;
Žákovský

parlament
Žákovský

parlament

Nejbližší termín schůzky žákovského parlamentu:

ŠpendlíkCO JE ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT?

Cílem činnosti žákovského parlamentu je aktivní zapojení žáků do života školy. Je veden dvěma zkušenými učiteli již od školního roku 2004/2005. Nabízí žákům prostor pro vyjádření jejich názorů, umožňuje jim podílet se na utváření podoby školy a získávat důležité sociální a komunikační dovednosti.


Podporuje informovanost žáků školy.
Podílí se na organizaci akcí a soutěží pro žáky.
Díky žákovskému parlamentu se mění podoba školy.


JAK FUNGUJE?

 • V každé třídě od 5. do 9. ročníku jsou demokraticky zvoleni vždy dva žáci (zástupci), kteří se pravidelně účastní schůzek parlamentu. Schůzky jsou organizovány formou kulatého stolu.
 • Zástupci zde prezentují za třídu problémy, se kterými se ve škole setkávají, přichází s různými podněty a nápady, které by mohly být pro život ve škole prospěšné.
 • Žáci o problémech diskutují, rozdělují si a řeší úkoly, které by měly vést k pozitivním změnám ve škole a k většímu podílu žáků na jejím chodu.

JAKÝ SMYSL MÁ ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT?

 • Žáci se aktivně zapojují do života školy.
 • Žáci se zde učí projektové metodě řešení úkolů a skupinové práci.
 • Žáci rozvíjí své občanské dovednosti.
 • Žáci se učí odpovědnosti za svou práci a za své chování.
 • Rozvíjí klíčové kompetence žáků.
 • Podporuje pozitivní vztahy žáků napříč ročníky.
VÝSLEDKY PRÁCE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU


Celoroční soutěž o nejaktivnější třídu:

 • Jednotlivé třídy získávají body za organizování akcí pro spolužáky, za sběr starého papíru, za rozhlasové relace
  a za péči o kulturní prostředí ve třídách a šatnách.

Pravidelné akce:

 • Strašidelný Halloween pro školní družinu
 • pěvecké a talentové soutěže pro družinu
 • Den svatého Valentýna
 • organizace sběru papíru
 • pomoc při Dni předškoláků a zápisu do prvních tříd
 • spolupráce s nadací KrtekČLENOVÉ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 2022/2023

Třída

Jména zástupců

5. A

Anna Neplechová, Sebastian Svoboda

5. B

Klára Kotlanová, Ondřej Vašek

6. A

Anna Vojáčková, Jiří Hasník

6. B

Emma Hanzlíčková, Marie Kršková

7. A

Karolína Svitavská, Aneta Sokopová

7. B

Veronika Stejskalová, Tomáš Pyšný

7. C

Vojtěch Sedláček, Oliver Sum

8. A

Tomáš Neplech, Tobiáš Polák

8. B

Barbara Přibislavská, Jan Petráček

9. B

Kateřina Blaháková, Jonáš Kučera

9. A

Sabina Čermáková, David Zdráhal


Předseda: Kateřina Blaháková
Místopředseda: Tobiáš Polák
DŮLEŽITÉ INFORMACE


Parlament se schází: ve čtvrtek, 1x za měsíc

Čas: 7.15–7.40 hodin

Místo schůzek: učebna 5. B
KOORDINÁTORKY ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

1. stupeň - Mgr. Pavlína Trúsiková

+420 548 422 968
trusikova@zsrehorova.cz

2. stupeň - Mgr. Helena Marholdová

+420 548 422 958
marholdova@zsrehorova.cz