SPONZORING


Děkujeme všem, kteří se rozhodli nám jakýmkoliv způsobem pomoci, ať to bylo cestou materiální podpory, či formou finančního daru. Vaší pomoci si opravdu velmi vážíme. Všem partnerům a sponzorům školy patří poděkování žáků i zaměstnanců školy.

Sponzoři školy - Kalendářní rok 2023

pan Zdeněk Nováček - věcný dar