Novinky « Základní škola Brno, Řehořova 3

Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

Základní škola, Brno, Řehořova 3Naše škola má více jak šedesátiletou tradici. Budova školy se nachází v Brně – Černovicích, v sousedství parku, ukryta v bohaté zeleni. Díky rozsáhlé rekonstrukci, která byla ukončena v roce 2013, je škola zmodernizovaná, plně bezbariérová. Součástí školy jsou pavilon školní družiny s jídelnou, tělocvična, hřiště s umělým povrchem a školní zahrada.
Výchovně-vzdělávací proces probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola s úsměvem – škola pro všechny“. Stavíme na klidné, pohodové atmosféře a na individuálním přístupu k žákům. Ve výuce využíváme metody činnostního učení a prvky daltonského vzdělávacího programu.
Zaměřením na výuku cizích jazyků, informatiky a na sport chceme dosáhnout, aby naši absolventi ovládali počítačovou techniku, byli fyzicky zdatní a ve sjednocené Evropě se bez problémů domluvili.
Výuka angličtiny je povinná pro všechny žáky již od 1. ročníku, od 8. ročníku nabízíme druhý cizí jazyk: němčinu (jako volitelný předmět). Své jazykové znalosti si žáci mohou ověřit při pravidelných výjezdech do zahraničí (Rakousko, Francie, Anglie) a při účasti v mezinárodních projektech.
Spolupracujeme s partnerskou školou Sir Karl Popper Schule ve Vídni, dlouholetou tradici má naše účast v mezinárodním projektu Comenius. Zapojili jsme se i do mailového partnerství evropských škol – e-Twinning. Velký zájem projevují žáci o mezinárodní projekt Globe a environmentální projekty, kde se aktivně podílejí na zkoumání a měření kvality životního prostředí v okolí školy.
Jako jedna z mála škol v Brně nabízíme žákům účast v Cambridgeských zkouškách, které prověřují všechny čtyři jazykové dovednosti v angličtině – čtení, psaní, poslech a mluvení. Tato zkouška vede k získání mezinárodně uznávaného certifikátu.
Výuku informatiky zahajujeme od 5. ročníku. Máme dvě moderně vybavené počítačové učebny, rozšiřujeme počet interaktivních tabulí a jejich využití ve výuce.
Zvýšenou hodinovou dotací posilujeme výuku tělesné výchovy na I. stupni, do sportovních kroužků se mohou zapojit všichni žáci (fotbal, basketbal, atletika, sportovní hry).
Stoprocentní odborná způsobilost učitelů se odráží na úspěšnosti našich žáků při přijímání na střední školy a víceletá gymnázia. Nadaní žáci dosahují vynikajících výsledků v soutěžích a olympiádách.
Naším hlavním cílem je podpořit přirozenou touhu dítěte po poznání, jeho schopnost pracovat samostatně i v týmu. Žáci jsou vedeni k zodpovědnosti, k sebehodnocení a sebekontrole.
Více informací o škole →

Zobrazit celý text →

Sběr starého papíru

Ve dnech 25. 4. a 26. 4. 2019 se uskuteční sběr starého papíru. Odevzdávat se bude vždy od 7.00 do 7.50 za výdejnou obědů (vchod na školní pozemek). Všechny balíky musí být svázané! Děkujeme všem rodičům za podporu.

— Žákovský parlament —

15. 4. 2019 | přečetlo 7 lidí | ↑ zpět nahoru

FabLab

FabLab = kamion s laboratoří uvnitř, který vozí vědu za žáky základních a středních škol.

Žáci naší školy měli možnost ve středu 3. dubna FabLab navštívit. Uvnitř se jich ujali dva milí lektoři, kteří jim ukázali, co vše v kamionu mají a jak to funguje, např. laserová řezačka, CNC frézka, robotické rameno, 3D tiskárna.

Pokud laboratoř někoho nadchla, mohl v odpoledních hodinách, spolu s rodiči nebo kamarády, zde zavítat znovu a zdarma si zde něco vyrobit.

— Mgr. Magdalena Neplechová —

8. 4. 2019 | přečetlo 8 lidí | ↑ zpět nahoru

Pangea

Pangea = matematická soutěž pro žáky, kterou pořádá Univerzita Karlova.Letos se konal již šestý ročník této soutěže, poprvé byla možnost soutěžit online. Během 45 minut museli žáci vyřešit zapeklité úlohy ze života, letos zaměřené na hudbu, přírodu a ekologii.

Školní kolo se uskutečnilo v únoru, máme duben a konečně známe výsledky. Soutěže se zúčastnilo celkem 45 787 žáků ze 473 škol, konkurence tedy veliká. Nikdo z žáků naší školy se neprobojoval do finále, které se uskuteční v květnu v Praze, ale i tak stojí výkony některých z nich za zmínku.

Nela z 6. B se se svými 39 body umístila na 20. místě v našem kraji.

Adéla ze 7. A se se svými 21 body umístila na 153. místě v našem kraji.

Ondřej z 8. B se se svými 45 body umístil na 15. místě v našem kraji.

Julie z 9. třídy se se svými 36 body umístila na 18. místě v našem kraji.

Všem zúčastněným žákům děkujeme a těm nejlepším gratulujeme!!

— Mgr. Magdalena Neplechová —

7. 4. 2019 | přečetlo 9 lidí | ↑ zpět nahoru

Zábavné odpoledne pro družinu

Dne 25.3. jsme my, 8.A, uspořádali akci - Zábavné odpoledne pro družinu. Původně jsme pro děti měli připravené karaoke, ale protože se přihlásilo málo dětí, tak jsme karaoke odložili a rozhodli se s nimi jít na zahradu.

Akce se skládala ze dvou částí. První část se odehrála na školní zahradě, kde jsme pro děti nachystali 3 aktivity - fotbal, vybíjenou a opičí dráhu, kde děti musely prokázat například schopnost chůze na chůdách, proběhnout slalom nebo házet míčem na cíl.

Z důvodu špatného počasí jsme se po půl hodině přesunuli do budovy, kde jsme tancovali na různé písničky a hráli "sochy". 

Protože děti byly šikovné a do soutěží a her se zapojovaly, všichni dostali bonbóny.

— Za 8. A Linda a Eliška —

5. 4. 2019 | přečetlo 7 lidí | ↑ zpět nahoru

Čtenářská dílna v 1.A

Ve Slabikáři nám zbývají na seznámení už jen tři písmena, proto jsme se společně domluvili na 1. čtenářské dílně. Ve středu 3.dubna se děti přinesly do školy dětské knížky, ze kterých čtou doma a připravily si z nich krátkou ukázku čtení. Přinesenou knihu představily ostatním spolužákům a vypracovaly o ní krátký pracovní list, na který přidaly i pěkný obrázek. Čtenářské dílny budeme mít každý měsíc a v květnu nás čeká i první návštěva Knihovny J. Mahena.

— Mgr. Dana Bryksová —

4. 4. 2019 | přečetlo 11 lidí | ↑ zpět nahoru

Městské kolo soutěže Babylon aneb Rozumíme si?

Ve čtvrtek 21 3. 2019 se na ZŠ Kuldova konalo městské kolo soutěže ve čtenářské gramotnosti Babylon aneb Rozumíme si? pro kategorie 5. tříd a 6. a 7. tříd. Do soutěže se přihlásilo přes 1 300 úspěšných řešitelů školních kol ze základních škol z Brna a okolí. Z nich bylo pozváno do městského kola více než 300 nejúspěšnějších řešitelů.

Z naší školy se městského kola zúčastnili Nicolas Čejka z 5. A, Kateřina Blaháková z 5. B, Eliška Nesejtová  z 5. C, Eva  Fejfušová z 6. B a Jan Lojek ze 7. B.

Nejlépe se v soutěži dařilo Nicolasi Čejkovi z 5. A, který se umístil na skvělém třetím místě! Gratulujeme!

— Mgr. Jana Škrdlová —

2. 4. 2019 | přečetlo 7 lidí | ↑ zpět nahoru

Turnaj v pexesu

Jako minulý školní se na naší škole pořádal turnaj v pexesu. Letošního březnového ročníku se zúčastnilo 20 soutěžících (7 z prvního a 13 z druhého stupně).

Turnaj probíhal následovně: děti si vylosovaly čísla a vytvořily dvojice, ve kterých začaly hrát první vyřazovací kolo.

Ve druhém kole se utkaly trojice a finálové kolo se odehrálo v počtu čtyřech hráčů. Jejich úkolem bylo zdolat nejtěžší pexeso – hrady a zámky.

A jak to dopadlo?

 1. místo Adéla C. (6. A)
 2. místo Eliška    (8. A)
 3. místo Adéla S. (6. A)
 4. místo Kryštof  (9. tř.)

Gratulujeme vítězům a všem hráčům děkujeme za účast!

— Kroužek aktivního občanství —

1. 4. 2019 | přečetlo 9 lidí | ↑ zpět nahoru

Matematický Klokan

V pátek 22. března se na naší škole uskutečnilo školní kolo matematické soutěž zvané Matematický Klokan. Celkem 18 řešitelů kategorie Benjamín (6. + 7. ročník) a 14 řešitelů kategorie Kadet (8. + 9. ročník) mělo za úkol během 60-ti minut vyřešit 24 nelehkých otázek.

A kdo se stal nejlepším řešitelem?

Benjamín

 1. Adéla Borkovcová ze 7.A
 2. Kateřina Fejfušová z 6.B
 3. Andrea Nikodemová z 6.B

Kadet

 1. Julie Kučerová z 9. třídy
 2. Karel Zdráhal z 8.A
 3. David Hlůšek z 9. třídy

Všem účastníkům děkujeme a výhercům blahopřejeme!

— Mgr. Magdalena Neplechová —

1. 4. 2019 | přečetlo 8 lidí | ↑ zpět nahoru

Jak se u nás slavil Mezinárodní den mateřského jazyka

Den mateřského jazyka byl velmi inspirativním svátkem, proto jsme se rozhodli, že pro své spolužáky připravíme nějakou zábavu. Dali jsme hlavy dohromady a vytvořili hru, která se promítala jako prezentace na interaktivní tabuli. Plnily se hravé úkoly spojené s českým jazykem: vymyslet co nejvíce českých měst začínajících na zadané písmeno, doplnit pohádkové dvojice nebo přísloví, skládat slova ze zadaných písmen, poznat pohádkovou ukázku, uhodnout zamaskovanou postavu českého literárního světa a mnoho dalších. Soutěžily dvojice, které si pro tuto příležitost vymyslely originální názvy. První tři příčky obsadili ti nejlepší:

 1. místo Poražení - Milda, Vikli, 8. B, 49 bodů
 2. místo Adruma - Adam, Ruda, Marek, 8. B, 46 bodů
 3. místo Četa medvěd - Jan, Karel, 8.A, 45 bodů

Gratulujeme vítězům a všem ostatním děkujeme za účast.

— Kroužek aktivního občanství —

28. 3. 2019 | přečetlo 7 lidí | ↑ zpět nahoru

Bobříci od řeky Bobrůvky

Předposlední březnový týden se vypravili prvňáčci z 1. A v doprovodu již zkušených spolužáků z 3. C na školu v přírodě do penzionu Podmitrov. Celý pobyt je čekalo lovení bobříků.

Počasí nám přálo a tak jsme se mohli hned v pondělí odpoledne pustit do plnění prvních úkolů. Nejdříve to byl bobřík míření, prvňáčci ho splnili házením šišek na cíl a třeťáci házeli oštěpy. Hned potom všechny děti splnily pomocí přírodnin bobříka zručnosti. Dále bylo potřeba ulovit bobříky síly, mrštnosti, odvahy, první pomoci, paměti, ušlechtilosti, květin, síly- to jsme si zahráli na medvědy, mlčení- ten nám dal hodně zabrat, míření a dobrých činů.

Splněné bobříky si děti vykreslovaly do karty bobříků. Den před odjezdem čekala na děti těžká cesta za pokladem bobříků. Oběma skupinám se podařilo poklad najít a potom si ho spravedlivě rozdělili. Večery jsme prožili se spoustou her, soutěží, tancováním, zpíváním. Po celou dobu pobytu nás v jídelně čekalo výborné jídlo, vždy ho bylo dost i na přidání. Každý den jsme nezapomněli zajít za zvířátky, pozdravili jsme ovce, kozy, prasátka, koníky, podívali se na jehňátka a kůzlátka. Byli jsme i na kratších výletech - prvňáčci se podívali na zámeček Mitrov, třeťáci si udělali výlet do Strážku.

Děkujeme všem rodičům, kteří nám pro děti dali spoustu odměn na soutěže.

