Novinky « Základní škola Brno, Řehořova 3

Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

Základní škola, Brno, Řehořova 3Naše škola má více jak šedesátiletou tradici. Budova školy se nachází v Brně – Černovicích, v sousedství parku, ukryta v bohaté zeleni. Díky rozsáhlé rekonstrukci, která byla ukončena v roce 2013, je škola zmodernizovaná, plně bezbariérová. Součástí školy jsou pavilon školní družiny s jídelnou, tělocvična, hřiště s umělým povrchem a školní zahrada.
Výchovně-vzdělávací proces probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola s úsměvem – škola pro všechny“. Stavíme na klidné, pohodové atmosféře a na individuálním přístupu k žákům. Ve výuce využíváme metody činnostního učení a prvky daltonského vzdělávacího programu.
Zaměřením na výuku cizích jazyků, informatiky a na sport chceme dosáhnout, aby naši absolventi ovládali počítačovou techniku, byli fyzicky zdatní a ve sjednocené Evropě se bez problémů domluvili.
Výuka angličtiny je povinná pro všechny žáky již od 1. ročníku, od 8. ročníku nabízíme druhý cizí jazyk: němčinu (jako volitelný předmět). Své jazykové znalosti si žáci mohou ověřit při pravidelných výjezdech do zahraničí (Rakousko, Francie, Anglie) a při účasti v mezinárodních projektech.
Spolupracujeme s partnerskou školou Sir Karl Popper Schule ve Vídni, dlouholetou tradici má naše účast v mezinárodním projektu Comenius. Zapojili jsme se i do mailového partnerství evropských škol – e-Twinning. Velký zájem projevují žáci o mezinárodní projekt Globe a environmentální projekty, kde se aktivně podílejí na zkoumání a měření kvality životního prostředí v okolí školy.
Jako jedna z mála škol v Brně nabízíme žákům účast v Cambridgeských zkouškách, které prověřují všechny čtyři jazykové dovednosti v angličtině – čtení, psaní, poslech a mluvení. Tato zkouška vede k získání mezinárodně uznávaného certifikátu.
Výuku informatiky zahajujeme od 5. ročníku. Máme dvě moderně vybavené počítačové učebny, rozšiřujeme počet interaktivních tabulí a jejich využití ve výuce.
Zvýšenou hodinovou dotací posilujeme výuku tělesné výchovy na I. stupni, do sportovních kroužků se mohou zapojit všichni žáci (fotbal, basketbal, atletika, sportovní hry).
Stoprocentní odborná způsobilost učitelů se odráží na úspěšnosti našich žáků při přijímání na střední školy a víceletá gymnázia. Nadaní žáci dosahují vynikajících výsledků v soutěžích a olympiádách.
Naším hlavním cílem je podpořit přirozenou touhu dítěte po poznání, jeho schopnost pracovat samostatně i v týmu. Žáci jsou vedeni k zodpovědnosti, k sebehodnocení a sebekontrole.
Více informací o škole →

Zobrazit celý text →

Péče o pokojové rostliny

Ve středu 16. května si žáci 4. A zahráli na zahradníky. V pracovních činnostech jsme si nejdříve ujasnili postup a základní pravidla přesazovaní pokojových rostlin. Následně se žáci ve dvojicích pustili do práce. Všichni jsme se přesvědčili, že byl právě nejvyšší čas se o květiny v naší třídě postarat: nedostatek hlíny, malé květináče, některé kořeny už prorůstaly naskrz. Jakmile byly rostliny přesazeny a místo uklizeno, přišlo na řadu tvoření cedulek a vyhledávání informací na internetu. Žáci tak přesazené květiny ještě vylepšili o název a přesnou zálivku. Teď už se jen těšíme, jak se našim květinám díky nové zemině a více prostoru bude dařit.

— Mgr. Nikol Daňková —

23. 5. 2018 | přečetlo 3 lidí | ↑ zpět nahoru

Krajské kolo ve vybíjené

Gratulujeme dívkám 5. ročníku za skvělé 3. místo v krajském kole ve vybíjené. Tohoto kola se zúčastnily nejlepší týmy Jihomoravského kraje, se kterými naše dívky hrály vyrovnané zápasy.

O tento velký úspěch se zasloužily:

 • 5.A Karin Gelterová (kapitánka), Hanka Nguyen, Adéla Cahlíková, Adéla Svobodová, Veronika Suchomelová, Sára Spáčilová
 • 5.B Valérie Belková, Blanka Pokorná, Nela Šindelková, Klára Mikšová, Tereza Žižková, Viktoriya Yuskovets.

— Mgr. Pavlína Trúsiková —

22. 5. 2018 | přečetlo 3 lidí | ↑ zpět nahoru

Míčové hry pro družinu

Ve středu 16. května si žáci 6.A připravili zábavné odpoledne pro družinové děti. Počasí se umoudřilo, přestalo hned ráno pršet a tak ve 14 hodin se mohlo vyběhnout na školní hřiště. Kluci hráli fotbal, holky raději vybíjenou.

Cílem nebylo vyhrát, ale zúčastnit se a užít si krásné odpoledne venku při sportu.

— Žáci 6.A —

22. 5. 2018 | přečetlo 4 lidí | ↑ zpět nahoru

Dáme na vás - výstavba basketbalového hřiště

Vážení rodiče,

dovolujeme si vás požádat o pomoc při hlasování pro projekt „2. etapa výstavby basketbalového hřiště“, které končí 15. června 2018.

Hřiště je umístěno v blízkosti veřejného parku na ul. Řehořova. V roce 2017 proběhla výstavba 1. etapy (hřiště se SmartSoftovým povrchem o rozloze 100 m2 s jedním basketbalovým košem). Oplocení bylo provedeno na celkovou rozlohu hřiště 20 × 10 metrů. Hřiště využívají nejenom žáci ZŠ Řehořova, ale zejména veřejnost, neboť je to jediné basketbalové hřiště v MČ Brno-Černovice. Díky veřejně přístupnému hřišti se otevírá možnost sportování nejenom dětem, ale i dospělým.

Abychom se s projektem dostali dál, potřebujeme získat 300 potřebných hlasů. Hlasy se zadávají na stránce našeho projektu, ikona „líbí se mi“ .

Děkujeme.

— Zdenka Bártová, navrhovatelka projektu —

21. 5. 2018 | přečetlo 4 lidí | ↑ zpět nahoru

„Bejvávalo“ - den plný historie

Den zaměřený na poznávání historie připadl letos na Řehořce na 9. květen, takže jsme po dnech volna nemuseli usednout do školních lavic, ale podle ročníků se celý druhý stupeň rozprchl do muzeí.

6. třídy zamířily do pobočky židovského muzea na třídě Kpt. Jaroše, kde se v rámci programu Badatel seznámily s tradicemi a zvyky Židů – čekala je zde témata Šabat, Běh života, Židovská domácnost, Židovská svatba a Pesach. Své znalosti si ještě doplnily procházkou po židovském hřbitově. Vyplněné pracovní listy a přehledně vypracované postery dokazují, že si toho šesťáci z dějepisného dne zapamatovali hodně.

Sedmáci měli den přímo nabitý středověkem. Jejich cílem byl Zelný trh, kde nejdříve navštívili Moravské zemské muzeum. Zde byl pro ně připraven program „Škola v muzeu“ na téma Velké Moravy, na kterém spolupracují studenti Pedagogické fakulty MU. Následovalo poznání života středověké společnosti, které si žáci také mohli ověřit na pracovních listech. Většinou se jim bez problémů podařilo najít exponáty ve vitrínách a popsat je. Aby byl obraz středověku úplný, zakončili poznávací den procházkou v brněnském podzemí – labyrintu pod Zelným trhem. Tady se dozvěděli, jak to fungovalo na středověkém tržišti, i jak se trestali nepoctiví obchodníci.

Osmá třída vyrazila mimo Brno. Jedním z nejzajímavějších témat letos probíraného učiva byl Napoleon Bonaparte a jeho dobyvačné války, takže cílem osmáků byl Památník Mohyla míru u Slavkova. Osmáci zde zhlédli multimediální expozici o Bitvě tří císařů – Austerlitz 1805 a informace si doplnili v dílnách, jejichž tématem byla například taktika bitvy, uniformy jednotlivých armád, proslovy Napoleona nebo móda v době empíru.

Na deváťáky zůstaly dějiny 20. století. Jejich trasa začala v Moravském zemském muzeu výstavou Morava ve 20. století. Mohli si zde prostudovat události a prohlédnout předměty z období začátku 20. století, 1. i 2. světové války, z tzv. První republiky, nástupu komunismu, totality, normalizace i pádu komunismu a návratu k demokracii. Po prohlídce výstavy následovalo putování po stopách brněnské židovské komunity, které začalo u bývalé židovské brány a skončilo v brněnské synagoze vyprávěním o průběhu židovské bohoslužby.

Tak jako i v předchozích letech splnil dějepisný den svůj účel. Žáci se mohli přímo dotknout historie, přiblížit si události, které znají z výkladu nebo z učebnic a snad se i prohloubil jejich zájem o naši minulost.

21. 5. 2018 | přečetlo 6 lidí | ↑ zpět nahoru

Pozvánka na vernisáž

Srdečně vás zveme na vernisáž soutěže Hliněný Řehoř V., která se koná 22. května 2018 v 16.00 v pátém patře naší školy. I v letošním školním roce se soutěže zúčastnily čtyři mateřské, dvě základní i umělecká škola z Černovic. Téma „ Cesta kolem světa“ nás zavede na poušť, na savanu, do pralesa i na ledovce.  Připomene zajímavá místa a památky naší planety. Pokud se chcete na vlastní oči přesvědčit o tom, jak jsou děti neuvěřitelně originální a zručné, navštivte v úterý vernisáž výstavy s vyhlášením výsledků nebo v následujících dnech výstavu pro veřejnost 23. a 24. května 2018 od 15 do 17 hodin v prostorách pátého patra naší školy.                                     

— Mgr. Bohdana Zapletalová —

21. 5. 2018 | přečetlo 7 lidí | ↑ zpět nahoru

Hudební výchova v ZUŠ

V pondělí 14.5. a v úterý 15.5. jsme třídy 1.A,B a 2.A,C využili nabídku ZUŠ na Charbulové ulici  navštívit jejich výchovný koncert. Na něm jsme měli možnost vidět a slyšet vše, co se děti v průběhu školního roku v rámci jednotlivých uměleckých oborů naučily.

Z hudebního oboru jsme slyšeli hru na klavír, klávesy, housle, kytaru, flétnu a příčnou flétnu a slyšeli jsme zpívat, tančit a hrát naše spolužáky ze školy.

Z výtvarného oboru jsme si mohli prohlédnout některé výtvarné práce z papíru, textilu a keramické hlíny.

Vystoupení se všem dětem moc líbilo a touto cestou opět děkuji paní zástupkyni Podařilové, která nás na tento koncert pozvala.

— Mgr. Dana Bryksová —

16. 5. 2018 | přečetlo 5 lidí | ↑ zpět nahoru

Smutná historie

Letošní předposlední akcí historicko – expedičního kroužku byla návštěva nově otevřené výstavy mučících nástrojů a útrpného práva, která se nachází v brněnském podzemí na Masarykově třídě. Na výstavu jsme vyrazili na přání dětí, které měly chuť poznat temné období našich dějin. Výstava je opravdu pestrá – od masek pro hádavé ženy po různé druhy skřipců, popravčí meče a nástroje, které způsobovaly nejen trvalé poškození, ale i smrt. Součástí výstavy je i hladomorna, ve které se dá dokonce přenocovat. To bych ale slabším jedincům nedoporučovala, i samotná procházka mezi nástroji útrpného práva budí hrůzu a můžeme být rádi, že nežijeme ve středověku a nic podobného nás nečeká.

— Mgr. Marcela Marková —

15. 5. 2018 | přečetlo 7 lidí | ↑ zpět nahoru

Gratulujeme!

Žákyně naší školy Adélka Borkovcová získala krásné druhé místo v MO-Z6.
Městského kola se zúčastnilo celkem 216 soutěžících.
Gratulujeme a přejeme další úspěchy :-).

— Mgr. Magdalena Neplechová —

12. 5. 2018 | přečetlo 8 lidí | ↑ zpět nahoru

Den Země 2018

Každým rokem se naše škola zapojuje do oslav Dne Země. Letošní rok nebyl výjimkou. Třídy prvního stupně se zúčastnily programu na školní zahradě připraveném environmentální organizací Lipka. Třídy druhého stupně vyrazily do brněnské ZOO.

Žáci 6. až 9. tříd se těšili na příjemně strávené odpoledne mezi zvířaty a zelení, na něco dobrého ze stánku a hlavně daleko od školních lavic. Trošku toho vyučování je ale přesto čekalo. Každý dostal k vyplnění pracovní list zaměřený na aktuálně probíraná témata.

 1. a 9. třídy si prošly vzdělávací stezkou ke kampani EAZA (Evropské asociace zoo a akvárií) „Nechme je žít!“, která je provedla dolní částí ZOO a prověřila jejich znalosti ze zoologie a botaniky, ale také vyzkoušela jejich odvahu.

Žáci 7. tříd putovali Afrikou, kterou jsme se z různých hledisek zaobírali v zeměpise celé první pololetí. Zužitkovali vědomosti o tamní fauně i floře a dověděli se také mnoho nového.

Osmáci se také zaměřili na letošní přírodopisné učivo - savce. Psovité, kočkovité i medvědovité šelmy, ploutvonožce i další jejich zástupce spatřili naživo a vzpomínali, co jsme si o nich v hodinách všechno říkali.

Podle nadšení dětí při řešení úloh lze soudit, že se autorům pracovní listy povedly. A vzhledem k tomu, že 3 první úspěšní řešitelé z každé třídy čekala jednička z přírodopisu do žákovské knížky, byly souboje v cíli (u pí. třídní učitelky) někdy napínavější než na olympiádě.

Zbylý čas jsme společně využili k příjemné procházce pod korunami stromů, dali si slíbenou zmrzlinu a na oběd se vypravili zpět do školy.

— Mgr. Veronika Foralová —

9. 5. 2018 | přečetlo 12 lidí | ↑ zpět nahoru

Soutěž o nejlepší velikonoční básničku

Velikonoce se už blížily, a tak jsme se rozhodli, že necháme žáky z 1. stupně projevit svoji tvořivost a fantazii. Vyhlásili jsme soutěž o nejlepší velikonoční básničku. Své výtvory mohli žáci odevzdávat do krabice ve žlutém patře. Hodnotili jsme jak šikovnost ve hraní si se slovy, tak vzhled samotné básničky. Odevzdáno bylo 18 básniček, z nichž 16 bylo uznáno. Na prvním místě se umístila Nikola Stejskalová (2.A), druhá byla Karolína Polášková (4.A) a na třetím místě se umístila Anna Vojáčková (1.A).

Vítězná básnička:

Hody hody doprovody
Dejte kuře nadívaný
Nedáte-li nadívaný
Dejte aspoň živý
Slepička vám vysedí jiný
.

— třída 7.B —

6. 5. 2018 | přečetlo 19 lidí | ↑ zpět nahoru

Den Země s Rezekvítkem – 1. stupeň

V úterý 24. 4. 2018 si 1. stupeň připomenul Den Země programem o zdraví stromů. A jak se jim to líbilo? Tady jsou názory žáků ze 4. B.

V úterý jsme byli venku na programu, kde byly různé stanoviště a nejvíc se mi líbilo, jak jsme stopovali zvířata a pak jsme vyráběli stopy bobra a jelena ze sádry. (Samuel)

Mně se nejvíc líbilo, jak jsem se svým týmem hrál lovení larev ve kmeni stromu dřevěnými hůlkami jako datel. Pak na druhém stanovišti jsme četli malý příběh o nemoci stromů. Ta organizace se jmenovala po jedné kytce jménem Rezekvítek. Já si myslím, že se to líbilo všem i ostatním třídám. (Maty)

Nejvíce se mi líbilo stanoviště nemoci stromů, protože jsem se dozvěděla, jaké nemoci je trápí. Ale ostatní stanoviště se mi také líbila. Na jednom z nich jsme se dozvěděli, kteří ptáci léčí a pomáhají stromům. A na posledním stanovišti nezbední chlupáči jsme poznávali stopy lesních zvířat a hledali jsme plyšová zvířátka. (Julča K.)

Bylo to super. Dozvěděli jsme se spousty věcí a byla to zábava. Na začátku jsme si zahráli hru, že nám lektoři řekli různá zvířata a tím jsme se rozdělili do čtyř skupin a v nich jsme byli až do konce. (Lucka)

— Mgr. Jana Škrdlová —

4. 5. 2018 | přečetlo 16 lidí | ↑ zpět nahoru

Talenty na Řehořce

V dubnu proběhla na naší škole akce s názvem ,,Řehořova hledá talenty", kterou jsme si pro družinu připravili my - třída 7. A. Do soutěže se zapojilo 16 odvážlivců. Někteří vystoupili s tanečním nebo pěveckým vystoupením, jiní předvedli komické představení. Celá akce probíhala hladce a bez problémů. Naše porota ( Verča V., Eliška H., Linda N., Nicolas V., Lukáš P.) to měla velmi těžké, ale nakonec se jednomyslně shodla, že první čtyři místa obsadí Markétka, Nikolka, Betty a Hugo. Jako odměnu děti dostaly plyšové hračky, sladkosti, deníky a bublifuk. Nepostradatelný byl při celé akci moderátor (Karel Z.), který celou soutěží provázel a nakonec vyhlásil vítěze. Na přípravě akce se podílely Krystýna K. a Nika M. a v galerii si můžete prohlédnout fotografie, které pořídili Klára Š., Hynek Ž. a Aneta V.

Všichni si hledání talentů užili a 7. třída se těší na další akci, kterou bude moct pro děti pořádat.

— Mgr. Marcela Marková —

3. 5. 2018 | přečetlo 14 lidí | ↑ zpět nahoru

Velký úspěch našich dívek 4. a 5. tříd

 1. dubna se družstvo dívek utkalo v městském kole vybíjené na ZŠ Holzové o postup do dalšího kola. Po vyhrání všech zápasů suverénně zvítězily a postoupily do krajského kola, které proběhne 16.5. na ZŠ Pavlovská. Gratulujeme!!!!!!

O velký úspěch ve vybíjené se zasloužily:

Karin Gelterová (kapitánka), Hanka Nguyen,  Adéla Cahlíková, Adéla Svobodová,  Veronika Suchomelová, Sára Spáčilová z 5.A a Valérie Belková, Blanka Pokorná, Nela Šindelková,  Klára Mikšová, Tereza Žižková, Viktoriya Yuskovets z 5.B.

— Mgr. Pavlína Trúsiková —

2. 5. 2018 | přečetlo 14 lidí | ↑ zpět nahoru

Návštěva knihovny

Knihovnu Jiřího Mahena na Charbulově ulici navštívili v dubnu žáci 6. ročníku. Vyzkoušeli si dramatizaci českých pověstí (O Horymírovi, O Libuši), zopakovali si učivo o bajkách a pohádkách, dozvěděli se zajímavosti ze života Karla Jaromíra Erbena a Boženy Němcové a mohli se seznámit s prostředím knihovny. Paní knihovnice byla s oběma skupinami (6. A i 6. B) spokojena a všichni jsme si to užili.

— Mgr. K. Bednaříková a Mgr. M. Marková —

27. 4. 2018 | přečetlo 18 lidí | ↑ zpět nahoru

Seznam přijatých žáků

Vážení rodiče, v příloze je uveden upravený seznam registračních čísel žáků přijatých do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019: přijatí žáci (.pdf, 203 kB)

— vedení školy —

25. 4. 2018 | přečetlo 33 lidí | ↑ zpět nahoru

Den Země ve 2.A

V úterý 24. dubna jsme oslavili ve škole Den Země.

V první části dopoledne jsme se na školním hřišti, pod vedením lektorů z organizace Rezekvítek, dozvěděli mnoho nového o stromech, rostlinách a zvířatech ve volné přírodě.

Ve druhé části jsme se ve třídě rozdělili do dvou skupin a v nich vytvořili papírové koláže ve tvaru zeměkoule, na kterých se objevily zvířata, stromy, rostliny, lidé, ale také vše, co patří k naší civilizaci. Tedy dopravní prostředky, domy a různé stroje.

V závěru dne jsme se ještě stihli proběhnout venku.

— děti 2.A, Mgr. Dana Bryksová —

25. 4. 2018 | přečetlo 22 lidí | ↑ zpět nahoru

Věda v prostoru – 4.C

Ve čtvrtek 19. 4. jsme si vyzkoušeli, jaké to je, být vědci. Vydali jsme se do laboratoří v Univerzitním kampusu Masarykovy univerzity na program Věda v prostoru, který je součástí projektu Bioskop. Zjistili jsme odpovědi na spoustu otázek, jako například: „Proč je zelená víc než jen obyčejná barva? Jak můžeme použít prášek do pečiva ke sfouknutí svíčky?“ Všechno jsme si vyzkoušeli, osahali a odnesli jsme si spoustu nových informací a zážitků z laboratoře.

— Mgr. Barbora Meduňová —

20. 4. 2018 | přečetlo 23 lidí | ↑ zpět nahoru

Ředitelské volno

V  souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji z provozně technických a organizačních důvodů v pondělí 30. 4. a 7. 5. 2018 ředitelské volno. V těchto dnech budou současně mimo provoz školní družina i školní jídelna.

— Mgr. Josef Binek, ředitel školy —

19. 4. 2018 | přečetlo 19 lidí | ↑ zpět nahoru

Vybíjená (4. – 5. roč.)

V minulém týdnu proběhly na ZŠ Holzova obvodní kola soutěže ve vybíjené pro hochy a dívky.

Turnaje dívek se zúčastnilo pět škol, hrálo se systémem každý s každým. Ze čtyř zápasů naše děvčata vyhrála tři a zajistila si  postup do městského kola, které proběhne 25. 4. opět na ZŠ Holzova.

Gratulujeme k úspěchu!!

O den později proběhl turnaj hochů. O postup do městského kola bojovalo šest škol.

Náš tým, přes velkou snahu a úsilí, obsadil nepostupové sdílené 3. - 4. místo.

Těšíme se na další sportovní úspěchy našich žáků.

— Mgr. Pavlína Trúsiková, Mgr. Alena Girtová —

17. 4. 2018 | přečetlo 30 lidí | ↑ zpět nahoru

Školní kolo soutěže v Aj - ENGLISH JUNGLE

Ve středu 11.4. se děti z 1. a 2. tříd zúčastnily soutěžního klání v recitaci a zpěvu v AJ.

Nejdříve však proběhla v předcházejícím týdnu třídní kola a teprve dva nejúspěšnější soutěžící z každé skupiny postoupili do kola školního.

Slyšeli jsme celou řadu krásných písní a přednesů.

Po těžkém rozhodování dospěla porota ve složení: paní uč. G. Marošová, paní uč. N. Daňková a paní uč. B. Meduňová k tomuto pořadí:

 1. řídy
 •             1. Zuzana Křivánková
 •             2. Marek Sláma
 •             3. Robin Harnach
 1. třídy
 •             1. Nicol Fousová
 •             2. Tomáš Pyšný
 •             3. Lukáš Kukol

Všechny děti moc chválíme za jejich krásné vystoupení a vítězům moc blahopřejeme.

— Mgr. Renata Sléhová, Mgr. Bohdana Zapletalová —

13. 4. 2018 | přečetlo 28 lidí | ↑ zpět nahoru

Jarní bloudění (pod) Brnem

První jarní akce historicko – expedičního kroužku vedla na Zelný trh. Dvojice dostaly za úkol vyhledat letopočty týkající se výstavby nebo rekonstrukce některých budov, datum události, při které tu přebýval ruský maršál Kutuzov nebo údaje o vzniku portálu od Antonína Pilgrama. Nakonec měla vyjít šifra, která prozrazovala rok vzniku Moravského zemského muzea. Trochu nám to zkomplikovalo lešení na jedné z budov, ale děti si poradily.

Dále nás čekala prohlídka labyrintu pod Zelným trhem, ale chvíli před tím, než jsme měli vstoupit do podzemí, se spustil alarm hlásící požár. Sice šlo jen o „planý poplach“, který pravděpodobně způsobil nedopalek vhozený do „komínu“ ústícího do podzemí, ale hasiči museli celou trasu zkontrolovat. Nezbylo nám, než zvolit náhradní program, a tak jsme vyrazili do kostnice u kostela sv. Jakuba. A protože prohlídka bylo trochu pochmurná a my si chtěli krásné slunečné odpoledne zpříjemnit, celou akci jsme zakončili zmrzlinou v cukrárně.

— Mgr. Marcela Marková —

11. 4. 2018 | přečetlo 31 lidí | ↑ zpět nahoru

Velikonoční dílna s rodiči a dětmi ve 4. B

V pondělí 26. března jsme se sešli v učebně výtvarné výchovy. Jako tradičně jsme si přišli vyrobit velikonoční ozdoby a společně strávit příjemné odpoledne rodiče a děti dohromady. Kluci a holky si vyráběli velikonoční přáníčka se zajíčkem a stojánek slepičku na vejce. Rodiče jim pomáhali, relaxovali u oplétání misky. Všichni byli moc šikovní a výrobky se opravdu podařily. Dílnu jsme si užili a už se těšíme na další shledání.

— Mgr. Jana Škrdlová, Bc. Tereza Čechová —

10. 4. 2018 | přečetlo 31 lidí | ↑ zpět nahoru

Sběr papíru

Ve středu 25. 4. a ve čtvrtek 26. 4. 2018 se uskuteční sběr starého papíru. Odevzdávat se bude vždy od 7.00 do 7.50 za výdejnou obědů (vchod na školní pozemek). Všechny balíky musí být svázané!
Děkujeme všem rodičům za podporu.

— žákovský parlament —

10. 4. 2018 | přečetlo 244 lidí | ↑ zpět nahoru

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků proběhne v pondělí 11. 6. 2018 v 15:30 hodin v jídelně školy.

Program:

 • informace pro rodiče
 • rozdělení tříd

— vedení školy a třídní učitelky prvních tříd —

9. 4. 2018 | přečetlo 34 lidí | ↑ zpět nahoru

Pangea – finále

Po skoro dvou měsících čekání jsou známy výsledky matematické soutěže Pangea. Bohužel, se nikdo z našich žáků neprobojoval do finálového kola, které se uskuteční v Praze.

Ale i tak stojí za zmínku úspěch Ladislava Urbana z 8. třídy, kterému chyběly na postup do finále pouze 4%. Příklady splnil na 77%, postup byl od 81 %.

My se nevzdáváme, příští rok se zapojíme znovu, a třeba to vyjde.

— Mgr. Magdalena Neplechová —

5. 4. 2018 | přečetlo 54 lidí | ↑ zpět nahoru

Zimní čas ve školní družině

Celodružinové akce, které probíhají v odpoledních hodinách jsou velice oblíbené nejen u dětí navštěvující školní družinu, ale i u žáků II. stupně, kteří se svými aktivitami často do těchto akcí zapojují.

V měsíci prosinci si žáci 7.A třídy připravili hru Hledání pokladu“, kde děti měly za úkol pomocí šifer ukrytých v prostorách školy najít poklad s úžasnými dobrotamiJ.

V měsíci lednu proběhla v prostorách 5. patra školy oblíbená Veselá módní přehlídka“. Děti si připravily modely společenské, vycházkové, sportovní, plážové i extravagantní. V rytmu hudby představily svůj model, který velmi dobře až  profesionálně okomentovalyJ.

Poslední lednový den se uskutečnila „Taneční soutěž“ skupin i jednotlivců. Bylo vidět, že  vystoupení si děti předem pořádně připravily a předvedly dokonalé taneční kreace. Porota to v bodování neměla vůbec jednoduché. 1. místo v jednotlivcích získala Karolína Polášková ze 4.A a v kategorii taneční skupina získala 1. místo děvčata z 1. B Marie Kršková, Betty Herodková, Bára Skulínková a Ema Hanzlíčková.

Děti z kroužku Divadýlka si pro své rodiče připravily tanečně dramatické vystoupení

Jedeme na výlet, kde ztvárnily nejen samy sebe na výletě v zoologické zahradě a aquaparku, ale také se přenesly do rolí vyvolených zvířátek.

Ve spolupráci s žáky 6.B třídy jsme 15. března uspořádali velký „Pohádkový karneval“. Krásnými kostýmy se to jen hemžilo. Také se soutěžilo, tancovalo, proběhl rej masek, kde byly oceněny nejpůsobivější masky diplomy a pěknými cenami.

Se zajímavými fyzikálními pokusy seznámili naše prvňáčky žáci  z 6.A spolu s paní uč. Magdalenou Neplechovou. Myslím, že takové tančící rozinky v perlivé vodě děti určitě hned předvedly doma rodičům.

Děkujeme všem třídám z II. stupně za spolupráci a těšíme se na další. Už teď víme, že se děti mají na co těšit.

— Radka Preslová —

30. 3. 2018 | přečetlo 68 lidí | ↑ zpět nahoru

Vážím, vážíš, vážíme

Žáci 6.A a 6.B mají za sebou v hodině fyziky další laboratorní práci. Úkolem bylo pomocí rovnoramenných vah určit hmotnost dřevěného hranolu, pouzdra a papuče. Na konci hodiny měli žáci možnost tyto předměty zvážit na váze digitální a zjistit tak odchylku při vážení na váze rovnoramenné. Odchylka se pohybovala v řádech gramů, ti nejšikovnější se mýlili pár miligramy.

— Mgr. Magdalena Neplechová —

30. 3. 2018 | přečetlo 52 lidí | ↑ zpět nahoru

Pojďte, budeme si hrát!

V pondělí 19.3. jsme se rozloučili s rodiči a vyjeli na dlouho očekávanou školu v přírodě. Vraceli jsme se do našeho oblíbeného objektu Podmitrov a už jsme se těšili na krásnou přírodu, spoustu zvířátek, výborné jídlo, ale také na velké množství her a soutěží. Počasí nám přálo a navzdory tomu, že bylo v Brně zima, nám svítilo a hlavně hřálo sluníčko a tak jsme si mohly školu v přírodě opravdu užít venku. Zde jsou některé ze zážitků dětí:

„Na škole v přírodě jsme dělali hodně věcí. Třeba: skládání z přírodnin, hledání pokladu, opičí dráhu, trefování do stromu. Nejvíc se mi líbil výlet do Strážku“  - Grétka

„Mě se nejvíc líbilo, jak jsme stavěli domečky pro skřítky.“  - Adélka

„Nejvíc se mi líbilo, jak jsme hladili koně a pozorovali býky.“   - Nikolka

„Večer jsme měli módní přehlídku a já jsem byla za tučňáka.“ – Verunka

— děti 2.A,C, Mgr. Dana Bryksová, Mgr. Edita Záhořáková —

29. 3. 2018 | přečetlo 55 lidí | ↑ zpět nahoru

Návštěva Anthroposu

Poté, co čtvrťáci perfektně zvládli první pololetí s učivem o geografii naší vlasti, s novým dílem učebnice vlastivědy je čekala, ne vždy oblíbená, česká historie. Pro navození správné nálady, jsme se vydali začátkem března na školu v přírodě zaměřenou na staré pověsti české, čímž jsme malinko přivoněli k té dávné době. Abychom ale začali úplně od samého začátku, vydaly se třídy 4.A a 4.C do brněnského Anthroposu - do místa pravěkých předků lidí i zvířat.  Žáci mohli vidět mamuta v reálné velikosti. Tak si ho z učebnice jen těžko představíme. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí. Náš muzejní průvodce nám dokonce vyvrátil představu o lovení mamuta do hluboké jámy. „Jak by to bylo možné, když půda byla po většinu času zmrzlá a lidé neměli potřebné nástroje?“

Celý výklad všichni poslouchali s napnutýma ušima. I přesto, že někteří již dříve návštěvu Anthroposu absolvovali, až nyní si dokázali žáci tuhle dobu promítnout na časové ose a v blížícím se testu na kapitolu pravěk budou určitě výborně připraveni.

— Mgr. Nikol Daňková, Mgr. Barbora Meduňová —

28. 3. 2018 | přečetlo 55 lidí | ↑ zpět nahoru

Den předškoláků

Den předškoláků patří mezi akce, které se u veřejnosti těší velké oblibě. Ten letošní nebyl výjimkou. Smyslem dne je otevřít školu, představit pedagogy a učebny a umožnit dětem z mateřských školek nasát jedinečnou atmosféru naší "Řehorky". 

Předškoláci se svými rodiči procházejí školou a na deseti stanovištích plní různé úkoly, za jejichž splnění získávají razítko do pamětního listu. Úkoly jsou různého charakteru - skládačky, výukové programy na PC, pexeso na interaktivní tabuli, opičí dráha v tělocvičně, házení na koš, anglické hry, pokusy z fyziky a přírodopisu, vyrábění v učebně výtvarné výchovy a další. Na konci jejich cesty čeká na všechny drobná odměna.

Jsme rádi, že jste navštívili naši školu a těšíme se na další setkání u zápisu.

Velké poděkování patří všem pomocníkům z řad našich žáků.

— vedení ZŠ —

27. 3. 2018 | přečetlo 57 lidí | ↑ zpět nahoru

Fyzikální pokusy pro družinu

V pátek 16. března si žáci 6.A připravili pro prvňáčky z družiny fyzikální pokusy.
Nadšení prvňáčci to s šesťáky plně prožívali. Většina z nich viděla takové věci poprvé, jako například sopku, propíchnutý balónek špejlí, hrátky s mlékem, tančící rozinky, lávovou lampu a mnohé další.
Akce sklidila velký potlesk, tak možná zase někdy.....

— Žáci 6.A —

26. 3. 2018 | přečetlo 53 lidí | ↑ zpět nahoru

Volné termíny v tělocvičně

Dovolujeme si vás upozornit na volné termíny k pronájmu tělocvičny:

 • úterý 15,30 - 17,30 hod;
 • čtvrtek 15,30 - 16,30 a 18,00 - 20,00 hod.

V odpoledních hodinách nabízíme k pronájmu také školní hřiště (v době od 16,00 - 20,00 hod).

Podrobné informace lze získat u paní hospodářky ing. Barbory Odehnalové na e-mailu sekretariat@zsrehorova.cz nebo telefonním čísle 548 422 951.

— vedení školy —

15. 2. 2018 | přečetlo 86 lidí | ↑ zpět nahoru

Valentýnská pošta

I letos žáci osmého ročníku připravili v rámci pracovních činností pro celou školu valentýnskou poštu. Ve vestibulu školy stála schránka, kam od pondělí 12. února mohli kluci a holky vhazovat své vzkazy pro kamarády i učitele. 14. února, na svátek sv. Valentýna, žáci devátého ročníku dopisy a přáníčka doručili jejich adresátům, kterým tak určitě udělali radost.

— Mgr. Kristýna Bednaříková, Mgr. Nikola Oujezdská —

22. 2. 2018 | přečetlo 97 lidí | ↑ zpět nahoru

Veletrh základních škol

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna uspořádal ve spolupráci se Střediskem volného času v Lužánkách a řediteli brněnských základních škol tradiční akci s názvem Veletrh základních škol.  Své stánky zde rozprostřelo 55 základních škol – veřejných, soukromých i církevních. Jednotlivé školy zde měly možnost seznámit rodiče budoucích prvňáčků, ale rovněž širokou veřejnost s nabídkou svých školních vzdělávacích programů. Nechyběla zde ani Řehořka, prezentující vzdělávací program „Škola s úsměvem – škola pro všechny“. Kromě panelu s informacemi o škole jsme zde vystavili poháry a medaile, keramické výrobky, certifikáty a osvědčení, školní dresy, učební materiály aj. Doplňující informace pro zájemce podávaly paní učitelky z prvního i druhého stupně, které se u stánku střídaly.

— Mgr. Tereza Friedl —

19. 2. 2018 | přečetlo 95 lidí | ↑ zpět nahoru

Den mladých gastronomů

Den mladých gastronomů se v letošním roce nesl v duchu lidových tradic a svátků. Tento den je významnou událostí pro studenty 3. ročníku oboru hotelnictví a gastronomie SŠ Charbulova – před odbornou komisí musí předvést praktické, teoretické a jazykové znalosti a dovednosti (sestavit menu k danému tématu, prostřít tabuli, připravit pokrmy.)

Naše škola byla opět přizvána ke spolupráci – čtvrťáci měli vytvořit vytvořit obrázky s danou tématikou. Na výstavě, která probíhala v rámci Dne mladých gastronomů a Dne otevřených dveří SŠ Charbulova (10.1.2018), bylo vybráno po třech výtvorech z každé třídy. Hlasování probíhalo tajnou formou a zapojili se do něj studenti, návštěvníci i středoškolští pedagogové.

Další část programu se týkala žáků 8. a 9. ročníku. Přijali jsme pozvání k prohlídce školy a pracoviště odborného výcviku a měli tak možnost nahlédnout pod pokličku kuchařům, pekařům a řezníkům.

Třetí – poslední část - měla slavnostní charakter a odehrávala se v hale naší školy, kde jsme vystavili všechny soutěžní obrázky. Výsledky vyhlašovala paní ředitelka SŠ - RNDr. Jana Marková v doprovodu Mgr. Vladislava Hušky, Mgr. Richarda Nezhyby a několika studentek. Pro tři nejlepší autory z každé třídy byly připraveny drobné dárky a pro všechny sladká odměna z dílny pekařů – cukrářů.

Kdo byl oceněn:

4.A: Emma Holland, Vanessa Jandová, Tobiáš Friedl

4.B: Petr Vojta, Simona Münsterová, Nela Brázdová

4.C: Jakub Kafka, Adriana Donchuk, David Beránek

Děkujeme třídním učitelkám Mgr. Nikol Daňkové (4.A), Mgr. Janě Škrdlové (4.B), Mgr. Barboře Meduňové (4.C) za realizaci obrázků v hodinách výtvarné výchovy, dětem za báječné obrázky a SŠ za skvělou spolupráci.

— Mgr. Tereza Friedl —

18. 2. 2018 | přečetlo 94 lidí | ↑ zpět nahoru

Vítězná Nadace Krtek

Členové žákovského parlamentu navrhli, že bychom část výdělku z vánočního jarmarku mohli věnovat někomu, kdo potřebuje finanční podporu. Sešlo se několik návrhů na různé spolky, nadace a útulky. V rámci všech tříd proběhlo hlasování a vítězem se stal Krtek – Nadační fond pro onkologicky nemocné děti. Každá třída věnovala libovolnou částku. Celková cifra se vyšplhala na 7000,- a 31. ledna, v den vysvědčení, se zástupci 5.-8. ročníku vydali předat tuto částku přímo do sídla nadace.

Nejdříve se žákům věnovala sociální koordinátorka Mgr. Kateřina Doležalová. Vysvětlila jim, proč je Nadace Krtek tak důležitá a prospěšná. Podrobně jim popsala náročnou práci zakladatele této nadace prof. MUDr. Jaroslava Štěrby Ph.D. a nezdráhala se odpovídat i na dotazy dětí. V závěru návštěvy měly děti možnost projít přes onkologickou ambulanci, aby si dokázaly představit, jak vše probíhá v praxi.

Po této exkurzi byli všichni přesvědčeni, že škola přispěla na dobrou a velmi potřebnou věc.

— Mgr. Helena Marholdová —

16. 2. 2018 | přečetlo 83 lidí | ↑ zpět nahoru

Školní kolo biologické olympiády

Den před pololetním vysvědčením, v úterý 30. ledna, se konalo školní kolo letošního ročníku Biologické olympiády. Tentokrát byl tématem „POHYB“.

V testové části měli žáci 45 minut za zodpovězení otázek týkajících se různých druhů pohybu nejen u živočichů, ale také u rostlin.

Následovalo poznávání 30 druhů našich zástupců z řad rostlin, hub a živočichů.

Posledních 60 minut z celkového času bylo věnováno laboratornímu úkolu, během kterého žáci pracovali s ptačími pery. Rozlišovali je na jednotlivé druhy podle tvaru a funkce, vytvářeli z nich mikroskopické preparáty, kreslili je a zodpovídali další otázky. Jako vždy bylo v této části olympiády velice rušno. Práce s mikroskopy je mezi žáky oblíbená a cokoliv je jejich prostřednictvím pozorováno, sklízí velké úspěchy. Proniknutí do tajů mikrosvěta je i v dnešní době, kdy obrázky čehokoliv nalezneme během okamžiku na internetu, stále mezi žáky populární.

A jak naše školní kolo BiO dopadlo?

 

1. místo

RYBÁŘ Jiří

9. tř.

72,5 bodu

2. místo

KÖNIG Jan

7. A

70,0 bodů

3. místo

STEJSKALOVÁ Natálie

9. tř.

69,0 bodů

Všem zúčastněným gratulujeme k úspěšnému zvládnutí zadání a těm nejlepším přejeme – jen tak dále.

— Mgr. Veronika Foralová —

13. 2. 2018 | přečetlo 82 lidí | ↑ zpět nahoru

Škola v přírodě Sykovec - 3.B a 5.A

Zimní škola v přírodě se nám letos opravdu vydařila. Při příjezdu na penzion nás přivítalo sluníčko a bohatá sněhová nadílka. Plně jsme ji využili, stavěli jsme sněhuláky, hrady, koulovali se, frčeli z kopce dolů na lopatách. V odpoledním programu jsme se blíže seznámili se starými českými pověstmi. Zhlédli jsme jejich netradiční animované provedení a zahráli si různé hry venku i v chatě.  Rozdělili nás do čtyř kmenů a za úspěšné plnění úkolů jsme získali heslo pro přivolání Blanických rytířů. Bylo to fajn.

Škola v přírodě se mi moc líbila. Byly tam suprové hry a líbily se mi taky pokoje. Byla prostě úžasná. Kdybych to mohla známkovat, dala bych jedničku. A moc se těším na příští školu v přírodě. (Bára)

Na škole v přírodě se mi líbilo, protože tam byla spousta her a dobře tam vařili. (Aďa)

Mě zaujalo, jak jsme hráli na kance. (David Ch.)

ŠvP se mi líbila, protože jsme tam lopatovali. (Anežka)

Zaujala mě hra na Luckou válku. (Nasťa)

— Mgr. Pavlína Trúsiková, Mgr. Gabriela Marošová —

12. 2. 2018 | přečetlo 89 lidí | ↑ zpět nahoru

Cambridge zkoušky na ZŠ Řehořova v roce 2017

V minulém roce někteří žáci naší školy opět úspěšně složili mezinárodně uznávané zkoušky z anglického jazyka. Prokázali svoje znalosti v jazykových dovednostech jako je čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, psaní a gramatické struktury a konverzace s rodilým mluvčím. Za své skvělé výsledky jim náleží certifikáty z univerzity v anglickém městě Cambridge.

Zkoušku na úrovni YLE Starters výborně zvládl žák 5. třídy, Petr Sláma a obdržel certifikát na úrovni A1 podle evropského referenčního rámce pro cizí jazyky.

Ve vyšší úrovni, v úrovni A2 a B1 byli úspěšní žáci 9. ročníku, kteří skládali zkoušku KET for Schools. Jedná se o tyto žáky:  Nela Bartošková, Petra Borkovcová, Kamila Kellerová, Karolína Messnerová, Klára Posiřilová  a Jiří Rybář. Petra Borkovcová a Jiří Rybář zkoušku složili s vyznamenáním.  Všem úspěšným studentům gratulujeme a máme z jejich výsledků velkou radost.

Další kolo anglických Cambridge zkoušek pro děti proběhne ještě v tomto školním roce a to 26. 5. 2018 v úrovni Ket for Schools ( žáci 8.ročníku) a 30. 5.2018 v nižší úrovni, Starters, Movers a Flyers pro žáky 4.-7.ročníku. Všem, kdo se připravují na tyto zkoušky, držíme palce.

— Mgr. Miroslava Žáková —

5. 2. 2018 | přečetlo 92 lidí | ↑ zpět nahoru

Facebookové stránky

Co zajímavého se děje na základní škole Řehořova? Sledujte a sdílejte nové školní facebookové stránky -  https://www.facebook.com/ZSRehorka/

— Mgr. Monika Vogelová —

4. 11. 2016 | přečetlo 422 lidí | ↑ zpět nahoru

Chcete se o dění na naší škole dozvědět více? Od roku 2004 jsme pro vás napsali už 2446 novinek,
všechny si můžete přečíst v našem archivu →© 2004-2018 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru