Novinky « Základní škola Brno, Řehořova 3

Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

Základní škola, Brno, Řehořova 3Naše škola má více jak šedesátiletou tradici. Budova školy se nachází v Brně – Černovicích, v sousedství parku, ukryta v bohaté zeleni. Díky rozsáhlé rekonstrukci, která byla ukončena v roce 2013, je škola zmodernizovaná, plně bezbariérová. Součástí školy jsou pavilon školní družiny s jídelnou, tělocvična, hřiště s umělým povrchem a školní zahrada.
Výchovně-vzdělávací proces probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola s úsměvem – škola pro všechny“. Stavíme na klidné, pohodové atmosféře a na individuálním přístupu k žákům. Ve výuce využíváme metody činnostního učení a prvky daltonského vzdělávacího programu.
Zaměřením na výuku cizích jazyků, informatiky a na sport chceme dosáhnout, aby naši absolventi ovládali počítačovou techniku, byli fyzicky zdatní a ve sjednocené Evropě se bez problémů domluvili.
Výuka angličtiny je povinná pro všechny žáky již od 1. ročníku, od 8. ročníku nabízíme druhý cizí jazyk: němčinu (jako volitelný předmět). Své jazykové znalosti si žáci mohou ověřit při pravidelných výjezdech do zahraničí (Rakousko, Francie, Anglie) a při účasti v mezinárodních projektech.
Spolupracujeme s partnerskou školou Sir Karl Popper Schule ve Vídni, dlouholetou tradici má naše účast v mezinárodním projektu Comenius. Zapojili jsme se i do mailového partnerství evropských škol – e-Twinning. Velký zájem projevují žáci o mezinárodní projekt Globe a environmentální projekty, kde se aktivně podílejí na zkoumání a měření kvality životního prostředí v okolí školy.
Jako jedna z mála škol v Brně nabízíme žákům účast v Cambridgeských zkouškách, které prověřují všechny čtyři jazykové dovednosti v angličtině – čtení, psaní, poslech a mluvení. Tato zkouška vede k získání mezinárodně uznávaného certifikátu.
Výuku informatiky zahajujeme od 5. ročníku. Máme dvě moderně vybavené počítačové učebny, rozšiřujeme počet interaktivních tabulí a jejich využití ve výuce.
Zvýšenou hodinovou dotací posilujeme výuku tělesné výchovy na I. stupni, do sportovních kroužků se mohou zapojit všichni žáci (fotbal, basketbal, atletika, sportovní hry).
Stoprocentní odborná způsobilost učitelů se odráží na úspěšnosti našich žáků při přijímání na střední školy a víceletá gymnázia. Nadaní žáci dosahují vynikajících výsledků v soutěžích a olympiádách.
Naším hlavním cílem je podpořit přirozenou touhu dítěte po poznání, jeho schopnost pracovat samostatně i v týmu. Žáci jsou vedeni k zodpovědnosti, k sebehodnocení a sebekontrole.
Více informací o škole →

Zobrazit celý text →

Setkání se spisovatelkou Lucií Hlavinkovou

V rámci projektu „Celé Česko čte dětem“, do kterého se naše školní družina před pěti lety zapojila, jsme v měsíci lednu děti seznámili s tvorbou spisovatelky Lucie Hlavinkové. Dětem jsme předčítali z knih Praštěný trpaslík a Projekt pes, které jsme si zapůjčili z místní knihovny Jiřího Mahena. Poté nás spisovatelka osobně navštívila a děti seznámila s další její tvorbou. Beseda proběhla ve velmi přátelském duchu. Děti pokládaly různé otázky jak ze spisovatelské sféry, tak z jejího osobního života. Poté proběhla autogramiáda na záložky, které si děti ve školní družině vyrobily. Některé děti si přinesly od autorky vlastní knihu, do které dostaly věnování. Besedu navštívila i knihovnice Marta Smejkalová, která dostala věnování do knih pro čtenáře z knihovny. Těšíme se na další setkání.

13. 2. 2020 | přečetlo 14 lidí | ↑ zpět nahoru

Zimní turnaj v malé kopané

Dne 24. ledna se naše školní družina zúčastnila zimního turnaje v malé kopané, která se konala v tělocvičně na ZŠ Kneslova pod záštitou Brněnského svazu malé kopané (BSMK). Turnaje se zúčastnilo šest týmů, a to ze Základní školy Kneslova, Tuháčkova, Jihomoravské nám., Přemyslovo nám., Bakalovo nábřeží a naší školy. První zápas proti fotbalistům z Bakalky se nám moc nevydařil, ale další skončily buď remízou, anebo vítězstvím. Přesto jsme skončili na 5. místě. Velké poděkování za skvělé výkony si zasloužili chlapci - Tobiáš K., Tomáš V., Honza L. z 1. B třídy, Honza K. z 2.A, Radim K. ze 3.B, Sophie H., Lukáš H., Daniel B. ze 4.A a Adam Š. ze 4. B.

12. 2. 2020 | přečetlo 7 lidí | ↑ zpět nahoru

Veselá módní přehlídka

Jak se obléknout do divadla, na ples, koncert, karneval nebo třeba na pláž? To ví všechny děti ze školní družiny, které se zúčastnily módní přehlídky ve čtvrtek 23. ledna. Před samotným začátkem, kdy se ještě modelky a modelové museli dočesat, dolíčit a upravit své šaty před zrcadlem, si mohli diváci vyzkoušet jejich povolání. Správná chůze na předváděcím mole, která se trénuje s knihou na hlavě, dala některým opravdu zabrat.

Malé modelky nám předvedly krásné šaty různých barev a střihů. Malí modelové zase sportovní, společenské a volnočasové oblečení. Součástí některých modelů byly různé doplňky v podobě brýlí, kabelek či rozmanitých pokrývek hlav. Všichni byli odměněni potleskem.

— Vychovatelky ŠD —

11. 2. 2020 | přečetlo 8 lidí | ↑ zpět nahoru

Den předškoláků a Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 19. března 2020 zveme všechny předškolní děti a jejich  rodiče na Den předškoláků, který se koná v době od 15.30 do 17.00 hodin v prostorách školy.

V tento den současně proběhne v době od 8.00 do 17.00 hodin Den otevřených dveří. Přijďte se podívat, seznámit se s prostředím školy a zeptat se na všechno, co Vás zajímá.

— vedení školy —

10. 2. 2020 | přečetlo 3 lidí | ↑ zpět nahoru

Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče, milé děti!

V letošním školním roce se bude konat zápis do 1. tříd na naší škole ve dnech:

 • 3. dubna 2020 (pátek): 14-18 hod.;
 • 4. dubna 2020 (sobota): 9-12 hod.

S sebou vezměte rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce, cizinci doklad o povolení k pobytu.

Žádost o přijetí do ZŠ je možné si vypsat a vytisknout z webových stránek www.zapisdozs.brno.cz, zápisní lístek najdete na školních webových stránkách, nebo vše bude k dispozici v době zápisu ve škole v prostorách chodby.

V letošním roce je povinností zákonného zástupce zapsat k povinné školní docházce dítě, které dosáhne věku 6 let do 31. 8. 2020, ale může být zapsané i dítě, které výše uvedenou podmínku nesplňuje. Pokud dovrší 6 let do 31. 12. 2020, je potřeba doložit u zápisu doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC). Děti, které dosáhnou věku 6 let až po 31. 12. 2020, musí mít doporučení školského poradenského zařízení a dětského lékaře.

U zápisu se zaměřujeme na tyto oblasti:

 • zraková diferenciace
  • řady obrázků – dítě poznává v řadě lišící se obrázek
 • prostorová orientace
  • pojmy nahoru, dolů, doprostřed, první, poslední místo, místo uprostřed
 • matematické představy
  • řazení podle velikosti, třídění geometrických tvarů, porovnávání a množství
 • sluchová analýza a syntéza
  • počty slabik, první, poslední hláska
 • grafomotorika
  • pila, horní smyčka, kresba domečku – správné držení tužky

Pro děti, které mohou mít problémy s adaptací na nové prostředí (přechod z mateřské školy do základní školy) nebo by mohly být ohroženy školním neúspěchem, připravujeme Edukativně stimulační skupiny. Tyto skupiny se budou konat v období duben – červen. V letošním roce je povedou paní učitelky Mgr. Dana Bryksová a Mgr.Renata Sléhová.

Bližší informace dostanou rodiče v době zápisu, kde mohou také svoje dítě přihlásit.

Informace pro rodiče, co by jejich dítě mělo umět před nástupem do 1. třídy:

 1. Zná svoje jméno a příjmení, ví, jak se jmenují rodiče.
 2. Umí se obléknout i převléknout do cvičebního úboru tak rychle, aby na něj nikdo nemusel čekat.
 3. Umí na tkaničce mašličku.
 4. Umí uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.
 5. Dovede kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami.
 6. Pozná barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.
 7. Umí vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.
 8. Dovede si připravit svačinku na ubrousek a po jídle si umýt ruce.
 9. Dovede poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.
 10. Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduje a povídá si o nich.
 11. Dovede si připravit oblečení a věci do tašky na druhý den.

— vedení školy —

10. 2. 2020 | přečetlo 10 lidí | ↑ zpět nahoru

Taneční soutěž

Před pololetními prázdninami jsme pro děti ve školní družině připravili tradiční taneční
soutěž.

Jedenáct odvážných dívek a jeden chlapec předvedli svoje taneční umění. Obecenstvo a
zároveň porota bedlivě sledovala všechna vystoupení, aby na závěr mohla ohodnotit své
taneční favority.

O první místo se podělily duo Annabella R. a Anna B. z 2. A a hiphopová tanečnice
Nicol F. ze 4. B. Druhé místo si vytančila Adéla Ch. z 1. A a na třetím místě se umístily
s tanečně parkourovým vystoupením Nikola S. a Sophie H. ze 4. A a Barbora S. z 3. B
s tancem s gymnastickými prvky. I ostatní soutěžící získali diplom a malou odměnu. Velký taneční prostor v tělocvičně se na závěr proměnil ve velkou diskotéku, kterou si
užili úplně všichni.

— Vychovatelky ŠD —

3. 2. 2020 | přečetlo 6 lidí | ↑ zpět nahoru

Tělesná výchova na ledě – 2.A

Ve čtvrtek 16. 1. jsme využili možnost si jít zabruslit na mobilní kluziště do areálu na Kneslové.

Počasí nám přálo, takže jsme si všichni pobyt na vzduchu užili.

 Hodně dětí stála na bruslích vůbec poprvé a velice se jim dařilo, odvahu vstoupit na led nakonec našli všichni, moc děkuji za pomoc tatínkovi od Viktorka, který dětem pomáhal na ledě udržet rovnováhu a také děkuji všem ostatním rodičům, kteří ochotně přišli pomoci dětem s obouváním a zavazováním bruslí.  Hodina nám rychle utekla a cesta zpátky do školy byla pro děti o to jednodušší, že nám rodiče od Viktorka všechny brusle odvezli ke škole.

Na kluziště se určitě brzy vrátíme. Ještě jednou velké díky všem rodičům.

— Mgr. Dana Bryksová —

20. 1. 2020 | přečetlo 16 lidí | ↑ zpět nahoru

Vánoční párty

Ve čtvrtek 19. prosince uspořádala třída VIII. A vánoční párty pro žáky sedmých až devátých tříd. Párty se konala v místní sokolovně, na ulici Štolcova.

Párty byla plná zábavy, tance, her. Byl zde i fotokoutek a něco dobrého k zakousnutí, ale hlavně jsme si krásně popovídali, pobavili se a načerpali tu pravou vánoční atmosféru.

— třída VIII.A s třídní učitelkou Mgr. Magdou Neplechovou —

8. 1. 2020 | přečetlo 30 lidí | ↑ zpět nahoru

Vánoční zpívání 9. A

Čas před Vánocemi letos prožila třída 9. A ve znamení koled a vánočních písní. První vystoupení třídu čekalo 2. prosince na Rozsvícení stromu městské části Brno-Černovice, kde svým zpěvem doplnila program černovických škol, ale také žáci nasáli příjemnou vánoční atmosféru. Druhé pěvecké vystoupení čekalo žáky hned následující den na Vánočním jarmarku školy. Písněmi Vánoce jsou tady a Půlnoční od Václava Neckáře orámovali kulturní program školního jarmarku.

Další vystoupení na sebe nenechalo dlouho čekat. Byli jsme osloveni družstvem invalidů MYJÓMI, sociální podnik, s nabídkou vystoupení na jejich firemním večírku. Díky ochotě žáků a jejich rodičů jsme společně se třídou nacvičili pásmo vánočních koled a písní. 13. prosince jsme vyrazili reprezentovat naši školu směr Mendelova univerzita, kde se vánoční večírek konal. Žáci 9. A tak měli možnost nejenom nahlédnout do vysokoškolských prostor, ale také svým zpěvem vykouzlili nejeden úsměv na prozpěvujících si tváří publika. Za své pěvecké vystoupení tak byli žáci odměněni nejenom věcně, ale i příjemným pocitem z jejich zpěvu. 

— Mgr. Darina Lukášová s 9. A —

6. 1. 2020 | přečetlo 29 lidí | ↑ zpět nahoru

Vánoční jarmark školy

Připravit výrobky, nacvičit vystoupení, uvařit punč, svátečně se naladit a tradiční Vánoční jarmark školy může začít!

 Stalo se tak 3. 12. 2019, kdy do školy zavítali rodiče žáků a další hosté. Nejprve byl v tělocvičně školy připraven pestrý kulturní program. Vystoupili žáci prvního a druhého stupně, kteří reprezentovali svou třídu, kroužek nebo školní družinu. Předvedli pěvecká, dramatická, taneční i zábavná čísla. Vystupující se dočkali vřelého potlesku publika a nejedné pochvaly. Moderátorem programu se stal Jirka Bezoušek, technické zázemí obstaral Dan Kučera.

Po programu následoval samotný jarmark. Díky hojné návštěvnosti chodby prvního patra školy takřka praskaly ve švech. Každá třída měla připravený svůj stánek s mnoha výrobky, které lákaly ke koupi či ochutnávce. Žáci se svými třídními učitelkami si nechali na výrobcích skutečně záležet, a tak nabídka byla pro návštěvníky velmi pestrá.  

Celý jarmark se opět vydařil a školou pronikala přátelská vánoční atmosféra.

— Mgr. Darina Lukášová —

2. 1. 2020 | přečetlo 32 lidí | ↑ zpět nahoru

Milujeme divadlo!

Členové kroužku Spolek přátel umění se v posledních třech měsících přenesli do rozmanitých světů.

Prostřednictvím představení Homo zabijens: Konec lovců mamutů jsme pochopili, jak obtížné bylo přežít. Tento divadelní kus v režii J.A. Pitínského byl trochu náročnější a vyžadoval následné vysvětlení jednotlivých motivů, scén a různých zkratek a náznaků.

Harmonii a stav klidu jsme se pokoušeli hledat společně se Siddhárthou – hlavním představitelem stejnojmenného představení, které nás zavedlo do daleké Indie.

Prosincová návštěva Polárky se nesla v duchu irské pohádky. Hlavní hrdinka příběhu O Glashtinovi a slepé dívce poslouchá moře, vypravování své chůvy a sní o bytostech zrozených z mořských hlubin.

Divadlo máme opravdu rádi, proto se už moc těšíme na další porce umění. Neseďte večer doma a pojďte s námi za kulturou!

— Mgr. Tereza Friedl + členové kroužku —

20. 12. 2019 | přečetlo 26 lidí | ↑ zpět nahoru

Již tradičně za Marií Terezíí

Tak jako loni, předloni a předchozí roky jsme si i letos v předvánoční čas našli v nabitém školním programu den, abychom se vypravili za našimi kamarády z partnerské školy Sir Karl Popper Schule ve Vídni. Proběhlo setkání žáků 7. a 8. tříd naší školy se 7. třídou školy vídeňské. Přestože se tito žáci ještě neznali, od vánočního stromu v Schonbrunnu, kde jsme měli sraz, se rozešli ve skupinkách. Po hodině již byla navázána mnohá nová přátelství a některým bylo smutno, že se již musíme rozejít. Domluvili jsme si ale letní setkání v Brně.

My jsme pokračovali do centra Vídně, kde jsme žákům ještě ukázali pamětihodnosti jako Stephansdom, Hofburg, Rathaus a především slavné vídeňské vánoční trhy. I přes pořádnou zimu jsme si výlet užili a již nyní se těšíme na výpravu příští rok.

— Mgr. Jana Lúčová —

20. 12. 2019 | přečetlo 23 lidí | ↑ zpět nahoru

Jak vidíme Černovice

Žáci druhého stupně se zapojili do projektu, ve kterém se mohli vyjádřit k tomu, co jim v Černovicích schází nebo vadí. V hodinách výtvarné výchovy jsme toto téma zpracovali formou komiksových bublin, komiksu a ilustrovaných básniček. Dětem například schází kino, posilovna, cukrárna, lavičky, lepší osvětlení na některých ulicích, koupaliště apod. Výsledky naší práce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

— Mgr. Tereza Friedl + 6.A, 9.B, 8.B —

19. 12. 2019 | přečetlo 23 lidí | ↑ zpět nahoru

Beseda s pamětníkem

Sametová revoluce je téma skloňované ve všech pádech. Někteří z nás ji tehdy sledovali zprostředkovaně, jiní byli aktivními účastníky. Ale jak mají tuto významnou událost pochopit současné děti? Těžko si dokáží představit, v jakých společenských podmínkách vyrůstali jejich rodiče a prarodiče. Pro lepší porozumění doby minulé jsme se zúčastnili besedy s pamětníkem, na kterou jsme byli pozváni do místní pobočky Knihovny Jiřího Mahena. Poutavé vypravování pana Kopečného bylo dokresleno dobovými fotografiemi a časopisy.

Děkujeme za pozvání paní Martě Šmejkalové a panu Kopečnému za poutavé vypravování svých osobních zážitků a vzpomínek.

— Mgr. Tereza Friedl + 6.B —

19. 12. 2019 | přečetlo 24 lidí | ↑ zpět nahoru

Modernizace odborných učeben na ZŠ Brno, Řehořova 3

logo projektu

V naší škole byla koncem října úspěšně ukončena realizace projektu s názvem „Modernizace odborných učeben na ZŠ Brno, Řehořova 3“. Jedná se o integrovaný projekt Brněnské metropolitní oblasti ve vazbě na specifický cíl 2.4 IROP (Integrovaného regionálního operačního programu) – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Celkové náklady projektu činily 9 778 644,82 Kč, z toho způsobilé výdaje jsou ve výši 9 329 464 Kč (85 % ze způsobilých výdajů bude poskytnuto z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 5 % ze státního rozpočtu ČR, na dofinancování 10 % se rovným dílem podílely statutární město Brno a městská část Brno – Černovice). Nositelem projektu byla městská část Brno – Černovice. Realizace projektu byla zahájena 1. 12. 2017, termín ukončení byl stanoven na 31. 10. 2019. Udržitelnost projektu je 5 let.

Výstupy projektu: vybudování nové multimediální jazykové učebny, modernizace odborné učebny přírodních věd, učebny informatiky, jazykové učebny a univerzální dílny. Díky projektu byla vyřešena i vnitřní konektivita školy, která nyní splňuje Standard konektivity základních škol stanovený MŠMT. Všechny realizované učebny byly vybaveny novým nábytkem, moderní projekční technikou, IT technikou a nejnovějšími učebními pomůckami.

Multimediální jazyková učebna:

 • Interaktivní panel Promethean s operačním systémem Android
 • 24 ks počítačů s operačním systémem Windows 10 + učitelský PC se 2 monitory
 • Vybavení pro výuku cizích jazyků (jazyková laboratoř, software)
 • Stoly s výsuvným mechanismem pro monitory

Učebna přírodních věd:

 • Interaktivní panel Promethean s operačním systémem Android
 • Vizualizér Lumens DC 193 (2 ks)
 • Učitelský PC se 2 monitory + USB mikroskop
 • Horizon Energy Box (2 ks)
 • Sada senzorů PASCO Sensorium 2 (11 ks)
 • Žákovské konvertibilní notebooky HP s operačním systémem Windows 10 (27 ks) + dokovací stanice
 • Žákovské mikroskopy ZM 8 (10 ks) + učitelský mikroskop MOTIC RED - 130

Učebna informatiky:

 • Interaktivní panel Promethean s operačním systémem Android
 • 30 ks počítačů s operačním systémem Windows 10 + učitelský PC se 2 monitory

Jazyková učebna:

 • Interaktivní panel Promethean s operačním systémem Android + učitelský PC

Univerzální dílna:

 • Soustruh na dřevo UNIMAT 1
 • Stojanová vrtačka UNIMAT 1
 • Horizontální frézka ML – UNIMAT ML
 • Lupínková pilka UNIMAT 1

Je potěšující, že se nám díky projektu podařilo významně povýšit kvalitu vybavení našich odborných učeben. Díky moderní technice a novým učebním pomůckám se výuka pro žáky jistě stane zábavnější a bude více efektivní.

Rád bych za celý tým pedagogických pracovníků poděkoval vedení MČ Brno – Černovice za úspěšné zvládnutí projektu, především 1. místostarostce Mgr. Šárce Korkešové - projektové manažerce, statutárnímu městu Brno za finanční podporu, Odboru implementace evropských fondů (OIEF) za kvalitní vedení projektu, a v neposlední řadě všem firmám, které projekt realizovaly: UNIS COMPUTERS, a.s. – oblast IT, Izolservis, spol. s r.o. – stavební část, Mgr. František Vlasák – nábytkové vybavení + vybavení učeben, Profimedia s.r.o. - učební pomůcky.

Video k modernizaci učeben (MP4, 165 MB)

— Mgr. Josef Binek, ředitel školy —

21. 11. 2019 | přečetlo 64 lidí | ↑ zpět nahoru

Nový web k výběru střední školy v JMK

Webové stránky Vyberskoly.cz poskytují veškeré informace související s tranzitem žáka ze základní na střední školu. Web přináší přehledně strukturované informace praktického charakteru, které jsou spojeny s otázkami přechodu ze základní školy na střední (vyplňování přihlášek, informace o jednotné přijímací zkoušce, problematika zápisového lístku apod.) Kromě toho obsahuje i databázi všech středních škol JMK korespondující s jeho tištěnou verzí.

— vedení školy —

26. 11. 2019 | přečetlo 38 lidí | ↑ zpět nahoru

Konec platnosti loni vydaných karet Happysnack

Vážení rodiče,

dne 30. 11. 2019 bude ukončena platnost karet Happysnack, vydaných v loňském školním roce (v září 2018). Toto oznámení se netýká karet vydaných v letošním školním roce nebo těch, které již byly prodlouženy dobitím kreditu!

Platnost karet lze prodloužit projevením zájmu, tedy dobitím kreditu v min. výši 10 Kč. Tento kredit není žádný poplatek, celá jeho výše se využije pro nákup zdravých svačinek ze školního automatu Happysnack.

Více info na webových stránkách www.happysnack.cz.

— Kolektiv Happysnack —

26. 11. 2019 | přečetlo 30 lidí | ↑ zpět nahoru

Volné termíny v tělocvičně

Dovolujeme si vás upozornit na volné termíny k pronájmu tělocvičny:

 • středa 16,30 - 17,30 hod;
 • středa 20,00 - 21,00 hod;
 • čtvrtek 18,00 - 20,00 hod;
 • pátek 16,00 - 18,00 hod.

Podrobné informace lze získat u paní hospodářky ing. Barbory Odehnalové na e-mailu sekretariat@zsrehorova.cz nebo telefonním čísle 548 422 951.

— vedení školy —

13. 11. 2019 | přečetlo 35 lidí | ↑ zpět nahoru

Termíny ŠVP a LVK 2019/2020

Vážení rodiče,

ve školním roce 2019/2020 se budou školy v přírodě konat v těchto termínech:

 • 3. 2.-7. 2. 2020: Sykovec, Tři Studně (4.B, 5.B)
  10. 2.-14. 2. 2020: Podmitrov (2.A, 4.C, 5.A)
  4. 5.-7. 5. 20: Sykovec, Tři Studně (1.B, 2.B)
  18. 5.-22. 5. 2020: Bílá (1.A, 4.A)
  25. 5.-29. 5. 2020: Sykovec, Tři Studně (3.A, 3.B)

Lyžařský výcvikový kurz proběhne v Červené Vodě mezi 10. a 14. únorem 2020.

7. 11. 2019 | přečetlo 49 lidí | ↑ zpět nahoru

Chcete se o dění na naší škole dozvědět více? Od roku 2004 jsme pro vás napsali už 2620 novinek,
všechny si můžete přečíst v našem archivu →



© 2004-2020 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru