;
Školní družina Školní družina

Seznam přijatých dětí do ŠD dle evidenčního čísla dítěte (Ročník, zařazení A nebo B, Iniciály dítěte, šk. rok) naleznete v odkaze níže nebo v novinkách.

ŠpendlíkŠKOLNÍ DRUŽINA

Ahoj děti, vítáme vás na webových stránkách naší školní družiny. Zde najdete ty nejnovější články z čtenářského klubu, logických a deskových her, inspirací a tabletů.Chtěly bychom vás inspirovat, pobavit, rozesmát i motivovat
a zároveň vám dát najevo, jak moc vás máme rády.


DRUŽINKA INSPIRUJE

PROVOZNÍ DOBA ŠKOLNÍ DRUŽINY

RANNÍ DRUŽINA ČINNOST V ODDĚLENÍCH POBYT VENKU KONEČNÁ DRUŽINA
pondělí – pátek 6.30-7.40 hodin 11.40-14.00 hodin 14.00-15.00 hodin 15.00-17.00 hodin


Ranní družina probíhá v II. a III. oddělení (vstup bočním vchodem).
Příchod dětí nejpozději do 7.30 hodin.
Kontakt:+420 548 422 966
VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ

ČASY PRO VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ

12.30-13.00 hodin
13.00-13.50 hodin - NEVYZVEDÁVAT, probíhá zájmová činnost a obědy.
14.00-15.00 hodin - za příznivého počasí probíhá činnost na školním hřišti.
14.00-15.00 hodin - vyzvednout dítě si můžete bránou na hřiště, vedle jídelny. O odchodu vždy předem informovat!


Družinový vchod je odblokovaný pouze v době od 6.30-7.30 hodin a od
13.45-14.00 hodin,15.00-17.00 hodin, kdy je u vchodu zajištěn dohled.
ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY A JEJICH UMÍSTĚNÍ

ODDĚLENÍ TŘÍDA VYCHOVATEL KONTAKT
I. oddělení II. B + IV. B (část) Ferencová Monika, Mgr. Markéta Hrůzová +420 548 422 955
II. oddělení I. B + V. třída Preslová Radmila - vedoucí vychovatelka +420 548 422 966
III. oddělení I. A + IV. B (část) Sekaninová Dana +420 548 422 962
IV. oddělení II. A Kobylková Lenka +420 548 422 977
V. oddělení III. B + IV. A Bc. Pavlína Litoborská +420 548 422 973
VI. oddělení III. A + IV. B Fackenbergová Dominika +420 548 422 960
POPLATEK ZA ŠD

Úhrada za pravidelnou docházku do ŠD činí 300,- Kč/měsíc a provádí se ve dvou platbách elektronicky na účet školy. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte, třídu a školní družina.

  • První platba za období záři-prosinec, tj. 1200,-Kč,
  • Druhá platba za období leden-březen, tj. 900,- Kč.
  • Třetí platba za období duben-červen, tj. 900,- Kč.
  • V ojedinělých případech lze platbu uskutečnit měsíčně, a to v kanceláři školy. Vždy po předchozí telefonické domluvě.

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

  • Probíhá formou vyplnění zápisního lístku, který si můžete vytisknout z webových stránek školy nebo si ho vyzvednout u vedoucí vychovatelky přímo ve školní družině a zaslat vyplnění emailem na adresu: preslova@zsrehorova.cz, poslat poštou na adresu školy, nebo vhodit do poštovní schránky na budově školy, a to nejpozději do 25 srpna.
  • Zápisní lístek musí být podepsaný zákonným zástupcem, jinak je neplatný!
  • Seznam přijatých dětí (dle GDPR jsou jména uvedena pod kódy, které obdržíte v informačním systému Edookit) je vyvěšen na budově školy nejpozději dva dny před začátkem školního vyučování a zveřejněn na webových stránkách školy.
  • Kritéria pro přijetí do ŠD - k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti ve školní družině budou přijati žáci v pořadí podle data jejich narození, počínaje nejmladším žákem.

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO AKTUÁLNÍ ŠKOLNÍ ROK

ORGANIZAČNÍ A VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY


DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zápisní lístek
Informace o školní družině
Společné akce ve školní družině 2023/24
Formulář pro odhlášení žáka ze školní družiny
VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ahoj, jmenuji se Radmila Preslová, ale všichni mi říkají Radka. Práce ve školní družině mě moc baví a moc mě těší, když se dobře baví i děti u nás v družince. :-)
Zdraví vás Dana Sekaninová. Jsem ráda, když se nikdo nenudí. A proto vás budu inspirovat nápady na různé hry. Ať jste zdraví a hraví!
Ahoj děti, zdraví vás Monika Ferencová. V naší družince vedu kroužek moderní gymnastiky. Svůj volný čas nejraději trávím na své květinové zahrádce.

Ahoj, jmenuji se Lenka Kobylková. Ráda si přečtu hezkou knihu, uvařím, upeču něco dobrého na zub a procházím se přírodou. Se svými dvěma dcerami (8 a 11 let) pro Vás budeme s radostí vymýšlet tvořivé aktivity nejen v kuchyni.
Ahoj, jmenuji se Pavlína Litoborská a pracuji na Řehořce jako asistentka pedagoga a vychovatelka ve školní družince. Snažím se nadchnout děti pro nové věci a probouzet v nich kreativitu. Zajímám se o výtvarné umění, estetiku a miluji japonskou popkulturu.)
Ahoj, jmenuji se Dominika Fackenbergová. V družince pracuji prvním rokem. Ráda vymýšlím zábavné činnosti pro děti, proto jsem si tuto práci vybrala. Dvanáct let jsem se závodně věnovala bojovému sportu taekwon-do.