Erasmus+


Erasmus+ je vzdělávací program EU, který podporuje mezinárodní spolupráci a výjezdy do zahraničí pro děti a dospělé, kteří působí ve vzdělávacích institucích. Administrátorem programu Erasmus+ je Dům zahraniční spolupráce, který umožňuje zřizovatelům škol požádat o akreditaci. Statutární město Brno prostřednictvím OŠML akreditaci získalo na období 2022-2027 a naše škola se do tohoto projektu zapojila.

K plánovaným aktivitám Erasmu+ patří mobility-výjezdy pro žáky a učitele. ZŠ Řehořova sestavila z řad pedagogů projektový tým a zahraniční výjezdy pro žáky a učitele bude organizovat ve školním roce 2023/24.

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.