Rodilý mluvčí « Základní škola Brno, Řehořova 3

Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace
Škola s úsměvem – škola pro všechny

Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, sekretariat@zsrehorova.cz


Přeskočit na navigaci

úvod » English »

Rodilý mluvčí

Školní rok 2014/2015

Naše další aktivity v evropském jazykovém projektu „Janička“

  Tento jazykový projekt určený na podporu výuky anglického jazyka a metody CLIL běží na naší škole již od měsíce listopadu 2014. Náš anglický asistent Mr. Robert Collett  již od listopadu pomáhá s výukou angličtiny na naší škole a u dětí i učitelů si získal velkou oblibu.

   Kromě výuky anglického jazyka se vyučuje v některých třídách tzv. metodou CLIL, která znamená propojení angličtiny s ostatními vyučovacími předměty. Prakticky to znamená, že v některých třídách se vyučuje část hodin jako je např. přírodopis, hudební výchova, tělocvik, pracovní činnosti, matematika nebo informační technologie v anglickém jazyce. Tato metoda je velmi přínosná, protože prohlubuje nejen jazykové znalosti dětí, rozšiřuje jejich slovní zásobu, ale také je vede k větší samostatnosti při anglické konverzaci a učí je poslechu a porozumění anglickému jazyku.

  V současné době probíhá v rámci tohoto projektu ještě tzv. „ párování škol“. Našimi partnery se stává základní škola Moravské Prusy, která je nejbližší školou, zapojenou do projektu. Mezi oběma školami proběhne výměna velikonočních přáníček, které vyrobily děti. Další fází bude výměna asistentů a jejich spolupráce při výuce anglického jazyka. O dalších aktivitách v projektu Janička vás budeme i dále informovat.

— Mgr. Miroslava Žáková —

20. 3. 2015 | přečetlo 507 lidí | ↑ zpět nahoru

Výroba hraček z recyklovaných materiálů – HAD

V hodině anglického jazyka jsme se s žáky 3.třídy ZŠ Řehořova učili o hračkách z recyklovaných materiálů. A tak jsme si vzali inspiraci z učebnice HAPPY STREET a takové hračky jsme se pokusili vyrobit.  Začali jsme opakováním anglických slovíček k dané tématice a řekli jsme si, jaké hračky bychom mohli vyrobit. Také jsme si pověděli o recyklovaných materiálech, které můžeme pro výrobu použít.  Navrhli jsme si svoji vlastní hračku. Děti měli obrovskou představivost a navrhovali různé vláčky, roboty, mosty, hady a to vše z recyklovatelných materiálů, jako jsou plastové láhve, kartony, staré látky atd. 

— Mr. Robert Collet —

19. 12. 2014 | přečetlo 961 lidí | ↑ zpět nahoru

Rodilý mluvčí anglického jazyka na ZŠ Brno, Řehořova 3

Naše základní škola se v tomto školním roce zapojila do jazykového projektu „Ianua Linguarum Reserata“, reg. č. CZ 1.07/1.100/55.0005, česky „Janička“, který je zaměřen na podporu výuky anglického jazyka.

Projekt, který realizuje společnost Scio ve spolupráci s Britskou Radou (British Council), se zaměřuje na zlepšení jazykových schopností žáků a učitelů základních škol. Do projektu je zapojeno přes 40 základních škol ze všech krajů České republiky mimo Prahu. V těchto školách bude po dobu 9 měsíců působit rodilý mluvčí. Jedním z cílů projektu je integrace metody CLIL do výuky. CLIL – Content and Language Integrated Learning (integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka).

Prakticky tato metoda předpokládá propojení angličtiny s různými vyučovacími předměty a naopak. V hodině angličtiny se např. bude učit pasáž ze zeměpisu (evropské země a jejich hlavní města) anebo přírodopisu (zvířata žijící v ZOO). Angličtina se bude naopak objevovat i v jiných odborných předmětech. Např. v hodině biologie, zeměpisu, hudební výchovy, matematiky budou některé pasáže odučeny v anglickém jazyce, což by mělo nejen přispět k rozšíření slovní zásoby v dané oblasti, ale rovněž vést žáky k lepšímu všeobecnému porozumění angličtině, která je dnes tolik žádaná v různých profesích. Za tímto účelem získala naše škola rodilého mluvčího, Brita, pana Roberta Colletta, který na škole bude působit až do konce června roku 2015. Koordinátorkou projektu za naší školu je paní učitelka Mgr. Miroslava Žáková.

Bližší informace na www.janicka.scio.cz.

— Mgr. Josef Binek, ředitel školy —

26. 11. 2014 | přečetlo 669 lidí | ↑ zpět nahoru

««

»»»|
««

»»»|


© 2004-2020 Základní škola Brno, Řehořova 3 |  prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS | hledání | ↑ nahoru