Globe, EVVO « Základní škola Brno, Řehořova 3

Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

úvod » Projekty »

Globe, EVVO

Školní rok 2015/2016

22. dubna - Den Země – 1. stupeň

Tak jako každý rok, tak i letos se naše škola v pátek 22. dubna přidala k oslavě mezinárodního svátku naší planety Země.

Do naší školy ten den zavítaly lektorky z ekologického centra Rezekvítek.  Protože nám počasí přálo, strávili jsme s nimi pěkné slunné dopoledne na hřišti. Děti pracovaly ve skupinách na pěti stanovištích. Letošním tématem byly stromy. Děti se hravou formou dozvěděly, jaké mají stromy listy a plody a poznávali je zrakem, hmatem i podle vůně. Zjistily, jaká zvířata u stromů žijí a jaké vydávají zvuky. Vyzkoušely si měření obvodu stromů a zjišťování jejich stáří. Povídaly si, jak roste lípa a jak je užitečná. Nakonec si zasoutěžily při hře na  fotosyntézu. Program se nám velmi líbil a těšíme se na příští akci s Rezekvítkem.

— Mgr. Jana Škrdlová, Mgr. Pavla Trúsiková, Mgr. Martina Dorňáková, Mgr. Monika Vogelová, Mgr. Gabriela Marošová —

3. 5. 2016 | přečetlo 451 lidí | ↑ zpět nahoru

DEN ZEMĚ 2016

Stejně jako každý rok se naše škola zapojila do oslav Dne Země. V pátek 22. dubna se všechny třídy druhého stupně vydaly do VIDA! SCIENCE CENTRA v bývalém pavilonu D na Brněnském výstavišti.

Kdo ještě toto místo nenavštívil, o hodně přišel. Jde o zábavní park plný vědy. Chcete se netradičně a interaktivně seznámit s přírodními zákonitostmi, tajemstvími lidských smyslů či principy trvale udržitelného rozvoje? Vlastní silou vytvořit vlnu v moři, rozvířit vzduch do vzdušného víru, vystřelit vodíkovou raketu či sestavit model chromozomu? Potom si udělejte čas, vemte s sebou celou rodinu a zamiřte právě sem. Zjistíte, že i věda může být zábava a vůbec se vám nebude chtít domů. V divadle vědy vás science show tak strhne, že zcela zapomenete na čas.

Naši žáci měli možnost kromě stálé expozice a science show, absolvovat ještě jeden z výukových programů organizovaných pro školy. Proškolení „vidátoři“ seznámili žáky 6. a 7. třídy s tajemstvím magnetismu v programu MAG(NET)ICKÁ PŘITAŽLIVOST, během kterého si kromě jiného děti vyrobily vlastní magnetickou plastelínu.

Žáci 8. a 9. třídy absolvovali program MLADÝ DETEKTIV. V něm si vyzkoušeli různé kriminalistické metody a analytické způsoby myšlení, aby odhalili vraha mladé vychovatelky Megan.

Jak návštěvu centra hodnotí samotní žáci? „Bylo to perfektní!“ „ Skvěle jsme se bavili. Hlavně ta otočná kabina byla super!“ „Jet na kole přes ocelové lano. To byl adrenalin.“ „Neuvěřitelné množství informací a všechno jsem si mohla vyzkoušet.“  „Nejlepší byla elektromagnetická show.“

— Mgr. Veronika Foralová —

25. 4. 2016 | přečetlo 455 lidí | ↑ zpět nahoru

Škola v přírodě realizovaná s podporou SFŽP ČR a MŽP

Díky poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR (rozhodnutí č. 01581562) mohla naše škola zrealizovat jarní pobyt s environmentálním programem. Akce se zúčastnilo 80 žáků I. stupně, dotace SFŽP ČR činila 123 403,- Kč. 


Školu v přírodě jsme trávili od 10. do 15. dubna v Lesním penzionu Podmitrov v údolí řeky Bobrůvky. Enviromentální program na jarním ozdravném pobytu pro nás připravilo školské zařízení Lipka.


PLAVBA KAPITÁNA ZDRAVSONA 3.A+ 4.A

My, třeťáci a čtvrťáci, jsme se vypravili do Podmitrova na dobrodružnou plavbu s kapitánem Zdravsonem a na týden se stali odvážnými námořníky. Každý den jsme navštívili ostrov, kde jsme se seznámili s místními obyvateli. Díky nim jsme se dověděli mnoho informací o zdravém životním stylu. Získané informace jsme využili při plnění úkolů a za odměnu jsme obdrželi část mapy a tajemné šifry. Nejvíce se nám líbil ostrov alchymistů, noční hry a průzkum ostrova s piráty. Každý den jsme si zpívali naši oblíbenou námořnickou píseň. Vše se nám dařilo a s posádkou jsme se rozloučili slavnostní večeří, kterou jsme si sami uvařili a připravili. Celá škola v přírodě se nám líbila a domů jsme si přivezli spoustu vědomostí i zážitků.


FERDA MRAVENEC 1.B+ 2.B

Všichni prvňáci a druháci byli z programu Ferda v přírodě nadšeni. Pracovali společně ve smíšených skupinách a aktivně se účastnili různých činností. Rozlišovali stopy zvířat a jejich pobytová znamení, poznávali stromy a plody. Seznámili se s lučními živočichy a už znají vývojová stádia motýla. Zaujalo je hledání bezobratlých v půdě i ve vodě. S odvahou se vydali do nočního lesa. Při rozpoznávání léčivých bylin zapojili téměř všechny smysly. Zkoumali stavbu těla rostlin, čichali jejich aroma, hmatem zjišťovali strukturu listů a nakonec ochutnali čaje. Sami si vyrobili měsíčkovou mast. Dokázali si, že stravování může být zdravé i chutné, při přípravě dortíků z celozrnné mouky. Moc se nám líbilo i na celodenním výletě. Nezapomněli jsme ani na čtení, psaní, počítání nebo angličtinu. Běhali jsme na hřišti, jezdili na koloběžkách, hráli fotbal, stavěli hrady na písku, krmili zvířata.

Dětem se programy moc líbily a už se těší na příští školu v přírodě. Moc děkujeme všem lektorům z Lipky.                                                                                                                                                                                                                                    

— Mgr. Pavlína Trúsiková, Mgr. Gabriela Marošová, Mgr. Bohdana Zapletalová, Mgr. Renata Sléhová —

25. 4. 2016 | přečetlo 430 lidí | ↑ zpět nahoru

Kam s použitými bateriemi?

Protože se letos 9. září poprvé slavil Evropský den recyklace baterií, plnili žáci přírodovědného semináře další tematické úkoly z projektu RECYKLOHRANÍ.:

1)    KŘÍŽOVKA – byla plná záludných otázek na téma historie baterií, výroby a uchovávání elektrické energie.

2)    MAPOVÁNÍ SBĚRNÝCH MÍST POUŽITÝCH BATERIÍ V NAŠEM OKOLÍ

3)    USPOŘÁDÁNÍ SBĚRU POUŽITÝCH BATERIÍ – konal se 15. 10. 2015 v aule naší školy.


Jak všechny tyto aktivity zapůsobily na žáky a které informace si odnesli? - Napsali o tom sami.:

Dne 15. října u nás ve škole poprvé proběhl „Evropský den sběru baterií“. Vybralo se 4,3 kg použitých baterií. Celkem tedy nyní máme 14 kg. V rámci projektu Recyklohraní jsme také byli mapovat sběrná místa baterií: prodejna Albert, kontejnery u České pošty, úřad MČ Brno-Černovice a ve škole... Udělali jsme do každé třídy navíc poster o sběru baterií. Myslím, že nám všem se to velice líbilo. (Aneta Kalíšková)


Letos se poprvé dne 9. září slavil Evropský den sběru baterií. V rámci projektu RECYKLOHRANÍ proběhl v naší škole sběr baterií, dne 15. října. Vybrali jsme 4,3 kg použitých baterií = celkem máme nyní vybráno 14 kg použitých baterií. S přírodopisným seminářem proběhlo mapování sběrných míst (prodejna Albert, kontejnery u České pošty, na úřadu MČ Brno-Černovice, ve škole). Do smíšeného odpadu nevyhazujeme baterie, protože z nich časem vytékají škodlivé látky a tím znečišťují přírodu. (Terka Báderová a Peťa Borkovcová)


Jelikož mají 9. 9. baterie svůj den, tak se žáci z přírodovědného semináře rozhodli uspořádat sběr baterií. Konal se 15.10. Vybralo se 4,3 kg starých baterií. Baterie se nesmí vyhazovat do koše proto, že potom vypouští škodlivé látky a zůstává to v zemi. Tenhle projekt byl v rámci projektu RECYKLOHRANÍ. I když už sběr skončil, nezoufejte. Nadále je můžete vyhazovat do speciálních košů, které máme u nás na škole. (Nela Bartošková)


V hodinách přírodopisného semináře jsme mapovali sběrná místa použitých baterií. V blízkém okolí školy lze použité baterie odevzdat v prodejně Albert, u České pošty, na úřadu MČ Brno – Černovice, ale také i ve škole. Poté jsme organizovali sběr baterií na škole, vybrali jsme úctyhodných 4,3 kg baterií. Všechnu tuto činnost jsme dělali v rámci projektu RECYKLOHRANÍ. Zamysleli jste se někdy, např. 9. září tohoto roku (tento den byl prvním Evropským dnem sběru baterií) proč je třídíme? Zde najdete odpověď: po určité době se mohou z baterií uvolňovat škodlivé látky do ovzduší, baterie slábnou a stávají se tak tikající bombou přímo u Vás doma. (Jirka Rybář)


9. září se konal Evropský den sběru baterií, a proto jsme se na naší škole rozhodli 15. října uspořádat sběr baterií. Vybralo se 4,3 kg a nyní máme dohromady vybráno 14 kg. V městské části Černovice se baterie můžou vyhazovat v prodejně Albert, na úřadu městské části Černovice, do kontejneru u České pošty a ve školách. Vše proběhlo v rámci projektu RECYKLOHRANÍ. Z použitých baterií se můžou vyrábět popelnice, různé plechy... , abychom zamezili zbytečnému plýtvání, tak třídíme baterie. (Natka Stejskalová)


Proč třídit baterie? V první řadě hrozí únik škodlivých látek do okolního prostředí. Kromě toho se také plýtvá cennými surovinami, které se z baterií získají pouze při recyklaci. V případě, že skončí baterie v komunálním odpadu, putuje následně na skládku nebo do spalovny, odkud se mohou škodlivé látky dostat do spodních vod a dále do organismu zvířat nebo lidí. U lidí pak probíhá hromadění těžkých kovů v mozku, ledvinách nebo játrech, což výrazně ohrožuje jejich funkci. Může dojít i k rakovinovému bujení. (Kamča Kellerová a Sabča Hortová)

— žáci přírodovědného semináře ze 7. tř. a Mgr. Veronika Foralová —

25. 10. 2015 | přečetlo 537 lidí | ↑ zpět nahoru

Environmentální aktivita - Anketa: Vybíráme strom

V rámci oslav 60. výročí školy jsme v měsíci říjnu zorganizovali celoškolní anketu. Vybíral se strom, který bude ozdobou naší zahrady.

Žáci a zaměstnanci vyplňovali anketní lístky a svým výběrem dali hlas svému "stromovému favoritovi". V nabídce byly čtyři stromy: lípa srdčítá, platan javorolistý, jírovec maďal, javor červenolistý.

Konečný součet provedli žáci parlamentu a spočítali, že absolutním vítězem se stal  javor červenolistý.

Tento krásně barevný strom zasadíme v úterý 27.10. 2015.

— Vedení školy —

23. 10. 2015 | přečetlo 453 lidí | ↑ zpět nahoru

SBĚR POUŽITÝCH BATERIÍ

Začal nový školní rok a jsou tu opět různé projekty a soutěže. Jednou z našich tradičních je i projekt RECYKLOHRANÍ.

Protože recyklovat je nejen módní, ale i správné, chystáme se na sběr použitých baterií. Máte je doma v šuplíku? Válí se vám na kuchyňské lince? Leží ukryté v hračkách, se kterými si už vaše děti nehrají? Přineste je k nám do školy. My si s nimi poradíme.

A kdy a kam?

 15. října 2015

do auly školy


 rodiče a přátelé školy 7.15 - 8.00

žáci kdykoliv

— Mgr. Veronika Foralová —

13. 10. 2015 | přečetlo 538 lidí | ↑ zpět nahoru

««

»»»|
««

»»»|


© 2004-2020 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru