Informace o stravování « Základní škola Brno, Řehořova 3

Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

úvod » Stravování »

Informace o stravování

Pravidla pro stravování ve školní jídelně při ZŠ Brno, Řehořova 3, p. o. platná od 17. 4. 2019

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č.107/2005 o škol. stravování a vyhláškou č.137/2004 o hygienických požadavcích na stravování v platném znění.

Pro přihlášení k odběru obědů je nutné vyplnit přihlášku ke stravování na příslušný školní rok – formulář zde (.doc, 28 kB) nebo v kanceláři školy a ŠJ.

Platbu stravného je nutno provést nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce touto formou:

Po přijetí platby jakýmkoliv výše uvedeným způsobem jsou strávníci automaticky přihlášeni k odběru obědů do částky peněz na kontě. Odhlašování obědů a výběr stravy je nutné provést samostatně na adrese www.strava.cz.

Účet školní jídelny: 27-6662830297/0100.

Variabilní symbol: každý strávník má přidělen svůj variabilní symbol a je nutné ho při platbě správně uvést, aby nedošlo k záměně plateb. 

Platné ceny

cena obědů
I. skupina (7-10 let) 25,- Kč
II. skupina (11-14 let) 27,- Kč
III. skupina (15 a více let) 29,- Kč

Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. jsou do věkových skupin strávníci zařazováni na dobu školního roku (1. září až 31. srpna), ve kterém dosáhnou příslušného věku. Tudíž žáci, kteří dovrší v daném školním roce 11 nebo 15 let, platí v celém školním roce vyšší částku za stravné. Vzhledem k tomu, že tato skutečnost je dána vyhláškou, nelze stanovovat žádné výjimky.

Záloha na čip je 115 Kč.
Každý strávník zaplatí zálohu 115 Kč za stravovací čip, který platí po celou dobu školní docházky. Po ukončení školní docházky (nejdélo do tří měsíců) strávník vrátí nepoškozený čip do ŠJ Kneslova a záloha mu bude vrácena.

Odebírání stravy

Obědy pro strávníky se vydávají v době od 11.40 hod. do 13.45 hod.
Oběd do jídlonosičů se vydává v době od 11.00 hod do 11.30 hod.
Strávník má podle zákona nárok na zvýhodněné stravování (pouze za cenu potravin) jen za jeho přítomnosti ve škole. Po odhlášení si první následující den mohou rodiče vyzvednout oběd ve vlastním jídlonosiči (zákon 395/1991 a vyhláška č.107/2005 Sb. O školním stravování § 4 odst. 9).
Strávník je povinen na další dny si obědy odhlásit. Pokud zákonný zástupce svoje dítě řádně neodhlásí ze stravování, dítě stravu neodebere, ale školní jídelna ji připraví, bude zákonný zástupce povinen uhradit veškeré finanční náklady na přípravu stravy (tj. včetně osobních a věcných nákladů).

V době omluvené nepřítomnosti nelze poskytnout závodní stravování a zaměstnanci jsou povinni se odhlásit nebo se mohou stravovat za plnou cenu oběda – zákon 557/2004 v platném znění.

Strava je určena pro okamžitou spotřebu.

Odhlášky obědů

Odhlášení obědů provádí strávníci sami do 13.00 hod. předchozího stravovacího dne na stránkách www.strava.cz, případně na tel. č. 548 425 715 (ŠJ), 548 425 712 (sekretariát ZŠ Kneslova).

POZOR! K odhlášení obědů nelze používat e-mail!

Každý strávník, přihlášený na stravování, má automaticky přihlášeny obědy č. 1. Kdo má zájem o oběd č. 2, musí si jej objednat. Výběr jídel je možné provádět na stránkách www.strava.cz nejpozději 2 dny dopředu.

Nelze zpětně nárokovat odhlášku. Přeplatek za odhlášené obědy bude automaticky převeden do dalšího období. Přeplatky k 30. 6. se převádí do nového školního roku a zohlední se při zálohách na měsíc září. Vrací se pouze žákům, kteří ze školy odchází nebo na vyžádání rodičů.

Stravování se neposkytuje v době prázdnin a ředitelského volna.

Jídelní lístek i řád ŠJ je vyvěšený v jídelně.

V Brně 17. 4. 2019, vedoucí školní jídelny Hana Wetterová, tel. 548 425 715, e-mail: jidelna@zskneslova.cz.

Školní rok 2018/2019

Platby stravného na září

Vzniklé přeplatky za obědy placené přes účet byly zaslány na konci školního roku (v průběhu července) rodičům zpět na účet.

Nezapomeňte, že první platbu na školní rok 2019/2020 na měsíc září zasíláte na účet kuchyně již v době do 25. 8. 2019 - po připsané platbě na náš účet bude žák automaticky nahlášen na oběd. Vyřízení obědů na měsíc září 2019 je možné na ZŠ Kneslova 26. 8. – 30. 8. 2019 od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Při platbě v hotovosti si připravte potřebný obnos – nemůžeme vracet drobné.

— Hana Wetterová, vedoucí školní jídelny ZŠ Kneslova —

1. 7. 2019 | přečetlo 88 lidí | ↑ zpět nahoru

Školní rok 2014/2015

Upozornění školní kuchyně

Odhlášky obědů na 24., 25. a 26. 6. 2015 (středa, čtvrtek, pátek) se přijímají nejpozději v úterý 23. 6. do 13.00. Na pozdější odhlášky nebude brán zřetel.

Vzniklé přeplatky za oběd placené přes účet budou zaslány na konci školního roku (v průběhu července) rodičům zpět na účet pouze na vyžádání. Nezapomeňte, že první platbu na školní rok 2015/2016 na měsíc září zasíláte na účet kuchyně do 25. 8. 2015 - po připsané platbě na náš účet bude žák automaticky nahlášen na oběd.

Žákům z 9. třídy a žákům z 5. třídy (pouze ti, kteří odchází na gymnázium), kteří nemají nahlášené číslo účtu u vedoucí ŠJ, budou vyplaceny přeplatky hotově v kanceláři ŠJ a také mohou vrátit čip. Ostatním žákům budou přeplatky za obědy převedeny do měsíce září a o vzniklé přeplatky se jim sníží částka za obědy v září.

Vyřízení obědů na měsíc září 2015 je možné na ZŠ Kneslova 26. 8.–31. 8. 2015 od 8.00 12.00.

Platbu v hotovosti lze přijmout pouze v částce uvedené na složence!

14. 6. 2015 | přečetlo 455 lidí | ↑ zpět nahoru

Označování alergenů

Označování alergenů v jídle je od 13. prosince 2014 v souladu s potravinovým právem povinné.

Informace o alergenech ve školní jídelně viz přiložený dokument (.pdf; 1,26 MB).

20. 11. 2014 | přečetlo 529 lidí | ↑ zpět nahoru

Školní rok 2013/2014

Upozornění školní kuchyně

1. ODHLÁŠKY OBĚDŮ NA 25. 6., 26. 6. a 27. 6.2014 / středa, čtvrtek, pátek / se přijímají nejpozději v ÚTERÝ 24. 6. DO 13.00 HODIN. Na pozdější odhlášky nebude brán zřetel.

2. VZNIKLÉ PŘEPLATKY ZA OBĚDY

  • placené přes účet, budou zaslány na konci školního roku (v průběhu července) rodičům zpět na účet pouze na vyžádání
  • nezapomeňte, že první platbu na školní rok 2014/2015 na měsíc září zasíláte na účet kuchyně již v době do 25. 8. 2014 - po připsané platbě na náš účet bude žák automaticky nahlášen na oběd
  • žákům z 9. třídy a žákům z 5. třídy (pouze ti, kteří odchází na gymnázium), kteří nemají nahlášené číslo účtu u vedoucí ŠJ, budou vyplaceny přeplatky hotově v kanceláři ŠJ a také mohou vrátit čip
  • ostatním žákům budou přeplatky za obědy převedeny do měsíce září (o vzniklé přeplatky se jim sníží částka za obědy v září)
  • vyřízení obědů na měsíc září 2014 je možné na ZŠ Kneslova 26. 8. – 29. 8. 2014 v době od 8.00 hod. do 11.30 hod
  • platbu v hotovosti lze přijmout pouze v částce uvedené na složence!

POZOR od 1. 9. 2014 se zvyšuje cena obědů o 1 Kč na každém stupni!

V pátek 27. 6. se vydávají obědy v době od 10.30 – 12.00 hod.

Děkujeme.

V Brně dne 16. června 2014

— vedoucí ŠJ Hana Wetterová —

18. 6. 2014 | přečetlo 635 lidí | ↑ zpět nahoru

Informace strávníkům

Vážení strávníci, počínaje dnem 12.11.2013 si můžete zvolit 2x týdně, vždy v úterý a ve čtvrtek,  stravu výběrem ze dvou jídel (výběr musí být proveden přes internet vždy 2 dny dopředu tzn. nejpozději do pátku 12.00 hod při objednávce na úterý a do úterý 12.00 hod při objednávce na čtvrtek).  V případě, že nebude proveden výběr, bude mít strávník automaticky přihlášen oběd  č. 1.                                    

— Hana Wetterová, vedoucí ŠJ Kneslova —

6. 11. 2013 | přečetlo 607 lidí | ↑ zpět nahoru

Mobilní aplikace Strava.cz

Vážení rodiče, připravili jsme pro vás novou aplikaci pro komfortní objednávání a odhlašování stravy z mobilních telefonů a tabletů s operačním systémem Android. Aplikace je navíc pro všechny strávníky zdarma! Neznamená ani žádné další nastavování a žádnou práci navíc.

Přihlásit se můžete zde. Pro návod viz instruktážní video.

2. 11. 2013 | přečetlo 704 lidí | ↑ zpět nahoru

««

»»»|
««

»»»|


© 2004-2020 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru