Projekty

na škole
Projekty na škole

Aktuální projekt: Revitalizace školní zahrady při ZŠ Brno, Řehořova 3

ŠpendlíkPROJEKTY

Naše škola se tradičně zapojuje do mezinárodních i národních projektů. Podívejte se na všechny projekty, kterých je Řehořka součástí.