Novinky « Základní škola Brno, Řehořova 3

Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

Základní škola, Brno, Řehořova 3Naše škola má více jak šedesátiletou tradici. Budova školy se nachází v Brně – Černovicích, v sousedství parku, ukryta v bohaté zeleni. Díky rozsáhlé rekonstrukci, která byla ukončena v roce 2013, je škola zmodernizovaná, plně bezbariérová. Součástí školy jsou pavilon školní družiny s jídelnou, tělocvična, hřiště s umělým povrchem a školní zahrada.
Výchovně-vzdělávací proces probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola s úsměvem – škola pro všechny“. Stavíme na klidné, pohodové atmosféře a na individuálním přístupu k žákům. Ve výuce využíváme metody činnostního učení a prvky daltonského vzdělávacího programu.
Zaměřením na výuku cizích jazyků, informatiky a na sport chceme dosáhnout, aby naši absolventi ovládali počítačovou techniku, byli fyzicky zdatní a ve sjednocené Evropě se bez problémů domluvili.
Výuka angličtiny je povinná pro všechny žáky již od 1. ročníku, od 8. ročníku nabízíme druhý cizí jazyk: němčinu (jako volitelný předmět). Své jazykové znalosti si žáci mohou ověřit při pravidelných výjezdech do zahraničí (Rakousko, Francie, Anglie) a při účasti v mezinárodních projektech.
Spolupracujeme s partnerskou školou Sir Karl Popper Schule ve Vídni, dlouholetou tradici má naše účast v mezinárodním projektu Comenius. Zapojili jsme se i do mailového partnerství evropských škol – e-Twinning. Velký zájem projevují žáci o mezinárodní projekt Globe a environmentální projekty, kde se aktivně podílejí na zkoumání a měření kvality životního prostředí v okolí školy.
Jako jedna z mála škol v Brně nabízíme žákům účast v Cambridgeských zkouškách, které prověřují všechny čtyři jazykové dovednosti v angličtině – čtení, psaní, poslech a mluvení. Tato zkouška vede k získání mezinárodně uznávaného certifikátu.
Výuku informatiky zahajujeme od 5. ročníku. Máme dvě moderně vybavené počítačové učebny, rozšiřujeme počet interaktivních tabulí a jejich využití ve výuce.
Zvýšenou hodinovou dotací posilujeme výuku tělesné výchovy na I. stupni, do sportovních kroužků se mohou zapojit všichni žáci (fotbal, basketbal, atletika, sportovní hry).
Stoprocentní odborná způsobilost učitelů se odráží na úspěšnosti našich žáků při přijímání na střední školy a víceletá gymnázia. Nadaní žáci dosahují vynikajících výsledků v soutěžích a olympiádách.
Naším hlavním cílem je podpořit přirozenou touhu dítěte po poznání, jeho schopnost pracovat samostatně i v týmu. Žáci jsou vedeni k zodpovědnosti, k sebehodnocení a sebekontrole.
Více informací o škole →

Zobrazit celý text →

Vánoční párty

Ve čtvrtek 19. prosince uspořádala třída VIII. A vánoční párty pro žáky sedmých až devátých tříd. Párty se konala v místní sokolovně, na ulici Štolcova.

Párty byla plná zábavy, tance, her. Byl zde i fotokoutek a něco dobrého k zakousnutí, ale hlavně jsme si krásně popovídali, pobavili se a načerpali tu pravou vánoční atmosféru.

— třída VIII.A s třídní učitelkou Mgr. Magdou Neplechovou —

8. 1. 2020 | přečetlo 9 lidí | ↑ zpět nahoru

Vánoční zpívání 9. A

Čas před Vánocemi letos prožila třída 9. A ve znamení koled a vánočních písní. První vystoupení třídu čekalo 2. prosince na Rozsvícení stromu městské části Brno-Černovice, kde svým zpěvem doplnila program černovických škol, ale také žáci nasáli příjemnou vánoční atmosféru. Druhé pěvecké vystoupení čekalo žáky hned následující den na Vánočním jarmarku školy. Písněmi Vánoce jsou tady a Půlnoční od Václava Neckáře orámovali kulturní program školního jarmarku.

Další vystoupení na sebe nenechalo dlouho čekat. Byli jsme osloveni družstvem invalidů MYJÓMI, sociální podnik, s nabídkou vystoupení na jejich firemním večírku. Díky ochotě žáků a jejich rodičů jsme společně se třídou nacvičili pásmo vánočních koled a písní. 13. prosince jsme vyrazili reprezentovat naši školu směr Mendelova univerzita, kde se vánoční večírek konal. Žáci 9. A tak měli možnost nejenom nahlédnout do vysokoškolských prostor, ale také svým zpěvem vykouzlili nejeden úsměv na prozpěvujících si tváří publika. Za své pěvecké vystoupení tak byli žáci odměněni nejenom věcně, ale i příjemným pocitem z jejich zpěvu. 

— Mgr. Darina Lukášová s 9. A —

6. 1. 2020 | přečetlo 12 lidí | ↑ zpět nahoru

Vánoční jarmark školy

Připravit výrobky, nacvičit vystoupení, uvařit punč, svátečně se naladit a tradiční Vánoční jarmark školy může začít!

 Stalo se tak 3. 12. 2019, kdy do školy zavítali rodiče žáků a další hosté. Nejprve byl v tělocvičně školy připraven pestrý kulturní program. Vystoupili žáci prvního a druhého stupně, kteří reprezentovali svou třídu, kroužek nebo školní družinu. Předvedli pěvecká, dramatická, taneční i zábavná čísla. Vystupující se dočkali vřelého potlesku publika a nejedné pochvaly. Moderátorem programu se stal Jirka Bezoušek, technické zázemí obstaral Dan Kučera.

Po programu následoval samotný jarmark. Díky hojné návštěvnosti chodby prvního patra školy takřka praskaly ve švech. Každá třída měla připravený svůj stánek s mnoha výrobky, které lákaly ke koupi či ochutnávce. Žáci se svými třídními učitelkami si nechali na výrobcích skutečně záležet, a tak nabídka byla pro návštěvníky velmi pestrá.  

Celý jarmark se opět vydařil a školou pronikala přátelská vánoční atmosféra.

— Mgr. Darina Lukášová —

2. 1. 2020 | přečetlo 19 lidí | ↑ zpět nahoru

Milujeme divadlo!

Členové kroužku Spolek přátel umění se v posledních třech měsících přenesli do rozmanitých světů.

Prostřednictvím představení Homo zabijens: Konec lovců mamutů jsme pochopili, jak obtížné bylo přežít. Tento divadelní kus v režii J.A. Pitínského byl trochu náročnější a vyžadoval následné vysvětlení jednotlivých motivů, scén a různých zkratek a náznaků.

Harmonii a stav klidu jsme se pokoušeli hledat společně se Siddhárthou – hlavním představitelem stejnojmenného představení, které nás zavedlo do daleké Indie.

Prosincová návštěva Polárky se nesla v duchu irské pohádky. Hlavní hrdinka příběhu O Glashtinovi a slepé dívce poslouchá moře, vypravování své chůvy a sní o bytostech zrozených z mořských hlubin.

Divadlo máme opravdu rádi, proto se už moc těšíme na další porce umění. Neseďte večer doma a pojďte s námi za kulturou!

— Mgr. Tereza Friedl + členové kroužku —

20. 12. 2019 | přečetlo 13 lidí | ↑ zpět nahoru

Již tradičně za Marií Terezíí

Tak jako loni, předloni a předchozí roky jsme si i letos v předvánoční čas našli v nabitém školním programu den, abychom se vypravili za našimi kamarády z partnerské školy Sir Karl Popper Schule ve Vídni. Proběhlo setkání žáků 7. a 8. tříd naší školy se 7. třídou školy vídeňské. Přestože se tito žáci ještě neznali, od vánočního stromu v Schonbrunnu, kde jsme měli sraz, se rozešli ve skupinkách. Po hodině již byla navázána mnohá nová přátelství a některým bylo smutno, že se již musíme rozejít. Domluvili jsme si ale letní setkání v Brně.

My jsme pokračovali do centra Vídně, kde jsme žákům ještě ukázali pamětihodnosti jako Stephansdom, Hofburg, Rathaus a především slavné vídeňské vánoční trhy. I přes pořádnou zimu jsme si výlet užili a již nyní se těšíme na výpravu příští rok.

— Mgr. Jana Lúčová —

20. 12. 2019 | přečetlo 11 lidí | ↑ zpět nahoru

Jak vidíme Černovice

Žáci druhého stupně se zapojili do projektu, ve kterém se mohli vyjádřit k tomu, co jim v Černovicích schází nebo vadí. V hodinách výtvarné výchovy jsme toto téma zpracovali formou komiksových bublin, komiksu a ilustrovaných básniček. Dětem například schází kino, posilovna, cukrárna, lavičky, lepší osvětlení na některých ulicích, koupaliště apod. Výsledky naší práce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

— Mgr. Tereza Friedl + 6.A, 9.B, 8.B —

19. 12. 2019 | přečetlo 12 lidí | ↑ zpět nahoru

Beseda s pamětníkem

Sametová revoluce je téma skloňované ve všech pádech. Někteří z nás ji tehdy sledovali zprostředkovaně, jiní byli aktivními účastníky. Ale jak mají tuto významnou událost pochopit současné děti? Těžko si dokáží představit, v jakých společenských podmínkách vyrůstali jejich rodiče a prarodiče. Pro lepší porozumění doby minulé jsme se zúčastnili besedy s pamětníkem, na kterou jsme byli pozváni do místní pobočky Knihovny Jiřího Mahena. Poutavé vypravování pana Kopečného bylo dokresleno dobovými fotografiemi a časopisy.

Děkujeme za pozvání paní Martě Šmejkalové a panu Kopečnému za poutavé vypravování svých osobních zážitků a vzpomínek.

— Mgr. Tereza Friedl + 6.B —

19. 12. 2019 | přečetlo 12 lidí | ↑ zpět nahoru

Seminář Úskalí vstupu dítěte do základního vzdělávání

Město Brno spolu s mateřskými a základními školami hledá nejlepší cesty k celkovému osobnostnímu rozvoji dětí a k jejich úspěšnému vzdělávání.

V rámci projektu jsou pod záštitou 1. náměstka primátora města Brna Mgr. Petra Hladíka nabízeny vzdělávací semináře pro rodiče budoucích prvňáčků na téma úskalí vstupu dítěte do základního vzdělávání.

Místo konání: zasedací místnost PODKOVA, nádvoří Nové radnice, Dominikánské nám. 1, Brno.

Termíny:

 • 3. 2. 2020 − od 16 do 19 hodin Mgr. Lenka Bínová (speciální pedagog, PPP Brno)
 • 5. 3. 2020 − od 16 do 19 hodin Mgr. Jiřina Bednářová (speciální pedagog, PPP Brno)
 • 16. 3. 2020 – od 16 do 19 hodin PhDr. Miloslava Svobodová (psycholog, PPP Brno)

Semináře jsou hrazeny z projektu MAP II. Závazná registrace na: http://map2.brno.cz/ sekce „host“.

Leták k akci ve formátu pdf (284 kB)

18. 12. 2019 | přečetlo 13 lidí | ↑ zpět nahoru

Předvánoční zájezd do Osvětimi a Krakova

V letošním roce jsme se rozhodli vyrazit s žáky 8. a 9. ročníku do Osvětimi, abychom se lépe seznámili s tematikou holokaustu. Protože termín zájezdu padl do adventního času, spojili jsme ho s návštěvou vánočních trhů v Krakově.

Do Polska jsme se vydali v časných ranních hodinách. Počasí bylo sice mrazivé, ale slunečné. V KT Auschwitz už na nás čekali dva čeští průvodci, kteří se nám věnovali po celou dobu prohlídky. Nejdříve jsme prošli první, nejstarší částí koncentračního tábora, poté následoval přejezd do části druhé – Birkenau (Březinky). Od průvodců jsme se dozvěděli všechny důležité informace, které v nás často zanechávaly rozporuplné emoce. Nicméně právě takové poznání historie „ na vlastní kůži“ je velice důležité a doplňuje teoretické znalosti, které získáváme ve školních lavicích.

Druhá část zájezdu už byla o poznání veselejší. Po hodinovém přejezdu nás vítal vánočně vyzdobený a osvícený Krakov. Atmosféra zde byla přímo pohádková, což dokazoval i oheň chrlící drak pod hradem Wawelem. Každý okusil z vánočního Krakova podle chuti – ať už to byly místní speciality, výrobky z jantarua nebo jen focení „selfie“ s vánočními kulisami.
Plni zážitků a dojmů jsme se vpodvečer vydali na zpáteční cestu a unaveni jsme bezpečně dorazili zpět do Brna před půlnocí.
 
 A jak to na některé žáky zapůsobilo?

 
„Depresivně (to, co by se nemělo opakovat) a zároveň naděje na lepší zítřky.“

„Přišlo mi zajímavé, že jsme šli po stopách lidí, co šli na smrt. Mnohdy i děsivé, že jsme byli na místě, kde ti lidé brutálně umřeli.“

„Myslím, že je to důležitý zážitek, protože mnoho lidí si neuvědomuje, že i tak nemorální utrpení se může díky naší neznalosti opakovat.“

V Osvětimi mě neděsily tak moc  ty věci (boty, hrnečky, kartáče) jako to, co jsem slyšela od paní průvodkyně. Říkala to s takovými emocemi, že jsem z toho úplně zkameněla.“


— Mgr. Marcela Marková —

18. 12. 2019 | přečetlo 10 lidí | ↑ zpět nahoru

Návštěva pražské firmy Microsoft

Výlet do Prahy tentokrát nebyl motivován památkami, ale návštěvou firmy Microsoft. Do tohoto světového gigantu jsme se dostali v rámci spolupráce naší školy s touto firmou. První část probíhala v zasedací místnosti, kde nám pan Mirek ukazoval speciální vychytávky ze světa počítačových programů, které se dají využívat ve výuce. Pak jsme se přesunuli na střechu firmy a porozhlédli se po matičce stověžaté. Velmi nás překvapilo, že na střeše je umístěna relaxační zahrada, grilovací pult, houpačka a křesílka. Průvodci nám vysvětlili, že odpočinek je důležitou součástí práce a firma se o své zaměstnance dokonale stará. Přesvědčili jsme se o tom při další prohlídce. Nejvíce nás zaujaly místnosti, ve kterých bylo po celý den připraveno občerstvení. Co nám pak téměř vyrazilo dech, byla zkušebna s množstvím hudebních nástrojů a možnost pořádat koncerty přímo v práci. Co se týká práce samotné, tak jsme se dověděli, že nikdo nemá své pevné pracovní místo ani pracovní dobu. Vzhledem k tomu, že svou práci realizují především na notebooku, stačí jim dobré připojení k internetu. Ale to samozřejmě není vše, důležité jsou znalosti z oboru a hlavně angličtina.

Jaká by to byla návštěva Prahy, kdybychom neměli alespoň chvilku rozchod! Naštěstí nám vše skvěle vycházelo a mohli jsme se podívat na Václavské náměstí a utratit tak své kapesné.

Zpátky do Brna jsme jeli vlakem a cestou jsme si prohlíželi pořízené fotky, vyprávěli si o zážitcích a užívali si společné chvíle strávené mimo školní lavice.

— Mgr. Tereza Friedl, Mgr. Kristýna Dostalová —

18. 12. 2019 | přečetlo 12 lidí | ↑ zpět nahoru

Dárky, které potěšily

Aktivní občané rozdávali radost. V pondělí 16. prosince jsme navštívili černovický Senior Point. Na poslední adventní setkání místních seniorů jsme nepřišli s prázdnou. Přinesli jsme krabici vlastnoručně vyrobených dárků, na kterých jsme pracovali v průběhu měsíce listopadu. Velmi milou částí návštěvy bylo osobní předávání dárků. Jsme rádi, že se nám podařilo vykouzlit úsměvy a moc se těšíme na další spolupráci.

— Mgr. Tereza Friedl + Aktivní občané —

18. 12. 2019 | přečetlo 12 lidí | ↑ zpět nahoru

Kouzelník Katonas nám vykouzlil vánoční atmosféru

Vánočně laděné představení pro nás v pondělí 16. prosince připravil kouzelník Katonas. V tělocvičně nás přivítal obří nafukovací sněhulák. Kouzelnické triky předvedl Katonas i děti z publika. Při jedné z iluzí asistovala dokonce paní učitelka Radmila Preslová. Na závěr jsme si zazpívali písničku „Vánoce, Vánoce přicházejí“. Děti nazdobily stromeček a kouzelník Katonas nám vykouzlil sníh a především úsměvy na dětských tvářích.

— Vychovatelky ŠD —

17. 12. 2019 | přečetlo 13 lidí | ↑ zpět nahoru

Mikulášská nadílka

Ve čtvrtek 5.12. vyrazily dvě skupinky 9.A do mateřských škol v Černovicích převlečení za Mikuláše, čerty a anděly. Jejich úkolem bylo předat nadílku dětem z MŠ Štolcova a Elišky Krásnohorské. Mikuláš předčítal z Knihy hříchů děti, které během uplynulého roku zlobily. Čerti nelenili a hříšníky si označili černým uhlíkem, aby mohli sledovat, zda se polepší. Některé děti byly hodné a nemusely se bát, jiné si chodily pro výtky opakovaně. Nakonec ale všechny slíbily, že už budou hodné a poslušné, a tak čerti nemuseli nikoho odnést do Pekla. Při nadílce nechyběly žádné emoce. Některé děti se bály a plakaly, jiné byly překvapené, nakonec ale všechny měly radost z ovoce a sladkostí, které dostaly od andělů. A sladká odměna nakonec čekala i na deváťáky, kteří si akci užili.

— třída IX.A —

16. 12. 2019 | přečetlo 10 lidí | ↑ zpět nahoru

Krabice od bot

Krabice od bot je poměrně obyčejná věc, ale pokud do ní naskládáte hračky a jiné dárky, krásně ji zabalíte a napíšete cedulku pro koho je určena, může se stát obrovským zdrojem radosti. A právě do tohoto projektu jsme se zapojili i my – žáci 2.B a 6.B.  Smyslem nebylo nakupovat drahé dary, ale podívat se doma, jestli třeba nemám zachovalou hračku, se kterou si už dlouho nehraji.  A přesně taková hračka může potěšit děti, které se nemají tak dobře jako my. Při této aktivitě jsme si uvědomili, že je důležité myslet na druhé a pochopili jsme, že i málo může udělat mnoho.     

Děkujeme paní Petrové, která všechny naše balíčky odvezla na Charitu.

— Mgr. Tereza Friedl + 6.B, Mgr. Renata Sléhová + 2.B —

12. 12. 2019 | přečetlo 10 lidí | ↑ zpět nahoru

Výstava Svět hlavolamů

Aktivní občané se tentokrát vydali procvičit své mozkové závity. Na výstavě Svět hlavolamů jsme si jich prohlédli a vyzkoušeli opravdu velké množství. Od kovových, přes dřevěné, až po plastové Rubikovy kostky. Některé nám daly opravdu zabrat, ale obrovského Ježka v kleci jsme zdolali. Největším překvapením byl hlavolam Big Pelikan, který je považován za evropský unikát díky své velikosti a náročnosti skládání. Výstava v Letohrádku Mitrovských byla velmi příjemným zpestřením našich schůzek.

— Mgr. Tereza Friedl + Aktivní občané —

4. 12. 2019 | přečetlo 7 lidí | ↑ zpět nahoru

Modernizace odborných učeben na ZŠ Brno, Řehořova 3

logo projektu

V naší škole byla koncem října úspěšně ukončena realizace projektu s názvem „Modernizace odborných učeben na ZŠ Brno, Řehořova 3“. Jedná se o integrovaný projekt Brněnské metropolitní oblasti ve vazbě na specifický cíl 2.4 IROP (Integrovaného regionálního operačního programu) – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Celkové náklady projektu činily 9 778 644,82 Kč, z toho způsobilé výdaje jsou ve výši 9 329 464 Kč (85 % ze způsobilých výdajů bude poskytnuto z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 5 % ze státního rozpočtu ČR, na dofinancování 10 % se rovným dílem podílely statutární město Brno a městská část Brno – Černovice). Nositelem projektu byla městská část Brno – Černovice. Realizace projektu byla zahájena 1. 12. 2017, termín ukončení byl stanoven na 31. 10. 2019. Udržitelnost projektu je 5 let.

Výstupy projektu: vybudování nové multimediální jazykové učebny, modernizace odborné učebny přírodních věd, učebny informatiky, jazykové učebny a univerzální dílny. Díky projektu byla vyřešena i vnitřní konektivita školy, která nyní splňuje Standard konektivity základních škol stanovený MŠMT. Všechny realizované učebny byly vybaveny novým nábytkem, moderní projekční technikou, IT technikou a nejnovějšími učebními pomůckami.

Multimediální jazyková učebna:

 • Interaktivní panel Promethean s operačním systémem Android
 • 24 ks počítačů s operačním systémem Windows 10 + učitelský PC se 2 monitory
 • Vybavení pro výuku cizích jazyků (jazyková laboratoř, software)
 • Stoly s výsuvným mechanismem pro monitory

Učebna přírodních věd:

 • Interaktivní panel Promethean s operačním systémem Android
 • Vizualizér Lumens DC 193 (2 ks)
 • Učitelský PC se 2 monitory + USB mikroskop
 • Horizon Energy Box (2 ks)
 • Sada senzorů PASCO Sensorium 2 (11 ks)
 • Žákovské konvertibilní notebooky HP s operačním systémem Windows 10 (27 ks) + dokovací stanice
 • Žákovské mikroskopy ZM 8 (10 ks) + učitelský mikroskop MOTIC RED - 130

Učebna informatiky:

 • Interaktivní panel Promethean s operačním systémem Android
 • 30 ks počítačů s operačním systémem Windows 10 + učitelský PC se 2 monitory

Jazyková učebna:

 • Interaktivní panel Promethean s operačním systémem Android + učitelský PC

Univerzální dílna:

 • Soustruh na dřevo UNIMAT 1
 • Stojanová vrtačka UNIMAT 1
 • Horizontální frézka ML – UNIMAT ML
 • Lupínková pilka UNIMAT 1

Je potěšující, že se nám díky projektu podařilo významně povýšit kvalitu vybavení našich odborných učeben. Díky moderní technice a novým učebním pomůckám se výuka pro žáky jistě stane zábavnější a bude více efektivní.

Rád bych za celý tým pedagogických pracovníků poděkoval vedení MČ Brno – Černovice za úspěšné zvládnutí projektu, především 1. místostarostce Mgr. Šárce Korkešové - projektové manažerce, statutárnímu městu Brno za finanční podporu, Odboru implementace evropských fondů (OIEF) za kvalitní vedení projektu, a v neposlední řadě všem firmám, které projekt realizovaly: UNIS COMPUTERS, a.s. – oblast IT, Izolservis, spol. s r.o. – stavební část, Mgr. František Vlasák – nábytkové vybavení + vybavení učeben, Profimedia s.r.o. - učební pomůcky.

Video k modernizaci učeben (MP4, 165 MB)

— Mgr. Josef Binek, ředitel školy —

21. 11. 2019 | přečetlo 51 lidí | ↑ zpět nahoru

4.B + 5.B pomáhala s péčí o veřejný prostor

Minulý měsíc probíhaly před školou poslední úpravy po rozsáhlé rekonstrukci. 5. B pomáhala Veřejné zeleni města Brna při výsadbě květinového záhonu a 4. B se zapojila s organizací Rezekvítek do výsadby dvou stromů vedle vchodu do školy. Všechny aktivity plnily děti s nadšením. Těšíme se na jaro, až uvidíme, jak vše krásně roste a kvete.

— Mgr. Pavlína Trúsiková, Mgr. Gabriela Marošová —

3. 12. 2019 | přečetlo 17 lidí | ↑ zpět nahoru

Nový web k výběru střední školy v JMK

Webové stránky Vyberskoly.cz poskytují veškeré informace související s tranzitem žáka ze základní na střední školu. Web přináší přehledně strukturované informace praktického charakteru, které jsou spojeny s otázkami přechodu ze základní školy na střední (vyplňování přihlášek, informace o jednotné přijímací zkoušce, problematika zápisového lístku apod.) Kromě toho obsahuje i databázi všech středních škol JMK korespondující s jeho tištěnou verzí.

— vedení školy —

26. 11. 2019 | přečetlo 27 lidí | ↑ zpět nahoru

Konec platnosti loni vydaných karet Happysnack

Vážení rodiče,

dne 30. 11. 2019 bude ukončena platnost karet Happysnack, vydaných v loňském školním roce (v září 2018). Toto oznámení se netýká karet vydaných v letošním školním roce nebo těch, které již byly prodlouženy dobitím kreditu!

Platnost karet lze prodloužit projevením zájmu, tedy dobitím kreditu v min. výši 10 Kč. Tento kredit není žádný poplatek, celá jeho výše se využije pro nákup zdravých svačinek ze školního automatu Happysnack.

Více info na webových stránkách www.happysnack.cz.

— Kolektiv Happysnack —

26. 11. 2019 | přečetlo 21 lidí | ↑ zpět nahoru

Volné termíny v tělocvičně

Dovolujeme si vás upozornit na volné termíny k pronájmu tělocvičny:

 • středa 16,30 - 17,30 hod;
 • středa 20,00 - 21,00 hod;
 • čtvrtek 18,00 - 20,00 hod;
 • pátek 16,00 - 18,00 hod.

Podrobné informace lze získat u paní hospodářky ing. Barbory Odehnalové na e-mailu sekretariat@zsrehorova.cz nebo telefonním čísle 548 422 951.

— vedení školy —

13. 11. 2019 | přečetlo 21 lidí | ↑ zpět nahoru

Termíny ŠVP a LVK 2019/2020

Vážení rodiče,

ve školním roce 2019/2020 se budou školy v přírodě konat v těchto termínech:

 • 3. 2.-7. 2. 2020: Sykovec, Tři Studně (4.B, 5.B)
  10. 2.-14. 2. 2020: Podmitrov (2.A, 4.C, 5.A)
  4. 5.-7. 5. 20: Sykovec, Tři Studně (1.B, 2.B)
  18. 5.-22. 5. 2020: Bílá (1.A, 4.A)
  25. 5.-29. 5. 2020: Sykovec, Tři Studně (3.A, 3.B)

Lyžařský výcvikový kurz proběhne v Červené Vodě mezi 10. a 14. únorem 2020.

7. 11. 2019 | přečetlo 26 lidí | ↑ zpět nahoru

Chcete se o dění na naší škole dozvědět více? Od roku 2004 jsme pro vás napsali už 2613 novinek,
všechny si můžete přečíst v našem archivu →© 2004-2020 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru