Pro předškoláky « Základní škola Brno, Řehořova 3

Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

úvod » Žáci »

Pro předškoláky

Školní rok 2018/2019

Den předškoláků a Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 14. března zveme všechny předškolní děti a jejich  rodiče na Den předškoláků, který se koná v době od 15,30 - 17,30 hodin v prostorách školy.

V tento den současně proběhne v době od 8,00 - 17,30 hodin Den otevřených dveří. Přijďte se podívat, seznámit se s prostředím školy a zeptat se na všechno, co Vás zajímá.

— vedení školy —

6. 3. 2019 | přečetlo 15 lidí | ↑ zpět nahoru

Zápis do 1. tříd

Ve školním roce 2019/2020 budeme otevírat z kapacitních důvodů dvě první třídy (56 žáků).

Pokud bude počet přihlášených předškoláků vyšší, než nám dovolují prostorové možnosti školy, budeme se při jejich přijetí do 1. ročníku řídit podle těchto kritérií.

Zápis do prvních tříd proběhne ve dnech:

 • 5. dubna 2019 (pátek): 14-18 hod.;
 • 6. dubna 2019 (sobota): 9-12 hod.

Žádost o přijetí do ZŠ je možné předem vyplnit na stránkách www.zapisdozs.brno.cz a přinést v tištěné podobě k zápisu. 

Dále s sebou vezměte: rodný list dítěte,  průkaz totožnosti zákonného zástupce, u cizinců doklad o pobytu v ČR. Bližší informace k zápisu na naší škole najdete v tomto souboru.

Možný náhradní termín lze domluvit u pí uč. Bryksové na telefonním čísle 548 422 951.

Veškeré informace k elektronickému zápisu do 1. tříd najdete na stránkách www.zapisdozs.brno.cz. Zde také můžete sledovat průběh a výsledky zápisu.

— vedení školy —

6. 3. 2019 | přečetlo 10 lidí | ↑ zpět nahoru

Návštěva MŠ ve škole

Ve dnech 26.2. a 28.2. nás navštívily děti z černovických mateřských škol. V prostorách jídelny byly pro ně připraveny úkoly zaměřené na sluchové vnímání, grafomotoriku, sluchové vnímání, hmat, zrakovou diferenciaci, početní a pohybové dovednosti. Všechny úkoly byly zvoleny na schopnosti a dovednosti, které by měly zvládnout děti, nastupující do 1. třídy. K jednotlivým úkolům je doprovázeli budoucí spolužáci z 8. třídy, kteří dětem radili, jak zadaný úkol správně zvládnout. Na konci jejich návštěvy ve škole se šly děti podívat do 1. tříd, kde jim prvňáčci ukázali, jak umí číst, psát a počítat.

— Mgr. Dana Bryksová, Mgr. Renata Sléhová —

2. 3. 2019 | přečetlo 22 lidí | ↑ zpět nahoru

Den otevřených dveří a zápis do 1. tříd

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, ŘEHOŘOVA 3, p. o.

„Škola s úsměvem – škola pro všechny“

Zveme vás na

 • Den otevřených dveří:
  • ve čtvrtek 14. března 2019 v době od 8 do 17,30 hodin. 
 • Zápis do prvních tříd:
  • 5. dubna 2019 (pátek): 14-18 hod.;
  • 6. dubna 2019 (sobota): 9-12 hod..

— vedení školy —

28. 2. 2019 | přečetlo 15 lidí | ↑ zpět nahoru

Školní rok 2017/2018

Seznam přijatých žáků

Vážení rodiče, v příloze je uveden upravený seznam registračních čísel žáků přijatých do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019: přijatí žáci (.pdf, 203 kB)

— vedení školy —

25. 4. 2018 | přečetlo 130 lidí | ↑ zpět nahoru

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků proběhne v pondělí 11. 6. 2018 v 15:30 hodin v jídelně školy.

Program:

 • informace pro rodiče
 • rozdělení tříd

— vedení školy a třídní učitelky prvních tříd —

9. 4. 2018 | přečetlo 108 lidí | ↑ zpět nahoru

Den předškoláků

Den předškoláků patří mezi akce, které se u veřejnosti těší velké oblibě. Ten letošní nebyl výjimkou. Smyslem dne je otevřít školu, představit pedagogy a učebny a umožnit dětem z mateřských školek nasát jedinečnou atmosféru naší "Řehorky". 

Předškoláci se svými rodiči procházejí školou a na deseti stanovištích plní různé úkoly, za jejichž splnění získávají razítko do pamětního listu. Úkoly jsou různého charakteru - skládačky, výukové programy na PC, pexeso na interaktivní tabuli, opičí dráha v tělocvičně, házení na koš, anglické hry, pokusy z fyziky a přírodopisu, vyrábění v učebně výtvarné výchovy a další. Na konci jejich cesty čeká na všechny drobná odměna.

Jsme rádi, že jste navštívili naši školu a těšíme se na další setkání u zápisu.

Velké poděkování patří všem pomocníkům z řad našich žáků.

— vedení ZŠ —

27. 3. 2018 | přečetlo 145 lidí | ↑ zpět nahoru

Zápis do 1. tříd

Ve školním roce 2018/2019 budeme otevírat z kapacitních důvodů dvě první třídy (56 žáků).

Pokud bude počet přihlášených předškoláků vyšší, než nám dovolují prostorové možnosti školy, budeme se při jejich přijetí do 1. ročníku řídit podle těchto kritérií.

Zápis do prvních tříd proběhne ve dnech:

 • 6. dubna 2018 (pátek): 14-18 hod.;
 • 7. dubna 2018 (sobota): 9-12 hod.

Žádost o přijetí do ZŠ je možné předem vyplnit na stránkách www.zapisdozs.brno.cz a přinést v tištěné podobě k zápisu. 

Dále s sebou vezměte: rodný list dítěte,  průkaz totožnosti zákonného zástupce, u cizinců doklad o pobytu v ČR. 

Možný náhradní termín lze domluvit u pí uč. Bryksové na telefonním čísle 548 422 951.

Veškeré informace k elektronickému zápisu do 1. tříd najdete na stránkách www.zapisdozs.brno.cz. Zde také můžete sledovat průběh a výsledky zápisu.

— vedení školy —

9. 3. 2018 | přečetlo 227 lidí | ↑ zpět nahoru

Skupiny předškoláků

Pro děti ohrožené počátečním školním neúspěchem budeme v dubnu 2018 opět otvírat skupiny předškoláků. Jedná se o děti:

 • neklidné, nesoustředěné
 • úzkostné, s adaptačními problémy
 • s problémy s prostorovou a pravolevou orientací
 • s oslabenými početními představami
 • s nerozvinutou grafomotorikou
 • s nerovnoměrným vývojem řeči a malými vyjadřovacími schopnostmi
 • sluchově či zrakově postižené

Cílem skupin je rozvoj jednotlivých schopností potřebných pro úspěšné zvládnutí čtení, psaní a počítání. Ve skupině je obvykle 6-8 dětí, s dítětem vždy pracuje dospělý z rodiny. Činnosti jsou rozvrženy do 8 lekcí po 60 minutách. Hlavní formou práce je hra.

Cena za 8 lekcí je 500 Kč, v ceně jsou zahrnuty pracovní listy, pastelky, tužky, papíry a další pomůcky. Úhrada do 10. 4. 2018 v kanceláři školy

V tomto školním roce budou skupiny probíhat vždy ve středu od 15.15 do 16:15 hod., první lekce se bude konat 18. 4. 2018. Na lekce si, prosím, přineste přezůvky.

Do skupinek budou zařazeny pouze ty děti, které tuto práci skutečně potřebují, případně mají doporučení z PPP, MŠ nebo pedagoga u zápisu.

— Mgr. Dana Bryksová, Mgr. Renata Sléhová - učitelky budoucích 1. tříd —

25. 2. 2018 | přečetlo 131 lidí | ↑ zpět nahoru

««

»»»|
««

»»»|


© 2004-2019 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru