;
Výuka

cizích jazyků
Výuka cizích jazyků

Nejbližší Cambridge zkoušky se budou ve škole konat: 29. 11. 2023

ŠpendlíkANGLIČTINA JE PRO NÁS PRIORITOU

 • Prožitkovou angličtinu zavádíme již od 1. ročníku.
 • Důraz je kladen na přirozenou komunikaci.
 • Učení probíhá za použití různých metod včetně TPR (Total Physical Response).
 • Využíváme současné technologie, digitalní podporu a plně interaktivní tabule a interaktivní panely.
 • Od 3. ročníku probíhá výuka ve specializovaných jazykových učebnách za pomocí nejnovějšího vydání učebnic Oxfrord University Press.
 • Od 7. ročníku nabízíme dva volitelné předměty anglického jazyka a to ANGLICKOU KONVERZACI a ANGLICKÝ SEMINÁŘ zaměřený na upevnění základů anglického jazyka.
 • Dle možnosti zařazujeme do výuky i návštěvy divadelních představení v anglickém jazyce.
 • Každoročně pořádáme konverzační soutěž pro žáky 8.-9. tříd s možností postupu do městského kola.


CAMBRIDGE ZKOUŠKY VE SPOLUPRÁCI S BRITSKOU RADOU

Stalo se již tradicí, že na naší škole připravujeme talentované žáky ke složení mezinárodně uznávaných zkoušek z anglického jazyka. Od roku 2008 organizujeme výuku v kurzech, kde se žáci vždy dva roky připravují na zkoušku.

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PROBÍHAJÍ V NĚKOLIKA ÚROVNÍCH:

 • Starters (A1) - žáci ve věku 10-11 let
 • Movers (A1+) - žáci ve věku 12-13 let
 • Flyers/ KET (A2) - žáci ve věku 13-14 let
 • PET (B1) - žáci ve věku 14-15 let

Pro nejvyšší věkovou kategorii britská rada organizuje nejnáročnější Cambridge zkoušku, tzv. PET FOR SCHOOL, kterou skládají naši jazykově nadaní žáci 8. a 9. ročníků. Úroveň této zkoušky je srovnatelná s úrovní maturitní zkoušky na SŠ.

cambridge


british flag

výuka-angličtiny

Po úspěšném zvládnutí zkoušek žáci obdrží mezinárodně uznávaný certifikát z univerzity v Cambridge. Mnoho absolventů naší školy své certifikáty již má a mohou skládat další zkoušky ve vyšších úrovníchNa konci školního roku probíhá slavnostní předávání certifikátů Cambridge English, kterého se účastní rodiče úspěšných žáků a jejich učitelé.

ANGLIČTINA V ČÍSLECH

97

předaných Cambridge certifikátů
140

hodin anglického jazyka za rok
3

jazykové učebny

NĚMECKÝ JAZYK

výuka němčiny • Výuku německého jazyka zařazujeme pro žáky 8. a 9. ročníku s tříhodinovou týdenní dotací.
 • Výuku vedou aprobovaní učitelé německého jazyka.
 • Vyučování probíhá ve dvou jazykových učebnách a v multimediální učebně s vybavenou jazykovou laboratoří a interaktivním panelem.učebna cizích jazyků

učebna cizích jazyků
učebna cizích jazyků

Naši žáci každoročně navštěvují hlavní město Rakouska Vídeň, kde mohou své znalosti využít v běžné každodenní komunikaci.