La Ngonpo « Základní škola Brno, Řehořova 3

Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

úvod » Projekty »

La Ngonpo

Školní rok 2012/2013

Projekt La Ngonpo

Stejně jako minulý rok, i letos se naše škola zapojila do česko – indického projektu La Ngonpo, tentokrát se třídou 8. B. Nově jsme v projektu zapojeni s více partnerskými školami, některé jsou z České republiky, jiné z Nepálu. Cílem celého projektu je přiblížit dětem svět Indie a Nepálu a uvědomit si, že mezi kulturami jsou jisté rozdíly, ale také shody. Děti pak mohou prostřednictvím internetu komunikovat v angličtině se svými partnerskými kolegy, vyměňovat si poznatky a postoje i výsledky práce v projektu.

Témata projektu jsou především z multikulturní oblasti, žáci se zabývají etickými, ekologickými, často až filozofickými otázkami. Cílem není říci, kdo je lepší nebo horší, ale naučit děti dívat se na věci z různých hledisek, zkusit řešit věci objektivně a ne pouze ze svého úhlu pohledu.

Součástí projektu je i dokumentární film Out of dreams, který vznikl v letech 2010 – 2012. Film zachycuje životy dvou dospívajících chlapců, Honzy z České republiky a Stanzina z Indie a porovnává jejich tužby a sny do budoucna.

Projekt La Ngonpo vede žáky k zamyšlení nad spornými a ne zcela jednoduchými tématy, pomáhá jim uvědomit si, že každý člověk je jedinečný, komfort, ve kterém žijeme není samozřejmostí a záleží na každém jednotlivci, jak si poskládá svůj hodnotový žebříček a bude se ním řídit.

— Mgr. Martina Svobodová —

18. 4. 2013 | přečetlo 754 lidí | ↑ zpět nahoru

Školní rok 2010/2011

Co má naše škola společného se základní školou v Himalájích?

Jako jedna ze čtyř škol v České republice jsme byli vybráni pro pilotování mezinárodního česko-indického projektu La Ngonpo. Jde o vzdělávací projekt zaměřený na multikulturní a globální rozvojovou výchovu. Podstata tohoto projektu tkví v tom, že se naši žáci budou spolu se svými učiteli vždy jeden měsíc zabývat určitým vybraným tématem. Tématu se budou věnovat jednu hodinu týdně ve vyučovací hodině, která se svými osnovami a náplní nejlépe hodí k daným aktivitám. Aktivity a přesnou metodiku jednotlivých hodin připravili zkušení lektoři ze Společnosti pro Fair Trade a Multikulturního centra Praha, kteří jsou zároveň organizátoři celého projektu. Důležitý je fakt, že žáci v českých i indických školách budou ve stejnou dobu podnikat tytéž aktivity k příslušnému tématu. Partnerskou indickou školou je Moravian Mission School Leh na severu Indie v buddhistickém Ladakhu v nadmořské výšce 3400 m n. m. v Himalájích. Své závěry a výstupy budou čeští a indičtí žáci moci vzájemně sdílet formou fotografií, koláží, esejí, výtvarných prací apod. na speciálním webovém rozhraní tohoto projektu. Komunikace s partnerskou školou bude probíhat v anglickém jazyce. Žáci tedy budou rozšiřovat nejen své povědomí o rozvojové zemi, ale budou také velmi aktivně zdokonalovat svoji angličtinu.

Letošní prázdniny jsem měla možnost učit tři týdny v indických školách, které jsou zapojeny do tohoto projektu. Žáci jsou zde neuvěřitelně disciplinovaní, uctiví a pilní, pravděpodobně i díky přítomnosti buddhismu jsou hodně hloubaví a nepovrchní. Mají rádi sladkosti, módu, dovádění a hraní s kamarády a v zásadě mají mnoho společného s dětmi z evropských zemí, i když by se to mohlo zdát nepravděpodobné, když žijí v poněkud odlišných podmínkách, než panují u nás v Evropě. Bude určitě velmi zajímavé pozorovat výstupy, poznatky a dojmy, které si z projektu odnesou naši žáci. Tento rok by se projektu měli účastnit žáci 8. ročníku. Budou jistě překvapeni, kolik toho mají s dětmi na druhé straně zeměkoule společného. Také pro ně bude zajisté velmi přínosné pozorovat, jak životní a kulturní podmínky ovlivňují myšlení a postoje lidí v Evropě a v Asii.

Kvůli ničivým povodním, které jistě mnozí zaznamenali v médiích, nevíme, zda projekt začne podle plánu v říjnu nebo až v březnu. Po těchto povodních byly totiž v Indii strženy sloupy elektrického i telefonního vedení a není tedy jisté, zda bude bez problémů probíhat interakce na webu mezi zúčastněnými.

Naši žáci už prošli jednou motivační nultou hodinou projektu na konci loňského školního roku. V červnu 2010 do České republiky přijel mladý učitel z partnerské indické školy Siddhart. Povídal o své zemi, městě, žácích, tradicích a zvycích, odpovídal na různorodé otázky žáků, promítal fotky a naučil nás i jednu typickou ladhackou hru… žáci se již začali velice těšit, až se budou moci dozvědět o vzdálené zemi a místních dětech více. Doufáme, že projekt plně obohatí obě zúčastněné strany a naše škola zůstaneme zapojena i v následujících letech. Otevřou se tak tyto netradiční možnosti hlubšího poznání vzdálené rozvojové země i žákům z následujících ročníků.

— Mgr. Zuzana Kruťová —

10. 9. 2010 | přečetlo 984 lidí | ↑ zpět nahoru

««

»»»|
««

»»»|


© 2004-2020 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru