;
ŠpendlíkPROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Prohlášení o přístupnosti

Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace, se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky https://zsrehorova.cz.

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb.,
o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Webová stránka povinného subjektu splňuje povinnost na úrovni A dle harmonizované normy EN 301 549 V2. 1.2.

Mezi některé chybějící požadavky na úroveň AA pak patří:

  • formáty některých vložených dokumentů mohou obsahovat nevhodné typografické prvky.


Přístupnost obsahu - vložené dokumenty

Veškeré vložené dokumenty jsou v podobě obecně rozšířených textových formátů, které lze otevřít pomocí volně dostupných programů. Konkrétně se jedná o tyto formáty:


Vypracování prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 29. 9. 2020
Pro vypracování tohoto prohlášení bylo použito posouzení společností SPWeb s.r.o.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vlastník webu si klade za cíl zpřístupnit webovou prezentaci všem jejím uživatelům v souladu se základními principy přístupnosti dle zákonem č. 99/2019 Sb.,
o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

V případě potřeby lze využít kontakt:

Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace Řehořova 1020/3
618 00 Brno
+420 548 422 951
sekretariat@zsrehorova.cz

Postupy pro prosazování práva

Pokud uživatel získá dojem, že webová stránka neposkytuje informace v souladu s výše uvedenými pravidly a vyzkoušel všechny možnosti komunikace se zástupci organizace či provozovatelem webu, může tuto skutečnost oznámit příslušnému orgánu pro prosazování práva.

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Pra­ha 4
e-mail: pristupnost@​mvcr.​cz