Pro předškoláky « Základní škola Brno, Řehořova 3

Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

úvod » Žáci »

Pro předškoláky

Školní rok 2019/2020

Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče,

zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 bude probíhat od 1. 4. do 30. 4. 2020, bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Pro zapsání dítěte do 1. ročníku je potřeba vyplnit a doručit škole:

 1. žádost o přijetí, kterou najdete a vyplníte na zapisdozs.brno.cz
  Žádost vyplňte, prosím, pečlivě, dbejte na správnost údajů ve shodě s rodným listem a správným uvedením místa trvalého pobytu zákonného zástupce i dítěte. Pro další komunikaci uvádějte telefonní číslo i e-mailovou adresu. Cizinci, uvádějte všechna jména dle rodného listu (ne přezdívky) a uveďte i pohlaví dítěte;
 2. zápisní list pro školní rok 2020/2021, který najdete zde (doc, 37 kB) nebo zde (pdf, 104 kB).
  Při vyplňování zápisního listu v ruce prosíme o čitelnost údajů. Pokud některý sourozenec budoucího prvňáčka již navštěvuje naši školu, prosíme, nezapomeňte v zápisním listu vyplnit tuto informaci;
 3. kopii rodného listu dítěte – pro ověření vyplněných údajů v žádosti;
 4. kopii občanského průkazu jednoho zákonného zástupce – pro ověření trvalého pobytu dítěte;
 5. cizinci – kopii pasu či jiného dokladu s uvedeným druhem pobytu v ČR.

Žádost o přijetí a zápisní list je potřeba doručit podepsané a správně vyplněné.

Možné způsoby doručení všech dokumentů ve dnech 1. 4.–30. 4. 2020:

 1. do datové schránky školy;
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen prostý e-mail!): sekretariat@zsrehorova.cz
 3. poštou: ZŠ Brno, Řehořova 3, p. o., Řehořova 3, 618 00 Brno
 4. osobní dodání: vzhledem k současné situaci pouze výjimečně po tel. domluvě na tel. 739 958 822

Prosíme vás, abyste využili především elektronickou formu doručení!

V letošním roce pro přijetí dítěte do 1. ročníku proběhne podle těchto kritérií (pdf, 162 kB).

Při žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné doložit:

 • žádost o odklad povinní školní docházky, kterou najdete a vyplníte na zapisdozs.brno.cz
 • doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
 • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Důležité! Žádost o odklad povinné školní docházky se vyřizuje na SPÁDOVÉ ŠKOLE.

— vedení školy —

23. 3. 2020 | přečetlo 27 lidí | ↑ zpět nahoru

Návštěva MŠ Elišky Krásnohorské v 1. B

Na začátku března nás ve škole navštívili předškoláci z mateřské školy Elišky Krásnohorské. Pro malé sportovce jsme připravili program v tělocvičně. Na netradičních stanovištích cvičili spolu s prvňáky ve smíšených družstvech a pohyb si pořádně užívali. Vyzkoušeli jsme svoji mrštnost a rovnováhu, koordinaci celého těla i házení míčků na cíl. Fotografie vám jistě napoví, že se jim aktivity velmi dařily. Na závěr návštěvy se předškoláci podívali i do kmenové třídy 1. B. Podle usměvavých tváří můžu soudit, že se jim u nás ve škole moc líbilo.

— Mgr. Bohdana Zapletalová —

17. 3. 2020 | přečetlo 11 lidí | ↑ zpět nahoru

Schůzka budoucích prvňáčků

V pondělí 8. 6. 2020 od 15:30 hod. proběhne první schůzka budoucích prvňáčků v jídelně naší školy (boční vchod).

Dostanete zde informace ohledně nástupu dětí do školy, družiny a stravování.

— Mgr. Dana Bryksová, Mgr. Renata Sléhová - učitelky budoucích 1. tříd —

12. 3. 2020 | přečetlo 4 lidí | ↑ zpět nahoru

Edukativně-stimulační skupiny

Pro děti ohrožené počátečním školním neúspěchem budeme v dubnu 2020 opět otvírat edukativně-stimulační skupiny předškoláků.

Zařazení do skupin je vhodné pro děti:

 • neklidné, nesoustředěné
 • úzkostné, s velkými adaptačními problémy
 • s nedostatečnou prostorovou a pravolevou orientací
 • s oslabenými početními představami
 • s nerozvinutou grafomotorikou
 • s nerovnoměrným vývojem řeči a malými vyjadřovacími schopnostmi
 • s oslabeným sluchovým či zrakovým vnímáním

Cílem skupin je rozvoj jednotlivých schopností potřebných pro úspěšné zvládnutí čtení, psaní a počítání. Ve skupině je obvykle 6-8 dětí, s dítětem vždy pracuje dospělý z rodiny. Činnosti jsou rozvrženy do 8 lekcí po 60 minutách. Hlavní formou práce je hra.

Cena za 8 lekcí je 650 Kč, v ceně jsou zahrnuty pracovní listy, pastelky, tužky, papíry a mnoho dalších pomůcek. Přihlásit dítě do skupiny bude možné v průběhu zápisu do 1. tříd. Do 9. 4. je potřeba provést platbu v kanceláři školy.

V letošním školním roce budou skupiny probíhat vždy ve čtvrtek. První lekce se bude konat 16. 4. 2020 v době od 15.15 do 16.15 hodin. Na lekce si, prosím, přineste přezůvky. Bližší informace o skupinách můžete získat v průběhu zápisu u učitelek budoucích prvních tříd – Mgr. Dany Bryksové a Mgr. Renaty Sléhové.

Skupinky se otevřou pouze tehdy, pokud bude mít zaplaceno min. 6 dětí.

— Mgr. Dana Bryksová, Mgr. Renata Sléhová - učitelky budoucích 1. tříd —

12. 3. 2020 | přečetlo 4 lidí | ↑ zpět nahoru

Školní rok 2018/2019

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

v pondělí 10. 6. 2019 proběhne od 15,30 hodin první schůzka rodičů budoucích prvňáčků v jídelně naší školy (boční vchod).

Dostanete zde informace ohledně nástupu dětí do školy, družiny a stravování.

— Mgr. Monika Vogelová, Mgr. Bohdana Zapletalová, učitelky budoucích 1. tříd —

3. 5. 2019 | přečetlo 65 lidí | ↑ zpět nahoru

Seznam přijatých žáků pro školní rok 2019/2020

Základní škola Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace

Seznam identifikátorů žáků přijatých do běžných tříd, zveřejněno 3. 5. 2019:

1063641792 4009595648 6614119936 8114986752
1518569216 4344695552 6624341762 8191703808
1624499776 4399882752 6836370768 8204882048
1724061696 4757928832 6848473152 8257810432
1779758336 4824980483 6869828096 8282988544
1838731584 4971645441 6901466624 8287372833
2144386304 5244540928 7021817627 8381855043
2298297984 5393934848 7427348224 8538035456
2936718848 5528977664 7444318976 8743593856
3226019072 5885209088 7685665856 8803949056
3381045766 6026222336 7760860512 9369769344
3509187392 6036219008 7885849088 9403780864
3661660163 6063483529 7922223104 9588913536
3690558464 6336914944 7940203522 9953022592
3796843525 6447626248 8013993472  

Seznam ke stažení ve formátu .pdf (21 kB).

— vedení školy —

3. 5. 2019 | přečetlo 74 lidí | ↑ zpět nahoru

Den předškoláků a Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 14. března zveme všechny předškolní děti a jejich  rodiče na Den předškoláků, který se koná v době od 15,30 - 17,30 hodin v prostorách školy.

V tento den současně proběhne v době od 8,00 - 17,30 hodin Den otevřených dveří. Přijďte se podívat, seznámit se s prostředím školy a zeptat se na všechno, co Vás zajímá.

— vedení školy —

6. 3. 2019 | přečetlo 71 lidí | ↑ zpět nahoru

Zápis do 1. tříd

Ve školním roce 2019/2020 budeme otevírat z kapacitních důvodů dvě první třídy (56 žáků).

Pokud bude počet přihlášených předškoláků vyšší, než nám dovolují prostorové možnosti školy, budeme se při jejich přijetí do 1. ročníku řídit podle těchto kritérií.

Zápis do prvních tříd proběhne ve dnech:

 • 5. dubna 2019 (pátek): 14-18 hod.;
 • 6. dubna 2019 (sobota): 9-12 hod.

Žádost o přijetí do ZŠ je možné předem vyplnit na stránkách www.zapisdozs.brno.cz a přinést v tištěné podobě k zápisu. 

Dále s sebou vezměte: rodný list dítěte,  průkaz totožnosti zákonného zástupce, u cizinců doklad o pobytu v ČR. Bližší informace k zápisu na naší škole najdete v tomto souboru.

Možný náhradní termín lze domluvit u pí uč. Bryksové na telefonním čísle 548 422 951.

Veškeré informace k elektronickému zápisu do 1. tříd najdete na stránkách www.zapisdozs.brno.cz. Zde také můžete sledovat průběh a výsledky zápisu.

— vedení školy —

6. 3. 2019 | přečetlo 67 lidí | ↑ zpět nahoru

Návštěva MŠ ve škole

Ve dnech 26.2. a 28.2. nás navštívily děti z černovických mateřských škol. V prostorách jídelny byly pro ně připraveny úkoly zaměřené na sluchové vnímání, grafomotoriku, sluchové vnímání, hmat, zrakovou diferenciaci, početní a pohybové dovednosti. Všechny úkoly byly zvoleny na schopnosti a dovednosti, které by měly zvládnout děti, nastupující do 1. třídy. K jednotlivým úkolům je doprovázeli budoucí spolužáci z 8. třídy, kteří dětem radili, jak zadaný úkol správně zvládnout. Na konci jejich návštěvy ve škole se šly děti podívat do 1. tříd, kde jim prvňáčci ukázali, jak umí číst, psát a počítat.

— Mgr. Dana Bryksová, Mgr. Renata Sléhová —

2. 3. 2019 | přečetlo 86 lidí | ↑ zpět nahoru

««

»»»|
««

»»»|


© 2004-2020 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru