;
Zájmové

kroužky
Zájmové

kroužky

Aktuální nabídka kroužků pro školní rok 2023/24

ŠpendlíkS NÁMI SE NUDIT NEBUDEŠ, MÁME KROUŽEK PRO KAŽDÉHO

U nás si můžeš vyzkoušet nejen hudební, výtvarné, vědecké, jazykové, keramické či počítačové kroužky, ale i celou řadu sportovních kroužků. A to třeba fotbal, atletiku, judo, kondiční box, parkour nebo třeba i zumbu.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY V ČÍSLECH

33

nabídek zájmových kroužků
230

dětí zapojených v kroužcích
35 %

kroužků zaměřených na pohyb

INFORMACE K ZÁJMOVÝM KROUŽKŮM

INFORMACE K ZÁJMOVÝM KROUŽKŮM

  • Nabídka zájmových kroužků pro školní rok je zveřejněna vždy začátkem září.
  • Kroužky probíhají během školního roku, většinou od října do května.
  • Všechny zájmové kroužky probíhají v naší škole, děti 1.-3. tříd si lektor vyzvedává ve školní družině a po skončení kroužku je zpět předává vychovatelce školní družiny.
  • Prosíme rodiče družinových dětí, aby o změně týkající se jejich dítěte a zájmového kroužku vždy informavali svoji vychovatelku. Například při dodatečném přihlášení dítěte do zájmového kroužku (později než v měsíci září) nebo v případě odhlášení během školního roku.
  • Pokud se některý z placených kroužků z provozních důvodů neuskuteční, bude nahrazen podle možností v náhradním termínu (např. v červnu).
  • Ceny kroužků jsou uvedeny za jedno pololetí, lze uhradit i cenu za celý školní rok.

KROUŽKY POŘÁDANÉ ŠKOLOU PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

kroužek pro ročníky termíny vyučující cena
Příprava na přijímací zkoušky z ČJ - skupina A IX. třída čtvrtek 1x za 14 dní 14:00-15:30 hodin Mgr. Pavla Vytisková
vytiskova@zsrehorova.cz
zdarma
Příprava na přijímací zkoušky z ČJ - skupina B IX. třída čtvrtek 1x za 14 dní 14:00-15:30 hodin Mgr. Pavla Vytisková
vytiskova@zsrehorova.cz
zdarma
Příprava na přijímací zkoušky z ČJ - skupina A IX. třída čtvrtek 1x za 14 dní 14:00-15:30 hodin Mgr. Jana Lúčová
lucova@zsrehorova.cz
zdarma
Příprava na přijímací zkoušky z ČJ - skupina B IX. třída čtvrtek 1x za 14 dní 14:00-15:30 hodin Mgr. Jana Lúčová
lucova@zsrehorova.cz
zdarma
Příprava na přijímací zkoušky z M - skupina A IX. třída čtvrtek 1x za 14 dní 14:00-15:30 hodin Mgr. Magdalena Neplechová
neplechova@zsrehorova.cz
zdarma
Příprava na přijímací zkoušky z M - skupina B IX. třída čtvrtek 1x za 14 dní 14:00-15:30 hodin Mgr. Magdalena Neplechová
neplechova@zsrehorova.cz
zdarma
Příprava na přijímací zkoušky z M - skupina A IX. třída čtvrtek 1x za 14 dní 14:00-15:30 hodin Mgr. Kateřina Stránská
stranska@zsrehorova.cz
zdarma
Příprava na přijímací zkoušky z M - skupina B IX. třída čtvrtek 1x za 14 dní 14:00-15:30 hodin Mgr. Kateřina Stránská
stranska@zsrehorova.cz
zdarma
Školní časopis II. stupeň pondělí 1x za 14 dní 14:00-15:30 hodin Mgr. Pavel Čureček
curecek@zsrehorova.cz
zdarma
Školní časopis II. stupeň pondělí 1x za 14 dní 14:00-15:30 hodin Mgr. Helena Marholdová
marholdova@zsrehorova.cz
zdarma
Kreativní psaní II. stupeň pondělí 1x za 14 dní 14:00-15:30 hodin Mgr. Pavla Vytisková
vytiskovak@zsrehorova.cz
zdarma
Keramika II. - V. třída čtvrtek 13:30-15:00 hodin Mgr. Bohdana Zapletalová
zapletalova@zsrehorova.cz
400 Kč/měsíc
Náboženství I. - V. třída úterý 13.15–14.00 hodin Mgr. Marošová Gabriela
marosova@zsrehorova.cz
zdarma
Flétna pro začátečníky I. - V. třída středa 13:15-14:00 hodin Mgr. Jana Škrdlová
skrdlova@zsrehorova.cz
zdarma
YLE - PET IX. třída pondělí (září-listopad) 14:00-14:45 hodin Mgr. Magdalena Pařízková
parizkova@zsrehorova.cz
300 Kč/měsíc
YLE - PET VI. - VIII. třída pondělí (prosinec-červen) 14:00-15:30 hodin Mgr. Magdalena Pařízková
parizkova@zsrehorova.cz
300 Kč/měsíc
YLE - FLYERS V. - VII. třída úterý 14:00-14:45 hodin Mgr. Helena Marholdová
marholdova@zsrehorova.cz
300 Kč/měsíc
YLE - MOVERS V. třída pondělí 14:00-14:45 hodin Mgr. Johana Palová
palova@zsrehorova.cz
300 Kč/měsíc
YLE - STARTERS IV. třída pondělí 14:00-14:45 hodin Mgr. Gabriela Daňková
dankova@zsrehorova.cz
300 Kč/měsíc
YLE - STARTERS III. třída pondělí 13:00-13:45 hodin Mgr. Gabriela Daňková
dankova@zsrehorova.cz
300 Kč/měsíc
Conversation Club VI. - VII. třída středa 14:00-14:45 hodin Mgr. Gabriela Daňková
dankova@zsrehorova.cz
zdarma

KROUŽKY V RÁMCI ŠKOLNÍ DRUŽINY

kroužek pro ročníky termíny vyučující
Fotbálek (jen venkovní hřiště) I. – IV. třída po 13.30–14.30 hodin Preslová Radmila
preslova@zsrehorova.cz
Výtvarníček II. - V. třída st 15:00-16:15 hodin Mgr. Pavlína Litoborská
litoborska@zsrehorova.cz
Klub zábavné logiky a deskových her I. – IV. třída st 15.30–16.30 hodin Sekaninová Dana
sekaninova@zsrehorova.cz
Základy moderní gymnastiky I. – IV. třída čt 15.30–16.30 hodin Ferencová Monika
ferencova@zsrehorova.cz

KROUŽKY EXTERNISTŮ

kroužek pro ročníky termíny vyučující cena
Zumba Kids Jr. II. - V. třída st 15.20–16.05 hodin Mgr. Vogelová Monika
vogelova@zsrehorova.cz
Atletika děti 6-10 let pá 15.00-16.00 hodin www.vskuniverzitabrno.cz/atletika
Judo Wrestling Club I. – IX. třída po 16.00–17.30 hodin, čt 16.30–18.00 hodin Bc. Jiří Bačovský
jwc.brno@seznam.cz
jwcbrno.estranky.cz
Cvičeníčko děti 3-5 let, děti 5-10 let út 17.00–18.00 hodin, út 18.00–19.00 hodin
www.cvicenicko.cz
Šachový kroužek I. - IV. třída st 14:00-15:00 hodin Jaroslav Bureš
Věda nás baví I. - V. třída po 15.00–16.00 hodin Nela Drozdová
ndrozdova@vedanasbavi.cz
www.vedanasbavi.cz
SK TROPS děti 4-5 let čt 16.30–18.00 hodin Ing. Michaela Nádeníčková, DiS
www.sktropsbrno.cz
Gymnathlon Praha 6-8 let út 16.00–17.00 hodin
www.gymnathlon.cz


Kromě pravidelné zájmové činnosti se mohou žáci zúčastňovat také celé řady dalších aktivit, jako jsou například různé sportovní soutěže, návštěvy zajímavých míst, výlety či divadelní představení.

A JAK HODNOTÍ NAŠE KROUŽKY SAMOTNÍ ŽÁCI