— Mgr. Dana Bryksová, Mgr. Edita Záhořáková —

26. 3. 2019 | přečetlo 21 lidí | ↑ zpět nahoru

Beseda s vozíčkářem

V úterý 19. 3. navštívili naši školu zástupci Paracentra Fénix paní Mgr. Tereza Škrobánková a pan Jaroslav Náhlík. Pro žáky osmých a devátých tříd měli připravenu přednášku týkající se úrazů páteře a míchy. Paní Škrobánková posluchače seznámila s příčinami úrazů páteře a jejich důsledky na běžný život. Žáci byli překvapeni, že v Česku skončí na vozíku 250 lidí ročně. Zhlédli krátká videa, jak se s každodenními životními situacemi vyrovnávají paraplegici – ochrnutí od pasu dolů -  a tetraplegici – ochrnutí na větší části těla. Cílem bylo žáky především upozornit na možná rizika úrazů a přimět je k všímavosti vůči okolí, kde mohou mnohokrát takto postiženému člověku pomoci.

O svůj dojemný životní příběh se s námi podělil i Jaroslav Náhlík, který zůstal v 17 letech po vážné autonehodě na vozíčku.  Skutečné setkání s takovýmto člověkem zanechá mnohem hlubší dojem než suchá teorie. Při jeho vyprávění šel mnohým z nás mráz po zádech a jistě i díky tomu na řečené jen tak nezapomeneme. Přesto beseda končila optimistickými slovy pana Jaroslava „vozíčkem to nekončí“. A to je to hlavní, co bychom si měli z tohoto setkání odnést.   

— Mgr. Jana Lúčová, Mgr. Helena Marholdová —

20. 3. 2019 | přečetlo 11 lidí | ↑ zpět nahoru

Nadační fond dětské onkologie Krtek

Stalo se již tradicí, že část výdělku z vánočního jarmarku posílají naši žáci na dobročinné účely. Letos podruhé při hlasování ve třídách, komu příspěvek věnovat, vyhrál Nadační fond dětské onkologie Krtek. Každá třída přispěla dobrovolnou částkou. Vloni jsme věnovali nadaci 7000,- Kč. Letos se po sečtení příspěvků ze všech tříd zastavila částka na 18 860,- Kč. Zástupci tříd ve školním parlamentu navrhli, že použijí část výdělku ze sběru starého papíru a obnos se zaokrouhlí na 20 000,- Kč.

 1. března nás navštívila jednatelka KRTKA Mgr. Kateřina Doležalová, které jsme finanční dar předali.

— Mgr. Helena Marholdová —

17. 3. 2019 | přečetlo 15 lidí | ↑ zpět nahoru

Řehořka tančí

V páteční podvečer, 1. března, se v 5. patře naší školy uskutečnil školní ples „Řehořka tančí“.

Akce se zúčastnilo 77 žáků ze 7.A, B, 8. A, B a 9. třídy.

Na programu byl hlavně tanec, soutěže, zábava a také tombola. V tombole bylo možné vyhrát např. svačinku od paní učitelky Pařízkové, snídani s paní učitelkou Friedl, oběd u učitelského stolu s obsluhou, zrušení zámky nebo alespoň sladkost v podobě výborného lízátka.

Celým programem provázela úžasná paní učitelka Tereza Friedl.

Na ples žáci trénovali jednotlivé párové tance v hodinách hudební výchovy pod vedením paní učitelky Matuškové. Naučili se polku, mambo, afroamerický jive.

K dispozici byl také fotokoutek a stánek s občerstvením.

Akci si všichni moc užili :-).

Děkujeme všem učitelům za jejich pomoc a podporu.

— Žáci 7.A a 7.B —

12. 3. 2019 | přečetlo 34 lidí | ↑ zpět nahoru

Volné termíny v tělocvičně

Dovolujeme si vás upozornit na volné termíny k pronájmu tělocvičny:

 • pondělí 15,00 - 16,00 hod;
 • středa 16,30 - 17,30 hod;
 • čtvrtek 15,30 - 16,30hod;
 • pátek 16,00 - 18,00 hod.

Podrobné informace lze získat u paní hospodářky ing. Barbory Odehnalové na e-mailu sekretariat@zsrehorova.cz nebo telefonním čísle 548 422 951.

— vedení školy —

23. 10. 2018 | přečetlo 76 lidí | ↑ zpět nahoru

Chcete se o dění na naší škole dozvědět více? Od roku 2004 jsme pro vás napsali už 2544 novinek,
všechny si můžete přečíst v našem archivu →© 2004-2019 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru