerlitz 1805 a informace si doplnili v dílnách, jejichž tématem byla například taktika bitvy, uniformy jednotlivých armád, proslovy Napoleona nebo móda v době empíru.

Na deváťáky zůstaly dějiny 20. století. Jejich trasa začala v Moravském zemském muzeu výstavou Morava ve 20. století. Mohli si zde prostudovat události a prohlédnout předměty z období začátku 20. století, 1. i 2. světové války, z tzv. První republiky, nástupu komunismu, totality, normalizace i pádu komunismu a návratu k demokracii. Po prohlídce výstavy následovalo putování po stopách brněnské židovské komunity, které začalo u bývalé židovské brány a skončilo v brněnské synagoze vyprávěním o průběhu židovské bohoslužby.

Tak jako i v předchozích letech splnil dějepisný den svůj účel. Žáci se mohli přímo dotknout historie, přiblížit si události, které znají z výkladu nebo z učebnic a snad se i prohloubil jejich zájem o naši minulost.

21. 5. 2018 | přečetlo 17 lidí | ↑ zpět nahoru

Pozvánka na vernisáž

Srdečně vás zveme na vernisáž soutěže Hliněný Řehoř V., která se koná 22. května 2018 v 16.00 v pátém patře naší školy. I v letošním školním roce se soutěže zúčastnily čtyři mateřské, dvě základní i umělecká škola z Černovic. Téma „ Cesta kolem světa“ nás zavede na poušť, na savanu, do pralesa i na ledovce.  Připomene zajímavá místa a památky naší planety. Pokud se chcete na vlastní oči přesvědčit o tom, jak jsou děti neuvěřitelně originální a zručné, navštivte v úterý vernisáž výstavy s vyhlášením výsledků nebo v následujících dnech výstavu pro veřejnost 23. a 24. května 2018 od 15 do 17 hodin v prostorách pátého patra naší školy.                                     

— Mgr. Bohdana Zapletalová —

21. 5. 2018 | přečetlo 20 lidí | ↑ zpět nahoru

Hudební výchova v ZUŠ

V pondělí 14.5. a v úterý 15.5. jsme třídy 1.A,B a 2.A,C využili nabídku ZUŠ na Charbulové ulici  navštívit jejich výchovný koncert. Na něm jsme měli možnost vidět a slyšet vše, co se děti v průběhu školního roku v rámci jednotlivých uměleckých oborů naučily.

Z hudebního oboru jsme slyšeli hru na klavír, klávesy, housle, kytaru, flétnu a příčnou flétnu a slyšeli jsme zpívat, tančit a hrát naše spolužáky ze školy.

Z výtvarného oboru jsme si mohli prohlédnout některé výtvarné práce z papíru, textilu a keramické hlíny.

Vystoupení se všem dětem moc líbilo a touto cestou opět děkuji paní zástupkyni Podařilové, která nás na tento koncert pozvala.

— Mgr. Dana Bryksová —

16. 5. 2018 | přečetlo 21 lidí | ↑ zpět nahoru

Smutná historie

Letošní předposlední akcí historicko – expedičního kroužku byla návštěva nově otevřené výstavy mučících nástrojů a útrpného práva, která se nachází v brněnském podzemí na Masarykově třídě. Na výstavu jsme vyrazili na přání dětí, které měly chuť poznat temné období našich dějin. Výstava je opravdu pestrá – od masek pro hádavé ženy po různé druhy skřipců, popravčí meče a nástroje, které způsobovaly nejen trvalé poškození, ale i smrt. Součástí výstavy je i hladomorna, ve které se dá dokonce přenocovat. To bych ale slabším jedincům nedoporučovala, i samotná procházka mezi nástroji útrpného práva budí hrůzu a můžeme být rádi, že nežijeme ve středověku a nic podobného nás nečeká.

— Mgr. Marcela Marková —

15. 5. 2018 | přečetlo 19 lidí | ↑ zpět nahoru

Gratulujeme!

Žákyně naší školy Adélka Borkovcová získala krásné druhé místo v MO-Z6.
Městského kola se zúčastnilo celkem 216 soutěžících.
Gratulujeme a přejeme další úspěchy :-).

— Mgr. Magdalena Neplechová —

12. 5. 2018 | přečetlo 22 lidí | ↑ zpět nahoru

Seznam přijatých žáků

Vážení rodiče, v příloze je uveden upravený seznam registračních čísel žáků přijatých do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019: přijatí žáci (.pdf, 203 kB)

— vedení školy —

25. 4. 2018 | přečetlo 48 lidí | ↑ zpět nahoru

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků proběhne v pondělí 11. 6. 2018 v 15:30 hodin v jídelně školy.

Program:

  • informace pro rodiče
  • rozdělení tříd

— vedení školy a třídní učitelky prvních tříd —

9. 4. 2018 | přečetlo 51 lidí | ↑ zpět nahoru

Volné termíny v tělocvičně

Dovolujeme si vás upozornit na volné termíny k pronájmu tělocvičny:

  • úterý 15,30 - 17,30 hod;
  • čtvrtek 15,30 - 16,30 a 18,00 - 20,00 hod.

V odpoledních hodinách nabízíme k pronájmu také školní hřiště (v době od 16,00 - 20,00 hod).

Podrobné informace lze získat u paní hospodářky ing. Barbory Odehnalové na e-mailu sekretariat@zsrehorova.cz nebo telefonním čísle 548 422 951.

— vedení školy —

15. 2. 2018 | přečetlo 105 lidí | ↑ zpět nahoru

Facebookové stránky

Co zajímavého se děje na základní škole Řehořova? Sledujte a sdílejte nové školní facebookové stránky -  https://www.facebook.com/ZSRehorka/

— Mgr. Monika Vogelová —

4. 11. 2016 | přečetlo 440 lidí | ↑ zpět nahoru

Chcete se o dění na naší škole dozvědět více? Od roku 2004 jsme pro vás napsali už 2464 novinek,
všechny si můžete přečíst v našem archivu →© 2004-2018 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru